Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A.

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 12584
Mărime: 4.63MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Cuprins

Introducere 4

Capitolul 1. Aspecte teoretice despre motivarea resurselor umane 5

1.1. Importanţa motivării resurselor umane 5

1.2. Formele motivării 6

1.3. Influenţa motivării personalului asupra indicativilor financiari ai firmei 8

Capitolul 2. Prezentarea generală a societăţii comerciale “S.C.Engie România S.A.” 10

Capitolul 2.1. Obiectul de activitate al societăţii comerciale “S.C.Engie România S.A.” 10

Capitolul 2.2. Scurt istoric al societăţii comerciale “S.C.Engie România S.A.” 12

Capitolul 2.3. Concurenţii principali ai societăţii comerciale “S.C.Engie România S.A.” 13

Capitolul 3. Analiza motivării resurselor umane 16

Capitolul 3.1. Analiza Economico-Financiară a companiei 16

Capitolul 3.2. Chestionar privind analiza motivării resurselor umane în cadrul societăţii 27

Capitolul 4. Propuneri şi îmbunătăţiri în urma analizei 35

Capitolul 4.1. Situaţia actuală a motivării personalului în cadrul societăţii Engie România 35

Capitolul 4.2. Propuneri pentru îmbunătăţirea motivării personalului în urma analizei 38

Capitolul 5. Concluziile lucrării 41

Bibliografie 43

Anexe 44

Extras din document

Această lucrare a fost redactată cu scopul de a prezenta şi analiza modalitatea de motivare a resurselor umane în cadrul societăţii comerciale Engie România.

Acest scop a apărut din dorinţa de a cunoaşte mai bine motivele care îi fac pe angajaţii companiei Engie România să fie productivi, eficienţi şi să fie întreprinse anumite modificări de către companie dacă este cazul, în funcţie de rezultatele analizei.

Lucrarea a fost structurata în cinci capitole, în care se doreşte o prezentare teoretică a motivării resurselor umane, o prezentare a companiei Engie România şi fiind încheiată lucrarea cu o analiză a personalului şi a rezultatelor.

Primul capitol, prezintă din punct de vedere teoretic importanţa motivării resurselor umane, formele pe care le poate avea motivarea şi influenţa motivării asupra indicativilor financiari ai unei firme. Primul capitol prezintă dintr-o perspective teoretică noţiunea de “motivare”, “resurse umane” şi influenţa managerilor în motivarea personalului.

În cel de-al doilea capitol, este descris Grupul Engie, obiectul de activitate, compania Engie România, sunt descries sucursalele acesteia, prin relatarea unui scurt istoric care să arate evoluţia în timp.

Capitolul se încheie cu descrierea principalilor competitori pe piaţa internă, pentru fiecare serviciu oferit de societatea comercială Engie.

În prima partea a celui de-al treilea capitol se face o analiză foarte amănunţită a companiei Engie România, analiza economico-financiară ce are la bază datele oferite de auditul efectuat pentru compania Engie şi finalizat pe 27 aprilie 2017, cu privire la toţi factorii economic financiari din anul 2015 şi 2016.

Cu ajutorul acestui audit putem vedea exact modificările pe care le-a suferit în timp compania Engie România, atât cele positive cât şi cele negative.

Capitolul se încheie prin realizarea şi prezentarea unui chestionar ce poate fi aplicat personalului din cadrul companiei Engie România, pe baza căruia vom punea formula în cel de-al patrulea capitol propuneri pentru îmbunătăţirea motivării personalului.

Cel de-al patrulea capitol tratează în prima parte situaţia actuală a motivării personalului din cadrul companiei Engie România iar în finalul acestuia se oferă anumite propuneri pentru îmbunătăţirea favorabilă a motivării personalului.

Al cincilea capitol este reprezentat de concluziile sintetizate ale întregii lucrări ce duc la un răspuns clar asupra modificărilor necesare pentru compania Engie România.

Capitolul 1. Aspecte teoretice despre motivarea resurselor umane.

1.1. Importanţa motivării resurselor umane.

Vital pentru reuşita în management este reuşită de a înţelege legătura dintre teoria motivării şi practica manageriala, deoarece motivarea resurselor umane dintr-o companie are ca scop stimularea angajaţilor săi în dorinţa de a obţine performanţă compania.

Managementul companiei trebuie să fie conştient că fiecare individ este unic şi sa adopte tehnicile motivaţionale, în funcţie de fiecare individ în parte, prin evaluarea performanţei, proiectarea sau reproiectarea posturilor şi prin analiza şi recompensarea angajaţilor.

Motivaţia angajatului este maximă atunci când acesta simte că este apreciat pentru munca depusă, că are un scop comun cu cel al companiei şi când are posibilitatea să îşi pună cu adevărat în valoare aptitudinile şi cunoştinţele ( Manolescu & Lefter, 2012).

Există cinci etape în strategia de motivare a resurselor umane:

- Analiza teoriilor motivaţionale;

- Studierea obiectivelor strategice ale companiei;

- Elaborarea variantelor de strategii motivaţionale;

- Consultări la nivel de management şi între angajaţi şi management;

- Aplicarea şi reevaluarea continuă a strategiei motivaţionale ( Parvu & Olaru, 2008).

Pell ( 2008) considera ca motivarea eficientă a angajaţilor îi face pe aceştia să muncească mai bine, mai mult, sa depăşească mai uşor obstacolele şi problemele întâlnite, să se dedice muncii, să fie perseverenţi în tot ceea ce fac, să fie mulţumiţi şi entuziaşti în privinţa muncii pe care o fac.

Este foarte important ca personalul să fie motivat deoarece duce la creşterea satisfacţiei personale şi a companiei şi la atingerea şi îndeplinirea obiectivelor la nivel de angajat, departament şi companie.

Putem defini motivaţia ca “un proces intern, individual, introspectiv, care energizeaza, direcţionează şi susţine un anume comportament. Motivaţia este o forţă personală care determină un anume comportament.”

Motivaţia personalului este definită prin corelarea necesităţilor, intereselor şi aspiraţiilor personalului din cadrul firmei, prin realizarea obiectivelor atribuite.

Pentru a înţelege motivarea, managerii trebuie să înţeleagă întâi motivele pentru care angajaţii au un anumit comportament şi randament ( p 213).

Există două categorii de strategii motivaţionale: influenţare directă sau ajustări situaţionale, în înţelegerea celor două fiind teoria lui Herzberg ce afirmă că salariul şi beneficiile au drept efect asupra angajatului, introducerea satisfacerii, nu a motivării ( 1968).

Conform teoriei lui Herzberg managerii pot depune eforturi în implementarea strategiei potrivite în vederea motivării angajatului, însă schimbarea vine din interior, de la angajat, dacă doreşte acest lucru, în mod voluntar, puterea de a-şi schimba comportamentul fiind în final tot a fiecărui individ în parte.

Puterea managerului stă în puterea acestuia de a intra, pătrunde în interiorul individului, să intre în contact cu starea interioară a acestuia, ajungând acesta în final să răspundă şiş a acţioneze din impuls, la propriile sentimente.

Managerul trebuie să fie conştient că nu este doar un şef, un nivel ierarhic ci este membru al echipei pe care o conduce, fiind necesar să fie foarte atent la cum empatizeaza cu personalul, pentru a putea avea admiraţie şi autoritate.

În plus, dupa cum a spus Maxwell ( 2005) managerul trebuie să fie un model pozitiv pentru angajaţii săi, să respecte el în primul rând anumite norme morale (limbaj, atitudine, vestimentaţie, comportament) şi principiile de bază ale departamentului şi companiei (să nu întârzie la locul de muncă, să nu lipsească nemotivat, să îşi îndeplinească sarcinile de lucru, să îşi respecte promisiunile faţă de echipă, companie, să atingă standardele impuse).

Managerul trebuie să explice coerent, clar, limpede, care este scopul, de ce este acesta necesar şi care este calea de urmat în îndeplinirea acestuia. Personalul este necesar să ştie la ce serveşte activitatea şi munca lui. Este necesar un proces de planificare bine pus la punct, cu obiective şi rezultate aşteptate. Managerul trebuie să fie apreciat pentru munca şi atitudinea sa, prin autoritate, nu prin frică. Prin frică rezultatul cerut de management este îndeplinit pe termen scurt de către angajaţi, pe termen lung efectul fiind negative atât pentru manageri cât şi pentru companie.

Kerr ( 2013) considera ca este important de precizat că un factor foarte important îl are modalitatea de distribuire a muncii, echitabilitatea de care dă dovadă managerul, fiind necesar să cunoască foarte bine fiecare angajat, aptitudinile sale şi experienţa.

Bibliografie

1. Allit Malcolm, “Creating Financial Value: A Guide for Senior Executives with No Finance Background”, Bloomsbury Publishing, 2016

2. Bush Tony, “Leadership si management educational. Teorii si practici actuale”, Polirom, 2016

3. Burdus Eugen, Cochina I, Craciun L, Istocescu A, “Intreprinzatorul”, ProUniversitar, 2010

4. Dotlich L. David, Cairo C. Peter, “De ce esueaza un CEO”, Curtea Veche, 2011

5. Ebbutt Blache, Renninson Nick, Russell Jane, Roseby Paul, “Business Essential”, Bloomsbury Publishing, 2010

6. Kakabatse Andrew, “The Success Formula: How Smart Leaders Deliver Outstanding Value”, Bloomsbury Publishing, 2015

7. Kerr James, “Legacy - 15 Lessons in Leadership”, Brown Book Group, 2013

8. Manolescu Aurel, Lefter Viorel, “Managementul resurselor umane”, Prouniversitara, 2012

9. Maxwell C. John, “Totul despre lideri, atitudine, echipa, relatii”, Amaltea, 2005

10. Maxwell J. , "One More Time, How Do You Motivate Employees?", Harvard Business Review, 1968

11. Parvu Florea, “Managementul intreprinderii”, Lumina Lex, 2008

12. Pell Arthur, “Managementul resurselor umane”, Curtea Veche, 2008

13. Robu Vasile, Georgescu Nicolae,“ Analiza economico-financiara”, Economica, 2014

14. Vatamanescu E. Madalina, “Teorie si diagnoza organizationala. Repere pentru un management eficient”, Tritonic, 2014

15. Audit Intern solicitat de Engie Romania: Hotararea nr. 2/1/27.04.2017 a Grupului Engie, Adunarea Generala a Actionarilor, disponibil la adresa: https://www.engie.ro/corporate/wp-content/uploads/2017/01/Situa%C5%A3iile-Financiare-Consolidate-IFRS-ale-ENGIE-Romania-SA-pentru-exerci%C5%A3iul-financiar-%C3%AEncheiat-la-31-decembrie-2015.pdf

16. Sursa Web: Site Oficial Engie Romania: https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/engie-romania/

17. Sursa Web: Site Oficial Engie Romania: https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/grupul-engie-in-romania/servicii-energetice-si-de-facility-management/

18. Sursa Web: Site Oficial Engie Romania: https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/grupul-engie/profil-grup/

19. Sursa Web: Site Oficial Engie Romania: https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/valori/

20. Sursa Web: Site Oficial Engie Romania: https://www.engie.ro/corporate/profil-companie/etica-noastra/

21. Sursa Web: Site Oficial Engie Romania:https://www.engie.ro/centre-relatii-clienti/

22. Sursa Web: Site Oficial Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul energiei:

http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/informatii-de-interes-public/furnizori-gaze-naturale/raport-informare-consumatori

Preview document

Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 1
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 2
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 3
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 4
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 5
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 6
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 7
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 8
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 9
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 10
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 11
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 12
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 13
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 14
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 15
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 16
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 17
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 18
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 19
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 20
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 21
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 22
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 23
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 24
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 25
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 26
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 27
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 28
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 29
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 30
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 31
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 32
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 33
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 34
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 35
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 36
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 37
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 38
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 39
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 40
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 41
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 42
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 43
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 44
Analiza motivării resurselor umane în cadrul societății comerciale S.C. Engie România S.A. - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Analiza motivarii resurselor umane in cadrul societatii comerciale S.C. Engie Romania S.A..docx

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Strategii de Firma. Studiu de Caz SC Confort SA

Introducere Strategiile reprezintă programul general de acţiune pe termen lung şi cuprinde desfăşurarea obiectivelor majore ale întreprinderii...

Modalități de Eficientizare și Formare a Resurselor Umane în Cadrul Direcției Județene Pentru Protecția Copilului

INTRODUCERE Fără a diminua importanţa resurselor naturale, financiare şi informaţionale, resurselor umane li se recunoaşte, în ultima perioadă de...

Analiza diagnostic a domeniului resurse umane al SC Teraplast SA măsuri de îmbunătățire

Introducere Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită, în primul rând, cunoaşterea şi inţelegerea cât...

Efectele satisfacției angajaților asupra nivelului de performanță

1. Rezumat Lucrarea tratează conceptul de satisfacție al angajaților raportat la nivelul de performanță. Pornind de la premisa că satisfacția...

Auditul Gestiunii Resurselor Umane în Cadrul SC Rinf Outsourcing Solutions SRL

Introducere În complexul domeniu al resurselor umane, auditul intern are scopul de a verifica toate procesele şi procedurile de activitate...

Evaluarea Resuselor Umane la SC Novello SRL

INTRODUCERE In condiţiile trecerii la economia de piaţa, interesul pentru management in România este intr-o continua creştere. In contextul...

Ai nevoie de altceva?