Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 118 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Stoian Marian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL 1 – “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA”
1.1. Rolul investitiilor in contextul economiei de piata in Romania
1.2. Investitiile – conditie esentiala a modernizarii economiei si introducerii
progresului tehnic
1.3. Impactul modernizarii si al restructurarii economiei nationale asupra eficientei economice
1.4. Atragerea investitiilor straine in Romania
CAPITOLUL 2 – “ ASPECTE PRIVIND INVESTITIILE”
2.1. Definirea investitiilor si clasificarea lor
2.2. Riscul investitional si calcularea lui
2.2.1. Definirea incertitudinii si a riscului; tipuri de risc
2.2.2. Forme de manifestare a riscului in activitatea firmei
2.2.3. Evaluarea riscului in procesul de fundamentare a deciziilor de investitii
2.2.3.1. Implicarea probabilitatilor in criteriile de evaluare a proiectelor
2.2.3.2. Speranta matematica a indicatorilor de eficienta
2.2.3.3. Indicatori pentru masurarea riscului proiectelor de investitii
2.2.4. Analiza de senzitivitate a proiectelor de investitii
2.3. Surse de finantare a investitiilor
2.3.1. Finantarea intreprinderilor
2.3.2. Surse proprii pentru investitii
2.3.3. Surse externe firmei
2.3.3.1. Surse autohtone pentru investitii
2.3.3.2. Surse externe tarii
CAPITOLUL 3 – “EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR;
CRITERII SI INDICATORI DE APRECIERE”
3.1. Necesitatea calculelor de eficienta economica
3.2. Conceptul de eficienta economica a investitiilor. Caracteristici ale eficientei investitiilor
3.3. Indicatori statici de evaluare a eficientei investitiilor
3.3.1. Indicatori cu caracter general
3.3.2. Indicatori de baza
3.4. Necesitatea cuantificarii factorului timp
3.4.1. Actualizarea la momentul inceperii lucrarilor de investitii (n)
3.4.2. Actualizarea la momentul punerii in functiune a noului obiectiv (p)
CAPITOLUL 4 – “METODOLOGIA B.I.R.D.”
4.1. Organisme internationale de resort
4.2. Aspecte specifice ale metodologiei BIRD de evaluare a proiectelor de investitii
4.3. Indicatori de apreciere a eficientei economice a proiectelor de investitii
CAPITOLUL 5 – “ANALIZA DIAGNOSTIC – S.C. ELECTRICA S.A.
GIURGIU”
5.1. Descrierea generala a firmei
5.2. Prezentarea firmei
5.2.1. Scurt istoric
5.2.2. Descrierea sistemului organizatoric
5.2.3. Descrierea sistemului financiar-contabil
5.2.4. Descrierea sistemului informational. Dotarea cu tehnica moderna de calcul
5.3. Analiza performantelor firmei in perioada 1997 – 1999
5.4. Evidentierea punctelor slabe si a punctelor forte. Necesitatea implementarii unui sistem informatic
CAPITOLUL 6 – “ASPECTE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITII”
6.1. Descrierea proiectului de investitii
6.2. Prospectarea pietii tehnicii moderne de calcul
6.3. Testarea calculelor pe exemplul Electrica SA Giurgiu
6.3.1. Calculul indicatorilor statici
6.3.2. Calculul indicatorilor dinamici
6.3.3. Calculul indicatorilor BIRD
CAPITOLUL 7 – “ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARA”
7.1. Analiza economica
7.2. Analiza financiara
7.3. Analiza de senzitivitate a proiectului
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

“INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA”

1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA

In orice domeniu: economic, social, cultural - investitiile sunt asociate ideii de dezvoltare. Dezvoltarea oricarei societati comerciale necesita si investitii corespunzatoare. In mod logic, la nivelul economiei nationale, dezvoltarea aparatului de productie si largirea suportului material al activitatilor social-culturale sunt in dependenta directa de fondurile de investitii pe care societatea isi permite sa le aloce intr-o anumita perioada.

Dar cresterea economica nu este in functie numai de volumul investitiilor. Ea este si urmarea modului in care fondurile banesti disponibile sunt repartizate pe obiecte concrete, a manierei in care aceste fonduri sunt esalonate in timp, a felului cum sunt gestionate. Eficienta investitiilor este o conditie la fel de importanta, daca nu chiar mai importanta, care apare in activitatea economica. Actul decizional avand ca obiect dezvoltarea economica trebuie, intotdeauna, sa se motiveze prin directionari precise reiesite din asemenea operatii.

In economie, prin investitii, in sens larg, se intelege orice cheltuiala baneasca facuta cu scopul de a obtine profit. In sens mai restrans, prin investitii se inteleg cheltuielile care vizeaza construirea de cladiri, achizitionarea de utilaje si altele asemenea. La nivelul unei societati comerciale, investitiile vizeaza cresterea patrimoniului acesteia.

Investitiile reprezinta suportul material al dezvoltarii economico-sociale a tarii. Prin ele se asigura sporirea capitalului fix, cresterea randamentului tehnic si economic al celor existente dar si crearea de noi locuri de munca. In acest context, investitiile reprezinta elementul decisiv al cresterii economice, al promovarii factorilor intensivi, calitativi si de eficienta.

Investitiile au un pronuntat caracter novator deoarece prin ele se creaza conditiile materiale necesare promovarii progresului tehnic si a rezultatelor activitatii de cercetare stiintifica in toate domeniile de activitate, iar prin aceasta se asigura perfectionarea mijloacelor de productie, tehnologiilor, formelor de organizare a productiei, precum si innoirea produselor. Promovarea progresului tehnic prin investitii trebuie privita din trei puncte de vedere: tehnic, economic si social. Din punct de vedere tehnic investitiile alocate conduc la perfectionarea bazei tehnice a unitatii economice si in general a societatii; sub aspect economic, investitiile contribuie la cresterea volumului productiei realizate si implicit vor duce la o crestere uneori considerabila a indicatorilor de eficienta economica; iar sub aspect social prin investitii se asigura cresterea nivelului de trai, usurarea muncii depuse si in general, cresterea eficientei sociale. Toate acestea sunt posibile ca urmare a faptului ca prin investitii se asigura mecanizarea, automatizarea si robotizarea proceselor de productie, modernizarea utilajelor existente, crearea de noi mijloace de munca, mai perfectionate, elaborarea de noi tehnologii moderne, crearea si folosirea de noi materiale mai ieftine, etc.

In dezvoltarea economiei nationale au un rol hatarator in asigurarea modernizarii intregii activitati economice ca o conditie indispensabila de adaptare a sistemelor tehnice si economice la conditiile de trecere a economiei nationale la o economie de piata, de particiare a tarii noastre la relatiile economice internationale in conditii de concurenta si competitivitate. Prin investitii se poate asigura dotarea locurilor de munca cu utilaje performante, perfectionarea proceselor tehnologice, realizarea unor masuri de natura tehnico-organizatorica, extinderea si generalizarea conducerii activitatii cu ajutorul mijloacelor de prelucrare a datelor.

Prin investitii se asigura cresterea gradului de utilizare a resurselor materiale si de munca ale societatii, avand un rol deosebit de important in dezvoltarea economico-sociala a tarii, rol pe care l-a avut in toate perioadele istorice pe care le-a parcurs omenirea.

Principalul aspect care vizeaza deciziile in domeniul investitiilor, in economia de piata, il constituie necesitatea descentalizarii acesteia. Deciziile de investitii trebuie sa fie luate la nivelul unitatilor, adica al agentilor economici, in functie de nivelul surselor de finantare ale acestora, precum si de raportul existent intre cerere si oferta la produsele respective. In acest caz, statul are drept de decizie numai pentru investitiile finantate integral sau partial de la buget si rol de regulator asupra deciziilor individuale prin politica de credite pe care o promoveaza. De aceea, se prevede ca in urmatorii ani sa se diminueze rolul statului in orientarea dezvoltarii economico-sociale, se va actiona prin intermediul unor programe elaborate in special la nivel microeconomic, care sa contina informatii privind strategia si orientarea capitalurilor de investitii, sa asigure incurajarea sau descurajarea unor investitii prin orientarea capitalurilor, impozite diferentiate pe tipuri de activitati, impozite progresive sau regresive pe cifra de afaceri sau profit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Diagnostic - S.C. Electrica S.A. Giurgiu.DOC

Alte informatii

Acest proiect a fost prezentat in cadrul facultatii de management ASE Bucuresti