Toate proiectele din domeniul Management

 • Conceptul de e-Administratie

  E-guvernarea (concept cunoscut și în spatele englezismului e-gov) este una dintre cele interesante provocari ale Adminitrației Publice din întreaga lume. Multe dintre obiectivele pe care guvernarea electronică își propune să le atingă pot fi descrise, la prima vedere, ca fiind ambițioase, chiar spre extrem. Dar acest lucru, în ciuda tuturor criticilor și cinismului lor, este caracteristic unei științe noi. 1. Introducere Guvernarea electronică reprezintă o etapă esențială a reformei...

 • Caracteristicile proiectului de investitii

  1. Introducere Proiectele publice reprezintă instrumente de punere în practică a autorităților publice, a strategiei administrației, utilizând resurse investiționale pe o durată limitată și într-o strictă localizare la nivel național sau local. Expresia detaliată a procesului de realizare sau transpunere în practică a proiectelor de investiții publice și a rezultatele lor este văzută în practica investițională sub denumirea de lucrări publice. Suportul financiar al concretizării proiectelor...

 • Organizarea taberei de formare si indrumare pentru adolescentii din Centre de Plasament din judetul Prahova

  1. Prezentarea succintă a proiectului propus Obiectivul proiectului este acela de a crește rata de angajare în rândul adolescenților cu vârsta de peste 16 ani proveniți din Centrele de Plasament situate în județul Prahova cu 25% față de anul 2019. În același timp, proiectul își propune să ajute Întreprinderile Mici și Mijlocii care au un deficit în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, să ducă la o scădere a delicvenței juvenile în zona județului Prahova cu 15% față de anul 2019....

 • Raport de practica - Spitalul Clinic de Recuperre Iasi

  INTRODUCERE „Conducerea: arta de a determina pe altul să facă ce dorești tu, dar din proprie inițiativă.” - Dwight D. Eisenhover - Proiectul de față are la bază analiza în practică a activității Spitalului Clinic de Recuperare Iași, dar și a modului de organizare și conducere a acestuia. Indiferent de concepția generală, modul de gândire și metodele folosite, managerul trebuie să țină seama de unele exigențe care sa asigure obținerea unor succese manageriale ridicate și durabile. Dintre...

 • Proiect de practica

  PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea comerciala CADAVI PRODCOM CLASS S.R.L., are sediul in localitatea Pitesti , Calea Bucuresti nr. 15, fiind specializata in fabricarea si comercializarea unei game variate de mobilier. Datorita cresterii calitatii produselor, a diversificarii lor si printr-o politica coerenta in ceea ce priveste preturile practicate, societatea a reusit sa stabileasca relatii economice cu foarte multi clienti, ceea ce a condus la cresterea volumului vanzarilor. Obiectivul...

 • Diagnoza si dezvoltare in managementul resurselor umane - Carrefour

  Introducere În acest proiect ne-am propus să aflăm care este cultura organizațională, și care sunt punctele forte și punctele slabe ale firmei Carrefour, responsabilitatea socială, pentru a vedea care sunt proiectele pe care le desfășoară aceștia pentru a ajuta societatea în care trăim și mediul înconjurător, de a studia satisfacția angajaților din companie, de a vedea care sunt nivele de insatisfacție care trebuie acoperite de organizație și coerența strategică la nivelul activităților cu...

 • Practica de specialitate

  I. Descrierea generala a intreprinderii Societatea cu denumirea S.C MOBEXPERT SRL este o societate cu răspundere limitată înscrisă la Registrul Camerei de Comerț sub numarul: C.U.I J17/207/29.03.1993 Cod Fiscal R1321157 și se organizează potrivit legilor române în vigoare, ca societate cu răspundere limitată, în condițiile prezentului statut, de către Dan Sucu si Camelia Sucu. În toate facturile, publicațiile și alte acte emanind de la societate, denumirea va fi precedată sau urmată de...

 • Audit extern Microsoft project

  1. TITLUL PROIECTULUI: REALIZAREA UNUI AUDIT FINANCIAR EXTERN 2. CONTEXT ȘTIINȚIFIC. MOTIVAȚIE Acest proiect are ca scop dezvoltarea unui auditului financiar anual, prin care clientul dorește să primească o părere obiectivă asupra situației firmei sale. Prin audit financiar se înțelege examinarea efectuată de un profesionist competent și independent asupra situațiilor financiare ale unei companii în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a...

 • Kuweit

  Cap.1: Prezentarea pe scurt a țării Istoric Începând cu secolul al XVIII-lea, Kuweitul a fost condus de dinastia AL-SABAH. Amenințarea invaziei otomane în 1899 l-a determinat pe Amir Mubarak AL-SABAH să caute protecție britanică, cedând responsabilități străine și apărând Marea Britanie, până când țara a obținut independența în 1961. În august 1990, Kuweitul a fost atacat de Irak și depășit de Irak. După câteva săptămâni de atacuri aeriene, alianța Națiunilor Unite condusă de Statele Unite...

 • Prezentarea companiei McDonald`s

  I.Prezentarea generală a companiei McDonald’s Corporation este cunoscut drept cel mai mare lanț de restaurante care se încadrează în categoria fast-food din lume, corporația fiind listată la Bursa de valori din New York sub codul MCD. Viziunea McDonald’s este de a fi recunoscut ca restaurantul cu servire rapidă ce oferă cea mai bună experiență clienților săi. A fi cel mai bun înseamnă atingerea și menținerea unor standarde de calitate,servire și curățenie (QSC) deosebite, astfel încât să-l...

 • Aportul sistemului informational managerial la elaborarea elementelor de baza ale structurilor organizatorice ale unitatilor economice

  1. Conceptul de sistem informațional al managementului Sistemul informațional managerial reprezintă analizarea datelor în relație cu o situație existenă. Un sistem reprezintă ansamblul elementelor interdependente, între care se stabilesc interacțiuni dinamice, pe baza unor reguli prestabilite, care au ca scopul atingerii unui anumit obiectiv. Sistemul informational cuprinde totalitatea datelor, informațiilor, circuitelor informaționale, fluxurilor informaționale, procedurilor și...

 • Managementul proiectului Sicuro Body Health

  A. INFORMATII DESPRE SOLICITANT A.1 SOLICITANT Numele organizației: Sicuro Body Health S.R.L Anul înființării: 2017 Cod de identificare fiscală (CUI): 42019750 Adresa poștală: Bucuresti, sectorul 2, Soseaua Pantelimon nr. 255, camera 2, bloc 43, scara F, etaj 4, ap. 216 Adresa poștă electronică: info@sicuroslim.ro A.2 TIPUL SOLICITANTULUI - persoane juridice de drept privat: S.R.L A.3 STRUCTURA ACTIONARIATULUI Nume: Grama Adrian-Dumitru Adresa completa: Bucuresti, sectorul 2,...

 • Probleme manageriale in cadrul organizatiilor determinate de criza Covid-19

  INTRODUCERE Amenințarea din ce în ce mai mare a virusului COVID-19, cunoscut sub denumirea de coronavirus, afectează companiile și comunitățile de investitori din întreaga lume. Natura globală și interconectată a mediului de afaceri din ziua de astăzi prezintă un risc important de întrerupere a lanțurilor de aprovizionare globale, care poate produce pierderi importante de venituri și poate afecta negativ economia globală. Impactul asupra economiei globale poate crește în funcție de amploarea...

 • Raport privind practica de licenta

  Introducere Practica ca element al procesului educațional se realizează cu scopul de a consolida și extinde cunoștințele dobândite la universitate. Dobândirea abilităților practice necesare în specialitatea în mediul de producție, stăpânirea metodelor avansate de tehnologie și de muncă. Practica contribuie la dezvoltarea muncii independente. În procesul de practică, învățăm să selectăm și sistematizăm în mod independent informațiile în cadrul sarcinilor care ne sunt atribuite. Pune în...

 • Plan de afaceri - Realizarea unei linii de productie noua in cadrul cofetariei MaraMura

  1. Prezentarea generală a societății Informații cu privire la S.C. MARAMURA DULCIURI SRL - Denumirea firmei : Maramura Dulciuri SRL (D&C SWEETS SRL) - Scurtă descriere a firmei: - Mara Mura este un atelier de cofetarie artizanala. In interiorul acesteia este pus la dispozitie un bogat sortiment de prăjituri. - Forma de organizare : SRL - Numele complete ale administratorilor și acționarilor, cote de participare deținute. Stancu Gratiela - Localizare, adresa sediului social...

Pagina 1 din 456