Analiza SWOT la SC Textil SA Bucuresti

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza SWOT la SC Textil SA Bucuresti.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc de 48 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Management

Extras din document

Studiu de caz.

Să se realizeze analiza S.W.O.T. la S.C. TEXTIL S.A. Bucureşti.

Partea I

Preşedintele înteprinderii, se află în situaţia de a decide viitorul acesteia. Două sunt problemele pe care le are de elucidat:

• care este cea mai bună formulă pentru viitoarea dezvoltare?

• care să fie strategia întreprinderii, astfel încât aceasta să reziste şi să se dezvolte în condiţiile economiei de piaţă?

În acest scop, îi cere secretarei, să pregătească pentru a doua zi, opt seturi din materialul pe care îl consultă, în vederea organizării unei şedinţe la care vor participa opt dintre principalele cadre de conducere. La şedinţă, li se comunică următoarele: în lunile care urmează, trebuie să se stabilească principalele schimbări comerciale, tehnice, financiare şi în celelalte domenii, pentru ca întreprinderea să supravieţuiască. Materialul de care dispun, este întocmit de către un mic colectiv, cu participarea unor persoane, care fac parte din conducere şi sintetizează situaţia actuală a întreprinderii, sugerând câteva schimbări.

Preşedintele îi roagă pe participanţii la şedinţă, să examineze acest material iar în termen de 10 zile, să îl completeze şi cu alte informaţii esenţiale, dar mai ales să formuleze, ce schimbări majore consideră, ca fiind necesare din punctul de vedere al profilului, dimensiunii, tehnologiilor de fabricaţie, a distribuţiei, finanţării, politicii de personal, managementului etc., pentru a face faţă condiţiilor economiei de piaţă.

Li se cere să mai aibă în vedere, schimbările deja produse în legislaţie, în ceea ce privesc preţurile, impozitele, creditele, salarizarea personalului, investiţiile de capital străin etc.

Partea a II-a

După intervalul de timp precizat, preşedintele întreprinderii, primeşte câteva dosare cu propuneri de variante de strategii. Acesta reflectă în special asupra a două dintre variante:

VARIANTĂ DE STRATEGIE PROPUSĂ DE DIRECTORUL COMERCIAL, PENTRU URMĂTORII 2 ANI

a. Obiective

Tabelul 6. Obiective strategice

Anul I Anul II

Cifra de afaceri anuală (lei) 170 000 200 000

Profit anual (lei) 144 000 180 000

Rata profitului (%) 8 9

b. Opţiuni strategice

-reducerea gamei de produse fabricate cu circa 1/3, specializând întreprinderea pe anumite tipuri de confecţii, ţinând cont de posibilităţile de aprovizionare, de tendinţele ce se prefigurează pe piaţa românească şi de gradul de rentabilitate al produselor;

-concentrarea în continuare a producţiei, în ateliere, în vederea creşterii productivităţii muncii, pe baza specializării muncitorilor pe operaţii şi a dotării acestora cu maşini şi alte mijloace fixe;

-vânzarea produselor numai direct prin propria reţea de desfacere, care urmează să fie extinsă cu încă opt magazine;

-organizarea unui puternic compartiment de marketing, care să fie în măsură să furnizeze din timp, informaţiile necesare structurării producţiei, în funcţie de cerinţele pieţei;

-găsirea unui partener de afaceri, cu care să dezvolte relaţii în sistem löhn sau alte sisteme de cooperare;

-organizarea, în următoarea jumătate de an, de cursuri de perfecţionare pentru 200-250 de salariaţi mai tineri, pentru ridicarea nivelului de pregătire, pentru suplinirea pensionării a peste 200 de angajaţi.

c. Resurse necesare pentru următorii 2 ani

-fonduri pentru investiţii–450 mii lei;

-fonduri pentru şcolarizare–120 mii lei.

Fisiere in arhiva (2):

  • Analiza SWOT la SC Textil SA Bucuresti.doc
  • Manag strategic, referinte bibliografice.doc

Bibliografie

1. Ansoff, I. – Stratégie et développment de l'entreprise, Paris, Les Editions d'Organisation, 1996;
2. Badrus, G., Rădăceanu, E. - Globalitate şi management, Editura All Beck, Bucureşti, 1999;
3. Borza, Anca - Management strategic şi competitivitate în afaceri, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003;
4. Burtică, M. – Repere ale elaborării strategiilor privind dezvoltarea teritorială, pag. 139-143, Lucrările primului Simpozion Naţional al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2001;
5. Corneliu Russu - Management strategic, Editura All Beck, 1999;
6. Ciobanu, I. – Management strategic, Iaşi, Editura Polirom, 1998;
7. Constantinescu, D. A. (colectiv) – Management strategic, Bucureşti, Colecţia Naţională, 2000;
8. Dan, Anghel Constantinescu – Management strategic, Colecţia naţională, 1999;
9. Dănăiaţă I., Bibu, N. A., Predişcan Mariana – Management, bazele teoretice, ediţia a II-a, Editura Mirton, Timişoara, 2004;
10. Desremaux, A. – Stratégie, Paris, Précis Dalloz, Collection Géstion, 1999;
11. Drucker, P. – La practique de la direction des entreprises, Editions d’organisations, I-e edition, 1957;
12. Drucker, P. – Realităţile lumii de mâine, Editura Teora, Bucureşti, 1999;
13. Dumitrescu, Mihai - Strategii şi management strategic, Editura Economică, 2003;
14. Fred R. David – Strategic Management, Eight Edition, Prentice Hall, 2000;
15. Gelinier, O. – Strategie d’entreprise et motivation des hommes, Homme et Technique, Paris, 1989;
16. Gönczi, Şt. – Management general, Editura Risoprint, Cluj–Napoca, 2006;
17. Gönczi, Şt. – Etica managerială. Etica în afaceri, Editura Risoprint, Cluj – Napoca, 2006;
18. Grigore, Liliana – Management internaţional, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002;
19. Hahn, Rada–Florina – Management strategic, note de curs, Editura Risoprint, Cluj–Napoca, 2004;
20. Hahn, Rada–Florina (coordonator), Bărbos Alina, Ghidici, O., Toader, Rita – Decizia managerială, studii de caz, Editura Risoprint, Cluj–Napoca, 2004;