Sistem Informatic privind Activitatea Financiara de Asigurare

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Sistem Informatic privind Activitatea Financiara de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 50 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Zacon Tamara

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

Introducere . 4
1. Analiza sistemului informaţional existent
1.1. Caracteristica unităţii social-economice . 6
1.2. Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei abordate . 9
1.3. Analiza resurselor informaţionale . 14
1.4. Tehnologia prelucrării informaţiei . 15
1.5. Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării sistemului informatic . 16
2. Proiectarea generală a sistemului informatic preconizat
2.1. Obiectivele sistemului informatic preconizat . 18
2.2. Definirea ieşirilor . 19
2.3. Definirea intrărilor . 20
2.4. Sistemul de clasificare şi codificare utilizat . 22
2.5. Estimarea necesarului de resurse hard şi soft .25
3. Proiectarea de detaliu a sistemului informatic preconizat
3.1. Definirea structurii funcţionale a sistemului informatic .27
3.2. Caracteristica ieşirilor .29
3.3. Caracteristica intrărilor . 31
3.4. Definirea structurii logice a datelor sistemului informatic . 35
3.5. Specificaţii-proceduri automate . 37
3.6. Specificaţii-proceduri manuale . 38
3.7. Specificaţii-fişiere şi baze de date . 40
3.8. Condiţii/restricţii tehnice . 41
3.9. Realizarea programelor .42
3.10. Procesul tehnologic de prelucrare a datelor .43
4. Eficacitatea sistemului informatic proiectat
4.1. Metodologia de evaluare a eficacităţii .44
4.2. Selectarea criteriilor de eficacitate .46
Concluzii . 48
Bibliografie .49
Anexe . 50

Extras din document

Introducere

Trebuie să ne asumăm riscul de a ne asigura?

Iată o întrebare care, deşi are semnificaţii practice remarcabile şi atinge unul din domeniile mai sensibile ale sistemului general al activităşilor financiare şi anume asigurările.

Răspunsul nu este deloc simplu. Am putea afirma, cu destule argumente teoretice şi mai ales practice, mai degrabă că este complicat. Când ne asigurăm, o facem împotriva unui risc, dar nu avem niciodată certitudinea că vom fi feriţi de consecinţele producerii evenimentului de care ne protejează asigurarea. Deci, de aici apare în mod firescşi ideea că luând o asigurare contra unui risc ne asumăm riscul de a ne asigur, iar pe marginea unei astfel de idei se poate face o întragă teorie a asigurărilor.

Atât întrabarea cât şi răspunsul vizează deopotrivă ambii parteneri ai unei asigurări, asiguratul şi asiguratorul, ale căror interese şi comportamente nu coincid întotdeauna, iar activitatea de asigurare are, în general, un caracter aleator.

În linii mari, reglementările în vigoare în ţările dezvoltateobligă la a face o distincţie clară între asigurările de viaţă ( la care sunt asociate operaţiunile de capitalizare de fonduri) şi celelalte tipuri de asigurări pe scurt IARD (incendii, accidente şi riscuri diverse) sau asigurări de lucruri, asigurări de responsabilitate şi asigurări corporale.

Sub denumirea de asigurări de pagube apar:

a) asigurările de automobile.

b) asigurările de locuinţe( imobil) contra incendii, inundaţii, furt,etc.

c) asigurările de bunuri în general.

Asigurările de pagube cuprind în general două părţi şi anume o parte de responsabilitate (acoperind pagubele produsealtuia) şi care este adesea obligatorie şi o parte de bunuri (acoperind pagubele produse bunurilor asiguratului) şi care este facultativă.

Este uşor de înţeles că societăţile de asigurări, cât şi tendinţa băncilor de a-şi mări gama de servicii oferite, încurajează la maximum subscrierea la garanţii complementare.

Având în vedere anumite trăsături caracteristice ale asigurărilor precum şi faptul că, în general, dezvoltarea economică a statelor considerate, unele cifre de afaceri din acest domeniu apar ca semnificative pentru a sublinia preocupările de dezvoltare şi diversificare ale produsului asigurărilor.

Scopul proiectului individual presupune analiza principiilor şi direcţiilor de bază privind elaborarea şi implementarea unui sistem informatic privind activitatea financiară de asigurare din care rezultă următoarele sarcini:

- Analiza sistemului informaţional existent în Filiala B.C.A.’’Banca de Economii’’;

- Determinarea obiectivelor, structurii şi funcţiilor sistemului informatic vizînd activitatea asigurare;

- Analiza intrărilor, prelucrărilor şi ieşirilor sistemului informatic;

- Analiza resurselor-program pentru sistemul informatic vizat;

- Determinarea procesului tehnologic pentru realizarea lucrărilor

- Estimarea eficacităţii implementării şi exploatării sistemului informatic privind activitatea financiară de asigurare.

Scopul şi sarcinile puse au determinat structura lucrării şi anume:

Introducere

1. Analiza sistemului informaţional existent

2. Proiectarea generală a sistemului informatic preconizat

3. Proiecterea de detaliu a sistemului informatic preconizat

4. Eficacitatea sistemului informatic proiectat

Concluzii

1. Analiza sistemului informaţional existent

1.1 . Caracteristica unităţii social-economice

Filiala B.C.A.’’Banca de Economii’’ este o unitate structurală desine stătătoare, juridic dependentă de B.C.A.’’Banca de Economii’’ şi activează conform Regulamentului filialei, aprobat prin hotărîrea Consiliului proces-verbal nr.13 din 15 decembrie 1997. În activitatea sa filiala Băncii asigură respecterea strictă şi aplicarea întocmai a legilor şi hotărîrilor ce acţionează pe teritoriul Republicii Moldova, Legea ‘’Cu privire la instituţiile financiare’’, a statutului B.C.A. ’’Banca de Economii’’, a altor acte normative referitoare la activitatea B.C.A.’’Banca de Economii’’, elaborate de către Banca Naţională Moldovei sau B.C.A. ’’Banca de Economii’’.

Sucursala B.C.A.’’Banca de Economii’’ a fost deschisă în oraşul Drochia la 1 iulie 1994 . În conformitate cu Legea Republicii Moldova ‘’Cu privire la instituţiile financiare’’ IV550-XIII din 21 iulie 1995 denumirea sucursalei a fost schimbată în filiala Drochia nr.15 a Băncii de Economii.

Filiala B.C.A.’’Banca de Economii’’în raza administrativ-teritorială promovează politica, strategia şi tactica B.C.A.’’Banca de Economii’’, elaborate şi aprobate prin hotărîrile Consiliului B.C.A.’’Banca de Economii’’. Organul de conducere al filialei nr.15 Drochia este constituit din director Eriomov Stanislav Ion, contabilul-şef Catlabuga Maria Alexei, numiţi şi concediaţi prin ordinul preşedintelui B.C.A.’’Banca de Economii’’. Stuctura şi statele filialei sînt elaborate şi semnate de către director şi contabil-şef, apoi sînt aprobate de către preşedintele B.C.A.’’Banca de Economii’’.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem Informatic privind Activitatea Financiara de Asigurare.doc

Alte informatii

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi Informatică Economică Disciplina Proiectarea Sistemelor Informatice Economice