Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 8837
Mărime: 58.63KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zacon Tamara
Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Ciberentică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Ciberentică şi Informatică Economică Disciplina Proiectarea Sistemelor Informatice Economice

Cuprins

Introducere

§ 1. Analiza Sistemului Informaţional existent

1.1 Caracteristica unităţii sociale economice

1.2 Structura organizatorică a unităţii social-economice

1.3 Esenţa economico - organizatorica şi conţinutul problemei

1.4 Analiza resurselor informaţionale

1.5 Tehnologia prelucrării informaţiei in sistemul informaţional existent

1.6 Justificarea necesitaţii şi oportunităţii realizării sub-sistemului

informatic

§ 2. Proiectarea generală

2.1 Obiectivele sub-sistemului informatic proiectat

2.2 Definirea ieşirilor

2.3 Determinarea intrărilor

2.4 Estimarea necesarului de resurse hardware si software.

§ 3. Proiectarea de detaliu

3.1 Obiectivele proiectării de detaliu

3.2 Caracteristica ieşirilor

3.3 Caracteristica intrărilor

3.4 Proiectarea bazelor de date

3.5 Realizarea programului

3.6 Procesul tehnologic de prelucrare

§ 4. Implementarea, exploatarea curentă şi menţinerea în funcţiune a Sistemului Informatic proiectat

4.1 Stabilirea eficienţei economice a sub-sistemului informatic proiectat (metodologii de evaluare şi criterii de eficacitate)

4.2 Fundamentarea eficacităţii

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Din vremuri imemoriale, vieţile şi bunurile oamenilor au fost ameninţate de cele mai variate şi distructive forţe ale naturii. Trăsnetele, incendiile, furtunile şi uraganele, ploile excesive şi grindina, inundaţiile, seceta, erupţiile vulcanice, bolile etc. au prefăcut în mormane de moloz sau în scrum, au şters de pe faţa pământului, au distrus sau au avariat case, bunuri gospodăreşti, culturi agricole şi alte valori materiale ori au provocat moartea , accidentarea sau îmbolnăvirea oamenilor şi animalelor.

Uriaşele progrese ale ştiinţei şi tehnicii înregistrate în epoca modernă n-au făcut – şi nu puteau face – să dispară pericolele (riscurile) la care sunt expuşi oamenii şi bunurile lor. Ele au contribuit, însă, la perfecţionarea formelor de protejare a acestora împotriva forţelor distructive ale naturii şi ale accidentelor. Între acestea , un loc de excepţie ocupă asigurările.

În Republica Moldova asigurările se înregistrează pentru prima data cu vreo 80 de ani în urmă, însă cel mai intensiv s-a început această activitate în anul 1991 când organele de asigurare au trecut la proprietate privată. Spre deosebire de anii precedenţi, în anii prezenţi au crescut volumul asigurărilor ba mai mult chiar, au apărut noi tipuri de asigurare ( de ex. asigurarea medicală, asigurarea pasagerilor, asigurarea de viaţă la cursul USD etc.).

§ 1. Analiza Sistemului Informaţional existent

1.1 Caracteristica unităţii sociale economice

La momentul actual în Moldova cu asigurările se ocupă 37 de societăţi de asigurare private. Cea mai puternică societate de asigurare din republica Moldova este Societatea pe Acţiuni “QBE-ASITO”, care a fost fondată la 6 iunie 1991. Sediul principal se află pe adresa: MD2005, municipiul Chişinău, strada Mitropolit Bănulescu-Bodoni 57/1, tel. 22-62-12, 24-37-39, fax 22-11-79, 24-42-88.

Fondatori ai companiei sunt compania australiană de asigurări QBE, câteva bănci comerciale, unele întreprinderi şi organizaţii bine cunoscute în Republică, Societatea pe Acţiuni “Ingosstrakh” (Rusia), precum şi colaboratorii Companiei. Societatea pe Acţiuni “QBE-ASITO” conţine 41 filiale care sunt situate în toate raioanele Republicii Moldova.

În municipiul Chişinău Societatea pe Acţiuni “ASITO” are cinci filiale, care sunt: filiala Râşcani, Ciocana, Centru, Botanica, Buiucani. Filialele de asigurare sunt o părticică din Societatea de Acţiuni “QBE-ASITO”, care întruneşte circa 1700 colaboratori, inclusiv şi 1100 agenţi de asigurare. Filiala Râşcani nu este o persoană juridică. Sediul filialei Râşcani este pe adresa: or. Chişinău, sector Râşcani, str. Matei Basarab 2.

Compania ,,ASITO” este o societate pe acţiuni, adică ea aparţine persoanelor care deţin acţiuni. Cea mai mare parte de acţiuni a Societăţii pe Acţiuni “ASITO” aparţine QBE.

Concepţia de activitate a Companie se axează pe tendinţa de armonizat interesele ambelor părţi participante la procesul de asigurare. În primul rând, prin tarife optime, înaltă lichiditate a activelor, condiţii de asigurare flexibile, o activitate financiară transparentă etc.

Compania îşi onorează obligaţiunile asumate, având la dispoziţie fonduri de rezervă, volumul total al cărora la 01.01.1997 constituie 80.000.000 lei.

Activitatea de investiţii şi plasamente se efectuează diversificat: în hârtii de valoare de stat, imobil, depozite, acţiuni ale băncilor, companiilor de asigurare şi al întreprinderilor.

Activitatea pe piaţă de asigurare a impus necesitatea unei noi organizări a prestării serviciilor de asigurare.

Astfel Compania de Asigurări se ocupă cu următoarele domenii de asigurare:

- asigurarea de bunuri;

- asigurarea de persoane,

- asigurarea de răspundere civilă,

- asigurarea plantaţiilor agricole,etc.

Planul de lucru a C.A.A. “QBE-ASITO” constă în prognoza primelor de asigurare încasate pe contractul de asigurare.

Preview document

Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 1
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 2
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 3
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 4
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 5
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 6
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 7
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 8
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 9
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 10
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 11
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 12
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 13
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 14
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 15
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 16
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 17
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 18
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 19
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 20
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 21
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 22
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 23
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 24
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 25
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 26
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 27
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 28
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 29
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 30
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 31
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 32
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 33
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 34
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 35
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 36
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 37
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 38
Subsistem Informatic Privind Evidența Contractelor de Asigurări ale Culturilor Agricole - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Subsistem Informatic Privind Evidenta Contractelor de Asigurari ale Culturilor Agricole.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic pentru Vânzări Auto

Cap. 1. Studiul, analiza şi prezentarea sistemului actual 1.1 Rolul şi poziţia firmei in sistemul economico-social nationaţional şi in ramura de...

Evidenta Biblioteca

Din dorinţa de a lucra mai uşor, oamenii tind să folosească calculatorul în tot mai multe proiecte. M-am gândit la o posibilitate de a ţine...

Subsistem Informatic de Gestiune și Evidență a Bunurilor Materiale Destinat Instituțiilor Tipografice

Introducere Sistemul informatic (SI) este o parte automatizatâ a sistemului informaţional, în SI pot funcţiona subsisteme informatice (SSI). Rolul...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Ai nevoie de altceva?