Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 13809
Mărime: 93.09KB (arhivat)
Publicat de: Isidor Niculae
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: SL. Drd. Ing. Costel Stanca
UNIVERSITATEA MARITIMĂ CONSTANŢA FACULTATEA DE NAVIGATIE SI TRANSPORT NAVAL

Cuprins

 1. Introducere pag 6
 2. Capitolul I
 3. Introducerea managementului calitatii in domeniul transportului maritim pag 10
 4. Secţiunea I
 5. Evolutia conceptului de calitate pag 14
 6. Secţiunea II
 7. Orientari actuale privind definirea calitatii marfurilor pag 17
 8. Sectiunea III
 9. Motivatia adoptarii unui management al sigurantei si al calitatii pag 19
 10. Sectiunea IV
 11. Principalele tendinte privind abordarea calitatii marfurilor la nivel mondial pag 22
 12. 1. Factori generatori ai noilor dimensiuni ale calitatii pag 23
 13. 2. Noile dimensiuni ale viitorului calitatii pag 24
 14. Capitolul II
 15. Modelul de sistem de management al calitatii propus de standardele internationale ISO 9000:2000 pag 27
 16. Sectiunea I
 17. Evolutia standardelor internationale ISO 9000 pag 27
 18. Sectiunea II
 19. Cartacteristicile generale ale standardelor internationale ISO 9000:2000 pag 29
 20. 1.Caracteristicile si domeniile de aplicare a standardului ISO 9000:2000 pag 30
 21. 2.Caracteristicile si domeniile de aplicare a standardului ISO 9001:2000 pag 31
 22. 3.Caracteristicile si domeniile de aplicare a standardului ISO 9004:2000 pag 32
 23. Sectiunea III
 24. Abordarea procesuala si avantajele sistemului de management al calitatii bazate pe standardele ISO 9000 pag 33
 25. 1. Avantajele managementului calitatii in relatia cu clientii pag 33
 26. 2. Avantejele de ordin intern al sistemelor de management al calitatii pag 34
 27. Sectiunea IV
 28. Stadiul actual privind implementarea unui sistem de management al calitatii conform cu standardele ISO 9001:2000 pag 35
 29. Capitolul III
 30. Premisele implementarii unui sistem de management al calitatii si sigurantei in transportul maritim pag 38
 31. Sectiunea I
 32. Costurile implementarii pag 38
 33. Sectiunea II
 34. Necesitatea desfasurarii activitatii suplimentare pag 40
 35. Sectiunea III
 36. Beneficiile sistemului QA pag 41
 37. Sectiunea IV
 38. Utilizarea calitatii in sistemul managerial al companiei de navigatie maritima pag 42
 39. Sectiunea V
 40. Controlul si administrarea Codului ISM la compania de navigatie maritima pag 43
 41. Sectiunea VI
 42. Asigurarea calitatii – Instrument managerial folosit pentru depasire limitelor companiei de navigatie pag 44
 43. Sectiunea VII
 44. Viitorul asigurarii calitatii in navigatia maritima pag 45
 45. Capitolul IV
 46. Cerintele definite ale Codului International de Mangement al Sigurantei in Transportul maritim pag 47
 47. Capitolul V
 48. Cerintele de managementul calitatii definite de Codul Asociatiei Internationale a Managerilor de Nave (Codul ISMA) in domeniul transportului maritim pag 49
 49. Concluzii pag 51
 50. Bibliografie pag 52

Extras din proiect

INTRODUCERE

Transportul maritim este o activitate economica vasta s i complexa, atât ca

volum al marfurilor aflate în traficul anual, cât si ca valoare materiala, la adâncirea complexitatii contribuind si investitiile urias e de înalta tehnicitate, reprezentate de ca mijloace de transport s i de porturile moderne ca noduri de transbordare.În acelasi timp, complexitatea sa rezida si din conditiile specifice de mediu în care se desfasoara - marile s i oceanele - care impun masuri deosebite de siguranta Companiile de navigatie si cele de management naval se confrunta, odata cu trecerea timpului, cu o paleta problematica din ce în ce mai variata. Noi cerinte si reglementari de nivel mondial vin sa întareasca acest spectru problematic. Apare astfel necesitatea abordarii de noi orientari în directii de mare actualitate precum

• protectia si prevenirea poluarii mediului înconjurator si a celui marin în mod

• securitate individuala si colectiva pentru personalul de exploatare a navelor;

• proceduri mai sigure de operare a navelor în contextul tehnologizarii masive a unitatilor de transport

• metode de raspuns pentru situatii de urgenta identificate sau probabile;

• dezvoltarea de sisteme integrate de management de calitate – mediu - securitate;

• perfectionarea personalului ambarcat pentru lucrul în siguranta la bordul navei, cunoasterea si respectarea normelor, a regulilor si regulamentelor internationale legate de siguranta si protectia mediului.

Luând în considerare aceste aspecte cercetarea efectuata a fost orientata în urmatoarele directii:

1. Cadrul general în desfasurarea activitatii de transport maritim;

2. Managementul calitatii în transportul maritim;

Codul international de management pentru exploatarea în siguranta a navei si a prevenirii poluarii – standard de calitate în activitatea de transport maritim.

3. Sistemul de management al mediului si sigurantei maritime ;

4. Studiul de caz – compania de navigatie maritima;

5. Studiul de caz – proceduri standard necesare pentru aplicarea

mangementului calitatii si al mediului în cadrul unei companii de navigatie maritima;

6. Studiul de caz – privind organizarea activitatii comandantilor si

ofiterilor de punte la bordul navelor.

Pornind de la caracteristicile activitatii de transport maritim, ca ramura importanta a economiei nationale, indisolubil legata de economia mondiala, care cuprinde un numar deosebit de mare de companii de navigatie, de asigurare, de intermediere, dar si sintiere navale pentru constructii si reparatii, practic nu se mai poate astazi face o cercetare si o întelegere a fenomenelor economiei fara cunoasterea transporturilor maritime, a implicatiilor acestora, a rolului si locului în societate Factorii cei mai importanti sunt de ordin: economic, tehnic, organizatoric dar si de

risc, datorita riscurilor marii, ale situatiilor din anumite zone de navigatie, care au devenit foarte aglomerate s i care impun masuri deosebite, atât la nivelul administratiilor portuare, la sediile companiilor de navigatie, cât si la bordul navelor.

Toate accidentele navale care s-au produs pe mare au avut un impact deosebit de puternic asupra economiilor nationale, asupra companiilor si

asupra societatii în general. De aceea, pe plan mondial, s-au impus o serie de legi si norme deosebit de importante, cu un impact major asupra modului de conducere a companiilor de navigatie si a navelor de transport maritim. Astfel a aparut necesitatea alinierii companiilor de navigatie maritima dupa

cele de productie si servicii de la uscat în privinta introducerii unui management al calitatii în domeniul transportului maritim. Motivele adoptarii unui management al sigurantei si calitatii au fost foarte multe, au generat de asemenea multe discutii între armatori, între acestia si autoritatile nationale, dar si cu cei din conducerea Organizatiei Maritime Internationale.

Toate acestea au condus la necesitatea asigurarii calitatii în domeniul transportului maritim, la început în anumite forme simple, impuse de catre marile companii petroliere, care extrageau titeiul dintr-un anumit loc dar aveau rafinariile la mii de mile marine distanta. Acestea au elaborat anumite norme de lucru la bordul navelor si în terminalele petroliere, iar pe baza acestora erau acceptate doar anumite nave, care îndeplineau conditiile, pentru încarcarea si transportul titeiului. Astfel a aparut un prim „Cod al operarii navei”. Acesta a fost primul pas, apoi ceilalti au venit pe rând, dar si în contextul în care pe plan international se vorbea si se aplica deja "Managementul calitatii totale”.

Diferitele controverse care au aparut pe tema „siguranta” sau „calitate” au fost cele care au stimulat competitia ideilor, a cautarilor celor mai bune solutii, pentru reducerea costurilor de implementare, dar si perfectionarea personalului, considerat cel mai important factor al sistemului de calitate. Dar si utilizarea calitatii în sistemul managerial al companiei de navigatie maritima a impus o serie de schimbari organizatorice, dar si de conceptie, facând trecerea de la un management de tip militar, la unul participativ, deschis. Astfel asigurarea calitatii a devenit un adevarat instrument managerial care este folosit pentru depasirea limitelor companiei de navigatie. Iar controlul s i administrarea codului ISM la compania de navigatie maritima a impus pregatirea si specializarea unei persoane de la sediul acesteia, în acest domeniu, pentru toate situatiile si problemele legate de acest cod. Prevederile functionale pentru sistemul de management al sigurantei navei luate în dezbatere, nu sunt diferite, ca idee, adica cele legate de politica în domeniul calitatii si protectiei mediului, de cele ale unui standard de calitate pentru o firma de la uscat, dar diferentele apar în momentul în care sunt prevazute responsabilitatile si autoritatea companiei, a persoanei desemnate care raspunde de siguranta responsabilitatile s i autoritatea comandantului navei si a celorlalti ofiteri de la bord Resursele materiale, financiare si personalul implicat în managementul calitatii si al sigurantei reprezinta un anumit efort pentru compania de navigatie, beneficiile acesteia sunt foarte mari pe termen lung. Începând cu elaborarea planurilor pentru operatiunile de la bordul navei, pregatirea navei pentru situatii de urgenta, raportarea si analiza nonconformitatilor, a accidentelor si a situatiilor potential periculoase reprezinta aspecte foarte importante pentru nava, întretinerea acesteia si a echipamentelor sale.

Documentele necesare procedurii de certificare a sistemului de managemnet

al calitatii în transportul maritim sunt la fel de importante pentru nava si companie datorita faptului ca în anumite tari si porturi, navele maritime nu mai au acces pentru încarcarea sau descarcarea marfurilor daca acestea nu se afla în ordine, nu sunt elaborate s i înscrise corespunzator. Planificarea calitatii s i obiectivele sistemului de management al mediului stabilirea cerintelor referitoare la managemenul de mediu al navelor sunt activitati deosebit de importante pentru conducerea companiei de navigatie maritima, care trebuie sa tina cont de o serie de variabile operationale, de consecintele tuturor masurilor care trebuie adoptate s i mai ales de gradul de periculozitate pe care îl reprezinta nava maritima si marfa transportata. Programele de management al mediului, manualul sistemului de management al mediului, procedurile sistemului de management al mediului si documentele necesare, dar si implementarea si operarea sistemului de management al mediului, resursele si infrastructura necesara au devenit parte integranta a sistemului managementului calitatii si sigurantei, fara acestea în viitorul apropiat nu se vor mai putea opera navele în marile porturi ale lumii.

Preview document

Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 1
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 2
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 3
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 4
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 5
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 6
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 7
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 8
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 9
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 10
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 11
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 12
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 13
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 14
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 15
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 16
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 17
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 18
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 19
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 20
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 21
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 22
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 23
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 24
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 25
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 26
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 27
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 28
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 29
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 30
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 31
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 32
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 33
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 34
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 35
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 36
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 37
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 38
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 39
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 40
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 41
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 42
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 43
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 44
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 45
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 46
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 47
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 48
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 49
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 50
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 51
Aspecte specifice privind managementul calității în transportul maritim - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Specifice privind Managementul Calitatii in Transportul Maritim.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul riscurilor la nivel de întreprindere

INTRODUCERE Perioada actuală în care am crescut și în care traim desfășurându-ne activitățile cotidiene este caracterizată de instabilitate pe...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Calității

1. CALITATEA - ASPECTE CONCEPTUALE ŞI PRACTICE 1.1. Calitatea - concept şi caracteristici 1.2. Factorii care influenteaza calitatea 1.1....

Management Maritim

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TRANSPORTUL MARITIM 1.1 Elemente de baza privind transportul maritim 1.2 Modalitati de organizare a...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Transporturilor

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI MARITIM OBIECTIVE • Clarificarea celor mai importante probleme referitoare la contractul de transport...

Managementul Calității Serviciilor

1.1 Calitatea defininitii, concept general Definitii Calitatea: este ansamblul de proprietati si caracteristici ale unui produs / serviciu...

Te-ar putea interesa și

Transportul mărfurilor

1.Introducere Serviciile logistice cuprind un ansamblu de activităţi diverse. Dintre acestea transportul deţine o pondere semnificativă atât ca...

Bazele Generale ale Economiei Transporturilor Maritime

Capitolul 1 BAZELE GENERALE ALE ECONOMIEI TRANSPORTURILOR MARITIME 1.1 Economia transporturilor maritime – parte integrantă a ştiinţei economice...

Ai nevoie de altceva?