Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 14 fișiere: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 25983
Mărime: 601.09KB (arhivat)
Publicat de: Giorgian Ghiță
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gonczi Stefan
Prezentata in cadrul Universitatii de Nord, Management

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 2. 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei 4
 3. 1.2 Funcţiunea de personal în cadrul intreprinderii 5
 4. 1.3 Conţinutul managementului resurselor umane 7
 5. 1.3.1 Evoluţia managementului resurselor umane 7
 6. 1.3.2 Conţinutul actual al managementului resurselor umane 8
 7. 1.3.3 Organizarea activităţilor în cadrul managementului resurselor umane 9
 8. 1.4 Atribuţii ale departamentului de resurse umane 11
 9. 1.5 Strategii şi politici în domeniul resurselor umane 13
 10. CAPITOLUL 2 ASIGURAREA CU RESURSE UMANE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIEI
 11. 2.1 Procesul de asigurare cu personal 16
 12. 2.2 Recrutarea personalului 17
 13. 2.2.1 Locul recrutării în strategia firmei 17
 14. 2.2.2 Surse şi metode de recrutare 19
 15. 2.3 Selecţia personalului 21
 16. 2.3.1 Metode de selecţie şi derularea procesului de selecţie 21
 17. 2.3.2 Decizia finală 24
 18. 2.3.3 Angajarea şi integrarea personalului 25
 19. 2.4 Dezvoltarea carierei 25
 20. CAPITOLUL 3 ORIENTAREA ŞI PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE
 21. 3.1 Orientarea profesională 27
 22. 3.1.1 Orientarea carierei 28
 23. 3.1.2 Instituţionalizarea sistemului de orientare şcolară şi profesională
 24. în România 29
 25. 3.2 Pregătirea şi dezvoltarea profesională 30
 26. 3.2.1 Pregătirea profesională 30
 27. 3.2.2 Dezvoltarea profesională 32
 28. 3.3 Aprecierea personalului 33
 29. 3.3.1 Rezultatele aprecierii personalului 34
 30. CAPITOLUL 4 REMUNERAŢIA ŞI SATISFACŢIA MUNCII
 31. 4.1 Remuneraţia, proces de schimb 36
 32. 4.2 Sisteme de remuneraţie 37
 33. 4.3 Criterii de determinare a salariilor 40
 34. 4.3.1 Sistemul de salarizare din România 42
 35. 4.4 Conceptul şi sursele satisfacţiei muncii 43
 36. 4.5 Căi de creştere a satisfacţiei muncii 45
 37. 4.6 Motivarea personalului 46
 38. CAPITOLUL 5 STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
 39. ÎN CADRUL S.C. Ambient S.R.L.
 40. 5.1 Prezentarea S.C. Ambient S.R.L. 48
 41. 5.2 Organizarea muncii 50
 42. 5.3 Recrutarea şi selecţia personalului 52
 43. 5.3.1 Angajarea şi integrarea personalului 53
 44. 5.4 Analiza mobilităţii personalului 54
 45. 5.5 Salarizarea personalului 55
 46. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 57
 47. ANEXE
 48. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE

1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei

Ocupând un loc bine delimitat în cadrul managementului general, managementul resurselor umane este definit ca un complex de măsuri concepute interdisciplinar cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea sa prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală a acestuia până în momentul încetării contractului de muncă.

Resursele umane sunt privite de către organizaţie ca una dintre cele mai importante investiţii ale sale, al cărei rezultate devin tot mai evidente în timp, capitalul uman devenind astfel, o resursă strategică, resursă care trebuie îndrumată, administrată şi condusă. După cum este cunoscut, organizaţiile cheltuiesc sume importante cu angajaţii lor, iar datorită costurilor antrenate, nu numai remunerarea personalului, ci şi angajarea, menţinerea şi dezvoltarea personalului reprezintă unele din cele mai evidente investiţii în resursele umane.

Oamenii sunt resursele active ale organizaţiei deoarece potenţialul, experienţa şi pasiunea, iniţiativele şi dezvoltarea lor contribuie activ la creşterea eficienţei şi eficacităţii organizaţionale. Fără prezenţa efectivă a omului este pur şi simplu imposibil ca o organizaţie să-şi atingă obiectivele. Omul este concomitent subiect, obiect şi scop al diferitelor activităţi, fiind totodată creator şi consumator de resurse.

Resursele umane sunt, de asemenea singurele resurse inepuizabile de creativitate, de soluţii şi idei noi, originale şi valoroase. Oamenii deţin potenţialul uman necesar pentru a crea bunuri materiale şi spirituale de valoare superioară care să satisfacă cerinţe noi sau să răspundă mai bine unor cerinţe mai vechi. Oamenii proiectează şi realizează bunuri şi servicii, controlează calitatea, alocă resursele, iau decizii şi stabilesc sau elaborează obiective şi strategii. Prin urmare succesul organizaţiilor, gradul de competitivitate, progresul acestora depind tot mai mult de calitatea resurselor umane, oamenii constituind „bunul cel mai de preţ al unei organizaţii” [6].

Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit, care trebuie înţeles, motivat sau antrenat în vederea implicării cât mai depline sau mai profunde a angajaţilor la realizarea obiectivelor organizaţionale. Oamenii dispun de o relativă inerţie la schimbare compensată însă de o mare adaptabilitate la situaţii diverse.

În acest sens practica managerială în domeniu dovedeşte că schimbările organizaţionale sunt pline de dificultăţi şi capcane, implică risc prin doza de neprevăzut, iar adesea chiar comportamentul celor care se străduiesc să accepte sau să facă schimbări generează rezistenţă la schimbare. Resursele umane sunt puternic marcate de factorul timp, necesar schimbării mentalităţilor, obiceiurilor, comportamentelor etc.

Din perspectiva temporală, rolul resurselor umane şi managementului acestuia creşte continuu datorită gradului ridicat de implicare şi valorificare a capacităţii oamenilor, preocupaţi tot mai mult de îmbunătăţirea calităţii vieţii, în general, şi a vieţii profesionale în special, calitate în care să se reflecte cât mai bine aspiraţiile sau aşteptările lor.

Eficacitatea utilizării tuturor celorlalte resurse aflate la dispoziţia unei organizaţii depinde într-o măsură din ce în ce mai mare de eficacitatea folosirii resurselor umane. Din acest punct de vedere resursele umane sunt nu numai deosebit de valoroase sau preţioase, dar şi deosebit de scumpe sau din ce în ce mai costisitoare, ceea ce impune tratarea lor corespunzătoare şi utilizarea cât mai eficientă a acestora.

Organizaţiile sunt implicate în viaţa noastră zilnică şi reprezintă o parte din existenţa noastră cotidiană, locul în care consumăm cea mai mare parte din timpul nostru. Mulţi oameni tind, totodată, să considere organizaţia ca fiind a lor, iar resursele acesteia ca propriile lor succese, în timp ce eşecurile organizaţiei sunt resimţite ca eşecuri personale.

Managementul resurselor umane sau gestiunea resurselor umane reprezintă deci un management aplicat în domeniul personalului, al colectivului de angajaţi din întreprindere. El are menirea de a asigura, a forma, a dezvolta, a promova şi a motiva personalul, facilitând participarea sa totală la realizarea obiectivelor întreprinderii.

1.2. Funcţiunea de personal în cadrul întreprinderii

Această funcţiune a devenit astăzi una dintre componentele majore ale gestiunii firmei, iar conţinutul său este in continuă dezvoltare, având menirea de a folosi optim cea mai preţioasă resursă, omul. Problemele de conducere, de comunicare şi de informare ocupă un loc tot mai important în cadrul noilor compartimente de resurse umane. Sarcinile de administrare a personalului şi de aplicare a prevederilor dreptului muncii specifice funcţiunii, s-au amplificat şi îmbogăţit, urmărind previzionarea şi asigurarea cu cadre, administrarea personalului, gestiunea acestuia, politica de integrare şi motivare, gestiunea carierelor profesionale, comunicaţii şi negocieri, dezvoltare socială, etc.

Este cunoscut faptul că o perioadă de timp, întreprinderea a urmărit prioritar obţinerea de profit, iar problemele relaţiilor umane erau considerate ca accesorii, ele fiind încredinţate unui şef de personal care se ocupă de aspectele administrative, juridice şi disciplinare ale oamenilor. În mod treptat, domeniile de activitate şi tipul preocupărilor compartimentelor de personal s-au extins astfel că importanţa funcţiunii de personal a crescut, determinând modificări in structura acesteia.

Funcţiunea de personal dintr-o organizaţie poate fi definită ca ansamblul de activităţi care contribuie la îndeplinirea obiectivelor firmei prin asigurarea, menţinerea şi folosirea raţională şi eficientă a resurselor umane de care dispune.

Funcţiunea de personal are o dublă finalitate:

- realizează integrarea obiectivelor sociale în obiectivele generale ale întreprinderii;

- coordonează activităţile de gestiune propriu-zisă a resurselor umane, în literatura de specialitate fiind prezentate următoarele domenii:

- administrarea personalului;

- gestiunea personalului;

- calculul costurilor cu personalul;

- formarea profesională;

Preview document

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 1
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 2
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 3
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 4
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 5
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 6
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 7
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 8
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 9
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 10
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 11
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 12
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 13
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 14
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 15
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 16
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 17
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 18
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 19
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 20
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 21
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 22
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 23
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 24
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 25
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 26
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 27
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 28
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 29
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 30
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 31
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 32
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 33
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 34
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 35
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 36
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 37
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 38
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 39
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 40
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 41
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 42
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 43
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 44
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 45
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 46
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 47
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 48
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 49
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 50
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 51
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 52
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 53
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 54
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 55
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 56
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 57
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 58
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 59
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 60
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 61
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 62
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 63
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 64
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 65
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 66
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 67
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 68
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 69
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 70
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 71
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 72
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 73
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 74
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 75
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 76
Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL - Pagina 77

Conținut arhivă zip

 • Aspecte ale Managementului Resurselor Umane in Cadrul SC Ambient SRL
  • Anexa 1.doc
  • Anexa 2.doc
  • Anexa 3.doc
  • Anexa 4.doc
  • Anexa 5.doc
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul 1.doc
  • Capitolul 2.doc
  • Capitolul 3.doc
  • Capitolul 4.doc
  • Capitolul 5.doc
  • Concluzii si propuneri.doc
  • Cuprins.doc
  • Oraganigrama CCA Baia Mare.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Management și Leadership

Introducere Această lucrare doreşte să definească conceptele „management” respectiv „leadership” dar şi „manager” şi „leader” pentru a face mult...

Analiza motivației și sistemului motivațional în cadrul SC Golden Tulip Times SRL

În mediul de afaceri actual o componentă esenţială este motivarea personalului, deoarece de acest lucru depinde productivitatea şi...

Motivarea Angajaților

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii să facă ceea ce vrei tu, pentru că ei doresc să o facă.” Dwight Eisenhower La ora actuală...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Spitalului CFR

INTRODUCERE Resursele umane este singura resursă din cadrul unei întreprinderi care poate avea capacitatea de a-şi mări valoarea sa odată cu...

Analiza motivației personalului la SC Francesca SRL

INTRODUCERE Spre deosebire de credinţa multor manageri romani,obţinerea unor rezultate cât mai bune depinde de capacitatea conducãtorilor de a...

Ai nevoie de altceva?