Audit Financiar-Contabil

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Audit Financiar-Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Prezentarea obiectivelor auditului financiar-contabil privind imobilizarile corporale. 3
2. Prezentarea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale. 5
3. Sistemul de documente primare si fluxul lor informational. 6
4. Monografia principalelor operatiuni efectuate in cadrul clasei de imobilizari corporale. 10
5. Metode si tehnici de audit financiar contabil. Probe de audit. 12
6. Prezentarea opiniei de audit. 16
7. Intocmirea raportului de audit. 17
8. Bibliografie.18

Extras din document

I. PREZENTAREA OBIECTIVELOR AUDITULUI FINANCIAR-CONTABIL PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

Obiectivele auditului financiar-contabil privind imobilizarile corporale sunt:

• Organizarea documentatiei primare si a evidentei operative

• Evaluarea si inregistrarea in evidenta contabila pe baza de documente primare a intrarilor de imobilizari corporale

• Evaluarea si inregistrarea in evidenta contabila pe baza de documente primare a iesirilor de imobilizari corporale

• Organizarea contabilitatii analitice a imobilizarilor corporale

• Organizarea contabilitatii sintetice a imobilizarilor corporale

• Verificarea reevaluarii imobilizarilor corporale la sfarsitul exercitiului financiar conform IAS 16 - imobilizari corporale prin cele 2 procedee:

- reevaluarii valorii nete contabile a imobilizarilor corporale

- reevaluarii simultane a valorii de intrare si a amortizarii calculate

• Verificarea modului de contabilizare a cheltuielilor cu reparatiile imobilizarilor din punct de vedere al urmatoarelor metode:

- metoda capitalizarii acestor cheltuieli

- metoda rezultatului prin inregistrarea acestora pe cheltuieli curente

• Verificarea calcularii si inregistrarii amortizarii imobilizarilor corporale din punct de vedere al celor trei metode de amortizare:

- metoda liniara

- metoda degresiva

- metoda accelerata

• Verificarea stabilirii valorii juste a imobilizarilor corporale prin compararea acesteia cu valoarea neta contabila la sfarsitul unui exercitiu financiar, din aceasta comparare rezultand 2 situatii:

- daca valoarea neta contabila este mai mare decat valoarea justa, diferenta dintre acestea este considerata o depreciere sau ajustare, care, din punct de vedere al principiului prudentei se inregistreaza sub forma unei ajustari pentru depreciere, influentand astfel rezultatul exercitiului curent (cheltuiala curenta)

- daca valoarea contabila este mai mica decat valoarea justa, diferenta dintre cele 2 valori este considerata o apreciere, care, din punct de vedere al principiului prudentei nu se contabilizeaza, fiind considerata un venit probabil.

• Verificarea existentei fizice a imobilizarilor corporale prin compararea situatiei faptice (lista de inventar) cu situatia scriptica (fisele de cont analitic si registrul de inventar al imobilizarilor corporale)

• Verificarea dreptului juridic de proprietate al fiecarei imobilizari corporale din punct de vedere al apartenentei acestuia la patrimonial societatii

• Verificarea documentelor primare aferente fiecarei operatiuni de intrare si de iesire in legatura cu imobilizarile corporale

• Verificarea respectarii procedurilor legale din punct de vedere al instrainarii prin vanzare al imobilizarilor corporale:

- vanzarea este realizata prin licitatie intrunita legal

- vanzarea trebuie sa se realizeze la un pret mai mare decat valoarea ramasa de amortizat

• Verificarea inregistrarii corecte a minusurilor de inventar din punct de vedere al celor 2 categorii:

- imputabile

- neimputabile

• Daca minusurile au fost de natura celor imputabile, se verifica daca pretul de imputare stabilit persoanei vinovate este cel de piata, nu valoarea ramasa de amortizat

Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Financiar-Contabil.doc

Alte informatii

Prezentat in cadrul facultatii de Management - Adm. Publica - ASE