Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM

Proiect
5.8/10 (5 voturi)
Conține 2 fișiere: doc, mdb
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 8532
Mărime: 840.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tamara Zacon,Ilie Costas
Ministerul Educatiei al Republicii Moldova Academia de studii Economice Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Cuprins

Introducere 2

1. Analiza sistemului informational (SIF) existent 3

1.1. Caracteristica unitatii social-economice (USE) 4

1.2. Esenta economico-organizatorica si continutul problemei 6

1.3. Analiza resurselor informationale 7

1.4. Tehnologia prelucrarii informatiei 8

1.5. Justificarea oportunitatii realizarii sistemului „Fondul de auditorii ASEM” 9

2. Proiectarea de ansamblu al subsistemului informatic (SSI) privind evidenta fondului de auditorii al ASEM. 10

2.1. Obiectivele subsistemului informatic preconizat 11

2.2. Definirea iesirilor 13

2.3. Determinarea intrarilor 14

2.4. Sistemul de codificare utilizat 15

2.5. Estimarea necesarului de resurse hard si soft 17

3. Proiectarea de detaliu al subsistemului informatic privind evidenta fondului de auditorii al ASEM. 19

3.1. Definirea structurii functionale a SSI 21

3.2. Proiectarea iesirilor 22

3.3. Proiectarea intrarilor 22

3.4. Proiectarea bazei informationale (BI) 24

3.5. Viziuni si proceduri stocate automate 30

3.6. Procesul tehnologic de prelucrare si afisare a datelor 36

4. Eficacitatea sistemului informatic proiectat 37

4.1. Alegerea metodei si a indicatorilor de estimare a eficacitatii 37

4.2. Aprecierea eficacitatii sistemului 39

Concluzii 41

Bibliografie 42

Lista abrevierilor 43

Anexe 44

Extras din document

Introducere

La etapa actuala de dzvoltare a societatii, volumul informatiilor depaseste capacitatile omului de a le prelucra. Deci, eladorarea unor sisteme informatice care ar automatiza procesarea, stocarea si extragerea informatiilor este o rezolvare a acestei probleme.

Într-o institutie superioara de învatamînt, evidenta orarului este o activitate complicata, care necesita o munca migaloasa si de lunga durata. Proiectul dat încearca de a evidentia avantajele proiectarii unui nou sistem care ar automatiza o gama larga de activitati cu privire la evidenta orarului.

Obiectivul proiectului consta in identificarea problemelor reale in SIF de evidenta a fondului de auditorii si a orarului existent în cadrul departamentului de Informatica al ASEM si adaptarea unor strategii de dezvoltare a SIF deja existent, subîntelegând proiectarea unui subsistem informatic nou (SSI).

Crearea acestui SSI impune dupa sine urmatoarele obiective de baza:

- analiza situatiei existente;

- delimitarea aspectelor pozitive si negative;

- elaborarea unui subsistem informatic privind evidenta materialelor.

Din aceste obiective rezulta urmatoarele sarcini:

- analiza resurselor informationale existente în unitatea beneficiara;

- proiectarea conceptiei generale a subsistemului informatic preconizat;

- proiectarea de detaliu a subsistemului informatic, determinarea bazei informationale;

- elaborarea programelor;

- determinarea eficacitatii economice.

Lucrarea data încearca sa implementeze posibilitatile tehnologiilor informationale în domeniul evidentei, pastrarii si gestionarii corecte a informatiei.

1. Analiza sistemului informational (SIF) existent

Analiza sistemului informational (SIF) existent are scopul de a efectua un studiu complex asupra activitatilor si fluxurilor informationale existente, a volumului de date supuse prelucrarii, a ariei de cuprindere a SIF si a dotarii existente cu tehnica de calcul, precum si a cadrului legislativ-normativ impus functionarii SIF (legi, hotarîri, decrete, normative, instructiuni etc.).

Analiza se efectueaza pentru a evidentia calitatile, limitele si deficientele actualului SIF în vederea necesitatii realizarii subsistemului informatic (SSI) ce urmeaza a fi proiectat. Cu alte cuvinte, analiza SIF presupune realizarea urmatoarelor sarcini:

1) prezentarea generala a unitatii economico-sociale (USE);

2) esenta economico-organizatorica;

3) analiza resurselor informationale;

4) reflectarea procesului tehnologic de prelucrare a datelor;

5) justificarea necesitatii realizarii SSI.

Analiza sistemului informational este necesara pentru a fundamenta directiile de perfectionare si modernizare a sistemului informational existent si înlocuirea acestuia cu un sistem informatic care sa satisfaca toate cerintele informationale ale conducerii unitatii economice si compartimentelor functionale.

Analiza sistemului informational trebuie sa ofere conducerii unitatii economice informatiile necesare fundamentarii deciziei de perfectionare a sistemului informational si de proiectare a unui sistem informatic care sa asigure solutia de principiu în coordonatele careia se va dezvolta din punct de vedere informational activitatea unitatii economice.

La etapa actuala, evidenta fondului de auditorii al ASEM se face, în mare parte, manual. Exista o baza de date elaborata cu ajutorul SGBD-ului MS Access, pe baza careia este creat sistemul nou.

1.1. Caracteristica unitatii social-economice (USE)

Departamentul de Informatizare a fost creat în anul 1992, odata cu fondarea Academiei de Studii Economice, avînd ca sarcini de baza:

1. asigurarea procesului de instruire;

2. elaborarea si implementarea sistemelor informatice de gestiune pentru diferite subdiviziuni;

3. mentinerea în stare functionala a tehnicii de calcul.

În componenta Departamentului intra 5 laboratoare:

1. laboratorul „Sisteme Informatice de Instruire”;

2. laboratorul „Asistenta sali cu calculatoare”;

3. laboratorul „Sisteme Informatice de gestiune”;

4. laboratorul „Asistenta tehnica si Soft de sistem”;

5. laboratorul „Administrare retea ASEM si INTENET”.

Aceste laboratoare cu un efectiv de 48 persoane asigura zilnic functionarea unui numar impunator de unitati de tehnica de calcul si utilaj auxiliar.

Tehnica de calcul este sustinuta de 11 servere, 28 de noduri si peste 10000 m de cablu care asigura conexiunea în retea a tuturor calculatoarelor. În procesul de predare se utilizeaza 7 dispozitive de proiectare multimedia, 9 calculatoare portabile si 20 de retroproiectoare.

În holul blocului A au fost amplasate 4 calculatoare pentru conectare operativa la Internet (posta electronica). S-a dublat viteza de acces la Internet prin canalele externe, care în prezent constituie 2 Mbps. Pe calculatoare sunt instalate sistemele de operare Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 98 sau UNIX. În calitate de soft de aplicatie se utilizeaza pachetele Office XP, Office 2000, Office 97 si un sir de pachete specializate (WizCount, 1C, EViews etc.).

Preview document

Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 1
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 2
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 3
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 4
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 5
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 6
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 7
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 8
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 9
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 10
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 11
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 12
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 13
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 14
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 15
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 16
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 17
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 18
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 19
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 20
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 21
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 22
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 23
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 24
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 25
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 26
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 27
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 28
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 29
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 30
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 31
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 32
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 33
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 34
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 35
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 36
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 37
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 38
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 39
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 40
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 41
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 42
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 43
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 44
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 45
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 46
Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM
    • Orar07-08_Sem I 28 sept .mdb
    • Proiectarea de Detaliu a Sistemului - Fondul de Auditorii al ASEM.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de Date pentru Gestionarea Activitatii unei Societati Comerciale

INTRODUCERE Plecând de la premisa clientii nostrii , stapânii nostrii m-am gândit sa fac o lucrare în care sa arat de ce clientii sunt atât de...

Sistem Informatic privind Evidența Resurselor Umane la Întreprindere

INTRODUCERE În perioada de tranziţie la economia de piaţă o importanţă deosebită capătă automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiei....

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Proiectarea Sistemelor Informatice

CURS 5 31 octombrie 2007 13:41 UML - standard de notatii, fiind constituit dintr-un set de simboluri diagrame si modele utilizate pe parcursul...

Ai nevoie de altceva?