Toate proiectele din domeniul Management

 • Reengineeringul in logistica

  Restructurarea constituie diminuarea dimensiunilor firmelor, cu privire la numărul angajaților, diviziilor, ori al unităților și la numărul de niveluri ierarhice din structura organizatorică. Firmele apelează la restructurare atunci cînd vor să scadă costurile și să crească eficiența. Nevoia de restructurare este semnalată de indicatori relativi, pe baza cărora este comparată situația proprie cu cea a celor mai importanți concurenți din domeniul de activitate al organizației. Acești...

 • Modalitatile de identificare a riscurilor in managementul de proiect

  Introducere Managementul proiectelor este un proces dinamic, desfășurat în mod științific, prin care resursele necesare sunt utilizate și organizate într-o asemenea manieră încât să conducă la îndeplinirea obiectivele proiectului. În managementul proiectelor o parte din personalul pentru implementarea proiectelor poate fi angajat temporar, în calitate de consultanți, lipsind astfel permanența rolurilor. Personalul implicat în proiect poate avea diferite roluri de îndeplinit la momente...

 • Modalitati de promovare a unui produs

  Introducere Pentru a avea succesul dorit pe piață, înainte de lansarea unui produs, trebuie să analizezi piața actuală, săobservi care sunt dorințele și așteptările consumatorului și apoi să decizi în ce privință și cum vei acționa. Studierea tuturor componentelor care alcătuiesc piața și factorii care îl influiențează ajută întreprinderea la stabilirea unor obiective și abilități realizabile prin intermediul utilizării diferitelor instrumente și strategii. Pregătirea pieței pentru...

 • Managementul romanesc european

  1 - Managementul european Europa în general și Uniunea Europeană în special reprezintă un partener important în comerțul internațional, aflându-se pe primul loc din punctul de vedere al exportului, importului și al investițiilor în străinătate, adică în alte țări decât cele europene. Țările europene au început să-și integreze și să-și coordoneze economiile și piețele lor naționale în vederea creșterii competitivității produselor față de produsele firmelor americane și japoneze. Într-un...

 • Caracteristicile comunicarii manageriale in organizatia cunoasterii

  Introducere Comunicarea face parte din „infrastructura” organizației. Orice efort de dezvoltare a unei organizații trebuie să aibă în vedere cu prioritate latura umană a dezvoltării ei, iar comunicarea eficace și eficiența este singura cale prin care oamenii își pot corela în mod sinergetic eforturile. De calitatea comunicării manageriale depinde modul în care se folosește resursa umană a unei organizații, deci în ultimă instanță succesul organizației. Comunicarea devine un element critic...

 • Tendinte si perspective in managementul resurselor umane

  CERINȚE NOI ÎN ANGAJARE Resursa umană este principala resursă a unei organizații, deși, din păcate, se constată că puține firme acordă o suficientă atenție acestui fapt. În viitor se preconizează ca întreprinderile să fie restructurate în unități tot mai mici, cu o autonomie ridicată, capabile să motiveze personalul, să stimuleze inițiativa, spiritul de echipă și competiția. Managementul resurselor umane presupune îmbunătățirea continuă a activității tuturor angajaților în scopul...

 • Rolul si importanta sistemului bancar in gestionarea crizei financiare din Romania

  Amploarea și diversitatea schimbărilor din lumea contemporană, din anii 2007 -2008, au afectat și România, aducând profunde modificări ”de natură politică, diplomatică, socială, financiară, economică, tehnică și tehnologică, religioasă, informațională”, etc. Modificările structurale menționate au determinat creșterea frecvenței și intensității unor situații deosebite, pe care unii autori le consideră crize sociale, diplomatice, financiare, economice, culturale, militare, juridice sau pur și...

 • Proiect THR

  Despre abundența resurselor turistice care sălășluiește pe întinderea frumoasei noastre patrii știm încă de la primele ore de Geografia României. Nu lipsiți de mândrie patriotică în fragedele noastre minți am învățat că avem munți cu duiumul, plaje, istorie și tradiții cât să umplem biblioteci întregi, ape termale, castele și cetăți de faimă internațională, floră luxuriantă, faună pe cât cuprinde. Prea mici fiind, nu ne era chiar la îndemână să urcăm în primul tren pentru a ne convinge de...

 • Managementul afacerilor

  CAPITOLUL I - ANALIZA NIVELULUI DE INTERNAȚIONALIZARE A COMPANIEI HONDA PE BAZA RAPOARTELOR ANUALE PUBLICATE DE CĂTRE UNCTAD 1. Definirea și caracteristicile procesului internaționalizării Internaționalizarea este un proces de creștere a implicării organizației de afaceri în operațiuni internaționale. Două aspecte trebuie relevate în legătură cu această definiție: faptul că aceasta sugerează o distincție în ceea ce privește strategia de afaceri a firmei: orientarea spre interior versus...

 • Votul - intre obligativitate morala si optiune

  Abstract Pentru ca anul 2019 a fost un an al optiunilor electorale, am decis ca acest proiect sa fie despre obligativitatea morala sau optiunea fiecarui roman de a-si exprima votul, daca sunt constienti de puterea pe care o au atunci cand isi exercita dreptul lor constitutional. Pentru asta am incercat sa fac un studiu de opinie, un chestionar. 1.Introducere Dupa anul 1989, Romania si romanii si-au castigat dreptul la libertate, democratie aceasta insemnand si dreptul la vot, devenind...

 • Finance report

  This report aims to provide a demonstration of skills and knowledge obtained in order to interpret the basic financial data showing in the same time the exact same skills required in order to maintain basic financial records. An overview on illustration about how financial data analysis can help decision making in business will be provided next to calculations of liquidity, profitability and ratios analysis detailed in the case study provided. Financial Management In order to have and...

 • Analiza situatiei financiare a SC Utilitati Publice Galati SRL

  INTRODUCERE Considerații teoretice Analiza financiară este sursa principală de informații necesare fundamentării deciziilor tactice și strategice la nivel miocroeconomic. Ea constă într-un ansamblu de instrumente și metode care permite aprecierea situației financiare și a performanțelor unei entități. Este un instrument al managementului întreprinderii, deoarece a conduce competent înseamnă a cunoaște realitățile vieții economice în care întreprinderea activează, a cunoaște plusurile...

 • Fezabilitatea si eficienta investitie de active fixe in compania SC Covalact SA

  Etapa 1. PREZENTAREA SITUAȚIEI CARE CERE DEFINIREA UNUI PROIECT DE INVESTIȚIE Covalact este unul dintre cei mai mari producători de lactate din România cu o tradiție de peste 40 de ani în fabricarea produselor lactate. Compania are în prezent un număr dee aproximativ 560 de angajați care lucrează în fabricile din România și anume Miercurea Ciuc și Sfântul Gherorghe. Pe parcursul celor patru decenii de existență, compania a trecut prin mai multe etape care au contribuit la atingerea pragului...

 • Evaluarea performantelor profesionale individuale ale asistentilor medicali generalisti din cadrul SC MedLife SRL

  INTRODUCERE Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este un program de formare profesională elaborat pe baza standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea de asistent medical generalist. Prezentul training a fost organizat cu respectarea următoarelor prevederi legale: - Legea educației naționale nr.1/2011 - actualizată care prevede competențele cheie vizate în Standardul de Pregătire...

 • Organizarea si fundamentarea proceselor de munca si de productie la SC Albalact SA

  INTRODUCERE Managementul procesării și conservării producției agricole s-a dezvoltat ca disciplină științifică relativ recentă, având în vedere că majoritatea întreprinderilor sunt confruntate într-o măsură tot mai mare pe piața internă și externă cu cerințele realizării unor performanțe superioare sub raportul costurilor de producție, a termenelor de fabricație, al calității, flexibilității, sub impactul creșterii continue a concurenței. În acest context, temele de programare, lansare și...

Pagina 1 din 451