Analiza strategica a firmei Atlassib SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza strategica a firmei Atlassib SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 52 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: P.Iulia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL I
ASPECTE TEORETICE ASUPRA STRATEGIEI
1.1. Teorii asupra strategiei de afaceri . 6
1.2. Tehnici de analiză în managementul strategic al firmei . 7
1.2.1. Analiza strategică . 7
1.2.2. Analiza segmentării strategice a afacerii . 9
1.3. Analiza resurselor interne . 11
1.3.1. Elementele cheie ale analizei firmei . 14
1.3.2. Analiza SWOT . 17
1.4. Analiza mediului extern . 18
1.4.1. Caracteristicile mediului extern . 19
1.4.2. Elementele componente ale mediului extern . 20
CAPITOLUL II
ANALIZA STRATEGICĂ A FIRMEI - ATLASSIB S.R.L.
2.1. Dezvoltarea firmei ATLASSIB . 22
2.2. Structura organizatorică a firmei . 23
2.3. Resursele societăţii S.C. Atalssib . 25
2.3.1 Resursele financiare . 25
2.3.2. Resurse comerciale . 27
2.3.3. Resurse umane . 29
2.3.4. Resurse tehnice şi tehnologice . 30
2.3.5. Abilităţi manageriale . 32
2.4. Transporturile turistice rutiere . 35
2.5. Servicii de transport prestate de S.C. Atlassib . 36
2.6. Produsul, clientul şi tehnologia firmei . 39
CAPITOLUL III
FUNDAMENTAREA STRATEGIEI LA ATLASSIB S.R.L.
3.1. Analiza macromediului – analiza PEST . 42
3.1.1. Mediul demografic . 43
3.1.2. Mediul economic . 44
3.1.3. Mediul tehnologic . 44
3.1.4. Mediul politico-administrativ: . 45
3.1.5. Mediul socio – cultural . 46
3.1.6. Mediul natural . 46
3.2. Analiza micromediului . 47
3.2.1. Clienţii . 47
3.2.2 Concurenţii . 49
3.2.3. Furnizorii . 50
CONCLUZI . 51
BIBLIOGRAFIE . 53

Extras din document

CAPITOLUL I

ASPECTE TEORETICE ASUPRA STRATEGIEI

1.1. Teorii asupra strategiei de afaceri

Conceptul de strategie

Dacă în antichitate termenul „stratego” însemna „planificarea distrugerii inamicilor prin utilizarea eficientă a resurselor”, în perioada modernă strategia are o semnificaţie mult mai complexă, respectiv de „artă de a conduce un război”.

Succesul afacerilor de astăzi se datorează capacităţii companiilor de a genera schimbare. Produsele şi succesele actuale oferă numai un avantaj competitiv temporar. Un avantaj competitiv durabil se bazează pe capacitatea organizaţiei de a stăpâni schimbarea.

Conform noilor strategii de afaceri, managerii trebuie să găsească noi modalităţi de conducere şi de motivare a oamenilor. Managerii trebuie să devină liderii care-i mobilizează pe oameni prin intermediul unei misiuni însufleţitoare şi care pun accentul pe capacitatea de învăţare. Noua logică strategică le oferă liderilor ceva pe care pot conta, chiar în momentele în care se produc schimbări.

Conceptul de sistem strategic - orice firmă cu originile sale specifice, cu know-how-ul şi competenţele sale, cu opţiunile sale anterioare, constituie un sistem, adică o reţea dinamică de relaţii şi de schimburi recurente între părţile sale constituente. Dacă este început adecvat şi este bine pus în practică, sistemul reprezintă încununarea unor opţiuni economice judicioase şi se caracterizează prin relaţii durabile şi armonioase între diferitele sale componente, relaţiile stabilite şi ajustate de-a lungul timpului. Un astfel de sistem este în stare să „livreze” o strategie adecvată, garantă a marii performanţe economice.

Privit în sens larg, conceptul de sistem strategic defineşte relaţiile strategice stabilite cu celelalte entităţi juridice. Conturul unui sistem strategic, atunci când expresia este înţeleasă în sensul larg, trebuie să fie tratat astfel încât să cuprindă relaţiile cu alte entităţi juridice care sunt esenţiale scopurilor strategice ale firmei.

Strategia ca pe un proces, urmează trei faze principale:

1. analiza strategică;

2. formulare;

3. implementare.

Rivalitatea economică se dispută întotdeauna între sisteme strategice cu proprietăţi diferite, posedând prin urmare competenţe şi capacităţi variate. Forţa distinctivă a unui sistem provine dintr-o mai bună dozare a variabilelor şi dintr-o mai pronunţată armonie şi coerenţă a părţilor sale componente.

1.2. Tehnici de analiză în managementul strategic al firmei

1.2.1. Analiza strategică

Strategia descrie direcţia în care se va îndrepta organizaţia în viitor. În schimb, analiza strategică are în vedere evaluarea resurselor interne ale organizaţiei, analizarea caracteristicilor mediului extern şi stabilirea oportunităţilor ce trebuie exploatate.

Strategia poate stabili obiective de dezvoltare, de menţinere, sau chiar de reducere a dimensiunii organizaţiei. Aceasta poate orienta organizaţia într-o direcţie total diferită de cea promovată în prezent.

O analiză strategică adecvată poate reduce dificultatea acestor probleme şi poate mări probabilitatea ca deciziile adoptate să fie corecte. Pentru aceasta trebuie să cunoaştem însă ce presupune procesul de analiză strategică.

Analiza strategică se desfăşoară în general în cinci etape:

1) Determinarea viziunii firmei;

2) Analiza mediului extern;

3) Studiul mediului concurenţial;

4) Analiza internă a organizaţiei;

5) Fundamentarea strategiei organizaţiei.

Determinarea viziunii firmei

Viziunea firmei cuprinde cele mai generale şi mai stabile obiective ale organizaţiei, pe termen lung şi foarte lung. Aceasta conceptualizează imaginea a ceea ce doresc managerii să devină organizaţia. Stabilirea obiectivelor pe termen lung este cea mai importantă responsabilitate a managerilor. Aceste obiective pot face referire la „cota de piaţă”, la „cea mai bună calitate”, la „cel mai mic cost” etc. Viziunea firmei poate prezenta pieţele pe care organizaţia doreşte să le domine sau produsele în fabricaţia cărora doreşte să se specializeze. Indiferent de forma în care este prezentat mesajul, declaraţia viziunii trebuie să indice direcţia de acţiune a organizaţiei, pe termen lung.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza strategica a firmei Atlassib SRL.doc

Bibliografie

1. Allaire Yvan, Fîrşirotu Mihaela, Management strategic. Strategiile succesului în afaceri, Editura Economică, Bucureşti, 1998
2. Băcanu Bogdan, Tehnici de analiză în managementul strategic, Editura Polirom, Iaşi, 2007
3. Bâgu C., Deac V., Strategia firmei, Editura Expert, Bucureşti, 2000
4. Constantinescu D.A., Ungureanu A.M., Ghenciu A., Dimofte M., Breban E., Management strategic, Editura Colecţia Naţională, Bucureşti,2000
5. Cârstea Gh., Deac V., Analiza strategicǎ a mediului concurenţial, Editura Economică, Bucureşti, 2002
6. Dinu E., Strategia firmei, Editura Economică, Bucureşti, 2000
7. Drucker Peter, Management strategic, Editura Teora, Bucureşti, 2001
8. Dumitrescu M., Strategii şi management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2002
9. Faulkner D., Bowman C., Elemente de strategie concurenţială, Editura Teora, Bucureşti, 2000
10. Harrington H.J., Management total în firma secolului 21, Editura Teora, Bucureşti, 2001
11. Moss Kanter Rosabeth, Frontierele managementului, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006
12. Nicolescu Ovidiu, Strategii manageriale de firmă, Editura Economică, Bucureşti, 1998
13. Popa I., ,Management strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2004
14. Porter Michael, Strategia concurenţială, Editura Teora, Bucureşti, 2003