Subsistem Informatic de Gestiune si Evidenta a Bunurilor Materiale Destinat Institutiilor Tipografice

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Subsistem Informatic de Gestiune si Evidenta a Bunurilor Materiale Destinat Institutiilor Tipografice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Limbaje de Programare

Cuprins

INTRODUCERE 5
1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT 6
1.1 GENERALITĂŢI 6
1.2 ANALIZA RESURSELOR INFORMAŢIONALE 6
1.2.1 Analiza subsistemului informatic existent 6
1.2.2 Analiza modului de lucru a personalului 7
2. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SUBSISTEMULUI INFORMATIC 10
2.1 OBIECTIVELE SSI 10
2.1.1 Automatizarea procesului de evidenţă a bunurilor materiale 10
2.1.2 Automatizarea procesului de gestiunea a muncitorilor 10
2.1.3 Automatizarea procesului de salarizarea a muncitorilor 11
2.2 SPECIFICAŢIA PRELIMINARĂ A BAZEI DE DATE 11
2.3 DEFINIREA INTRĂRILOR 12
2.4 DEFINIREA IEŞIRILOR 12
2.5 ESTIMAREA NECESARULUI DE RESURSE HARDWARE ŞI SOFTWARE 12
3. PROIECTAREA DE DETALIU A SUBSISTEMULUI INFORMATIC 14
3.1 DEFINIREA STRUCTURII FUNCŢIONALE A SSI 14
3.1.1 Schema bazei de date funcţionale 14
3.1.2 Schema logică a SI 15
3.1.3 Interfaţa 15
ACEASTA VA FI FORMA PRIN CARE CONTABILUL ŞEF / CONTABILII VOR INTRODUCE DATE DESPRE CE MUNCITORI AU REALIZAT DIFERITE MANOPERE LA COMANDA, TOT AICI SE VA CALCULA ŞI SALARIUL REVENIT MUNCITORILOR DIN COMENZILE REALIZATE 17
3.2 PROIECTAREA INTRĂRILOR 17
3.3 PROIECTAREA IEŞIRILOR 18
3.4 INSTRUMENTE UTILIZATE 18
3.4.1 SGBD 19
3.4.2 Mediul de programare 19
4. DEZVOLTAREA SUBSISTEMULUI INFORMATIC 20
4.1 REALIZARE SPECIFICAŢIEI FUNCŢIONALE 20
4.2 DEZVOLTAREA PROGRAMULUI 20
4.2.1 Modulul de evidenţă a bunurilor materiale 20
4.2.2 Modulul de gestiune a bunurilor materiale 21
4.2.3 Modulul de salarizare a personalului 21
4.3 MANUAL DE UTILIZARE 22
4.3.1 Autentificarea 22
4.3.2 Intrări / Excluderi 23
4.3.3 Comenzi realizate 24
4.3.4 Comenzi externe 25
4.3.5 Totaluri 25
4.3.6 Comenzi 26
4.3.7 Salariaţi 27
4.3.8 Raport 27
CONCLUZII 28
BIBLIOGRAFIE 29
LISTA ABREVIERILOR 30
ANEXE 31

Extras din document

Introducere

Sistemul informatic (SI) este o parte automatizatâ a sistemului informaţional, în SI pot funcţiona subsisteme informatice (SSI). Rolul unui SI sau SSI este de a uşura lucrul în instituţia unde este sau va fi implementat. Realizarea unui SI presupune parcurgerea unor etape care mai sunt numite şi ciclu de viaţă a SI: analiza, proiectarea, dezvoltarea şi testarea.

Pentru susţinerea tezei anuale este nevoie anume de crearea unui SSI cu parcurgerea tuturor etapelor de realizare.

Tema pentru susţinerea tezei anuale este „Subsistem informatic de gestiune şi evidenţă a bunurilor materiale destinat instituţiilor tipografice”, ea a fost aleasă din mai multe considerente, cunoaşterea SGBD MySQL şi aplicarea mediului vizual de programare, Borland Delphi în realizarea SI. Scopul programatorului este să realizeze SI propus în timpul limită acordat. Obiectivele SI sunt să ducă evidenţa şi gestiunea bunurilor materiale , să ajute la contabilitatea instituţiei tipografice şi anume salarizarea personalului.

Realizarea SI se va face parcurgând etapele de realizare a unui SI :

- Analiza în cadrul acestei etape se va face o analiză a procesului economic şi sistemului informaţional existent în instituţia tipografică;

- Proiectarea se vor realiza diferite scheme (specificaţia preliminară) a SI cu ajutorul cărora se va putea realiza programul funcţional ;

- Dezvoltarea având specificaţia preliminară la această etapă se va realiza specificaţia funcţională a SI;

- Testarea presupune detectarea diferitor anomalii, probleme ce pot apărea dar nu au fost depistate de programatori la etapa de dezvoltare.

Odată finisat, va ajuta foarte mult în cadrul instituţiei tipografice la evidenţa şi gestiunea bunurilor materiale, salarizare personalului, iar pentru unii angajaţi în special contabilii se va uşura enorm lucrul.

1. Analiza sistemului informaţional existent

Etapa de analiză presupune analizarea sistemului informaţional din cadrul instituţiei în care va fi implementat subsistemul informatic (în cazul dat fiind vorba de instituţia tipografică).

1.1 Generalităţi

Instituţia tipografică este instituţia care oferă servicii de imprimare, finisare şi tratamente speciale (ştanţarea plană şi în relief, imprimare termică cu folie ş.a.) a produselor poligrafice (cărţi, reviste, postere etc.).

Pentru a putea oferi servicii în primul rând instituţia tipografică are nevoie de personal calificat şi utilaj performant, având aceste două lucruri ea va putea satisface orice tip de comanda a produselor poligrafice, al doilea lucru necesar instituţiei tipografice este că trebuie să colaboreze şi cu clienţii săi fie ei persoane fizice sau juridice pentru care va presta diferite servicii sau în cazul persoanelor juridice va putea de asemenea să procure diferite bunuri materiale, instituţia tipografică trebuie să respecte şi nişte principii de bază si anume calitate, promptitudine, accesibilitate şi respectarea termenilor de realizarea a comenzilor.

1.2 Analiza resurselor informaţionale

Pentru a putea realiza specificaţia preliminarea mai întâi de toate s-a făcut o analiza a SI existent şi a modului de lucru a personalului.

1.2.1 Analiza subsistemului informatic existent

Analizând SI existent a fost realizată schema bazei de date existente în cadrul SI (fig. 1.1), au fost depistate numeroase anomalii şi date lipsă destul de importante: lipsa datelor despre intrări, ieşiri din depozit, lipsa unei evidenţe şi gestiuni electronice (în BD) a unor bunuri materiale (diverse utilaje, procurări de utilaje etc.). Toate aceste lucruri vor fi luate în considerare la realizarea specificaţiei preliminare a SI.

Fig. 1.1 Schema bazei de date a SI existent

1.2.2 Analiza modului de lucru a personalului

La această etapă a analizei a fost analizată structura statelor într-o instituţie tipografică în urma căreia s-a realizat o schemă ierarhică (Fig. 1.2).

Fisiere in arhiva (1):

  • Subsistem Informatic de Gestiune si Evidenta a Bunurilor Materiale Destinat Institutiilor Tipografice.doc