Tehnologii pentru E-Learning Moodle

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 8 fișiere: doc, ppt
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 8907
Mărime: 4.43MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

1. Importanţa temei. .2

2. Platforme de E-learning. .6

2.1. Generalităţi.6

2.2. Modul de organizare a unei platforme de e-learning.10

3. Moodle .14

3.1. Prezentare Moodle.14

3.2. Filozofia pedagogică a sistemului Moodle.20

3.3. Resurse necesare şi mod de instalare.22

3.4. Modul de administrare.25

3.5. Facilităţi oferite profesorilor.27

3.6. Facilităţi oferite elevilor.31

4. Implementarea unui site de e-learning.32

4.1. Instalare Moodle.32

4.2. Configurare site.32

Concluzii . 54

Bibliografie.55

Extras din document

1. Importanţa temei

“Oricine renunţă să învaţe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani.

Oricine continuă să învaţe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viaţă

Este să-ţi păstrezi propria minte tânără.”

Henry Ford

Civilizaţia modernă este caracterizată de o continuă schimbare, inclusiv în ceea ce priveşte structura pieţei muncii şi necesităţile de calificare profesională. Aceste modificări nu apar brusc, din senin, ci se înscriu în evoluţia istorică mai amplă din care face parte dezvoltarea tehnologică.

Pentru a se adapta noilor forme de învăţământ şi noilor cerinţe de pe piaţa muncii, profesorii, elevii şi studenţii sunt din ce în ce mai preocupaţi să înveţe cum să folosească cât mai mult mijloacele Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor (TIC). Un rol esenţial în acest sens îl are deprinderea de a interacţiona şi colabora în cadrul unui mediu de învăţare bazat pe tehnologia Internet.

Utilizarea mijloacelor TIC în învăţământ va conduce la deplasarea accentului de la un mediu de învăţare centrat pe professor la unul centrat pe elev sau student, în care profesorii nu mai reprezintă sursa-cheie de informaţie şi de transmitere a cunoştinţelor, ci colaboratori ai elevilor (studenţilor), iar elevii (studenţii) nu mai sunt receptori pasivi de informaţie, ci se implică active în propria educaţie.

Internetul oferă un număr foarte mare de oportunităţi pentru profesori. Grupele de elevi (studenţi) pot comunica prin intermediul Internetului cu alte grupe de elevi (studenţi) din orice locaţie, profesorul având astfel posibilitatea să urmărească. În perioada în care bugetul şcolilor se diminuează, în biblioteci scade numărul de cărţi iar în programele şcolare existente sunt înghesuite cât mai multe informaţii, Internetul reprezintă o minunată resursă de comunicare şi colaborare.

Din punctual de vedere al tânărului, “generaţia Internet” este strâns legată de tehnologie. Simplitatea creării unei pagini Web personale a încurajat elevii, studenţii, profesorii şi părinţii deopotrivă să redescopere fascinaţia scrisului şi a publicării. Cu o audienţă globală de aproximativ jumătate de milliard de oameni, studenţii sunt foarte mândri de materialele pe care le pregătesc pentru propriile site-uri Web, totodată obţinând şi un succes şcolar.

Spaţiul Web oferă facilităţi de cercetare pentru elevi (studenţi) şi o resursă expansivă pentru profesori. Simulările şi demonstraţiile video pentru circuitul apei în natură, modelele de poluare sau de traiectorie a vânturilor pot conduce o oră de ştiinţe exacte la un alt nivel de interes şi participare. Profesorii pot organiza o excursie de studio –virtuală, desigur- în interiorul unui vulcan active, pot planifica o vizită la staţia spaţială internaţională, pot realize un experiment chimic sau pot diseca o broască fără a avea nevoie de mănuşi. De la cercetare până la publicarea de poezii, concursuri de matematică sau călătorii în interiorul unei nave spaţiale virtuale, oportunităţile pe care la are educaţia prin intermediul Internetului sunt practic nelimitate.

Materialele educaţionale electronice au devenit o veritabilă sursă bibliografică şi imagistică pentru prezentarea lecţiilor sau pregătirea temelor, profesorii fiind antrenaţi în module de pregătire specială în domeniul TIC. La nivel mondial există tot mai multe instituţii educaţionale care funcţionează exclusiv prin intermediul Internetului, oferind fie un ciclu complet de învăţământ, fie cursuri de specializare adresate unei palete foarte largi de utilizatori.

Într-un sondaj de opinie efectuat de compania CISCO printer laureaţii premiului Nobel, referitor la aportul pe care îl vor avea Internetul şi spaţiul WWW în domeniul educaţiei, majoritatea celor interpelaţi au creditat în mod pozitiv rolul noilor tehnologii informatice în toete sferele de cultivare a spiritului:

- Internetul va îmbunătăţi educaţia, va schimba maniera actuală de învăţare, va accelera ritmul inovaţiei şi al muncii de cercetare.

- Analfabetismul şi educaţia inadecvată vor fi considerabil diminuate prin oportunităţile claselor virtuale (până în anul 2020).

- Orice elev (student) poate avea acces global la bibliotecile digitale sau profesorii de oriunde din lume.

- Este posibil accesul alternative, la alte puncte de vedere decât cele proclamateoficial într-o anumită ţară.

- Sunt facilitate schimbul de opinii şi de cunoştinţe şi evaluarea în timp real a informaţiilor însuşite de studenţi sau elevi.

Învăţământul tradiţional îşi revendică prerogative dialogului direct dintre professor şi elevi (studenţi), prin care se creează un cadru optim pentru modelarea personalităţii, menţinerea mai pregnantă a spiritului de competiţie, dar şi a suportului psihologic reciproc. Fără a pretinde exclusivitatea, învăţământul virtual oferă noi oportunităţi de instruire şi de comunicare, devenind tot mai popular. Printre particularităţile acestuia, care îi conferă un set larg de avantaje, amintesc:

Preview document

Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 1
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 2
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 3
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 4
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 5
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 6
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 7
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 8
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 9
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 10
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 11
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 12
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 13
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 14
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 15
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 16
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 17
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 18
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 19
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 20
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 21
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 22
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 23
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 24
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 25
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 26
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 27
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 28
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 29
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 30
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 31
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 32
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 33
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 34
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 35
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 36
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 37
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 38
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 39
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 40
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 41
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 42
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 43
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 44
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 45
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 46
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 47
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 48
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 49
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 50
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 51
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 52
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 53
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 54
Tehnologii pentru E-Learning Moodle - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • 1.Importanta temei.doc
  • 2.Platforme de E-learning. Generlitati.doc
  • 3.Prezentare Moodle.doc
  • 4.Implementarea unui site de e-lerning.doc
  • Bibliografie.doc
  • Concluzii.doc
  • Cuprins.doc
  • Prezentare Moodle.ppt

Alții au mai descărcat și

Realizarea unui site web - platforma educatională Economix

CAPITOLUL I : CONCEPTE DE E-LEARNING 1.1 E-LEARNING – CADRU CONCEPTUAL Civilizaţia modernă este caracterizată de o viteză în continuă creştere a...

Noile tehnologii educaționale și de comunicare în educație

Noile tehnologii educationale si de comunicare in educatie - provocari si oportunitati – Programe dedicate noilor tehnologii educationale...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Proiectarea Sistemelor Informatice

CAPITOLUL I 1.1 Proiectarea sistemelor informatice Evolutia metodelor de proiectare este consencinta mutatiilor calitative si cantitative in...

Administrarea Sistemelor Linux

Scurt istoric În anul 1969, cercetătorii Kenneth Thompson şi Dennis Ritchie de la AT&T Bell Labs au început dezvoltarea unui sistem de operare...

Te-ar putea interesa și

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Sistem de Management al Conținutului - JOOMLA

Capitolul 1. Introducere Tehnologia informaţiei, cu principalul său exponent – calculatorul, a pătruns în domeniul educaţional, iniţial ca obiect...

E-learning - Implicații în managementul documentelor

REZUMAT E-learning-ul reprezintă un instrument prin intermediul căruia se amplifică calitatea locurilor de muncă, însă și volumul acestora. În...

Instruire Asistată de Calculator

CURS 1 Cuprins 1.Mijloace de învã.ãmânt. Instruirea asistatã de calculator 2.Introducere în E-Learning 3.Platforme educa.ionale. Moodle...

IAC

1. BAZELE IT 1. Notiuni generale despre calculator Tehnologia informatiei (TI) reprezinta totalitatea normelor si procedeelor de colectare,...

Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație

Rezumat Prezentul modul îsi propune să ajute cursanţii să înţeleagă, să interpreteze si să practice o abordare obiectivă, critică, creativă a...

Ai nevoie de altceva?