Realizarea unui Site Web - Platforma Educationala Economix

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Realizarea unui Site Web - Platforma Educationala Economix.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

CAPITOLUL I : CONCEPTE DE E-LEARNING 2
1.1 E-LEARNING – CADRU CONCEPTUAL 2
1.2.DEFINIŢII ŞI ARGUMENTE 3
1.3 SISTEME E-LEARNING 4
1.4 ETAPELE PROIECTĂRII UNUI CURS 6
CAPITOLUL II : TEHNOLOGII UTILIZATE 8
2.1 SISTEME DE BAZE DE DATE 8
2.1.1 Arhitectura bezelor de date relaţionale 9
2.1.2 Sisteme de gestiune a bazelor de date 10
2.2 ADOBE FLASH – SCURTĂ PREZENTARE 11
2.2.1 Actionscript 2 11
2.2.2 Avantajele Flashului 13
2.2.3 Managementul proiectelor Flash 14
2.2.4 Comunicare dintre Flash şi baza de date 16
2.3 SERVER SIDE SCRIPTING – PHP 19
CAPITOLUL III : PREZENTAREA APLICAŢIEI 21
3.1 STRUCTURA APLICAŢIEI 23
3.2 FUNCŢIILE PLATFORMEI ECONOMIX 23
3.2 SECURITATEA PLATFORMEI 24
3.2.1 Cross-site scripting 24
3.2.2 SQL injection 25
3.2.3 Metode de prevenire a atacurilor de securitate 26
3.3 TESTAREA PLATFORMEI ECONOMIX 27
CONCLUZII 28

Extras din document

CAPITOLUL I : CONCEPTE DE E-LEARNING

1.1 E-LEARNING – CADRU CONCEPTUAL

Civilizaţia modernă este caracterizată de o viteză în continuă creştere a schimbării. Economia suferă acum o transformare radicală (inclusiv în ceea ce priveşte struc¬tura pieţei muncii şi necesităţile de calificare profesională) în cadrul unei singure generaţii. Din cauza enormei dificultăţi de înţelegere, apreciere şi chiar supra¬vieţuire la o asemenea evoluţie, impactul acestor schimbări este numit şocul viitorului. Pe de altă parte, aceste modificări fundamentale nu apar brusc, din senin, ci se înscriu în evoluţia istorică mai amplă din care face parte dezvoltarea tehnologică.

Studenţii, profesorii şi instructorii sunt din ce în ce mai preocupaţi să înveţe cum să folosească la deplinul potenţial mijloacele IT&C (Information Technology and Communications - tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor) pentru a se adapta noilor forme de învăţământ şi noilor cerinţe de pe piaţa muncii. Un rol esenţial în acest sens îl are deprinderea de a interacţiona şi colabora în cadrul unui mediu de învăţare bazat pe tehnologiile Internet.

Utilizarea mijloacelor IT&C în învăţământ va conduce la deplasarea accentului de la un mediu de învăţare centrat pe profesor la unul centrat pe student, în care profesorii nu mai reprezintă sursa-cheie de informaţie şi de transmitere a cunoş¬tinţelor, ci colaboratori ai studenţilor, iar studenţii nu mai sunt receptori pasivi de informaţie, ci se implică activ în propria lor educaţie [Hotescu02] .

Pentru a fi eficiente, mijloacele IT&C trebuie combinate cu tehnologii şi metode tradiţionale, astfel încât să conducă la îmbunătăţirea calităţii actului de predare şi de învăţare, la partajarea cunoştinţelor şi a informaţiei, la obţinerea unui grad sporit de flexibilitate a învăţământului pentru a răspunde necesităţilor sociale concrete, la scăderea costului educaţiei şi la îmbunătăţirea eficienţei sistemului de învăţământ.

Internetul oferă un număr incredibil de oportunităţi pentru profesori. Grupele de studenţi pot comunica prin intermediul Internetului cu alte grupe de studenţi din orice locaţie. Într-un timp când bugetul şcolilor se diminuează, în biblioteci scade numărul de cărţi, iar în programele existente sunt înghesuite cât mai multe informaţii, Internetul reprezintă o minunată resursă de comunicare şi colaborare.

Pentru elevii care se gândesc la ce vor face după terminarea liceului, aproape toate univesităţile oferă acum, prin intermediul sitului Web, prezentarea programei de învăţământ, a ariilor de studiu, descrieri ale Cursurilor sau chiar tururi virtuale prin campus.

1.2.DEFINIŢII ŞI ARGUMENTE

E-learningul reprezintă interacţiunea dintre procesul de predare-învătare şi tehnologiile informaţionale – IT&C (Information Technology and Communication), acoperind un spectru larg de activităţi, de la învăţământul asistat de calculator (o combinaţie între practicile tradiţionale şi cele online de învatare) până la învăţământul desfaşurat în întregime în manieră online.

Iată alte câteva definiţii alte termenului e-learning:

• Orice act sau proces virtual utilizat pentru a obţine date, informaţii, abilităţi sau cunoştinţe. E-learning înseamnă astfel învăţarea într-o lume virtuală, în care tehnologia cooperează cu creativitatea umană pentru a accelera şi uşura cunoaşterea profundă a domeniului studiat [Site 5] ;

• Oferirea unor oportunităţi de învăţare, instruire sau programe educaţionale prin intermediul unor mijloace electronice [Site 6] ;

• Acoperă un set amplu de aplicaţii şi procese, precum instruirea asistată de calculator, învăţarea bazată pe Web, clase virtuale sau colaborarea ordine. Include distribuirea de conţinut prin intermediul înternetului, reţelelor de tip intranet/extranet, a casetelor video şi audio, a CD/DVD-urilor sau a transmisiunilor prin satelit ori prin televiziune interactivă [Site 7] .

• Modalitate de a facilita şi îmbunătăţi învăţământul prin utilizarea dispozitivelor de calcul şi a tehnologiei comunicaţiilor. Printre aceste dispozitive se numără calculatoarele personale, CD/DVD-urile, televiziunea digitală, PDA-urile, telefoanele mobile. Tehnologia comunicaţiilor permite utilizarea înternetului, e-mailului, forumurilor de discuţii sau software-ului colaborativ de tip wiki sau blog.

Fisiere in arhiva (1):

  • Realizarea unui Site Web - Platforma Educationala Economix.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL - Brasov