Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 192 în total
Cuvinte : 60791
Mărime: 436.13KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Lucrare de doctorat sustinuta la ASE Bucuresti in anul 2006. Indrumator Prof. Dr. Ing. MARCEL DRAGOS STOICA. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE MANAGEMENT Specialitatea :EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR SI A PROGRESULUI TEHNIC

Cuprins

Introducere 5

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A SITUATIEI

ENERGETICE ACTUALE . 9

1.1. Aspecte privind starea actuala si perspectiva dezvoltarii sistemului

energetic românesc 9

1.2. Dezvoltarea sistemului energetic în contextul reglementarilor

economico-ecologice 11

1.3. Necesitatea cresterii eficientei energetice 15

1.4. Situatia producerii energetice pe combustibili fosili 17

1.5. Programe investitionale pe termen mediu si lung 19

1.6. Principalele obiective ale strategiei energetice nationale 21

CAPITOLUL II: STUDIEREA SISTEMULUI ENERGETIC CA

SISTEM CIBERNETIC 23

2.1. Definirea sistemelor energocibernetice 23

2.2. Principii si legi generale ale sistemelor energocibernetice 27

2.3. Modelarea matematica în coordonate spatio-temporale a

procesului investitional 30

2.4. Modele cibernetico-economice de optimizare a eficientei

investitiilor 32

2.5. Optimizarea deciziei de investitii energetice 35

2.5.1. Solutia teoretica pentru optimizarea adoptarii deciziei 35

2.5.2. Maximizarea productiei prin extindere 37

2.5.3. Retehnologizarea în scopul reducerii cheltuielilor specifice

medii 37

2.6. Modelarea dinamicii sistemelor energocibernetice 38

2.6.1. Modele de proces exprimate prin ecuatii diferentiale 39

2.6.1. Modele dinamice continue ale economiei de piata 41

CAPITOLUL III: SIMULAREA PROCESULUI INVESTITIONAL

LA NIVEL MACROECONOMIC . 45

3.1. Definirea investitiei 45

3.2. Tipuri de strategii investitionale 49

3.3. Elemente specifice investitiilor 51

3.3.1. Influenta fiscalitatii 51

3.3.2. Incidenta inflatiei 52

3.3.3. Cheltuielile pentru investitii 52

3.3.4. Cash-flow - urile nete (veniturile nete) 53

3.3.5. Durata de viata 54

3.3.6. Valoarea reziduala 54

3.4. Analiza structurala a investitiilor 55

CAPITOLUL IV: MODELE DE ALOCARE A RESURSELOR

INVESTITIONALE 63

4.1. Utilizarea modelelor de programare liniara la optimizarea alocarii

resurselor de investitii 63

4.2. Optimizarea proiectelor investitiei cu ajutorul modelelor dinamice.. 63

4.3. Repartizarea capitalurilor pentru investitie intr-un holding 65

4.4. Problema profiturilor 66

4.5. Criterii economice si modele de stabilire a capacitatilor optimale

de productie în faza de proiectare 67

4.6. Modele pentru amplasarea optimala a unui obiectiv de investitie.... 70

Extras din document

Data fiind importanta strategica a Sectorului Energetic National în dezvoltarea pe baze durabile a economiei românesti, evolutia acestuia trebuie conturata prin prognoze si strategii pe diferite orizonturi de timp, astfel încât perspectivele de dezvoltare si necesitatile legate de asigurarea cu energie sa fie în context cu politicile Uniunii Europene.

Lucrarea, care are ca fundament dezvoltarea durabila a României, ia în considerare principalele obiective si prioritati ale strategiei energetice nationale pe termen lung, în raport cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul energetic (siguranta alimentarii cu energie electrica, competitivitatea sistemului energetic în conditiile economiei de piata si protectia mediului prin reducerea noxelor eliminate în atmosfera).

Principiile general valabile de care s-a tinut seama sunt urmatoarele:

- integrarea României în Uniunea Europeana nu poate avea loc fara

realizarea unei cresteri economice accelerate, cu ritmuri superioare

mediei comunitare;

- cresterea economica este o necesitate primordiala;

- integrarea industriei în structurile europene impune dezvoltarea

durabila a sectorului energetic;

- remodelarea si restructurarea industriei energetice constituie un

obiectiv major al procesului de reforma a economiei nationale;

- accelerarea privatizarii în sectorul energetic va conduce la aparitia

unor structuri cu capacitate concurentiala sporita;

- intensificarea efortului investitional reprezinta o necesitate vitala

pentru industria româneasca;

- efectele implementarii masurilor pentru atingerea reperelor

comunitare depind si de potentialul concurential în conditiile unei

piete libere.

Cercetarile efectuate de institute specializate în prognoze energetice[112] scot în evidenta ca în urmatorii 50-60 de ani vor avea loc modificari radicale în structura bilantului energetic mondial care pot fi sintetizate în urmatoarele aspecte:

- continuarea cresterii consumului de energie, conditie a dezvoltarii

societatii umane, astfel ca în viitor acest consum se va stabiliza la un nivel

sensibil superior celui actual;

- cresterea ponderii noilor tehnologii în ansamblul celor care permit

obtinerea energiei;

- majorarea cheltuielilor legate de obtinerea si folosirea noilor surse

de energie precum si a noilor tehnologii de transformare, transport si utilizare

a energiei;

- crearea unor sisteme globale, internationale, de asigurare a

necesarului de energie a tuturor tarilor, depasindu-se cadrul national;

- cresterea eficientei utilizarii energiei si a ponderii energiei electrice în balanta energetica mondiala.

În acest context, fundamentarea deciziei de investitii în sistemul energetic, datorita particularitatilor sale, trebuie sa se faca pe baza unor temeinice analize a tuturor indicatorilor economici în concordanta cu toti factorii de risc care intervin în executare si operare, astfel ca noul obiectiv energetic creat prin procesul investitional sa corespunda cerintelor unui sistem energetic global.

Investitiile în sistemul energetic, ca de altfel în toate sistemele industriale, vizeaza realizarea unei finalitati tehnico-operationale prin generarea unui produs si a unei finalitati economico-sociale prin generarea unei utilitati economice (Begg, Fisher si Dornbusch, 1989).

Masura în care se realizeaza finalitatea economica a unei investitii, poate fi data de efectivitatea costului. Aceasta este capacitatea noului obiectiv realizat de a-si atinge performantele la cel mai mic cost posibil. Costul include atât efectele operarii sistemului cât si eventualele daune pe care le poate produce neconformitatea în operare, cu parametrii cuprinsi în proiect. Putem afirma ca rezultatele obtinute în urma unui proces investitional depind de volumul eforturilor investitionale cumulate din perioada de edificare si de optimalitatea deciziei luate în alegerea variantei de proiect dupa care s-a executat obiectivul edificat.

În analizele si studiile care se fac în vederea dezvoltarii ulterioare, bazate pe principiile dezvoltarii durabile, Sistemul Energetic trebuie perceput ca având caracteristicile generale ale unui sistem complex si caracteristicile particulare generate de tipul principal de produs realizat - energia electrica.

Complexitatea sistemului energetic are trei dimensiuni, (Popovici, 1988):

a.Dimensiunea structurala este data de numarul componentelor si legaturilor dintre ele. Evenimentele asociate componentelor se afla într-o interdepenta pe care se construiesc modelele sistematice. În SEN apare o interdependenta determinata între producator si consumator, datorita tipului produsului si caracteristicilor sale de mare stabilitate în timp. Complexitatea structurala influenteaza siguranta sistemelor, prin dependenta reciproca a defectarii componentelor si rolul consumatorului si mentenanta acestora, prin dificultatea identificarii, diagnozarii si rezolvarii defectiunilor.

b.Dimensiunea aleatoare (stochastica) este data de legatura între comportamentul sistemului si cauzele interne si externe ale acestuia. Implicarea factorului uman în ambele categorii de cauze genereaza incertitudine datorita necunoasterii conexiunii acestuia cu alti factori si a modului în care ar putea evolua.

Preview document

Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 1
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 2
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 3
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 4
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 5
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 6
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 7
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 8
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 9
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 10
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 11
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 12
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 13
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 14
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 15
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 16
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 17
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 18
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 19
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 20
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 21
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 22
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 23
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 24
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 25
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 26
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 27
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 28
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 29
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 30
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 31
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 32
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 33
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 34
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 35
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 36
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 37
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 38
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 39
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 40
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 41
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 42
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 43
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 44
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 45
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 46
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 47
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 48
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 49
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 50
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 51
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 52
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 53
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 54
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 55
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 56
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 57
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 58
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 59
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 60
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 61
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 62
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 63
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 64
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 65
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 66
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 67
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 68
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 69
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 70
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 71
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 72
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 73
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 74
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 75
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 76
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 77
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 78
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 79
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 80
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 81
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 82
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 83
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 84
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 85
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 86
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 87
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 88
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 89
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 90
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 91
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 92
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 93
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 94
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 95
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 96
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 97
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 98
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 99
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 100
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 101
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 102
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 103
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 104
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 105
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 106
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 107
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 108
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 109
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 110
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 111
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 112
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 113
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 114
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 115
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 116
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 117
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 118
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 119
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 120
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 121
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 122
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 123
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 124
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 125
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 126
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 127
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 128
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 129
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 130
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 131
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 132
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 133
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 134
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 135
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 136
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 137
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 138
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 139
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 140
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 141
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 142
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 143
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 144
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 145
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 146
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 147
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 148
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 149
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 150
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 151
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 152
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 153
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 154
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 155
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 156
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 157
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 158
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 159
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 160
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 161
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 162
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 163
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 164
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 165
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 166
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 167
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 168
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 169
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 170
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 171
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 172
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 173
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 174
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 175
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 176
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 177
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 178
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 179
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 180
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 181
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 182
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 183
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 184
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 185
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 186
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 187
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 188
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 189
Abordarea Sistemelor Energocibernetice în Concepție Arhemică în Vederea Creșterii Eficienței Investițiilor - Pagina 190

Conținut arhivă zip

  • Abordarea Sistemelor Energocibernetice in Conceptie Arhemica in Vederea Cresterii Eficientei Investitiilor Abordarea Sistemelor Energocibernetic.doc

Alții au mai descărcat și

Reproiectarea managerială la SC Mecanica SA

DIAGNOSTICAREA S.C. Mecanica S.R.L. Analiza viabilității economice Analiza Economico-Financiară În urma analizei principalilor indicatori...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?