Sistem Informatic privind Evidenta Resurselor Umane la Intreprindere

Imagine preview
(5/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Sistem Informatic privind Evidenta Resurselor Umane la Intreprindere.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domenii: Limbaje de Programare, Calculatoare

Cuprins

Introducere 3
1 Analiza sistemului informaţional existent 5
1.1 Caracteristica unităţii social-economice . 5
1.2 Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei 8
1.3 Analiza resurselor informaţionale 11
1.4 Tehnologia prelucrării informaţiei. 13
1.5 Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui
subsistem informatic 15
2 Proiectarea de ansamblu a SI „ResurseUmane” 17
2.1 Obiectivele şi structura funcţională a sistemului informatic. 17
2.2 Resurse informaţionale 19
2.2.1 Definirea ieşirilor.. 19
2.2.2 Determinarea intrărilor. 20
2.2.3 Clasificarea şi codificarea informaţiei 21
2.3. Echipamente şi produse program necesare 23
Concluzii. 25
Bibliografie. 27

Extras din document

INTRODUCERE

În perioada de tranziţie la economia de piaţă o importanţă deosebită capătă automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiei. Aceasta se explică prin faptul că în condiţiile actuale procesul de dirijare devine determinant asupra procesului de producţie, iar eficienţa producţiei este direct influenţată de gradul de automatizare a prelucrării datelor. Din acest motiv eliberările şi realizările în acest domeniu sînt un imperativ incontestabil pentru redresarea economiei republicii.

Astăzi prin trecerea la societatea informaţională toate statele au şansa de a-şi reînnoi şi revigora structurile democraţiei, prin facilitarea accesului la informaţii, prin furnizarea unor servicii publice mai eficiente şi prin implicarea activă a cetăţenilor în luarea deciziilor. În cadrul unităţilor social economice o importanţă deosebită o are modul efectiv şi calitatea de gestionare a informaţiei, timpul şi mai ales operativitatea de care se dă dovadă în prelucrarea informaţiei.

Totodată, specific economiei Republicii Moldova, informatizarea rămâne în urmă faţă de alte state, fiind o problemă majoră. Partea bună a lucrurilor se datorează dezvoltării echipamentelor de calcul, a calculatoarelor electronice, care au contribuit la perfecţionarea modelelor economice, ceea ce a făcut posibilă apariţia sistemelor informatice de conducere. Utilizarea modelelor economice cu ajutorul sistemelor electronice de calcul a permis formalizarea şi adoptarea deciziilor mai eficiente la nivel micro şi macroeconomic. În aceste condiţii informatica a devenit un instrument important de investigare şi cunoaştere ştiinţifică a fenomenelor şi proceselor desfăşurate în toate domeniile de activitate socială cu implicaţii fundamentale în domeniul economic.

În lucrarea de faţă a fost făcută analiza sistemului informaţional existent şi pe baza acestuia au fost depistate laturile slab dezvoltate ale acestuia, argumentând oportunitatea elaborării unui nou sistem informatic (SI).

Problema studiată se referă la evidenţa resurselor umane prin elaborarea unui SI, pentru a face faţă cerinţelor actuale, în special la operativitatea cu care va răspunde sistemul la cererea utilizatorilor, veridicitatea datelor care evident este un factor determinant în luarea deciziilor de către conducere.

Lucrarea dată încearcă să implementeze posibilităţile tehnologiilor informaţionale în domeniul evidenţei şi păstrării corecte a informaţiei referitoare la resursele umane ale unei întreprinderi. Fapt absolut important utilizat în cadrul procesului decizional al USE.

Lucrarea cuprinde doua capitole. În capitolul unu este dată analiza sistemului informaţional existent al intreprinderii SA „Combinatul de confectionare a articolelor din carton”. Cuprinde activitatea acestuia în conformitate cu cerinţele legislative, subdiviziunile acestuia, drepturile şi atribuţiile principale care îi revin, conducerea precum şi structura organizatorică a aparatului central al intreprinderii. De asemenea este elaborată analiza resurselor informaţionale de care dispune unitatea, tehnologia prelucrării informaţiei din cadrul evidenţei resurselor umane, precum şi justificarea creării unui SI nou.

Al doilea capitol include modelul conceptual al noului SI. Pentru început sunt formulate obiectivele, definite ieşirile, determinate intrările şi baza informaţională, entităţile acesteia, tipurile de coduri şi elaborarea lor.

1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIONAL EXISTENT

Analiza SI existent reprezintă un studiu detaliat a tuturor activităţilor unităţii economice (UE), a fluxurilor informaţionale, a dotării cu tehnică de calcul, precum şi analiza volumului de informaţii prelucrate în scopul determinării neajunsurilor şi limitelor sistemului informaţional existent şi înlocuirea unor activităţi cu un sistem informatic care să satisfacă toate cerinţele informaţionale ale conducerii unităţii economice

1.1. Caracteristica unităţii social-economice

Aspecte generale. Societatea pe Acţiuni “Combinatul de confectionare a articolelor din carton” a fost înregistrată de catre Palata de inregistrare a RM cu nr.102113202 din 25 august 1968.

Sediul firmei, precum şi toate unităţile funcţionale ce aparţin întreprinderii sunt situate pe teritoriul Republicii Moldova. Oficiul central se găseşte pe adresa: mun.Chisinau, str. Transnistria 16. Sediul reprezintă un departament propriu al întreprinderii sus menţionate care este o unitate economică de tip societate pe acţiuni, este persoană juridică, posedă cont bancar propriu şi ştampilă. La moment în cadrul întreprinderii activează circa 300 de angajaţi.

Direcţia principală de activitate a intreprinderii este:

- confecţionarea şi comercializarea articolelor din carton

SA „Combinatul de confectionare a articolelor din carton” are următoarea structurtă ierarhică :

- departamentul administrativ

- departamentul de productie

- departamentul de comercializare

SA „Combinatul de confectionare a articolelor din carton” are ca organ suprem de conducere pe „Directorul General” al întreprinderii.

Directorul General este persoana numită, ca să reprezinte interesele întreprinderii şi să coordoneze eficient activităţile întreprinderii astfel ridicând nivelul profitului.

În sarcinile direcţiei intră:

- aprobă schema salarizării tuturor angajaţilor;

- organizează elaborarea regulamentelor cu privire la subdiviziunile interioare ale S.A. şi instrucţiunile de serviciu;

- stabileşte ordinea dirijării documentelor operative de producţie, statistică şi contabilitate, pregătirii dărilor de seamă trimestriale şi anuale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistem Informatic privind Evidenta Resurselor Umane la Intreprindere.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi Informatică Economică