Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala

Proiect
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 15608
Mărime: 97.29KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Maftei
ANTREPRENORIATUL INSTRUMENT MANAGERIAL ÎN DEZVOLTAREA LOCALĂ

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1

SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI ÎN AFACERILE ECONOMICE

1.1. Scurtă incursiune în managementul afacerilor 4

1.2. Definirea managementului afacerilor economice 6

1.3 Sistemul, obiectul şi conţinutul managementului 10

1.4 Procesul de management- conţinutul şi funcţiile managementului 13

CAPITOLUL 2

ANTEPRENORIATUL INSTRUMENT MANAGERIAL ÎN DEZVOLTAREA AFACERILOR

2.1. Definiţia şi evoluţia conceptului de antreprenor 21

2.2. Satisfacţiile şi insatisfacţiile activităţii antreprenoriale 24

2.3. Factori care influenţează dezvoltarea antreprenoriatului 28

2.4. Antreprenorii şi managerii 32

2.5 Evaluarea capacităţii antreprenoriale 37

CAPITOLUL 3

ACTIVITATEA ANTREPRENORIALĂ A S.C. TRACON S.A. BRĂILA

44

CONCLUZII 51

BIBLIOGRAFIE 53

Extras din document

INTRODUCERE

Dezvoltarea afacerilor este indisolubil legată de antreprenori.

Iniţierea şi derularea unei afaceri presupune un risc considerabil şi un efort susţinut pentru a învinge inerţia împotriva noului. Persoana care iniţiază o afacere, îşi asumă responsabilitatea şi riscurile dezvoltării ei şi se bucură de roadele acestei munci este antreprenorul.

Antreprenorul este persoana care iniţiază şi derulează o acţiune, asumându-şi riscurile asociate inovării, în schimbul unor satisfacţii materiale sau personale.

A fi antreprenor este o experienţă unică, provocatoare, cu satisfacţii deosebite, însă uneori şi cu mari frustrări. Pentru a derula afacerea, antreprenorul trebuie să fie în acelaşi timp proprietar, manager, proiectant, cumpărător, vânzător, şofer etc.

Majoritatea antreprenorilor au mai multe atribuţii în acelaşi timp. Desigur, nimeni nu poate fi expert în toate aceste domenii, însă antreprenorul trebuie să aibă destule cunoştinţe din fiecare domeniu pentru a evalua impactul acţiunilor întreprinse asupra profitului firmei şi asupra consecinţelor acesteia asupra economiei locale.

Derularea unei afaceri este o cursă fără linie de sosire. Ea presupune continua străduinţă pentru îmbunătăţire în vederea satisfacerii nevoilor, dorinţelor şi cerinţelor în permanentă schimbare al clienţilor.

Deţinerea unei afaceri conferă antreprenorului independenţă. El este cel care ia deciziile şi face ca lucrurile să meargă în direcţia stabilită de el însuşi.

Toate activităţile desfăşurate de antreprenori contribuie în mod direc sau indirect la dezvoltarea localităţilor unde funcţiionează afacerile acestora, acest aspect am încercat sa-l evidenţiez în prezenta lucrare în ultimul capitol, unde am prezentat activitatea SC TRACON SRL.

CAPITOLUL 1

SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI ÎN AFACERILE ECONOMICE

1.1 Scurtă incursiune în lumea afacerilor

De-a lungul timpului afacerile au avut o dezvoltare mai accentuată sau mai redusă datorită unor numeroşi factori.

Originea afacerilor se pierde în negura timpului. Acestea au avut o evoluţie sinuoasă, cu perioade de glorie şi decădere. Cauza acestei evoluţii o constituie modul în care ele au fost percepute de-a lungul timpului. În continuare, prezentăm câteva repere mai importante din această evoluţie.

Antichitate. În vechiul Regat babilonian afacerile erau în floare. Cu două milenii înainte de Cristos a apărut Codul lui Hammurabi, care prevedea principiile de comportament şi conduită ale comercianţilor şi vânzătorilor ambulanţi. În Grecia antică, afacerile şi îndeosebi comerţul s-au dezvoltat, totuşi, filozofii greci priveau comerţul cu dispreţ. În Roma antică deşi comerţul a fost tolerat, nu era văzut nimic nobil în această activitate.

Evul mediu. Această perioadă este una de stagnare. Sistemul feudal şi biserica catolică au inhibat dezvoltarea economică. Doar în ultima parte Evului mediu s-a înregistrat o modificare importantă, în special în oraşele-republică italiene. Comerţul fiind considerat o activitate degradantă, clerul, nobilii, militarii nu puteau face acte de comerţ. În schimb, negustorii nu aveau bani pentru a-şi desfăşura normal activitatea lor.

Capitalismul etic. Dezvoltarea urbanismului şi comerţul de peste mări au schimbat atitudinea faţă de afaceri în general şi faţă de comerţ în special. Un rol important în schimbarea opticii despre afaceri a avut şi religia.

Există două explicaţii interesante cu privire la modificările în valorile religiei şi a atitudinii acesteia faţă de afaceri

Werner Sombart arată că iudaismul a fost cel care a avut un rol esenţial în schimbarea acestei optici. Deoarece evreii nu puteau deţine pământ în Europa şi le era interzis să desfăşoare activităţi în anumite domenii, ei au fost impinşi spre domeniul afacerilor. La acestea, se adaugă şi valorile iudaice: sobrietatea, economia şi autocontrolul.

Max Weber arată în lucrarea Etica protestantă şi spiritul capitalist că protestantismul a avut un rol fundamental în schimbarea atitudinii faţă de afaceri şi dezvoltarea spiritului antreprenorial. Martin Luther, întemeietorul protestantismului german, a pus accent pe rolul acţiunilor individuale, interpretarea Bibliei şi importanţa muncii.

Preview document

Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 1
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 2
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 3
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 4
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 5
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 6
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 7
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 8
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 9
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 10
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 11
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 12
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 13
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 14
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 15
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 16
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 17
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 18
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 19
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 20
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 21
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 22
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 23
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 24
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 25
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 26
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 27
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 28
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 29
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 30
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 31
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 32
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 33
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 34
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 35
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 36
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 37
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 38
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 39
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 40
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 41
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 42
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 43
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 44
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 45
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 46
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 47
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 48
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 49
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 50
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 51
Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Antreprenoriatul Instrument Managerial in Dezvoltarea Locala.DOC

Alții au mai descărcat și

Antreprenoriat

INTRODUCERE Actualitatea temei. În prezent, antreprenoriatul reprezintă una dintre cele mai dezbătute teme atât în cadrul Uniunii Europene, cât şi...

Investițiile străine în România după 1989

INTRODUCERE Dezvoltarea economiilor naţionale contemporane nu poate să aibă loc în afara cadrului internaţional,resursele interne ale fiecărei...

Plan de Afaceri - Kid's Mall

1.Sinteza Acest plan de afaceri are ca scop conturarea posibilităţilor ideii de înfiin- ţare a unui spaţiu de agrement pentru copii....

Noțiuni de Antreprenoriat

CAPITULUL 1 ANTREPRENORIATUL – FACTOR DINAMIZATOR AL ECONOMIEI Antreprenoriatul înseamnă capacitatea de a crea şi conduce o organizaţie. Gândirea...

Studiu de Fezabilitate a unei Idei de Afaceri

STUDIU DE FEZABILITATE A UNEI IDEI DE AFACERI I. Descrierea generala a afacerii 1.1 Afacerea in care se doreste sa se intre este in domeniu...

Formele activității de antreprenoriat - funcțiile marketingului

INTRODUCERE Perspectiva integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană, globalizarea economiei mondiale, mediul concurenţial cu reguli...

Riscurile Antreprenoriale și Metodele de Minimizare a Lor

Cap.I RISCURILE ANTREPRENORIALE-CONCEPT THEORETIC 1.1 Definirea notiuniei de antreprenoriat. Expansiunea marilor companii, concentrarea...

Sectorul IMM - "Uriasul Ascuns" al Economiilor Occidentale

- INTRODUCERE Fara nici o îndoiala , ultima perioada se caracterizeaza prin cele mai rapide si spectaculoase schimbari din evolutia omenirii. In...

Te-ar putea interesa și

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Studiu asupra profilului consumatorului de informație din mediul rural

Studiul asupra profilului consumatorului de informație din mediul rural Progresul, cu referire la cel economic, în mod obiectiv reclamă un...

Managementul IMM-urilor

1. Enumerați 5 termeni cheie; 2. Întreprinzător versus manager (5 comparații); 3. Enumerați caracteristicile Î; 4. Enumerați motivațiile Î; 5....

Ai nevoie de altceva?