Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

Proiect
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 24187
Mărime: 587.09KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 Necesitatile analizei si reproiectarii sistemului organizatoric

în general si pentru primaria sectorului 2 în particular 4

1.1 Contextul intern si international ce determina schimbari în structura

organizatorica si mutatii semnificative în organizarea institutiilor

publice ale Uniunii Europene 4

1.2 Necesitatea si oportunitatea adaptarii sistemului organizatoric al Primariei sectorului 2

la contextul intern si international 6

CAPITOLUL 2 Prezentarea Primariei sectorului 2 si a documentelor ce stau

la baza analizei sistemului organizatoric 7

2.1 Prezentarea Primariei sectorului 2 7

2.2 Documentarea preliminara privind activitatea Primariei sectorului 2

si a sistemului organizatoric 7

2.2.1 Chestionarul 7

2.2.2 Interviul si observarea directa 8

2.2.3 Studiul documentelor 8

Documentele de formalizare a structurii 8

Bugetul Primariei si Contul de executie bugetara 9

Rapoartele de activitate ale Primariei 9

Materiale elaborate de catre Serviciul Resurse Umane 9

CAPITOLUL 3 Analiza sistemului organizatoric al Primariei sectorului 2 11

Etapa I Pregatirea cercetarii 11

Faza 1.1 Identificarea problemelor 11

Faza 1.2 Precizarea ariei studiului 12

Faza 1.3 Stabilirea obiectivelor studiului 12

Etapa II Investigarea si analiza 13

Faza 2.1 Colectarea si sistematizarea datelor privind structura organizatorica 13

2.1.1 Prezentarea componentelor formale ale structurii organizatorice 13

2.1.2 Prezentarea încadrarii cu personal a structurii Primariei 17

2.1.3 Prezentarea parametrilor de caracterizare a structurii organizatorice 23

Faza 2.2 Analiza critica a functionarii structurii organizatorice 24

2.2.1 Lista activitatilor desfasurate în cadrul structurii organizatorice 24

2.2.2 Analiza obiectivelor Primariei si a activitatilor necesare realizarii lor 24

2.2.3 Analiza critica a posibilitatilor de realizare a obiectivelor 28

Extras din document

CAPITOLUL 1

NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII

SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL

SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR

1.1 Contextul intern si international ce determina schimbari în structura organizatorica. Mutatii semnificative în organizarea institutiilor publice ale Uniunii Europene.

Dintotdeauna institutiile publice au cautat sa-si schimbe structura organizatorica, în general pentru a raspunde noilor prioritati care apar într-o societate în continua schimbare sau pentru a-si îmbunatati activitatea.

Pe plan mondial tendinta ultimilor douazeci de ani este aceea a globalizarii si a dezvoltarii intense a sistemelor sociale. În acest nou context, statele nationale sunt puse într-o pozitie cu totul noua, în care institutiile si sistemele administrative trebuie sa fie flexibile pentru a se adaptata acestor transformari. În noul context geopolitic administratia publica locala a devenit factor definitoriu în competitivitatea economica a unei tari sau regiuni economice.

În ceea ce priveste administratia publica nu exista un acquis comunitar. Cu toate acestea, Uniunea Europeana insista pe întarirea capacitatii administrative care este considerata a sta la baza unei mai bune absorbiri a fondurilor comunitare. Întarirea acestei capacitati nu poate fi conceputa fara o functionare eficienta a administratiei publice, atât în statele membre, cât si în cele candidate, iar o asemenea functionare presupune adaptarea continua a acestui sector prin strategii de lunga durata si prin îmbunatatirea cadrului legislativ.

Pentru România procesul de transformari din administratia publica capata noi dimensiuni. Astfel, se impune ca administratia publica sa raspunda noilor schimbari din economia mondiala, dar în egala masura si noilor cerinte ale procesului de integrare în structurile Uniunii Europene. Reforma administratiei publice implica modificari de substanta ale componentelor sale majore, atât la nivelul administratiei publice locale cât si a serviciile publice în general. Pe de alta parte, dezvoltarea democratiei reclama instituirea unei noi relatii între cetateni si administratie, cresterea si întarirea rolului autoritatilor si reconsiderarea parteneriatului cu societatea civila si alesii locali.

Ca urmare, societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o noua dinamica în încercarea de adaptare la conditiile prezente. Aceasta transformare profunda a societatii românesti presupune de asemenea si luarea în considerare a sistemului administratiei publice, necesitatea introducerii unei dimensiuni europene, în conformitate cu valorile acestui spatiu administrativ. Administratiile publice locale în perioada imediat urmatoare au ca prioritati ameliorarea furnizarii de servicii locale de calitate, cresterea veniturilor la nivel local, sprijinirea dezvoltarii capacitatii de valorificare a potentialului local si implementarea de masuri pentru atragerea de investitori strategici în zona de competenta, iar în acest scop administratiile publice locale sunt considerate ca unitati primare ale politicii locale si ale procesului decizional. Astfel, provocarea majora pe termen scurt si mediu a administratiilor publice locale este aceea a crearii mecanismelor care sa sustina aderarea României la Uniunea Europeana, atât pentru a face fata schimbarilor culturale, economice si a putea gestiona fondurile europene, cât si pentru a pune în practica politicile publice.

Functionarea unei administratii publice moderne, flexibile si eficiente constituie o conditie esentiala a transformarii structurale a societatii românesti, a realizarii unei reforme profunde în toate domeniile vietii social-economice, a cresterii rolului cetateanului în luarea deciziilor. Acest proces de reforma este, însa, unul de o complexitate sporita, întrucât presupune modificari majore, de fond, în viata societatii, în mentalitatea oamenilor, dificil de realizat în conditiile unei rezistente înca sporite la schimbare. În plus, realizarea acestor mutatii profunde trebuie sa se înscrie pe coordonatele impuse de procesul de integrare în Uniunea Europeana, ceea ce presupune atingerea – la termenele stabilite – a unor standarde de functionare caracteristice statelor membre.

Dupa anul 1989, administratia publica din România a parcurs o serie ampla de reforme menite sa o transforme într-un sistem administrativ modern si orientat catre nevoile cetatenilor. Una dintre cele mai importante dimensiuni ale acestei transformari – guvernarea deschisa si permanenta – a fost pusa în practica prin adoptarea legilor 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica. Explicatia pentru adoptarea acestor acte normative este data de contextul în care se gasea România, caracterizat prin deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana si prin procesul de aderare la Alianta Nord – Atlantica, context care a impus autoritatilor române conditionalitati ferme în planul adoptarii si respectarii unor standarde de buna guvernare. Ca urmare, pentru implementarea celor doua acte normative, institutiile publice au organizat compartimente specializate de informare si relatii publice sau au desemnat persoane cu atributii în acest domeniu. De asemenea, au fost create Centre de Informare si Consiliere, ca o interfata între administratie si cetateni.

În anul 2001 a fost elaborata Strategia Guvernului privind informatizarea administratiei publice ceea ce a condus la organizarea de compartimente specializate în cadrul autoritatilor publice locale, al caror principal obiectiv este implementarea si dezvoltarea de sisteme informatice specifice activitatilor desfasurate. În vederea alinierii la standardele europene, dar si pentru a avea certitudinea furnizarii unor servicii de calitate, institutiile publice de la nivel local au obtinut cerificarea ISO 9001:2000 si de asemenea au organizat în cadrul structurii organizatorice birouri sau servicii de management al calitatii. Din aceeasi perspectiva a integrarii în Uniunea Europeana, au fost înfiintate diferite compartimente privind armonizarea legislatiei sau pentru accesarea de fonduri europene.

Institutiile publice din Uniunea Europeana sunt preocupate în mod deosebit gasirea celor mai bune modalitati de a face accesibila cetatenilor „guvernarea locala”, de apropiere a acestor institutii de cetateni. Se pune deci accentul pe cresterea transparentei astfel încât cetatenii sa poata vedea cum sunt conduse institutiile si cum sunt cheltuiti banii publici.De obicei institutiile publice elaboreaza planuri de modernizare a acestora care urmaresc în principal cresterea calitatii serviciilor oferite cetatenilor – clienti. Ca urmare, institutiile publice locale îsi îndreapta toate eforturile pentru a obtine un înalt grad de calitate al serviciilor oferite, fapt certificat prin sistemul de management al calitatii ISO 9001:2000.

Aceste planuri de modernizare urmaresc exploatarea la maximum a facilitatilor oferite de noua tehnologie informatica, prin implementarea unor sisteme informatice integrate care sa permita cetatenilor sa fie informati oriunde, oricând, cât mai repede posibil si la costuri cât mai scazute. Aceste aplicatii informatice au multiple beneficii: acces mai usor la informatii, crearea de birouri unice, multiple posibilitati pentru formularea de sugestii si reclamatii, noi cai de lupta împotriva fraudei, mai multa transparenta a actului de administrare.

1.2 Necesitatea si oportunitatea adaptarii sistemului organizatoric al Primariei sectorului 2 la schimbarile din contextul intern si international.

Preview document

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 1
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 2
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 3
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 4
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 5
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 6
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 7
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 8
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 9
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 10
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 11
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 12
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 13
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 14
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 15
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 16
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 17
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 18
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 19
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 20
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 21
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 22
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 23
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 24
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 25
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 26
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 27
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 28
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 29
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 30
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 31
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 32
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 33
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 34
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 35
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 36
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 37
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 38
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 39
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 40
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 41
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 42
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 43
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 44
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 45
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 46
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 47
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 48
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 49
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 50
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 51
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 52
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 53
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 54
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 55
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 56
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 57
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 58
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 59
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 60
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 61
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 62
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 63
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 64
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 65
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 66
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 67
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 68
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 69
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 70
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 71
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 72
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 73
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 74
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 75
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 76
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 77
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 78
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 79
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 80
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 81
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 82
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 83
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 84
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 85
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 86
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 87
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 88
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 89
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 90
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 91
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 92
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 93
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 94
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 95
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 96
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 97
Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2 - Pagina 98

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primariei Sectorului 2.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Managementul instituțiilor publice - Primăria Municipiului București

1. Prezentarea institutiei. 1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea. Primaria Municipiului Bucuresti...

Managementul ofertei de servicii turistice - Hotelul Continental - Târgu Mureș

România are o remarcabilă vocaţie turistică datorită valorilor sale turistice naturale, concretizate in existenţa unui spaţiu geografic variat,...

Managementul carierei în cadrul organizațiilor - studiu de caz la Orange

CAPITOLUL I. ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND CARIERA ÎN CADRUL ORGANIZAȚIILOR I.1. Consideraţii generale Managementul resurselor umane ca oricare...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Apocsis

1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international. Economia de piata functionala ridica in fata agentilor economici...

Dezvoltarea Funcției de Manager Public în UE - O Necesitate în Tranziția Către Noul Management Public

1. Motivarea temei – dezvoltarea funcţiei de manager public în UE – o necesitate în tranziţia către noul management public. Actualitatea şi...

Managementul carierei - lanțul hotelier Hilton

MANAGEMENTUL CARIEREI 1. Conceptul de carieră Conceptul de carieră are numeroase înţelesuri, în general fiind asociat cu idea de mişcare...

Te-ar putea interesa și

Organizarea, atribuțiile și funcționarea Primăriei Sectorului 2 București

CAPITOLUL I PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 BUCURESTI CARACTERISTICI GENERALE: Primaria sectorului 2 Bucuresti se organizeazã şi funcţioneazã...

Implementarea Standardelor ISO 9001 în Primăria Sectorului 2

CAPITOLUL I NECESITATEA ADOPTĂRII STANDARDELOR ISO 9000 1.1 NECESITATEA IMPLEMENTĂRII STANDARDELOR ISO ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE În condiţiile...

Istoricul Stării Civile în România

CAPITOLUL I PREZENTARE GENERALA 1.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI Sectorul 2 este situat în partea de nord-est a Bucurestilor, cu prelungiri în zona...

Proiect de practică la Primăria Sectorului 2

PREZENTAREA PRIMARIEI SECTORULUI 2 Primaria sectorului 2 este o institutie publica din sectorul administratiei locale de stat. Primaria nu se...

Locul Rețelelor de Calculatoare în Sistemul Informațional al Firmelor din Noua Economie

Capitolul Ι. PROVOCARILE NOII ECONOMII PENTRU FIRMELE DIN ROMANIA Se spune că societatea spre care ne îndreptam este sau va fi Societatea...

Particularitățile Relației Instituție Publică - Cetățean

I. PREZENTAREA GENERALA A INSTITUTIEI PUBLICE Primarul, Viceprimarii, Secretarul, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului...

Ai nevoie de altceva?