Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 9847
Mărime: 856.06KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Florea
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SECŢIA ECONOMIA COMERŢULUI, SERVICIILOR şi TURISMULUI

Cuprins

INTRODUCERE pag 3

CAPITOLUL 1 - CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII

1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE pag 6

1.2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CREŞTERII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII pag 9

CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.

2.1. SCURT ISTORIC pag 11

2.2.PROFILUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L pag 12

2.3. NIVELUL ŞI DINAMICA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI AI FIRMEI ÎN PERIOADA 2005-2007 pag 14

CAPITOLUL 3 – ANALIZA DIAGNOSTIC A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.

3.1.MODELE DE CALCUL SI ANALIZA A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII pag 21

3.2.ANALIZA DINAMICII ŞI STRUCTURII INDICATORILOR ÎN PERIOADA 2005-2007 pag 34

3.3.ANALIZA FACTORIALA A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII pag 37

CAPITOLUL 4 – ANALIZA PRINCIPALELOR CĂI SI MASURI PENTRU CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ŞI ÎMBUNATĂŢIREA ACTIVITAŢII FIRMEI pag 42

CONCLUZII SI PROPUNERI pag 49

BIBLIOGRAFIE pag 51

ANEXE pag 52

Extras din document

Introducere

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a întreprinderilor, care reflectă eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite în procesul de producţie.

Creşterea productivităţii muncii constituie cel mai important factor de sporire a volumului producţiei, de reducere a costurilor de producţie şi de creştere a rentabilităţii şi competitivităţii produselor pe piaţa internă şi externă

În acest sens, în condiţiile trecerii la economia de piaţa, în ţara noastră, un obiectiv important îl constituie creşterea productivităţii muncii în industrie, agricultură, construcţii, transporturi şi în celelalte ramuri ale economiei naţionale.

Principalele obiective ale analizei diagnostic a productivităţii muncii sunt:

a) analiza diagnostic a situaţiei generale a productivităţii muncii;

b) analiza efectelor economice ale modificării productivităţii muncii;

c) analiza diagnostic a productivităţii marginale a muncii;

d) analiza profitului pe un salariat;

e) analiza căilor de creştere a productivităţii muncii.

Întreprinderea, în sens fizic, este o unitate compusă din compartimente ce îndeplinesc funcţii specifice (previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control – evaluare), iar în sens economic ea trebuie sa fie o entitate producătoare de profit.

Realizarea cu bune rezultate a activităţii întreprinderii presupune o organizare corespunzătoare, în strânsă concordanţă cu cerinţele mediului ambiant. În acest scop, o întreprindere trebuie să proiecteze şi să dezvolte o structură organizatorică proprie care să fie caracterizată de o organizare armonioasă, flexibilă care să depindă de gradul de cunoaştere al managerilor. Sfera de autoritate, compartimentele de muncă şi relaţiile dintre persoane şi compartimentele de muncă trebuie să fie analizate cu multă atenţie în activitatea cotidiană a managerilor.

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII

1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Productivitatea muncii este o categorie economică complexă şi dinamică.

În general, productivitatea se defineşte ca raport între rezultatele unei activităţi economice şi eforturile făcute în acest sens, prin ea înţelegându-se de fapt capacitatea de a produce, randamentul sau eficienţa, raportul măsurabil între o producţie dată şi ansamblul factorilor care au contribuit sau unul dintre aceşti factori. Putem afirma că productivitatea muncii poate fi interpretată atât ca randament al combinării şi utilizării factorilor de producţie ( caz în care exprimă producţia obţinută la unitatea de factori de producţie), cât şi sub forma necesarului acestora ( caz în care reflectă cheltuielile cu factorii de producţie pentru obţinerea unei unităţi de producţie).

În sens larg productivitatea, se mai poate definii ca raport între cantitatea de resurse absorbite în cursul producerii ei, ea obţinându-se ca raport între rezultatele obţinute (producţia) şi eforturile depuse pentru a le obţine (factorii de producţie utilizaţi)

Preview document

Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 23
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 24
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 25
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 26
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 27
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 28
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 29
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 30
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 31
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 32
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 33
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 34
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 35
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 36
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 37
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 38
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 39
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 40
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 41
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 42
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 43
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 44
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 45
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 46
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 47
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 48
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 49
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 50
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 51
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 52
Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Riscului în Afaceri

I. INTRODUCERE Tema lucrarii de fata este “Managementul Riscului în Afaceri” cu aplicatie pe IMM , domeniul servicii de divertisment. Alegerea...

Diagnosticul Corelatiei Mediu Intern – Mediu Extern si Importanta Acestuia in Restructurarea Activitatii SC Ira SA Campina

INTRODUCERE Dinamic şi imprevizibil, mediul înconjurǎtor al întreprinderii a cunoscut, cu precǎdere în ultimele douǎ decenii, mutaţii profunde,...

Managementul Strategic al DGASPC Valcea

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei 1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Apocsis

1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international. Economia de piata functionala ridica in fata agentilor economici...

Strategia Asimilării de Produse și Tehnologii Noi

Introducere Dezvoltarea spectacutoasă, din ultimele decenii, a teoriei şi practicii marketingului a fost determinată de dinamica mediului...

Analiza Diagnostic a Societatii NUF NUF SRL

I . DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE 1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei Societatea comerciala NUF-NUF SRL este o...

Managementul Carierei Profesionale

CAPITOLUL I. SEMNIFICAŢIA ŞI CONCEPTUL CARIEREI 1.1. Noţiuni generale despre cariera profesională. Cariera managerială Noţiunea de carieră are...

Ai nevoie de altceva?