Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European

Proiect
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 37709
Mărime: 367.95KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Fauras Calin
Catedra “Management” Teza a fost sustinuta in 2008

Cuprins

Introducere 3

Capitolul I Cultura şi businessul nord-american 5

1.1 Baza ştiinţei management comparat şi metodologia folosită 5

1.2 Mediul cultural şi contextul economico-social a naţiunilor nord-americane 15

1.3 Particularităţi ale managementului nord-american 23

Capitolul II. Aspectele specifice ale sistemelor manageriale din Europa 33

2.1. Contextul şi cultura managerială din U.E. 33

2.2 Aspectele specifice ale managementului german şi a celui britanic 45

2.3 Aspectele specifice a managementului italian, francez şi a celui scandinav 61

Capitolul III. Comparaţii culturale şi la nivelul de sisteme de management 71

3.1. Comparaţii culturale şi la nivelul de sisteme de management (NA şi EU) 71

3.2 Tendinţe în sisteme de management nord-american şi a euro-managementului 85

3.3 Importanţa practicilor pozitive şi condiţiilor lor de implementare în practica de management din Republica Moldova. 97

Concluzii 108

Bibliografie 113

Anexe 116

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei . Oricare ramură a activităţii omului are istoria sa. „Fără trecut nu există viitor”, iar fără înţelegerea clară a istoriei oricărei ramuri a activităţii omului nu este posibil de înţeles nici situaţia din prezent, nici prezicerea tendinţelor acesteia. Analiza generală a istoriei are un caracter actual, inclusiv şi în una din formele ei contemporane – istoria managementului.

În ultimele decenii cuvântul management (traducere din engleză – administrare, control), a căpătat un caracter internaţional, şi presupune administrarea proceselor economice. În Republica Moldova, şi mai ales în perioada Uniunii Sovietice, acest cuvânt nu era utilizat. Anume de aceea, vorbind despre istoria managementului sunt puse în prim plan istoriile managementului ţările occidentului, Statelor Unite, Europei şi Japoniei.

La moment de către economişti şi politici se discută activ despre posibilitatea dezvoltării economiei moldoveneşti după principiile „unui model occidental”. Cu toate acestea, ţinem să menţionăm că neluând în seamă caracteristicile mentalităţii noastre naţionale, divergenţele în teoria şi practica administrării, nici una din schemele de dezvoltate economică nu poate fi adaptată la condiţiile economiei moldoveneşti. În continuare voi încerca să fac o analiză comparativă a două din modelele mondiale privind managementul şi anume Managementul Nord-american şi Euromanagementul.

Obiectul cercetării constituie aspectele specifice ale managementului american şi cel european, cultura şi businessul, diferenţele şi asemănările dintre mediul cultural şi contextul socio-economic a acestor două sistemele.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării este evidenţierea laturilor pozitive şi negative a fiecărui sistem, care ulterior ar putea fi implementate în practica de management a Republicii Moldova. Obiectivul lucrării este ilustrarea comparativă a acestor două sisteme atât din punct de vedere a dezvoltării istorice, cât şi din punct de vedere a practicii manageriale.

Importanţa Lucrării . Prezenta lucrare reprezintă o analiză aprofundată a doua mari sisteme de administrarea a proceselor economice. În cadrul lucrării au fost delimitate practicile pozitive ale acestora şi posibilitatea implementării acestora în economia Republicii Moldova.

Structura lucrării. Prezenta lucrarea este compusă din trei capitole, cuprinse în 70 de pagini , şi include în sine 15 tabele, 8 grafice.

În capitolul I, a fost descris mediul cultural şi contextul socio-economic a naţiunilor nord-americane, au fost evidenţiate caracteristicile specifice ale managementului nord-american.

În capitolul II, au fost ilustrate aspectele specifice ale sistemelor manageriale din Europa, inclusiv caracteristicile specifice ale managementului german şi britanic, francez, italian şi a celui scandinav.

În capitolul III, sunt descrise comparaţiile cultural şi la sistem de management dintre sistemele nord-americane şi europene, tendinţele dezvoltării acestora. De asemenea, sunt evidenţiate practicile pozitive ale acestor sisteme şi posibilităţile implementării acestora în Republica Moldova.

Capitolul I Cultura şi businessul nord-american

1.1 Baza ştiinţei management comparat şi metodologia folosită

O trăsătură definitorie a perioadei de după 1960 o reprezintă, pe întregul frontul cercetării ştiinţifice, extinderea abordărilor comparatiste. Această largă proliferare se explică prin specificitatea şi nivelul ştiinţific ridicat al managementului comparat, utilitatea sa pragmatică, ampla diversitate naţională, culturală şi managerială, ce trebuie cunoscută, înţeleasă şi luată în considerare în condiţiile internaţionalizării activităţilor economice, sociale, culturale şi ştiinţifice. În plus, se observă tranziţia de la capital, ca resursă de bază a dezvoltării economice, la ştiinţă şi cunoştinţe ştiinţifice.

O primă definire a acestei noi ştiinţe o realizează în 1978 William Newman – managementul comparat se ocupă de studiul similarităţilor şi diferenţelor din practica managerială locală din diferite ţări.

Un pas înainte îl realizează Raghu Nath care consideră că, în sens larg, managementul comparat se concentrează asupra similarităţilor şi diferenţelor dintre sistemele de management şi de afaceri din diferite contexte. Pe de altă parte sunt cuprinse şi analizele comparative din cadrul aceleaşi culturi sau naţiuni, dintre diferitele organizaţii problematică care vizează atât managementul cât şi rezultatele economico-financiare respectiv eficienţa economico-financiară.

Preview document

Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 1
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 2
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 3
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 4
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 5
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 6
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 7
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 8
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 9
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 10
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 11
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 12
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 13
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 14
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 15
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 16
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 17
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 18
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 19
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 20
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 21
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 22
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 23
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 24
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 25
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 26
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 27
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 28
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 29
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 30
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 31
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 32
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 33
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 34
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 35
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 36
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 37
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 38
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 39
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 40
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 41
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 42
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 43
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 44
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 45
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 46
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 47
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 48
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 49
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 50
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 51
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 52
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 53
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 54
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 55
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 56
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 57
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 58
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 59
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 60
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 61
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 62
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 63
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 64
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 65
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 66
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 67
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 68
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 69
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 70
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 71
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 72
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 73
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 74
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 75
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 76
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 77
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 78
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 79
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 80
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 81
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 82
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 83
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 84
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 85
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 86
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 87
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 88
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 89
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 90
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 91
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 92
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 93
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 94
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 95
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 96
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 97
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 98
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 99
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 100
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 101
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 102
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 103
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 104
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 105
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 106
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 107
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 108
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 109
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 110
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 111
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 112
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 113
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 114
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 115
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 116
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 117
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 118
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 119
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 120
Abordări Comparative dintre Sistemul de Management nord-american și European - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Abordari Comparative dintre Sistemul de Management Nord-American si European.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul internațional aplicat în cadrul companiei SC Roli Trans SRL

INTRODUCERE Oamenii se decid să înceapă o afacere din diverse raţiuni: pentru câştig, pentru independentă sau pur şi simplu din disperare,...

Management Comparat în Europa

Subiectul diferentelor culturale prezinta importanta atat pentru specialistii in economie mondiala, in afaceri internationale sau in stiinte...

Managementul Internațional

Managementul international reprezinta un management intercul-tural din cel putin doua puncte de vedere: mai întâi pentru ca se refera la raporturi...

Tipuri și stiluri managerile specifice modelului de management din Germania

INTRODUCERE În urma unei activităţi de documentare am încercat o descriere a personalităţii managerilor germani şi a importanţei pe care o deţine...

Evoluție și tendințe în managementul românesc

Evolutia managementului românesc de la aparitie si pânã astãzi. România se înscrie în rândul tarilor în care preocuparile teoretice si...

Management Comparat - Italia și China

CAPITOLUL I. Fundamentele managementului comparat 1.1 Conceptul de management comparat internaţional E. Burduş consideră că managementul comparat...

Management în Uniunea Europeană

Introducere In ziua de azi pentru ca o companie sa fie recunoscuta de catre criticii acesteia, ca o intreprindere care aduce un profit...

Abordarea comparativă a managementului între Franța și Germania

Economia Germaniei Economia germană este una dintre cele mai solide şi mai puternice din lume. Localizată în centrul Europei, Germania a trecut...

Te-ar putea interesa și

Specificul Sistemului Bancar European și American

Istoria actualei notiuni “sistem bancar” isi are originea in trecutul indepartat, avind in vedere faptul ca au fost descoperite dovezi foarte vechi...

Management Intercultural

I) Problematica şi origini 1.1 Determinantele imediate ale MI Ceea ce numim acum MI, este o zonă a cunoaşterii şi acţiunii a cărei delimitare s-a...

Ai nevoie de altceva?