Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 21574
Mărime: 85.98KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BICA GHEORGHE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

Cuprins

CAPITOLUL I

TENDINŢE ŞI REALITĂŢI ÎN COMERŢUL INTER- NAŢIONAL CONTEMPORAN

1.1. Principalele direcţii de evoluţie ale comerţului internaţio-

nal contemporan 6

1.2. Influenţa fenomenelor şi proceselor în economia

mondială asupra comerţului internaţional 11

1.3. Rolul tratatelor internaţionale: politici comerciale,

organisme economice mondiale şi regionale 22

1.4. De la uniuni vamale la interpretarea zonelor de comerţ

liber 25

1.4.1. Începuturile vămuirii comerţului 25

1.4.2. Uniuni vamale,principalele caracteristici 32 1.4.3. Uniunea vamală şi zona de liber schimb. Im-

plicaţii asupra schimburilor comerciale

internaţionale 34

1.4.4. Integrarea şi liberalismul. Avantaje şi

dezavantaje 36

1.5. Racile în comerţul internaţional 37

CAPITOLUL II

ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A LIBERULUI SCHIMB (A.E.L.S.-E.F.T.A.)

2.1. Factorii care au determinat apariţia A.E.L.S. 40

2.2. Principalele prevederi ale tratatului de la Stockholm,

din nov.1959 şi modul de înfăptuire 41

2.3. Evoluţia A.E.L.S.de la constituire până în prezent 45

CAPITOLUL III

ASOCIAŢIA EUROPEANĂ A LIBERULUI SCHIMB ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ -ZONA DE COMERŢ LIBER

3.1. Asemănări şi deosebiri între zona de comerţ liber

şi o uniune vamală în cadrul spaţiului economic

european (S.E.E.) 49

3.2. Avantajele creării spaţiului economic european,

proces economic cu implicaţii globale 53

CAPITOLUL IV

ACORDUL DE ASOCIERE A ROMÂNIEI LA A.E.L.S.

4.1. Principalele prevederi ale acordului de liber schimb dintre

România şi A.E.L.S 59

4.1.1. rincipiile generale şi obiectivele acordului 59

4.1.2. Sfera de cuprindere a acordului 60

4.1.3. Realizarea zonei de comerţ liber 60

4.1.4. Obligaţii generale 68

4.1.5. Alte elemente ale creării şi funcţionării zonei

de comerţ liber 71

CAPITOLUL V

CONCLUZII REFERITOARE LA INTEGRAREA RO-MÂNIEI ÎN STRUCTURILE ECONOMICE EUROPENE ŞI LA AVANTAJELE ACORDULUI DE COMERŢ DIN-TRE STATELE A.E.L.S. ŞI ROMÂNIA 76

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 84

Extras din document

CAPITOLUL I

TENDINŢE ŞI REALITĂŢI ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL CONTEMPORAN

1.1. PRINCIPALELE DIRECŢII DE EVOLUŢIE ALE COMERŢULUI INTERNAŢIONAL CONTEMPO- RAN

În condiţiile interdependenţelor economice tot mai accentuate, ale adâncirii diviziunii internaţionale a muncii, caracteristica de seamă a actualei etape a economiei mondiale,lărgirea schimburilor economice şi cooperării în producţie cu alte state, constituie o condiţie sine-qua-non în realizarea progresului economic al fiecărei ţări, indiferent de nivelul dezvoltării lor economico-sociale.

Adâncirea continuă a diviziunii mondiale a muncii, ca urmare a revoluţiei ştiinţifico-tehnice contemporane, accentuarea interdependenţelor dintre state, reînnoirea fără precedent a bunurilor destinate consumului industrial şi personal a determinat, totodată, intensificarea şi diversificarea fluxurilor comerciale internaţionale(transferul de tehnologii, activitatea de consulting, engineering, leasing, etc.).

Accentuarea gradului de specializare nu numai pe ramuri, ci şi în cadrul acestora, mai ales între ţările dezvoltate din punct de vedere economic, a dus la noi modificări în cadrul diviziunii mondiale, în sensul că specializarea internaţională, complementaritatea ramurilor şi a condiţiilor naturale a fost înlocuită, între ţările dezvoltate, de specializarea bazată pe simetria ramurilor şi subramurilor moderne şi complementarietatea grupelor de produse, a produselor şi chiar a tehnologiilor de fabricaţie pentru aceleasi produse.

Ultimul deceniu a reprezentat, în multe privinţe, o perioadă de decepţii şi instabilităţi care s-au manifestat pe un front larg în economia mondială, expresia cea mai convingătoare a acestora constituind-o încetinirea dezvoltării economice precum şi puternice dezechilibre în cadrul acesteia. Principalele direcţii ale dezechilibrelor respective afectează ţările în curs de dezvoltare, iar o serie de fenomene vizează şi economia ţărilor dezvoltate. Această încetinire a vizat principalii indicatori economicii cum ar fi: produsul intern brut (PIB), venitul naţional (VN), producţia industrială , investiţiile, comerţul exterior,etc.

Analizând evoluţia de durată a comerţului mondial contemporan, se poate aprecia că acesta este unul din factorii cei mai dinamici ai vieţii internaţionale. Astfel, în perioada 1963-1974, producţia totală mondială a crescut într-un ritm mediu anual de 6%, şi cea manufacturată 7%, iar exporturile internaţionale totale cu un ritm mediu de 8,5% şi cu 11% cel al produselor manufacturate În perioada 1962-2000, ca o tendinţă generală, comerţul internaţional a devansat sistematic creşterea economică, reprezentată prin creşterea producţiei, aşa cum rezultă din datele de mai jos.

Preview document

Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 1
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 2
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 3
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 4
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 5
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 6
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 7
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 8
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 9
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 10
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 11
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 12
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 13
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 14
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 15
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 16
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 17
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 18
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 19
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 20
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 21
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 22
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 23
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 24
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 25
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 26
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 27
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 28
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 29
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 30
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 31
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 32
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 33
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 34
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 35
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 36
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 37
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 38
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 39
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 40
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 41
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 42
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 43
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 44
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 45
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 46
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 47
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 48
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 49
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 50
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 51
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 52
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 53
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 54
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 55
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 56
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 57
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 58
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 59
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 60
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 61
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 62
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 63
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 64
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 65
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 66
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 67
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 68
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 69
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 70
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 71
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 72
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 73
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 74
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 75
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 76
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 77
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 78
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 79
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 80
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 81
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 82
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 83
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 84
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 85
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 86
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 87
Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Asocierea Romaniei la A.E.L.S. Conditie a Dezvoltarii si Progresului Economic.doc

Te-ar putea interesa și

Legislația Internațională a Muncii

INTRODUCERE Tema care face obiectul prezentei lucrări - dreptul internaţional al muncii - trezeşte un interes crescând în lumea contemporană,...

Relațiile României cu Uniunea Europeană

CAPITOLUL 1 CARACTERIZARE DE ANSAMBLU A ROMÂNIEI 1.1. CONTEXT ISTORIC România este prima tara din Europa Centrala si de Est care, înca din anii...

Principiile Dreptului Comerțului Internațional

CAP. 1 NOTIUNI GENERALE DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL 1. NOŢIUNEA DE DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL Analiza relaţiilor comerciale...

Uniunea Europeana și Cooperarea în Bazinul Mediteranei

INTRODUCERE A fost nevoie de douî rîzboaie mondiale pentru ca europenii sî se gândeascî la realizarea unitîţii lor pe cale paşnicî. Guvernele...

Integrarea României în Uniunea Europeana

CAP.1 ABORDARI CONCEPTUALE PRIVIND INTEGRAREA 1.1.Teoria globalizarii Pentru a putea analiza avantajele si dezavantajele aderarii la Uniunea...

Uniunea Europeană - evoluție și perspective de extindere ale Uniunii Europene

I. Noţiuni introductive 1. Scurtă istorie asupra Europei Până în urmă cu câţiva ani se aprecia că, în sensul cel mai larg, Europa este o...

Efecte Negative ale Globalizarii - Comertul cu Droguri

1 Globalizarea ca fenomen 1.1 Ce este globalizarea? Nu exista o definitie a globalizarii intr-o forma universal acceptata, si probabil nici...

Uniunea Economică și Monetară

1. Scurt istoric al Uniunii Economice şi Monetare Uniunea Europeană este rezultatul eforturilor depuse începând din anii 1950 de către promotorii...

Ai nevoie de altceva?