Analiza SWOT a Sectorului Public din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6816
Mărime: 138.13KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI

Cuprins

INTRODUCERE 3

ELEMENTE DE TEORIE A SECTORULUI PUBLIC 5

ROLUL ȘI FUNCȚIILE SECTORULUI PUBLIC 6

CONDUCEREA SECTORULUI PUBLIC 9

ANALIZA SWOT A SECTORULUI PUBLIC DIN ROMÂNIA 11

Analiza SWOT - Indutrie 11

Analiza SWOT – Sectorul Apă și Apă Uzată 12

Analiza SWOT – Alimentarea cu Gaze Naturale 14

Analiza SWOT – Sectorul Energie Termică 15

Analiza AWOT – Transporturi și Infrastructură 16

Analiza SWOT – Educație 16

Analiza SWOT Sectorul Sănătate 18

Analiza SWOT a domeniului Serviciilor Sociale 19

Analiza SWOT Turism 20

CONCLUZII 21

BIBLIOGRAFIE 24

Extras din document

INTRODUCERE

Reforma sectorului public urmăreşte creşterea performanţei, eficienţei şi eficacităţii acestuia prin îmbunătăţirea calitativă a serviciilor furnizate de sectorul public în vederea maximizării bunăstării individuale a cetăţenilor, prin creşterea gradului de democratizare şi participare publică la luarea deciziilor administrative şi politice, prin crearea unui cadru de delegare/distribuire a responsabilităţilor care să permită acest lucru şi care să favorizeze apariţia unui alt nivel de responsabilitate al celor care deţin şi administrează puterea în sectorul public în faţa celor care sunt beneficiarii acestui proces (cetăţenii, consumatorii, contribuabilii).

Reforma are ca scop îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice, deoarece acestea trebuie să facă faţă incertitudinilor şi schimbărilor rapide ce au loc în cadrul mediului intern organizaţional cât şi presiunilor mediului extern sociopolitic, economic, investiţional, juridic etc. Critica ideologică susţine că statul împiedică orice iniţiativă individuală şi nu ia în considerare cetăţenii în calitate de utilizatori ai serviciilor publice ci ca subiecţi pasivi, simpli administraţi. În consecinţă, se propune ca piaţa să substituie statul pentru a asigura distribuţia serviciilor publice într-un mod mult mai eficace. Critica gestiunii sectorului public se referă la ineficienţa marilor structuri ierarhice ale administraţiei în momentul în care încercă să se adapteze la transformările tehnologice şi economice. Structurile administrative încearcă să implementeze principii preluate din sectorul privat precum cel al eficienţei şi eficacităţii; indicatorii de performanţă; accesul la informaţiile de interes public, transparenţa decizională şi existenţa unui sistem informaţional integrat în administraţia publică.

Administraţia publică trebuie să-şi consolideze capacitatea de îmbunătăţire a rezultatelor şi să-şi schimbe viziunea dar şi modul său de lucru. Analiza critică şi procesul de învăţare ulterior obţinerii rezultatelor şi impactului la nivelul furnizării serviciilor, menit să promoveze schimbarea şi îmbunătăţirea administraţiei publice şi managementului reprezintă motorul schimbării. Reforma administraţiei publice presupune nu numai o transformare la nivel tehnic ci mai ales o modificare a culturii administrative care constă într-o schimbare la nivelul comportamentelor, atitudinilor şi relaţiilor. De asemenea, un rol important îl are cultura organizaţională care trebuie dezvoltată ca modalitate de stimulare a ideilor constructive, a lucrului în echipă.

Kotler P., Kartajaya H şi Setiawan I. susţin în cartea „Marketing 3.0 De la produs la consumator şi la spiritul uman” că „dacă înainte aria de preocupare a prestatorului era centrată pe bunuri, servicii acum este orientată către consumator şi tinde către problemele întregii omeniri, adică de la centrarea pe consumator la „umanocentrism”. În prezent se conturează o nouă eră care este orientată spre valori. Oamenii nu mai sunt simpli consumatori, ei nu mai caută doar satisfacţie funcţională şi emoţională ci şi o împlinire a spiritului uman prin bunurile şi serviciile pe care le aleg.” O dată cu apariţia erei informaţionale nucleul a devenit tehnologia informatică iar noile provocări au venit tot din partea utilizatorilor care fiind bine informaţi, conturează noi preferinţe, dorinţe, având la bază regula „clientul e rege” .

Administraţia publică, în calitate de furnizor de servicii trebuie să facă o serie de eforturi pentru a se asigura că cetăţenii cunosc drepturile şi serviciile publice de care pot beneficia dar şi pentru a răspunde cu celeritate şi eficacitate cerinţelor acestora, avându-se în vedere următoarele obiective:

• Simplificarea procedurilor de furnizare a serviciilor astfel încât acestea să fie uşor de înţeles şi utilizat,

• calitate ridicată a serviciilor publice avându-se în vedere timpul, cantitatea şi standardele tehnice;

• Noi proceduri administrative de alocare a resurselor în mod transparent şi care să fie corect gestionate;

• Informarea cetăţenilor asupra standardelor serviciilor şi a modalităţilor de despăgubire în cazul în care calitatea furnizată este diferită de cea promisă;

• Erorile produse în furnizarea serviciilor publice să fie corectate rapid, explicate celui care a beneficiat de serviciu dar şi asumate de către cei care le-au produs.

ELEMENTE DE TEORIE A SECTORULUI PUBLIC

Economiile dezvoltate de astăzi sunt pe de o parte, produsul mecanismelor pieței, și de pe altă parte prelungirea funcțiilor pe care statul, de-a lungul timpului, le-a revendicat în ceea ce privește acțiunea politică în societate. De altfel, baza funcțională a acestor economii este asigurată de, în general de principiile care guvernează manifestarea procesului de piață, iar organismele statului îndeplinesc un rol complementar, de a suplini și de a susține mecanismele pieței.

Funcționarea oricărei economii se bazează pe o anumită arhitectură instituțională, care este, în mare parte, rezultatul acțiunii guvernului în societate. Viața individului în societate este rezultatul general al unui anumit sistem de reguli la originea cărora se găsește statul, prin intermediul deciziilor politice. Este vorba atât de instituțiile politice externe (constituția, principiul separării puterilor în societate, regimul electoral, etc) care defines și structurează funcționarea sistemului politic, cât și de instituțiile economice, legale și juridice (drepturile de proprietate, legislația, codurile comerciale) care stabilesc limitele acțiunii umane în societate.

În prezent nu există economie în care sectorul public să nu se regăsească, direct sau indirect, mai mult sau mai puțin, între factorii care influențează și orientează acțiunile indivizilor în general și activitatea economică în particular.

Bibliografie

Alexandra I. (2010) „Tratat de drept administrativ”, Editura Universul Juridic, Bucureşti;

Bălan E (2005) „ Procedura administrativă”, Editura Universitară, Bucureşti;

Bondar F. (2007) coord. „Politici publice şi administraţie publică” Editura Polirom, Iaşi;

Crăciun C., Collins P. (coord.) (2008) „Managementul politicilor publice. Transformări şi perspective”, Editura Polirom, Iaşi;

Dincă D (2008) „Servicii publice şi dezvoltare locală”, Editura Lumina Lex, Bucureşti;

Iorga E., Ercuş L. Moraru A. (2009) „Managementul serviciilor publice la nivelul municipiilor: probleme şi soluţii”, Institutul de Politici Publice, Bucureşti;

Institutul de Politici Publice (2012) „Policy News – Serviciile publice municipale: bilanţ de campanie la 4 ani de mandat”, ediţia a IIa, Bucureşti;

Matei, L, Dinu, T. (editors) (2010), Proceedings Regulation and Best Practices in Public and Nonprofit Marketing, Editura Economică, Bucureşti, articolul Public administration and customer satisfaction in Romania de Valentina Munteanu;

Ernst, M. (1992) Calitatea totală în serviciile publice, INAP şi Fundaţia pentru Formare şi Tehnologie, Barcelona;

Galbraith, J. K. (1982), “Ştiinţa economică şi interesul public”, Editura Politică, Bucureşti;

Henry N. (2005) Administraţie publică şi afaceri publice, Editura Cartier, Chişinău;

Kotler Ph. Kartajaya, H, Setiawan, I. (2010) „Marketing 3.0. De la produs la consumator şi la spiritul uman”, Editura Publica, Bucureşti;

Preview document

Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 1
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 2
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 3
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 4
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 5
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 6
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 7
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 8
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 9
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 10
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 11
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 12
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 13
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 14
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 15
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 16
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 17
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 18
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 19
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 20
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 21
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 22
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 23
Analiza SWOT a Sectorului Public din România - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Analiza SWOT a Sectorului Public din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Cultura organizațională - factor al succesului, studiu de caz la Procter Gamble

INTRODUCERE Teoriile organizaționale și manageriale au debutat în mare parte o dată cu descoperirea importanței oamenilor și a climatului...

Managementul unei instituții publice - misiune, obiective și activități - aplicație practică realizată în cadrul Primăriei Comunei Prisăcani, județul Iași

Cap.I Date de identificare a organizatiei.Aspecte legale de constituire si functionare Despre necesitatea managementului public in administratia...

Abordari Majore în Managementul Public cu Implicatii Asupra Noului Management Public

1. Prezentarea temei de cercetare Abordari majore in managementul public cu implicatii asupra noului management public. 2. Documentarea...

Cultura organizațională ca resursă de sporire a performanțelor întreprinderii

Introducere Cultura este un tipar de ipoteze pe care grupul le-a invatat, dobindit pe masura ce si-a rezolvat problemele de adaptare exteriora...

Cercetare științifică la management public - misiunea instituțiilor publice în contextul noului management public

Cercetare Apl1. Tema lucrarii Tema cercetarii stiintifice este reprezentata de misiunea institutiilor publice in contextul noului management...

Cercetare aplicativă la management public - misiunea instituțiilor publice în contextul noului management public

1.Tema lucrarii Tema lucrarii de cercetare aplicativa este aceea a misiunii institutiilor publice in contextul noului management public. 2....

Abordarea new public management în administrația publică

Anii ’80-90 au scos la lumina necesitatea unei abordari manageriale a administratiei publice, ca urmare a multiplelor inadvertente existente in...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Te-ar putea interesa și

Activități specifice domeniului resurse umane în instituțiile publice

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice Rezultatele activitatii desfasurate intr-o...

Posibilități de Dezvoltare a Turismului în Valea Jiului

CAPITOLUL I 1. Turismul- aspecte generale Turismul a devenit în zilele noastre o activitate la fel de importantă precum cea desfăşurată în alte...

Studiu comparativ privind serviciile de sănătate publică din România, Republica Moldova și SUA

1. SERVICIILE PUBLICE DE SANATATE DIN ROMANIA Ministerul Sănătăţii Publice aplică strategia şi politica Guvernului în domeniul asigurării...

Strategia de dezvoltare a turismului în Municipiul Roman

1. INTRODUCERE 1.1. Prezentare Roman este un municipiu din judetul Neamt, Moldova, Romania. Este situat in partea centrala a podisului Moldovei,...

Sistemul de asigurări de sănătate din România vs sistemul de asigurări de sănătate din Marea Britanie

I.1 Sistemul Bismarck Sistemul de asigurari de tip Bismarck, a preluat denumirea dupa numele lui Otto von Bismarck , cancelar al celui de-al...

Piața preparatelor din carne în România

INTRODUCERE Importanța creșterii suinelor Atât pe plan mondial, cât și în țara noastră au existat cereri mari pe piață privind acoperirea...

Reformarea managementului administrației publice în etapele pre și post integrării României în UE

CAPITOLUL 1. CONCEPTE ŞI STRATEGII ÎN REFORMAREA ÎN CONSENS CU CERINŢELE UNIUNII EUROPENE 1.1.CONCEPTUL, OBIECTUL ŞI CONŢINUTUL ADMINISTRAŢIEI...

Filiera cărnii de porc

INTRODUCERE Importanta cresterii suinelor Atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră au existat cereri mari pe piaţă privind acoperirea...

Ai nevoie de altceva?