Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 27070
Mărime: 1.44MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rita Toader

Cuprins

Introducere .3

Capitolul 1 Dezvoltarea carierei.4

1.1 Stadiile carierei.6

1.2 Planul de dezvoltare al carierei.14

Capitolul 2 Gestiunea carierei angajaţilor.17

2.1 Gestionarea carierei.18

2.1.1 Diferenţe individuale în orientarea carierei.18

2.1.2 Teorii privind tipurile de carieră şi implicaţiile manageriale ale orientării carierei.19

2.2 Planificarea carierei.21

2.1.1 Responsabilitatea planificării carierei.22

2.3 Dezvoltarea planului de carieră.22

2.4 Promovarea personalului.23

2.5 Pregătirea şi dezvoltarea profesională.24

2.5.1 Pregătirea profesională.25

2.5.2 Dezvoltarea profesională.28

2.5.3 Evaluarea activităţii de pregătire şi dezvoltare profesională.29

Capitolul 3 Prezentare generală Generali Asigurări.30

3.1 Aspiraţii şi obiective.31

3.2 Servicii oferite de Generali Asigurări.32

3.2.1 Asigurări persoane fizice.32

3.2.2 Asigurări persoane juridice.35

Capitolul 4 Studii de caz privind dezvoltarea carierei la Generali Asigurări.36

4.1 Profilul consultantului. 36

4.2 Activitatea consultantului de asigurări.37

4.3 Avantajele unei cariere de consultant Generali Asigurări.39

Capitolul 5 Evaluarea performanţelor individuale.41

5.1 Metode de evaluare a resurselor umane.41

5.1.1 Scale de evaluare.42

5.1.2 Sisteme de comparare a persoanelor.46

5.1.3 Descrieri comportamentale.48

5.2 Erori de evaluare şi controlul lor.51

5.3 Studiu de caz privind evaluarea unui post de consultant.57

5.4 Studiu de caz privind evaluarea performanţelor individuale ale unui consultant.59

Concluzii.63

Bibliografie.65

Anexa 1.66

Extras din document

INTRODUCERE

Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite de organizaţie. Aceasta înseamnă că individul este cu atât mai mulţumit de cariera sa, cu cât organizaţia îi poate oferi căile sau rutele profesionale care să-i pună în valoare pregătirea şi să-i dezvolte aptitudinile.

Dezvoltarea carierei profesionale nu este o problemă de sine stătătoare, ci trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării de ansamblu a unei persoane şi nu numai în calitatea sa de angajat.

Cariera reprezintă un aspect important şi o parte însemnată din viaţa unui individ care, la rândul ei, reprezintă o permanentă luptă pentru atingerea scopurilor sau obiectivelor personale.

Planificarea carierei angajează atât responsabilitatea individului, cât şi a organizaţiei. Astfel, individul trebuie să-şi identifice aspiraţiile şi abilităţile, iar prin evaluare şi consiliere să înţeleagă care sunt eforturile necesare sau cerinţele de pregătire şi dezvoltare, organizaţia trebuie să-şi identifice nevoile şi oportunităţile, să-şi planifice personalul şi să asigure angajaţilor săi informaţiile necesare şi pregătirea corespunzătoare dezvoltării carierei, ceea ce înseamnă că nevoile organizaţionale nu pot fi satisfăcute dacă nevoile individuale sunt neglijate.

În primul capitol am prezentat principalele aspecte privind dezvoltarea carierei. Am descris stadiile carierei şi planul de dezvoltare al carierei.

În al doilea capitol am abordat aspectele privind gestiunea carierei angajaţilor insistând pe planificarea carierei şi dezvoltarea acesteia. Am descris teoriile privind tipurile de carieră,promovarea personalului. La finalul capitolului am prezentat etapele de bază in planificarea carierei şi evaluarea activitaţii de pregatire şi dezvoltare profesională.

În al treilea capitol am încercat să redau prezentarea generală Genarali Asigurări, istoricul companiei, produsele oferite pe piaţă şi principalele aspiraţii şi obiective.

În al patrulea capitol am prezentat studii de caz privind dezvoltarea carierei în cadru Generali Asigurări, am descris profilul unui consultant, activitatea unui consultant şi avantajele unui consultant.

La finalul lucrării, în capitolul cinci am abordat aspectele privind evaluarea performanţelor individuale insistând pe metodele de evaluare a resurselor umane prezentând principalele scale de evaluare şi erorile de evaluare. La finalul capitolului am prezentat un studiu de caz privind evaluarea unui post de consultant şi un alt studiu de caz privind evaluarea performanţelor induviduale. De asemenea am încercat să surprind într-un mod cât mai sugestiv şi mai atractiv, prin studiile de caz efectuate, fondul principal de cunoştinţe, problematica de bază sau aspectele esenţiale ale evaluării posturilor şi performanţelor profesionale ale consultanţilor.

CAPITOLUL 1

DEZVOLTAREA CARIEREI

Dezvoltarea carierei este un proces pe termen lung care acoperă întreaga carieră a unui individ şi care cuprinde programele şi activităţile necesare îndeplinirii planului carierei individuale.

Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite de organizaţie. Aceasta înseamnă că individul este cu atât mai mulţumit de cariera sa, cu cât organizaţia îi poate oferi căile sau rutele profesionale care să-i pună în valoare pregătirea şi să-i dezvolte aptitudinile.

De asemenea, după cum s-a mai menţionat, dezvoltarea carierei trebuie privită în contextul vieţii şi dezvoltării în ansamblu a unui individ şi nu numai în calitatea sa de angajat. În dorinţa de a controla cât mai bine atât viaţa profesională, cât şi pe cea familială, orice individ îşi dezvoltă o strategie proprie în general şi un concept propriu al carierei, în special prin care îşi autoevaluează posibilităţile şi valorile.

De aceea unii specialişti în domeniu privesc dezvoltarea carierei ca pe o experienţă a individului şi nu în legătură directă cu organizaţia, ceea ce înseamnă că responsabilitatea dezvoltării carierei aparţine în primul rând individului, deşi organizaţia poate juca un rol important în facilitarea şi susţinerea carierei.

Din perspectiva organizaţiei, dezvoltarea carierei are în vedere, printre altele, stabilitatea, angajamentul sau implicarea şi loialitatea membrilor acesteia, deoarece lipsa unor programe adecvate de pregătire sau de dezvoltare a carierei poate duce la unele dificultăţi în atragerea, menţinerea şi dezvoltarea personalului, iar motivele realizării performanţelor aparţin şi acestui domeniu mai puţin studiat, îndeosebi în ţara noastră[14].

De aceea, dezvoltarea carierei angajaţilor trebuie integrată în sistemul de evaluare a performanţelor la nivel organizaţional, deoarece, după cum s-a mai arătat, faza planificării şi dezvoltării carierei trebuie să o constituie evaluarea cât mai corectă a potenţialului şi performanţelor angajaţilor.

După Lawrence A Klatt şi colaboratorii săi, cele mai importante componente ale dezvoltării carierei sunt următoarele:

• stabilirea scopului şi a acordului de pregătire;

• sarcinile critice ale postului ;

• pregătirea şi alte experienţe dobândite;

• evaluarea periodică, feedback-ul, pe baza scopului şi a acordului de pregătire.

După cum se poate constata din Fig.nr.1 procesul dezvoltării carierei trebuie să cuprindă nu numai stabilirea scopurilor carierei şi a acordurilor de pregătire, ci şi unele evaluări periodice şi feedback-ul necesar pentru a se putea aprecia progresele înregistrate şi încadrarea în timp.

În acest sens, folosirea unor metode adecvate de evaluare a carierei asigură cunoaşterea cât mai precisă a poziţiei individului în cadrul dezvoltării acesteia, a drumului rămas de parcurs precum şi a condiţiilor sau cerinţelor şi cunoştinţelor suplimentare necesare pentru atingerea cu succes a scopului propus.

Preview document

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 1
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 2
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 3
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 4
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 5
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 6
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 7
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 8
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 9
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 10
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 11
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 12
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 13
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 14
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 15
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 16
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 17
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 18
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 19
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 20
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 21
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 22
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 23
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 24
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 25
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 26
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 27
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 28
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 29
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 30
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 31
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 32
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 33
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 34
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 35
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 36
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 37
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 38
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 39
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 40
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 41
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 42
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 43
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 44
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 45
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 46
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 47
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 48
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 49
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 50
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 51
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 52
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 53
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 54
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 55
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 56
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 57
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 58
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 59
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 60
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 61
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 62
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 63
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 64
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 65
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 66
Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Privind Managementul Carierei in Cadrul Generali Asigurari.doc
  • Prezentare licenta.ppt

Alții au mai descărcat și

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Diagnosticul corelației mediu intern - mediu extern și importanța acestuia în restructurarea activității SC Ira SA Câmpina

INTRODUCERE Dinamic şi imprevizibil, mediul înconjurǎtor al întreprinderii a cunoscut, cu precǎdere în ultimele douǎ decenii, mutaţii profunde,...

Cariera Profesională - Consideratii Teoretice

INTRODUCERE Primordial în Managementul Resurselor Umane este asigurarea şi dezvoltarea permanentă a potenţialului uman, astfel încât să se obţină...

Evaluarea performanțelor umane la Generali Asigurări

INTRODUCERE Obiectivul evaluării performanţelor individuale este de a aprecia performanţele individuale ale angajaţilor în raport cu posturile pe...

Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu

1. Introducere Se poate spune, astăzi, că resursele umane sunt primele resurse strategice ale oricărui tip de organizaţie, întrucât sunt cele mai...

Managementul strategic al DGASPC Vâlcea

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei 1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...

Managementul Carierelor la Nestle

INTRODUCERE Managementul resurselor umane consta în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Managementul strategic al calității cu studiu de caz - SC Valeriana Prod Com SRL Bistrița

Analiza generala a activitatii firmei la SC VALERIANA PRODCOM SRL 1.1. Prezentarea generala a firmei – Scurt istoric S.C. VALERIANA PRODCOM...

Te-ar putea interesa și

Propunere de Politici Publice

1) Institutia initiatoare Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice Agentia Nationala a Functionarilor Publici 2)Formularea...

Integrarea managerilor publici în sistemul general al funcției publice

În cadrul procesului de reforma a administratiei publice, pentru crearea unui corp de functionari publici profesionist, neutru si compatibil cu...

Ai nevoie de altceva?