Aspecte ale Gestiunii Diversitatii intr-o Echipa de Proiect

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Aspecte ale Gestiunii Diversitatii intr-o Echipa de Proiect.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Introducere 3
Capitolul I. Echipele de proiect. Notiuni introductive 4
1. Managerul de echipa 4
1.1. Responsabilităţile generale ale managerului de proiect 6
2. Echipele de proiect 7
2.1 Generalităţi 8
2.2 Tipuri de grupuri 9
2.3 Natura echipelor de lucru 11
2.4 Scurtă istorie a formării echipelor de lucru 11
2.5 Avantajele şi dezavantajele echipelor 12
2.6 Elementele unei echipe 14
2.7 Tipuri de echipe 16
2.8 Reguli de bază în funcţionarea echipei 19
3. Evoluția echipelor de proiect 24
4. Componența și coeziunea echipei de proiect 28
5. Organizarea echipei de proiect 29
Capitolul II. Divesitatea echipelor in cadrul firmei S.C. KARMA S.R.L 31
1. Prezentare generală 31
1.1. Date de identificare 31
1.2. Domeniul de activitate 32
1.3. Personalul 32
2. Portofoliul de produse 32
3. Activităţi desfăşurate 33
4. Materii prime şi auxiliare folosite în procesul tehnologic 34
5. Indicatori calculaţi 38
6. Etapele procesului alegerii personalului la S.C. Karma S.A 40
7. Diversitatea personalului la S.C. Karma S.A 43
7.1. Studiu demografic ȋn cadrul firmei S.C. karma S.A 45
8. Formarea echipei de proiect și gestiunea diversitǎțiila S.C. Karma S.A 47
8.1.Etapele dezvoltării echipei 47
8.2 Formarea 47
8.3. Etapa de agitație 47
8.4. Normarea 48
8.5. Etapa de funcționare 48
8.6. Intreruperea activitǎții 48
9. Personalitatea ȋn cadrul muncii în echipă 49
9.1. Coordonatorul 50
9.2. Modelatorul 50
9.3. Generatorul de idei 50
9.4. Analistul resurselor 50
9.5. Realizatorii sau cei care implementează 51
9.6. Monitorul sau Evaluatorul 51
9.7. Animatorul de echipă 51
9.8. Finalizatorii 51
9.9. Specialistul 52
10. Deprinderi, cunoştinţe şi abilităţi necesare lucrului în echipă 52
11. Managemenul diversitǎții la S.C. Karma S.A 54
11.1. Recunoaşterea şi punerea în valoare a diversităţii 56
11.2. Diversitatea membrilor echipei 56
11.3. Diversitatea legată de sarcină 57
11.4. Diversitatea relaţiilor 58
11.1.1. Vîrsta 58
11.1.2. Sexul 58
11.1.3. Vechimea echipei 59
12.1.4. Diferenţele culturale 59
Capitolul III. Concluzii 60
Bibliografie 65

Extras din document

Introducere

În mod tradiţional, proiectele sunt definite ca fiind sarcini cu caracteristici specifice. “Complexitatea” conţinutului şi gradul relativ de noutate, riscul ridicat şi importanţa strategică pentru întreprinderea orientată pe proiecte sunt caracteristicile specifice proiectelor. Proiectele pot fi înţelese drept sarcini cu obiective determinate deoarece acestea sunt planificate, convenite şi controlate în concordanţă cu termenele, resursele necesare şi costurile asociate. Conform teoriei organizării, proiectele pot fi percepute ca fiind structuri organizatorice temporare necesare derulării proceselor de afaceri cu termen limitat. Ca şi alte organizaţii, proiectele au o identitate specifică, care se exprimă prin: obiective specifice, construcţie şi structuri organizatorice, procese specifice proiectelor, valoare şi relaţii cu mediul înconjurător. Proiectele sunt implementate în cazul unor procese relativ unice. Cu cât obiectivele şi realizările prezintă o noutate ridicată, cu atât creşte şi riscul legat de acestea. Datele din experienţe anterioare, la care se poate apela, sunt disponibile doar în mică măsură. Proiectul se defineste ca un proces nerepetitiv care realizeaza o cantitate noua, bine definita, în cadrul unor organizatii specializate. Proiectul se caracterizeaza ca o actiune unica, specifica, compusa dintr-o succesiune logica de activitati componente coordonate si controlate, cu caracter inovational de natura diferita, realizat într-o maniera organizata metodic si progresiv, avînd constrângeri de timp, resurse si cost, destinat obtinerii cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru satisfacerea de obiective clar definite. Un proiect reprezintă o organizaţie temporară. Datorită acestui caracter temporar, faza iniţială şi finală a proiectului sunt foarte importante, precum și echipele de proiect și diversitatea ȋn echipele de proiect care sunt studiate ȋn lucrarea de fațǎ.

Capitolul I. Echipele de proiect. Noțiuni introductive

1. Managerul de proiect

Spre deosebire de managementul tradiţional, managementul proiectelor se concentrează cu precădere asupra declanşării şi susţinerii schimbării. Resursele sunt atrase şi utilizate după necesităţi. Managerul de proiect are foarte puţin timp liber de a echilibra factorii utilizaţi, deoarece un proiect este prestabilit în limite fixe, are un termen finit, are o durată, un cost şi rezultate prestabilite.

Managerii de proiect trebuie să manifeste în activitatea lor foarte multă concentrare. Un manager de proiect are foarte puţine şanse de corectare a greşelii. Marea majoritate a managerilor din cadrul firmei sunt specializaţi într-un anumit domeniu. Ei conduc un compartiment în cadrul firmei sau o unitate organizatorică destinată unei funcţiuni. În schimb, managerul de proiect este un generalist, un om care facilitează activităţile din cadrul proiectului şi ia decizii în limita proiectului. Foarte rar, managerii de proiect sunt puternic specializaţi într-un anumit domeniu. Ei au rolul de a-i coordona pe alţi specialişti şi de a facilita contribuţia fiecăruia la realizarea proiectului.

Managerii de proiect trebuie să facă “surfing” printre valurile schimbării, în timp ce managerii firmei sunt ancoraţi într-un port ferit de furtuni. Managerii de proiect trebuie să organizeze, să planifice, să coordoneze activităţi din cadrul proiectului într-un mod diferit de activităţile de zi cu zi ale managerului unei firme.

Conducerea unui proiect solicită din partea managerului de proiect un set divers şi unic de calităţi şi competenţe.

Calităţi:

- să fie familiarizat cu metodele şi tehnicile managementului proiectelor

- să utilizeze fondurile destinate proiectului într-o manieră în care maximizează beneficiile proiectului

- să stimuleze relaţiile de cooperare între membrii echipei şi stakeholderi

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte ale Gestiunii Diversitatii intr-o Echipa de Proiect.doc