Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 22152
Mărime: 100.43KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

1.Rolul si obiectivele diagnosticului 2

2.Tipuri de secvenţe diagnostic – decizie strategică 4

3. Metode utilizate în diagnosticul strategic 5

CAP.1 ANALIZA DIAGNOSTIC 6

1.1 Diagnosticul juridic 6

1.2 Diagnosticul resurselor umane şi al managementului firmei 8

1.3 Diagnosticul tehnic 10

1.4.Diagnosticul commercial 11

1.4.1.Analiza concurenţei 11

1.4.2.Analiza clienţilor 13

1.4.3.Analiza furnizorilor 13

1.4.4.Analiza substituenţilor 14

CAP 2. DIAGNOSTICUL FINANCIAR 17

2.1.Analiza echilibrului financiar pe bază de bilanţ 17

2.2.Analiza pe baza contului de rezultate 21

2.3.Analiza cash flow-urilor (CFW ) 22

2.4..Analiza rentabilităţii firmei 23

2.5.Analiza patrimonială a riscului de faliment 25

2.6 . Metode de evaluare bazate pe rentabilitate 26

CAP.3. STUDIU DE CAZ – ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. DUNAS SRL 31

CAP.4. ANALIZA FINANCIAR PATRIMONIALĂ A SC DUNAS SRL 50

4.1. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului contabil 50

ANEXE 60

4.2. Analiza performanţelor economico-financiare ale întreprinderii pe baza contului de profit şi pierdere şi al soldurilor intermediare de gestiune 80

ANEXE 90

ANALIZA SWOT 109

CONCLUZII 112

Alternative strategice şi opţiuni manageriale pe temen mediu şi lung în activitatea SC DUNAS SRL 120

BIBLIOGRAFIE 123

Extras din document

INTRODUCERE

1. Rolul şi obiectivele diagnosticului

Diagnosticul reprezintă una dintre etapele majore ale managementului strategic al societăţilor comerciale: culegerea, analiza şi interpretarea datelor care reflectă realitatea, etapa ce precede obligatoriu formularea alternativelor strategice şi adoptarea deciziei.

Un diagnostic strategic corespunzator identifică şi formulează problemele majore ale întreprinderii ţinând cont de: oportunităţile sau constrângerile impuse de mediul extern, de diferenţa dintre categoriile şi necesarul de resurse faţă de posibilităţile şi nivelul real al acestora, fără a neglija forţele şi slăbiciunile organizaţiei manifestate în diferite funcţiuni sau domenii de activitate.

Prin tehnicile şi metodele de lucru puse la dispoziţie de analiza diagnostic, se poate realiza o segmentare a diferitelor activităţi ale întreprinderii în entităţi omogene, demers necesar pentru a înţelege şi a interpreta corect simptomele şi comportamentul factorilor perturbatori din mediul intern şi extern.

Finalitatea diagnosticului îl reprezintă planul strategic, document de acţiune care trebuie să definească într-o manieră coerentă ansamblul de opţiuni fundamentale ale întreprinderii pe termen mediu şi lung: obiective, pieţe, tehnologii, mijloace şi resurse.

La rândul său diagnosticul strategic este o componentă a diagnosticului global al întreprinderii , focalizându-şi tehnicile de lucru în doua sectoare majore:

cea a mediului extern (concurenţa, piaţa, furnizorii),

şi cel reprezentat de propriul potenţial intern (competenţe, tehnologii, mijloace materiale, resurse financiare s.a).

Diagnosticul intern se constituie într-o analiză care evidentiază potenţialul strategic al întreprinderii, forţele, atuurile, capacităţile şi aptitudinile pe care organizaţia se poate baza în acţiunile declanşate pentru a-şi îndeplini obiectivele propuse.

In acelaşi timp, întreprinderea are insă şi slăbiciuni, inconsecvenţe şi caracteristici mai puţin favorabile care nu o susţin în promovarea strategiei.

Diagnosticul extern are ca scop identificarea comportamentului mediului, starea actuală şi evolutia în viitor, oportunităţile favorabile sau constrângerile limitative, şansele de dezvoltare sau frânele care pot stăvili implementarea strategiilor şi atingerea obiectivelor propuse.

Impărţirea formală în diagnostic intern şi diagnostic extern nu trebuie considerată ca o abordare separată, independentă: cele doua medii sunt foarte legate, iar rezultatele condiţionate.

Diagnosticul intern nu are consistenţă fără raportarea sa la concurenţă, valoarea absolută a întreprinderii neputându-se defini fără un studiu în paralel cu piaţa concurenţială.

Deasemenea, diagnosticul extern nu constituie un tablou concludent fără corelarea sa cu starea întreprinderii şi modul în care aceasta işi derulează activităţile. De fapt, forţele unei întreprinderi, într-un context nefavorabil cu un mediu ostil se pot transforma în slăbiciuni.

Diagnosticul strategic constituie una dintre cele mai importante activităţi prin care se asigură datele necesare fundamentării strategiei.

Scopurile diagnosticului strategic sunt diversificate şi direcţionate de conţinutul obiectivelor propuse:

segmentarea activităţilor în entităţi omogene, pentru a utiliza cât mai judicios resursele organizaţiei;

determinarea nivelului de atracţie a sectorului industrial şi identificarea problemelor pe care mediul exterior le creează organizaţiei;

analiza mecanismului de creştere /descreştere a pieţelor de desfacere;

cunoaşterea mecanismului economic specific sectorului, factorii de succes, politicile concurenţilor etc.

Spre deosebire de alte analize ale managementului care se fac fie apriori, fie aposteori, diagnosticul nu se realizează decât în cazul unui organism existent.

2.Tipuri de secvenţe diagnostic – decizie strategică

Diagnosticul strategic precede actul decizional şi , prin alternativele pe care le pune la dispoziţie, îl justifică. Între diagnosticul realizat şi decizia adoptată se pot evidenţia mai multe succesiuni relevante pentru metoda de conducere aleasă.

Secvenţa raţională interpune mărimea obiectivului prestabilit în demersul strategic, iar prin compararea cu obiectivul se alege acea alternativă strategică care conduce la materializarea acestuia.

În secvenţa raţionalizată, cea mai utilizată în practică, obiectivul este definit prin decizia strategică ţinând cont de alternativele strategice elaborate.

Deseori, în practica decizională, aparenta raţionalitate maschează procese iterative complexe în secvenţe reale, acestea realizându-se între fazele demersului: diagnostice, alternative, obiective şi decizii.

Preview document

Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 1
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 2
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 3
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 4
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 5
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 6
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 7
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 8
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 9
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 10
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 11
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 12
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 13
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 14
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 15
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 16
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 17
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 18
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 19
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 20
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 21
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 22
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 23
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 24
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 25
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 26
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 27
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 28
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 29
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 30
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 31
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 32
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 33
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 34
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 35
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 36
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 37
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 38
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 39
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 40
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 41
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 42
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 43
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 44
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 45
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 46
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 47
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 48
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 49
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 50
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 51
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 52
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 53
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 54
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 55
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 56
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 57
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 58
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 59
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 60
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 61
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 62
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 63
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 64
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 65
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 66
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 67
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 68
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 69
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 70
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 71
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 72
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 73
Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic la SC Dunas SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul financiar - instrument al previziunii, analizei performanței financiare și a managementului firmei

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Evaluarea Companiei SC OMV Petrom SA

Rezumat Acest proiect dezvolta un subiect de a carui aplicare depinde atingerea performantelor in rezultatele oricarei companii. Garantarea...

Analiza diagnostic a societății SC Renk Reșita SA

Capitolul I BAZELE TEORETICE ALE ANALIZEI DIAGNOSTIC 1.1 CONCEPTUL DE DIAGNOSTICARE Termenul diagnostic, este preluat din medicină, definind...

Analiza diagnostic a unei întreprinderi agroalimentare

Analiza diagnostic la SC DINAR PROD COM S.R.L SC Dinar Prod Com S.R.L a fost infiintata in anul 1999 si este situata in satul Dealul Viei, comuna...

Analiza rentabilității într-o societate comercială

CAPITOLUL 1: RENTABILITATEA: CONCEPT, FORME ŞI INDICATORI DE EXPRIMARE 1.1. Conceptul de rentabilitate Rentabilitatea, categorie economică...

Analiza Diagnostic a unei Societati Comerciale - SC Tess-Trade SRL

CAPITOLUL I - PREZENTAREA GENERALA A S.C. “TESS-TRADE” S.R.L. DENUMIREA : S.C. “TESS-TRADE” S.R.L. TIP DE SOCIETATE : privat. FORMA JURIDICA...

Diagnosticarea strategică a SC Cofires Expert Consulting SRL

1. TEORII ALE ANALIZEI STRATEGICE În procesul de elaborare a unei anumite strategii economice şi de punere în aplicare a acesteia trebuie analizat...

Te-ar putea interesa și

Perfecționarea Sistemului de Management în General și a Managementului Comercial în Special la SC Dunas SRL

CAP.I Prezentarea SC DUNAS SRL 1.1 Date de identificare - Sediul: loc.Ploieşti str.Democraţiei nr.26 - Număr în Registrul Comerţului: J 26...

Ai nevoie de altceva?