Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu

Proiect
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 118 în total
Cuvinte : 39303
Mărime: 148.97KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Stoian Marian
Acest proiect a fost prezentat in cadrul facultatii de management ASE Bucuresti

Cuprins

CAPITOLUL 1 – “INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA”

1.1. Rolul investitiilor in contextul economiei de piata in Romania

1.2. Investitiile – conditie esentiala a modernizarii economiei si introducerii

progresului tehnic

1.3. Impactul modernizarii si al restructurarii economiei nationale asupra eficientei economice

1.4. Atragerea investitiilor straine in Romania

CAPITOLUL 2 – “ ASPECTE PRIVIND INVESTITIILE”

2.1. Definirea investitiilor si clasificarea lor

2.2. Riscul investitional si calcularea lui

2.2.1. Definirea incertitudinii si a riscului; tipuri de risc

2.2.2. Forme de manifestare a riscului in activitatea firmei

2.2.3. Evaluarea riscului in procesul de fundamentare a deciziilor de investitii

2.2.3.1. Implicarea probabilitatilor in criteriile de evaluare a proiectelor

2.2.3.2. Speranta matematica a indicatorilor de eficienta

2.2.3.3. Indicatori pentru masurarea riscului proiectelor de investitii

2.2.4. Analiza de senzitivitate a proiectelor de investitii

2.3. Surse de finantare a investitiilor

2.3.1. Finantarea intreprinderilor

2.3.2. Surse proprii pentru investitii

2.3.3. Surse externe firmei

2.3.3.1. Surse autohtone pentru investitii

2.3.3.2. Surse externe tarii

CAPITOLUL 3 – “EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR;

CRITERII SI INDICATORI DE APRECIERE”

3.1. Necesitatea calculelor de eficienta economica

3.2. Conceptul de eficienta economica a investitiilor. Caracteristici ale eficientei investitiilor

3.3. Indicatori statici de evaluare a eficientei investitiilor

3.3.1. Indicatori cu caracter general

3.3.2. Indicatori de baza

3.4. Necesitatea cuantificarii factorului timp

3.4.1. Actualizarea la momentul inceperii lucrarilor de investitii (n)

3.4.2. Actualizarea la momentul punerii in functiune a noului obiectiv (p)

CAPITOLUL 4 – “METODOLOGIA B.I.R.D.”

4.1. Organisme internationale de resort

4.2. Aspecte specifice ale metodologiei BIRD de evaluare a proiectelor de investitii

4.3. Indicatori de apreciere a eficientei economice a proiectelor de investitii

CAPITOLUL 5 – “ANALIZA DIAGNOSTIC – S.C. ELECTRICA S.A.

GIURGIU”

5.1. Descrierea generala a firmei

5.2. Prezentarea firmei

5.2.1. Scurt istoric

5.2.2. Descrierea sistemului organizatoric

5.2.3. Descrierea sistemului financiar-contabil

5.2.4. Descrierea sistemului informational. Dotarea cu tehnica moderna de calcul

5.3. Analiza performantelor firmei in perioada 1997 – 1999

5.4. Evidentierea punctelor slabe si a punctelor forte. Necesitatea implementarii unui sistem informatic

CAPITOLUL 6 – “ASPECTE PRIVIND PROIECTUL DE INVESTITII”

6.1. Descrierea proiectului de investitii

6.2. Prospectarea pietii tehnicii moderne de calcul

6.3. Testarea calculelor pe exemplul Electrica SA Giurgiu

6.3.1. Calculul indicatorilor statici

6.3.2. Calculul indicatorilor dinamici

6.3.3. Calculul indicatorilor BIRD

CAPITOLUL 7 – “ANALIZA ECONOMICO – FINANCIARA”

7.1. Analiza economica

7.2. Analiza financiara

7.3. Analiza de senzitivitate a proiectului

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL 1

“INVESTITIILE IN ROMANIA CONTEMPORANA”

1.1. ROLUL INVESTITIILOR IN CONTEXTUL ECONOMIEI DE PIATA DIN ROMANIA

In orice domeniu: economic, social, cultural - investitiile sunt asociate ideii de dezvoltare. Dezvoltarea oricarei societati comerciale necesita si investitii corespunzatoare. In mod logic, la nivelul economiei nationale, dezvoltarea aparatului de productie si largirea suportului material al activitatilor social-culturale sunt in dependenta directa de fondurile de investitii pe care societatea isi permite sa le aloce intr-o anumita perioada.

Dar cresterea economica nu este in functie numai de volumul investitiilor. Ea este si urmarea modului in care fondurile banesti disponibile sunt repartizate pe obiecte concrete, a manierei in care aceste fonduri sunt esalonate in timp, a felului cum sunt gestionate. Eficienta investitiilor este o conditie la fel de importanta, daca nu chiar mai importanta, care apare in activitatea economica. Actul decizional avand ca obiect dezvoltarea economica trebuie, intotdeauna, sa se motiveze prin directionari precise reiesite din asemenea operatii.

In economie, prin investitii, in sens larg, se intelege orice cheltuiala baneasca facuta cu scopul de a obtine profit. In sens mai restrans, prin investitii se inteleg cheltuielile care vizeaza construirea de cladiri, achizitionarea de utilaje si altele asemenea. La nivelul unei societati comerciale, investitiile vizeaza cresterea patrimoniului acesteia.

Investitiile reprezinta suportul material al dezvoltarii economico-sociale a tarii. Prin ele se asigura sporirea capitalului fix, cresterea randamentului tehnic si economic al celor existente dar si crearea de noi locuri de munca. In acest context, investitiile reprezinta elementul decisiv al cresterii economice, al promovarii factorilor intensivi, calitativi si de eficienta.

Investitiile au un pronuntat caracter novator deoarece prin ele se creaza conditiile materiale necesare promovarii progresului tehnic si a rezultatelor activitatii de cercetare stiintifica in toate domeniile de activitate, iar prin aceasta se asigura perfectionarea mijloacelor de productie, tehnologiilor, formelor de organizare a productiei, precum si innoirea produselor. Promovarea progresului tehnic prin investitii trebuie privita din trei puncte de vedere: tehnic, economic si social. Din punct de vedere tehnic investitiile alocate conduc la perfectionarea bazei tehnice a unitatii economice si in general a societatii; sub aspect economic, investitiile contribuie la cresterea volumului productiei realizate si implicit vor duce la o crestere uneori considerabila a indicatorilor de eficienta economica; iar sub aspect social prin investitii se asigura cresterea nivelului de trai, usurarea muncii depuse si in general, cresterea eficientei sociale. Toate acestea sunt posibile ca urmare a faptului ca prin investitii se asigura mecanizarea, automatizarea si robotizarea proceselor de productie, modernizarea utilajelor existente, crearea de noi mijloace de munca, mai perfectionate, elaborarea de noi tehnologii moderne, crearea si folosirea de noi materiale mai ieftine, etc.

In dezvoltarea economiei nationale au un rol hatarator in asigurarea modernizarii intregii activitati economice ca o conditie indispensabila de adaptare a sistemelor tehnice si economice la conditiile de trecere a economiei nationale la o economie de piata, de particiare a tarii noastre la relatiile economice internationale in conditii de concurenta si competitivitate. Prin investitii se poate asigura dotarea locurilor de munca cu utilaje performante, perfectionarea proceselor tehnologice, realizarea unor masuri de natura tehnico-organizatorica, extinderea si generalizarea conducerii activitatii cu ajutorul mijloacelor de prelucrare a datelor.

Prin investitii se asigura cresterea gradului de utilizare a resurselor materiale si de munca ale societatii, avand un rol deosebit de important in dezvoltarea economico-sociala a tarii, rol pe care l-a avut in toate perioadele istorice pe care le-a parcurs omenirea.

Principalul aspect care vizeaza deciziile in domeniul investitiilor, in economia de piata, il constituie necesitatea descentalizarii acesteia. Deciziile de investitii trebuie sa fie luate la nivelul unitatilor, adica al agentilor economici, in functie de nivelul surselor de finantare ale acestora, precum si de raportul existent intre cerere si oferta la produsele respective. In acest caz, statul are drept de decizie numai pentru investitiile finantate integral sau partial de la buget si rol de regulator asupra deciziilor individuale prin politica de credite pe care o promoveaza. De aceea, se prevede ca in urmatorii ani sa se diminueze rolul statului in orientarea dezvoltarii economico-sociale, se va actiona prin intermediul unor programe elaborate in special la nivel microeconomic, care sa contina informatii privind strategia si orientarea capitalurilor de investitii, sa asigure incurajarea sau descurajarea unor investitii prin orientarea capitalurilor, impozite diferentiate pe tipuri de activitati, impozite progresive sau regresive pe cifra de afaceri sau profit.

Preview document

Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 1
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 2
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 3
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 4
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 5
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 6
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 7
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 8
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 9
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 10
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 11
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 12
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 13
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 14
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 15
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 16
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 17
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 18
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 19
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 20
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 21
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 22
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 23
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 24
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 25
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 26
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 27
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 28
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 29
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 30
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 31
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 32
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 33
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 34
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 35
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 36
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 37
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 38
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 39
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 40
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 41
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 42
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 43
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 44
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 45
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 46
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 47
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 48
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 49
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 50
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 51
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 52
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 53
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 54
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 55
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 56
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 57
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 58
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 59
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 60
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 61
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 62
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 63
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 64
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 65
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 66
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 67
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 68
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 69
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 70
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 71
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 72
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 73
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 74
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 75
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 76
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 77
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 78
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 79
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 80
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 81
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 82
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 83
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 84
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 85
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 86
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 87
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 88
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 89
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 90
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 91
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 92
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 93
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 94
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 95
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 96
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 97
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 98
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 99
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 100
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 101
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 102
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 103
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 104
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 105
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 106
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 107
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 108
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 109
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 110
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 111
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 112
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 113
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 114
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 115
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 116
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 117
Analiza Diagnostic – S.C. Electrica S.A. Giurgiu - Pagina 118

Conținut arhivă zip

  • Analiza Diagnostic - S.C. Electrica S.A. Giurgiu.DOC

Alții au mai descărcat și

Managementul Inovării

CAPITOLUL I Aspecte generale privind sistemele, procesele şi potenţialul tehnologic al întreprinderilor. I.1 Sisteme tehnologice şi sisteme de...

Optimizarea prin Simulare a Deciziilor de Investiții

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN ECONOMIE 1.1. Rolul investiţiilor în contextul economiei de piaţă din România. În orice domeniu: economic, social,...

Initierea unei Afaceri - SC Cool Park SRL

I. Descrierea generala a afacerii I.1 Descrierea afacerii în care se doreste sa se intre. SC COOL PARK SRL este o societate prestatoare de...

Plan de Afaceri - Brutaria Andipan

Cap.I. Sinteza planului de afaceri 1.1. Istoricul firmei SC ANDIPAN SRL: S.C.ANDIPAN SRL s-a înfiintat ca si societate comerciala in anul 1999,...

Finantare Euroeana pentru Achizitii Utilaje

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Introducere Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje agricole necesare unei ferme...

Politica Energetica in Romania

Datorită unor particularităţi ale industriei energetice, toate guvernele naţionale au considerat implicarea lor totală în sectorul de energie ca o...

Proiect SIM (Sisteme Informationale de Management)

PLANIFICREA SISTEMULUI 1. Planul de afaceri A. Descrierea firmei S.C. “SODDA PRO” S.R.L. Sibiu, înfiintatã în anul 1994, este printre cele mai...

Plan de Afaceri - Vodafone

1. SCURTA PREZENTARE A FIRMEI Cel mai mare operator de telefonie mobila din lume, Vodafone, si-a început activitatea în anul 1985, dupa ce a...

Te-ar putea interesa și

Strategia Firmei

CAPITOLUL I: Prezentarea societatii SC TOTAL CON STAL SRL 1.1. Date generale Denumire: SC TOTAL CON STAL SRL Sediu central: Soseaua Bucuresti,...

Analiza Diagnostic a Intreprinderii SC Lacta SA Giurgiu

I Analiza diagnostic a domeniului financiar Bilantul firmei Nr. Crt. ELEMENTE DE PATRIMONIU 31.12.2006 31.12.2007 1. ACTIVE IMOBILIZARE (...

Ai nevoie de altceva?