Analiza Sistemului de Management al Calitatii Aplicat in SC Automobile Dacia SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Sistemului de Management al Calitatii Aplicat in SC Automobile Dacia SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 68 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. Capitolul 1 – Probleme de baza ale calitatii produselor
1.1. Calitatea – Notiune concreta, complexa, dinamica
1.2. Caracteristici ale calitatii
1.3. Standarde, norme si raglementari privind calitatea
1.4. Standardele ISO 9000, baza esentiala pentru reglementarea managementului calitatii
1.5. Indicatorii calitatii, esenta si analiza lor. Caile de ridicare a nivelului calitatii productiei
1.6. Implementarea managementului calitatii in intreprinderile constructoare de automobile si de componente auto
1.7. Standardul ISO-TS-16949
II. Capitolul 2 – Metode si tehnici de masurare a nivelului calitatii
2.1. Necesitatea si rolul controlului calitatii
2.2. Etapele controlului calitatii si obiectivele corespunzatoare fiecarei etape
2.3. Metode si tehnici de control ( cu exemple)
III. Capitolul 3 – Prezentarea generala a societatii comerciale
3.1. Scurt istoric
3.2. Pozitia in ramura si benchmarking. Analiza SWOT
3.3. Caracterizarea generala a intreprinderii
3.4. Caracterizarea nomenclatorului de produse
3.5. Caracterizarea tehnologiilor de fabricatie folosite
3.6. Masuri de introducere a tehnicilor si tehnologiilor noi de productie
3.7. Analiza indicatorilor tehnico – economici de baza a intreprinderii
3.8. Organizarea activitatii de control
3.9. Calculul si analiza indicatorilor folositi pentru caracterizarea nivelului calitatii si determinarea calitatii intreprinderii
3.10. Masuri de implementare a SMC in intreprindere
3.11. Analiza functionarii SMC in intreprindere
3.12. Imbunatarirea stucturii organizatorice de conducere a SMC
3.13. Implementarea metodei HACCP pentru determinarea punctelor critice de control si risc.
IV. Capitolul 4 – Sistemul informational in domeniul calitatii la S.C.
4.1 Sistemul informational si componentele sale
4.2. Sistemul informational in domeniul calitatii
4.2.1 Cerinte precizate in standarde si norme internationale
4.2.2 Informatii privind calitatea si cerintele internationale
4.3. Perfectionarea sistemului informational al calitatii
4.3.1 Cerinte ale perfectionarii sistemului informational
4.3.2 Directii importante de perfectionare
4.4. Bazele organizarii si functionarii sistemului infromatic al calitatii
4.5. Sistemul infromational in domeniul calitatii si al contolului de calitate
V. Capitolul 5 – Perfectonarea activitatii de control a calitatii
5.1 Factorii care influenteaza modificarea calitatii
5.3. Evaluarea cauzelor ce au determinat obtinerea de produse de calitate inferioara
5.4. Perfectionarea metodelor si tehnicilor de control
5.5. Efectele economice ale perfectionarii activitatii de control
5.6. Bilantul calitatii
VI. Capitolul 6 - Concluzii

Extras din document

Capitolul 1 – Probleme de baza ale calitatii produselor

1.1 Calitatea - Notiune concreta, complexa, dinamica

Pentru multă lume, şi mai ales pentru cei care lucrează în industrie sau construcţii, calitatea reprezintă conformitatea cu specificaţia. În general, conceptul de calitate ne duce cu gândul la activităţi de inspecţie, măsuri şi încercări de laborator.

Pentru oameni, la modul general, calitatea poate reprezenta un superlativ sau un sinonim pentru lux, prestigiu, ceva superior. Astfel, un automobil Mercedes este considerat un automobil de calitate, un ceas Rolex este considerat un ceas de calitate, un obiect din aur este de calitate etc.

În legătură cu acest mod de abordare apar două probleme: în primul rând s-ar putea ca la un moment dat specificaţia tehnică de calitate să nu aibă nimic în comun cu ceea ce doreşte clientul; în al doilea rând, termeni ca superior, luxos etc sunt subiectivi, dificil de măsurat şi o astfel de abordare subînţelege costuri suplimentare.

,, Ansamblul de caracteristici ale unei entităţi îi conferă acesteia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate şi implicite”.

,,ENTITATEA”, în acest standard este definită ca fiind ,,ceea ce poate fi descris şi luat în considerare în mod individual”. Ea poate fi o activitate, un proces, un produs, o organizaţie, un sistem sau o persoană (sau o combinaţie a unora dintre acestea).

Definiţia calităţii conform standardului SR EN ISO 9000:2003

,, Măsura în care ansamblul de caracteristici intrinseci îndeplineşte cerinţele”

O definiţie mai plastică ar putea fi ,,Clienţii revin dar produsele nu”!

Personalităţile care şi-au adus semnificativ contribuţia la dezvoltarea conceptelor din domeniul calităţii, au emis unele definiţii mai scurte şi mai explicite ale conceputului de calitate, ca de exemplu:

P. CROSBY ,,conformitatea cu cerinţele”

J. M. JURAN ,,conform scopului propus”

CRISTOPHER & PAYNE ,,orice cumpărător spune că este”

Această ultimă definiţie subliniază următorul fapt: conceptul de calitate este determinat de client şi nu de producător. Aceasta ne sugerează necesitatea echilibrului între orientarea către piaţă şi orientarea către producţie a managementului românesc.

Mai mult decât atât, standardul SR EN SO 9000:2003 este dedicat creşterii interesului şi eforturilor managementului unei organizaţii către obţinerea şi creşterea continuă a satisfacţiei clientului-deci creşterea ponderii orientării către piaţă şi client faţă de tradiţionala orientare către producţie.

În dorinţa sa de a satisface toate cerinţele clienţilor, inclusiv cele implicite, managementul trebuie să-şi modernizeze tehnicile de perceptare corectă a acestora, de cercetare a pieţii, a percepţiei clienţilor despre calitate şi de identificare a tendinţelor acesteia. În plus, managementul trebuie să aibă în vedere şi specificul naturii umane, care predomină în orice decizie a clienţilor.

Trebuie, de asemenea, evitate concepţiile greşite despre calitate, cum ar fi: calitatea este scumpă, calitatea este un lux sau un grad de excelenţă şi de calitate răspund numai unele compartimente din societate cum ar fi producţia sau controlul tehnic de calitate.

1.2. Caracteristici de calitate

Reputatul dr.W.Edwards Deming, principalul beneficiar al calităţii şi viziunea modernă asupra ei, cu ocazia primelor sale întâlniri cu managerii japonezi în anii 50, le-a spus acestora: ,,Dumneavoastră nu sunteţi obligaţi să faceţi aceste lucru, dar nici supravieţuirea nu este obligatorie”.

Abordarea modernă a calităţii presupune, în aceeaşi măsură, concetrarea asupra calităţii actului de conducere şi modului de operare al afacerii, cât şi asupra calităţii produselor şi serviciilor livrate. Această abordare cuprinde:

- Satisfacţia clientului;

- Standarde pentru managementul calităţii

- Practici bune pentru actul managerial

- Instrumente manageriale pentru îmbunătăţirea activităţilor de control

- Bună practică de lucru

Aceste aspecte ar trebui aplicate în toate activităţile efectuate pentru a satisface cerinţele clienţilor, atât cei externi societăţii cât şi cei interni.

Documentarea sistemului este o parte esenţială a acestei abordări moderne, care conferă foarte multe avantaje, cum ar fi:

- o informare mai bună a managementului

- îmbunătăţirea comunicării

- informarea mai bună a forţei de muncă

- consecvenţa în realizarea calităţii

- înregistrări mai bune

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Sistemului de Management al Calitatii Aplicat in SC Automobile Dacia SA.doc