Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL

Proiect
7.3/10 (6 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 11077
Mărime: 94.10KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

I. Sursele folosite pentru culegerea informaţiilor/datelor pg. 5

II. Resursele umane ale organizaţiei şi funcţiunea de resurse umane pg. 6

2.1. Resursele umane ale organizaţiei pg. 6

2.2. Organizarea funcţiunii de resurse umane pg. 12

2.3. Departamentul de resurse umane – partener strategic al organizaţiei pg. 12

2.3.1. Analiza interacţiunii funcţiunii de resurse umane cu celelalte funcţiuni ale organizaţiei pg. 14

2.3.2. Rolul departamentului de resurse umane pg. 15

III. Asigurarea cu resurse umane pg. 17

3.1. Planificarea resurselor umane pg. 17

3.2. Recrutarea, selecţia şi integrarea resurselor umane pg. 17

IV. Proiectarea, analiza şi reproiectarea posturilor pg. 18

V. Instruirea şi dezvoltarea resurselor umane pg. 18

VI. Evaluarea performanţelor resurselor umane pg. 19

VII. Motivare şi recompensare pg. 20

7.1. Motivarea resurselor umane pg. 20

7.2. Recompensarea resurselor umane pg. 20

VIII. Analiza rezultatelor MRU pg. 21

8.1. Absenteismul pg. 21

8.2. Fluctuaţia resurselor umane pg. 22

8.3. Analiza corelaţiilor de echilibru şi eficienţă pg. 23

8.3.1. Indicatori sintetici pg. 24

8.3.2. Corelaţii de eficienţă pg. 24

IX. Analiza pieţei forţei de muncă din perspectiva angajatorului pg. 27

X. Concluzii şi recomandări pg. 28

XI. Dificultăţi întâmpinate pg. 28

Bibliografie pg. 29

Anexe pg. 29

Extras din document

I. Sursele folosite pentru culegerea informatiilor

Lucrarea de fata reprezinta studiul asupra managementului resurselor umane din cadrul organizatiei SC. PDA MOTORS S.R.L care are ca si obiect principal de activitate comercializarea de autoturisme noi, piese si accesorii. Studiul a fost realizat la sediul firmei pe perioada martie-mai 2009. Metodele calitative folosite pentru analiza de diagnostic a managementului resurselor umane au fost tratate ca acte de urmărire şi descriere sistematică a modalitatilor de functionare si de asigurare a resurselor umane din cadrul organizatiei. Demersul întreprins oferă într-o manieră structurată, modalitatea de formulare a întrebărilor din interviul semistructurat, studierea si analiza documentelor de evidenta, analiza fiselor de post a angajatiilor, analiza registrelor de statistica, studierea pietei locale de forta de munca. Pentru realizarea acestui studiu, vom folosi informaţiile culese prin intermediul ghidului de interviu, informatii ce tin de rolul departamentului de resurse umane, de asigurarea si functionarea resurselor umane, de proiectarea si analiza posturilor, de instruirea si recompensarea angajarea dar si de motivarea acestora (Anexa 1).

Ghidul de interviu a fost aplicat consilierului juridic si directorului executiv-persoanele responsabile cu organizarea si cunoasterea activitatilor specifice ale resurselor umane si cu stimulearea cooperarii optime intre compartimentele firmei. Discutiile realizate cu consilierul juridic si directorul executiv s-au axat, in principal pe asigurarea si functionarea resurselor umane din cadrul organizatiei SC. PDA MOTORS SRL. Aceste discutii au durat 50 de minute cu fiecare persoana in parte responsabila cu asigurarea si functionarea resurselor umane din cadrul organizatiei.

O alta metoda folosita pentru analiza de diagnostic a managementului resurselor umane este observatia directa folosita cu scopul de a surprinde din interior relatiile de comunicare, cooperarea dintre angajatii dar si competitia existenta la nivelul departamentului de sales. Participand la reuniuni, seminarii de instruire a angajatilor, am constat ca angajarea si utilizarea de persoane in cadrul firmei care apreciaza rezultatele pe care acestea le furnizeaza a devenit punctul central in managementul resurselor umane.

II. Resursele umane ale organizatiei si functiunea de resurse umane

Resursele umane ale organizaţiei

Structura personalului pe categorii socio-profesionale

INDICATORI AN 2007 % din total AN 2008 % din total

Total angajaţi, din care: 22 21

1. Muncitori

- direct productivi 5 22.5 % 5 23,8%

-indirect productivi 6 27,2% 6 28,5%

2.Personal tehnic, economic, administrativ, juridic, etc.

- ingineri 1 4,5% 1 4,7%

- subingineri - -

- maiştri - -

- tehnicieni - -

-personal economic 3 13,6 % 3 14,2%

-personal administrativ 2 13,5 % 3 9,5%

- alţii (specificaţi care)

3.Personal de conducere(director executiv, director general) 3

13,6 % 3 14,2%

4.Şefi de echipă, birou, project manageri, etc. 1 4,54 % 1 4,7%

Structura angajaţilor după vechimea în muncă şi în cadrul organizaţiei

INDICATORI AN 2007 AN 2008

Vechimea în muncă

Personal de conducere

- mai puţin de 5 ani -

- între 5 şi 10 ani Director general

Director executiv Director general

Director executiv

- între 10 şi 30 ani Director vanzari Director vanzari

- peste 30 ani - -

Şefi de echipă, birou, project manageri, etc.

- mai puţin de 5 ani Manager zonal Manager zonal

- între 5 şi 10 ani - -

- între 10 şi 30 ani - -

- peste 30 de ani - -

Personaltehnic,economic,administrativ, juridic, etc.

Preview document

Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 23
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 24
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 25
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 26
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 27
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 28
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 29
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 30
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 31
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 32
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 33
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 34
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 35
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 36
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 37
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 38
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 39
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 40
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 41
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 42
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 43
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 44
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 45
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 46
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 47
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 48
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 49
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 50
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 51
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 52
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 53
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 54
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 55
Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC PDA Motors SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Resurselor Umane la SC Honeywell Life Safety România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI HONEYWELL Inc. 1.1. Scurt istoric al corporaţiei Honeywell Inc. Istoria Honeywell a început în anul...

Managementul resurselor umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Analiza Diagnostic în Domeniului Resurselor Umane

1 Prezentarea Societatii comerciale 1.1 Scurt istoric si date de identificare SC Humanset SRL este o societate cu capital privat, cu raspundere...

Managementul de resurse umane ale unei societăți

Organizarea activitatilor in cadrul compartimentului de resurse umane; categoriile de personal ale unei societati Rolul departamentului de...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Recrutarea, selecția și integrarea anagajatilor în cadrul SC Karov Equipment SRL

Procesul de recrutare Prezentarea succinta a companiei SC KAROV EQUIPMENT SRL este furnizor de utilaje pentru constructii civile si edilitare....

Analiza Diagnostic a Managementului Resurselor Umane la SC Clipart Advertising SRL

I. Sursele folosite pentru culegerea informaţiilor Principala sursă de informaţii provine din aplicarea interviului semi-structurat Doamnei...

Ai nevoie de altceva?