Toate proiectele din domeniul Litere

 • Monografia satului in opera lui Ion Creanga

  INTRODUCERE Ion Creangă este considerat unul dintre cei mai mari scriitori ai neamului românesc. Măiestria scrierilor sale i-a atribuit un loc de cinste în registrul clasicilor literaturii române alături de marele poet Mihai Eminescu, de mentorul Junimii, Titu Maiorescu ,de dramaturgul fără pereche Ion Luca Caragiale și de povestitorul Ion Slavici. Traiectoria talentului de povestitor al lui Creangă îl situează în continuarea lui Neculce (având „înscrise în inimă” faptele pe care le...

 • Textul literar - textul nonliterar

  Scoala: Colegiul National "Vladimir Streinu", Gaesti Clasa: a IX-a A Data: 21 mai 2009 Profesor: Obiectul: Limba si literatura romana Tema: Tipuri de texte. Textul literar - textul nonliterar Tipul: Aprofundare si sistematizare a cunostintelor Scopul: Formarea de priceperi si deprinderi privind lucrul cu textele la prima vedere. Competente generale: 1. Utilizarea corecta si adecvata a limbii romane in receptarea si producerea mesajelor in diferite situatii de comunicare;...

 • Proiect didactic - Noapte de iarna (decupare,lipire materiale diverse)

  Data: 21. 02. 2018 Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Călmățuiu de Sus Prof. înv. primar: Clasa: Pregătitoare Aria curriculară: Arte vizuale Disciplina: Arte vizuale și abilități practice Unitatea de învățare : Flori de gheata Subiectul lecției: Noapte de iarna (decupare,lipire materiale diverse) Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi Forma de realizare: integrată Scopul: Formarea deprinderii de a realiza o lucrare după o temă dată,dezvoltarea capacității de a...

 • Activitati remediale

  PROPUNĂTOR : Prof. Tomescu Sofica CLASA a V-a GRUP ȚINTĂ: V. A., M. B., D. G., H. D., E. D., D. A. SCOP - fixarea și consolidarea cunoștințelor deprinse într-o măsură nesatisfăcătoare la orele de curs de către elevii cu ritm lent de învățare; COMPETENȚE: - înlănțuirea clară a ideilor în povestirea orală a unui text citit; - scrierea corectă a cuvintelor într-o, într-un, dintr-o, dintr-un, printr-o, printr-un, sa, s-a, sau, s-au, la, l-a, nea, ne-a, neam, ne-am, ia, i-a, săi, să-i, iau,...

 • Propozitia circumstantiala concesiva

  DATA: 17.04.2013 CLASA: a VIII-a B ARIA CURRICULARĂ : Limbă și comunicare DISCIPLINA: Limba și literatura română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : Genul dramatic SUBIECTUL LECȚIEI : Propoziția circumstanțială concesivă TIPUL LECȚIEI: predare-învățare PROFESOR: COMPETENȚE GENERALE : 2.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată . 4.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise,în...

 • Sportul de performanta

  Introducere Practicarea exercițiilor fizice a însoțit omenirea de-a lungul sale existențe. Structurată ca fenomen social distinct, cu o determinare calitativă proprie, această formă specifică de acțiune umană reprezintă o componentă necesară și permanentă a vieții sociale. Fenomenul de practicare a exercițiilor fizice se manifestă prin trei forme fundamentale educația fizică, sportul de masă și sportul de performanță. „Educatia fizică este baza activității pentru performanță.“ Capitolul...

 • Proiect clasa pregatitoare si a III-a CLR si Limba si Literatura Romana

  DATA: 20.03.2014 CLASA: PREGĂTITOARE ARIA CURRICULARĂ: Comunicare in limba română DISCIPLINA: Comunicarea in limba română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: SALUTARE PRIMAVARA! SUBIECTUL: ,,PRIMĂVARA” TIPUL LECȚIEI: Dobandire de noi cunoștințe FORMA DE REALIZARE: activitate integrată COMPETENȚE VIZATE: CLR: 1.1. Sesizarea semnificației globale a unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar 1.2. Recunoașterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar 2.1. Articularea de...

 • Schimbarea lingvistica din perspectiva sociolingvistica

  I. Limba este văzută de W. Von Humboldt în două ipostaze: ca Ergon (produs al activității) și ca Energeia (activitate). Cea de-a doua ipostază presupune crearea și re-crearea limbii de către fiecare individ în parte. Saussure formulează două principii legate de limbă: creativitatea și ateritatea, primul putând fi corelat cu ceea ce Humboldt numește Energeia, deoarece surprind dinamismul limbajului, deci posibilitatea de a avea loc schimbări lingvistice. În principiu, reprezentanții școlii...

 • Strategii ale discursului narativ Cosmote - Fluturele

  Argument Reclamele reprezintă un mod de discurs publicitar prin care se promovează vânzările și se informează clienții cu ajutorul mijloacelor de comunicare în masă. Pentru ca o reclamă să aibă succes este necesară cunoașterea publicului țintă și a nevoilor lui. Reclamele beneficiază de structuri publicitare rafinate, subtile, ce vizează percepția și emoția grupului țintă. Am ales să analizez reclama Fluturele de la Cosmote, întrucât aceasta are la bază ideea lipsei comunicării între...

 • Indentificarea strategiei de comunicare Dodo Pizza

  Dodo pizza este o franciză (dreptul acordat de o întreprindere cu renume unei alte întreprinderi prin care aceasta din urmă poate să exploateze drepturile de proprietate intelectuală sau industrială ale francizorului, în schimbul unei contribuții financiare, în scopul producerii sau livrării de bunuri sau al prestării de servicii) ce operează în Rusia, Franța, România, China, Lituania, Estonia, Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Statele Unite și Marea Britanie. Fondatorul organizației este...

 • Metode in dialectologie

  Metodele folosite pentru culegerea materialului dialectal sînt variate, mai ales dacă avem în vedere noile procedee privitoare la achiziția unor fapte de limbă relevante, dar și perspectivele de abordare ale problemei, diferite de la o etapă sau de la o școală lingvistică la alta . Metodologia cercetării dialectale are în vedere trei aspecte și, totodată, trei etape strîns legate de obiectul cercetării și de intenția cercetătorului : modalitatea de obținere a materialului dialectal -...

 • Proiect didactic - Cuvant de Tudor Arghezi

  Clasa: a VII-a Profesor: Subiectul lecției: „Cuvânt“ de Tudor Arghezi Tipul lecției: de predare- învățare de noi conținuturi Competențe generale /Competențe specifice: 1.Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare; 1.1.înțelegerea semnificației generale a mesajului oral, sesizând progresia și coerența ideilor exprimate; 1.5.aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române...

 • Proiectul zilei clasa a 2-a

  Unitatea tematica: „Bun venit, Primăvară!” Discipline / arii curriculare: - Consiliere și orientare - Dezvoltare personală - Limbă și comunicare - Comunicare în limba română - Matematică și științe - Matematică și explorarea mediului - Arte și tehnologii - Arte vizuale și abilități practice Grup țintă: elevii clasei a II-a Prof. înv. pr. Argument: Tema propusă în cadrul acestui proiect interdisciplinar este una adecvată nivelului de vârstă, dar și învățării individualizate,...

 • Proiect de activitate integrata

  UNITATEA: Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Târgoviște DATA: 30.03.2018 GRUPA: mare (nivel II:5-6/7 ani) MENTOR: Nistor Alice STUDENT PRACTICANT: TEMA ANUALĂ DE STUDIU : ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?” TEMA SĂPTĂMÂNII:”Oul roșu și frumos, de învierea lui Hristos!” TEMA ZILEI: “ Vine, vine Iepurașul!” FORMA DE REALIZARE: activitate integrată (ADE-DLC+ALAI+ADE-DOS+ ALA II) TIPUL ACTIVITĂȚII: transmitere și însușire de noi cunoștințe COMPONENȚA ACTIVITĂȚII: ACTIVITĂȚI DE...