Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 24388
Mărime: 214.77KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Verboncu
Master ASE - MANAGEMENT PUBLIC

Cuprins

CUPRINS

CAPITOLUL I: ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA EUROPEANĂ

2

I.1. Conceptul de integrare 2

I.2. Integrarea economică europeană: accepţiuni 5

CAPITOLUL II: INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE 8

II.1. Parlamentul European 9

II.2. Consiliul Uniunii Europene 12

II.3. Consiliul European 16

II.4. Comisia Europeană 17

II.5. Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene 19

II.6. Tribunalul de Primă Instanţă 20

II.7. Curtea Europeană de Conturi 21

II.8. Organele Uniunii Europene 22

CAPITOLUL III: EXTINDEREA UNIUNII EUROPENE CĂTRE EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST

25

III.1 Poziţia Uniunii Europene faţă de extinderea spre Est 25

III.2 Pregătirea şi începerea procesului de extindere spre Est 27

III.3 Strategii de integrare europeană 29

III.4. Efecte ale extinderii Uniunii Europene 36

CAPITOLUL IV: ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ. REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE

41

IV.1 Principalele prevederi ale Acordului de Asociere a României la Uniunea Europeană 41

IV.2 Asistenţa financiară nerambursabilă acordată de Uniunea Europeană României 48

IV.3 Preluarea acquis-ului comunitar 50

IV.4 Data unilateral asumată de România pentru încheierea pregătirilor şi aderarea la Uniunea Europeană 52

CAPITOLUL V: ANALIZA STADIULUI PREGĂTIRII ROMÂNIEI ÎN PROCESUL DE INTEGRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

56

CONCLUZII PRIVIND ADERAREA ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

67

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

CAPITOLUL I

ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND

INTEGRAREA EUROPEANĂ

I.1. Conceptul de integrare

Noţiunea de “integrare” provine din latinescul integro, integrare, respectiv ingratio, care înseamnă a pune la un loc, a reuni mai multe parţi într-un tot unitar sau în vederea constituirii unui întreg, a restabili, a întregi; în această situaţie, elementele constitutive devin părţi integrante.

Se poate afirma că prin integrare se obţine, în timp, cea mai potrivită structură a economiei internaţionale prin îndepărtarea obstacolelor artificiale, în scopul unei operări optime a acesteia, precum şi prin introducerea, în mod deliberat, a tuturor etapelor şi elementelor dezirabile, de coordonare şi unificare. De aceea, problema integrării constituie o parte dintr-o problemă mai generală, şi anume, aceea a politicii economice optime. Concepţia aceasta îi aparţine lui J.Tinbergen, care defineşte integrarea drept crearea unei structuri optime a economiei internaţionale, pe calea înlăturării barierelor artificiale din schimburile comerciale.

Prin integrarea economică se înţelege un proces complex, caracteristic etapei contemporane de dezvoltare a societăţii, care constă în esenţă în intensificarea interdependenţelor între diferite state, proces condiţionat de un ansamblu de factori, din rândul cărora un rol important revine revoluţiei tehnico-ştiinţifice.

J.Csillaghi socoteşte integrarea economică drept intrarea unei unităţi suplimentare într-un ansamblu economic, într-un sistem economic determinat şi subliniază că este destul de dificil de realizat integrarea a două sisteme economice diferite, menţinându-le caracteristicile contradictorii ale fiecăruia dintre ele. Trebuie deci operată o distincţie între aspectul calitativ şi aspectul cantitativ al integrării; aspectul calitativ se referă la condiţii de bază ale integrităţii, adică la existenţa unui sistem economic, prevăzut cu tripla comunitate a pieţelor, preţurilor şi plăţilor, iar cel cantitativ, la crearea acestor condiţii pe plan economic regional.

Concluzionând, putem spune că “mecanismul” integrării economice cuprinde:

• crearea unui spaţiu economic comun;

• circulaţia liberă a factorilor de producţie atunci când există o “piaţă comună”;

• consumarea resurselor împreună, cu eficienţa economică şi socială maximă;

• realizarea unei uniuni vamale;

• realizarea unor politici comune în domeniile economic, monetar, financiar şi social.

Acestea sunt, de altfel şi principiile de bază ale fenomenului integrării economice.

Expresia “integrare economică” poate lua sensuri diferite după contextul în care este utilizată ea poate concomitent să demonstreze, în afara aspectelor sus-¬menţionate şi diverse grade de cooperare economică, într-un număr de domenii precum: comerţul, mobilitatea forţei de muncă şi a capitalurilor, plăţilor, politicii fiscale şi monetare, securităţii sociale şi coordonării planurilor de investiţii.

Prezent pe toate meridianele lumii, fenomenul integrării zonal-continentale se conturează ca un sistem, de-acum uzual, al relaţiilor sociale şi, totodată ca proces de organizare funcţională a interdependenţelor, de gestionare comună a oportunităţilor oferite de condiţiile geografice şi dezvoltarea socială. În prezent, acestei tendinţe nu i se mai sustrage nici o ţară, oricât de mare, de dotată cu resurse, de dezvoltată economic, oricât de puternică ar fi. Statele, naţiunile, sunt interdependente nu numai în privinţa domeniilor singulare ale vieţii sociale, a planurilor diverse ale entităţilor naţionale; ele devin interdependente în termeni de politică şi strategie, de cultură şi ştiinţă, în privinţa viitorului dezvoltării lor. Rezultatul experimentelor de integrare zonal-continentală scot la iveală resurse până nu demult nebănuite ale economiei de piaţă, ale democraţiei, pentru o dezvoltare durabilă susţinută.

Acumulările din ultimii ani ale ştiinţei, transformările profunde pe care trecerea la societatea informatizată le introduce în toate domeniile vieţii sociale, conduc la globalizarea multor probleme fără a căror rezolvare nu se mai poate merge înainte. Unele din acestea, precum cele privind tranziţia post-comunistă, sunt cu totul inedite, dar toate, indiferent de natura lor solicită soluţionarea sub o presiune extraordinară a timpului în domeniul ştiinţei economice. Termenul “integrare” a fost folosit pentru prima dată în corelaţie cu organizaţiile industriale pentru a exprima un ansamblu de tranzacţii între firme prin aranjamente, carteluri, concerne, trusturi sau fuziuni pe o axa verticală, în sensul punerii în relaţie a fuziunii cu utilizatorii şi pe una orizontală referitoare la inţelegerile dintre competitori. în sensul de combinare a unor economii naţionale distincte, termenul are un istoric relativ scurt în literatura de specialitate.

Preview document

Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 1
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 2
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 3
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 4
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 5
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 6
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 7
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 8
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 9
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 10
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 11
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 12
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 13
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 14
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 15
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 16
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 17
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 18
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 19
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 20
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 21
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 22
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 23
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 24
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 25
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 26
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 27
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 28
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 29
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 30
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 31
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 32
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 33
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 34
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 35
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 36
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 37
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 38
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 39
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 40
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 41
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 42
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 43
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 44
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 45
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 46
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 47
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 48
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 49
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 50
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 51
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 52
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 53
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 54
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 55
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 56
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 57
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 58
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 59
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 60
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 61
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 62
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 63
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 64
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 65
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 66
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 67
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 68
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 69
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 70
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 71
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 72
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 73
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 74
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 75
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 76
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 77
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 78
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 79
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 80
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 81
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 82
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 83
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 84
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 85
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 86
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 87
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 88
Analiza Stadiului Pregătirii României în Procesul de Integrare în Uniunea Europeană - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • ANEXE.doc
  • BIBLIOGRAFIE UE.doc
  • CAPITOLUL 2.doc
  • CAPITOLUL 3.doc
  • CAPITOLUL 4.doc
  • CAPITOLUL 5.doc
  • CAPITOLUL I.doc
  • CONCLUZII.doc
  • CUPRINS.doc

Alții au mai descărcat și

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?