Aspecte privind Managementul Carierei

Proiect
6/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 13670
Mărime: 176.89KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Cap.1.

INTRODUCERE ÎN MANGEMENTUL RESURSELOR UMANE 3

1.1.Rolul şi parcularităţile Resurselor Umane în cadrul organizaţiei 3

1.2.Obiectivele Managementului Resurselor Umane 4

1.3.Cadrul organizaţional al Managementului Resurselor Umane 5

Cap. 2.

ASPECTE PRIVIND MANAGEMENTUL CARIEREI 7

2.1. Managementul performanţei - elemente introductive 7

2.2.Dezvoltarea Resurselor Umane - o cerinţă a organizaţiilor performante 10

2.3.Comunicarea şi munca în echipă – condiţii sine-qua-non pentru a atinge performanţa 12

2.3.1.Comunicarea 12

2.3.2. Munca în echipă 16

2.4. O modalitate de stimulare a performanţei -sistemul de management al recompenselor 19

2.5.Aspecte privind Managementul Carierei 20

2.5.1.Definirea conceptelor :Managementului Carierei-Cariera 20

2.5.2. Etapele carierei 20

2.5.3.Diferenţe individuale în orientarea carierei 22

Cap. 3.

STUDIU DE CAZ PRIVIND MANAGEMENTUL CARIEREI LA COMPANIA SOLECTRON 25

3.1.Prezentarea Companiei Solectron 25

3.1.1.Istoric 25

3.1.2.Particularitaţi ale Companiei Solectron Timişoara 26

3.1.3.Principiile de succes ale Companiei Solectron 28

3.2.Funcţiunea de Resurse Umane la Solectron 31

3.3.Studiu de caz privind Managementul Carierei 33

3.3.1. Chestionar de analiză a Managementului Carieri –model 33

3.3.2. Interpretarea rezultatelor 37

3.3.3. Concluzii şi propuneri 55

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 57

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. Rolul şi particularităţile resurselor umane în cadrul organizaţiei.

Dezvoltarea teoriei şi practicii în domeniul managementului resuselor umane necesită, în primul rând, cunoaşterea şi înţelegerea cât mai deplină a rolului şi particularităţilor resuselor umane în cadrul organizaţiei.

• Resursele umane reprezintă organizaţia.

Societatea modernă se prezintă, ca o reţea de organizaţii care apar, se dezvoltă sau dispar.În aceste condiţii,oamenii reprezintă o resursă comună şi totodată, o resursă vitală, de azi şi mâine a tuturor organizaţiilor,care asigură supraveţuirea, dezvoltarea şi succesul competiţional al acestora.

Fără prezenţa efectivă a oamenilor care stiu ce,când şi cum trebuie făcut,este pur şi simplu imposibil ca organizaţiile să-şi atingă obiectivele.

Organizaţiile există deoarece oamenii au capacităţi fizice şi intelectuale limitate, dar şi capacitatea de a avea şi dezvolta organizaţii.Prin urmare, organizaţiile implică oameni şi în final, depind de efortul oamenilor.

Esenţa oricărei organizaţii este efortul uman, iar eficienţa şi eficacitatea acesteia sunt influienţate, în mare măsură, de comportamentul oamenilor în cadrul organizaţiei.

Resursele umane reprezintă una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii, ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp.

Scopul general al funcţiei de Resurse Umane este de a contribui la atingerea obiectivului organizaţiei prin intermediul oamenilor.

Alte scopuri:

• organizarea – crearea unei structuri organizaţionale optime;

• ”procurarea” resurselor umane – prin recrutare şi selecţie;

• „adaptarea la cerinţe a resurselor umane” – dezvoltarea şi instruirea ;

• „punerea în valoare a angajaţilor” – crearea şi întărirea motivaţiei (prin recompensarea materială şi nematerială), managementul performanţei ;

• crearea şi menţinerea relaţiilor între angajator şi angajaţi.

Organizarea reprezintă procesul de creare a unei organizaţii cu caracteristicile şi capabilităţile descrise anterior.

Acest lucru implică:

• stabilirea modului în care trebuie utilizate resursele;

• alocarea sarcinilor ;

• stabilirea relaţiei dintre activităţi şi autoritate.

Structura organizaţiei este schema de bază a posturilor, grupurilor de posturi, relaţiilor şi interacţiunilor între acestea pe care o organizaţie le stabileşte pentru a reuşi să implementeze strategia propusă. Aceasta se mai numeşte şi structură formală a organizaţiei deoarece ea a fost stabilită într-o formă oficială. Reprezentarea grafică a structurii organizatorice formale a firmei se numeşte organigramă.

Organizaţiile cheltuiesc sume importante cu angajaţii lor, iar, datorită costurilor antrenante, nu numai remunerarea personalului ,ci şi angajarea, menţinerea şi dezvoltarea personalului reprezintă, dupa cum afirma L.Lloyd Byors şi Leslie W.Rue, unele dintre cele mai evidente investiţii in resurele umane.

Investiţia in oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta supravietuirea unei organizaţii sau dea asigura competitivitatea şi viitorul acesteia, ceea ce i-a determinat pe Naisbitt şi Aburdene să afirme ca :’’In noua societate informaţionala, capitalul uman a inlocuit capitalul financiar, ca resursă strategica’’

Resursele umane reprezintă totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale pe care oamenii le utilizeaza in procesul muncii .

Omul este intr-o organizaţie mai mult decat o simpla componenta a factorilor productivi.Intr-un sistem economico-social realizarea obiectivelor este esenţiala,dar aceasta nu trebuie efectuată in detrimentul demnităţii umane.

Nu prin demolarea valorilor, ignorarea nevoilor individuale şi nivelarea personalităţilor se poate obţine succesul, ci prin respectarea regulii conform căreia fiecare om este unic

Resursele umane reprezintă o noţiune care vizeaza atăt elemente de ordin tehnico-economic cat şi de ordin social.In conţinutul acestei noţiuni este inclusă şi experienta dobândită în procesul muncii,alaturi de aptitudinile native şi cele dobandite prin procesul de instruire şi perfecţionare profesională.

Componentă a creşterii economice, resursa umană are o dublă apartenenţă : pe de o parte aparţine sferei demografice, iar pe de altă parte, de sfera economică, adaptându-se şi modelându-se dupa legităţiile ambelor domenii.

1.2.Obiectivele Managementului Resurselor Umane

Există patru planuri în care se desfaşoară procesul de dezvoltare a unei organizaţii :

 dezvoltarea umană ;

 dezvoltarea grupului ;

 dezvoltarea organizaţiei ;

 dezvoltarea societăţii.

Supraveţuirea şi/sau dezvoltarea firmelor mici şi mijlocii depinde de felul în care sunt achiziţionate resursele şi nivelul de profitabilitate în care sunt utilizate.

Preview document

Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 1
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 2
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 3
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 4
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 5
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 6
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 7
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 8
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 9
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 10
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 11
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 12
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 13
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 14
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 15
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 16
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 17
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 18
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 19
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 20
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 21
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 22
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 23
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 24
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 25
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 26
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 27
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 28
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 29
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 30
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 31
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 32
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 33
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 34
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 35
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 36
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 37
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 38
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 39
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 40
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 41
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 42
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 43
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 44
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 45
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 46
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 47
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 48
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 49
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 50
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 51
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 52
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 53
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 54
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 55
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 56
Aspecte privind Managementul Carierei - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Aspecte privind Managementul Carierei.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul Managementului Resurselor Umane e bine precizat în contextul Managementului general. Astfel, în literatura de specialitate,...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Planificarea și Dezvoltarea Carierei

INTRODUCERE Preocupările faţă de problematica alegerii şi dezvoltării carierei au apărut cu mult timp în urmă, sub forma orientării şi...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Managementul Carierei Profesionale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În condiţiile economiei concurenţiale, un rol deosebit are valorificarea potenţialului uman şi a...

Managementului Resurselor Umane în Cadrul hotelului Crowne Plaza Flora București

Introducere Turismul reprezinta un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puternic ancorat în viata societatii si influentat de...

Managementul performanței

1. Definirea conceptului managementul performantei Procesele de management al performantei au inceput sa se bucure de multa atentie in ultimii...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Cariera Profesională - Consideratii Teoretice

INTRODUCERE Primordial în Managementul Resurselor Umane este asigurarea şi dezvoltarea permanentă a potenţialului uman, astfel încât să se obţină...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Planificarea și Dezvoltarea Carierei

INTRODUCERE Preocupările faţă de problematica alegerii şi dezvoltării carierei au apărut cu mult timp în urmă, sub forma orientării şi...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Ai nevoie de altceva?