Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in Administratia Publica

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in Administratia Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc, ppt de 44 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lector drd. Cătălin Clipa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Conceptul de carieră 3
2. Managementul carierei în administraţia publică 4
3. Stadiile carierei în administraţia publică 7
4. Avantajele carierei în administraţia publică 8
5. Dezavantajele carierei în administraţia publică 11
6. Concluzii 12
7. Bibliografie 13
8. Anexe

Extras din document

1. Conceptul de carieră

Dicţionarul explicativ ilustrat al limbii române defineşte cariera ca profesiune, ocupaţie, domeniu de activitate, timpul cât cineva lucrează într-un anumit domeniu, etapă, treaptă în ierarhia socială sau profesională, precum şi poziţie în societate, situaţie bună.

Literatura de specialitate este bogată în definiţii ale conceptului de carieră, însă nu există o formulare universal acceptată de teoreticieni şi practicieni ai domeniului resurselor umane.

Din multitudinea definiţiilor formulate reţinem următoarele:

• Cariera reprezintă „ o succesiune evolutivă de activităţi şi poziţii profesionale ” pe care un individ le atinge în perioada vieţii sale active, precum şi aptitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de-a lungul timpului.

• Cariera reprezintă o serie de roluri de-a lungul vieţii legate de experienţă. Această perspectivă este una subiectivă şi face referire la experienţa de muncă a unei persoane reflectată în aspiraţii, nevoi, succese şi insuccese profesionale.

• Cariera poate fi privită ca „identitate ocupaţională a individului” fiind rezultatul interacţiunii factorilor organizaţionali cu cei individuali.

Domeniul administraţiei publice presupune ca, pe lângă interpretările teoretice date carierei şi managementului carierei, să se reliefeze aspectele specifice determinate de scopul activităţii administraţiei publice, sarcinile de îndeplinit, competenţele şi cunoştinţele necesare pentru îndeplinirea acestora, dar şi a relaţiilor ce se stabilesc între persoanele ce desfăşoară activitatea şi autorităţile statului.

Cariera pe o funcţie publică implică atât elemente de natură organizaţională, reflectate prin însăşi natura organizaţiei publice (misiuni, obiective, cadru de reglementare, activităţi), cât şi elemente de natură individuală ce ţin de resursa umană angajată în organizaţie şi reliefată prin abilităţi, aptitudini, competenţe, cunoştinţe, comportamente. Caracteristicile fundamentale ale unei funcţii publice sunt stabilitatea şi continuitatea. Stabilitatea presupune dreptul de a ocupa un post de către un funcţionar public pe tot parcursul vieţii sale profesionale. Ocuparea unui post în oganizaţia publică dă dreptul individului să activeze în mod continuu în cadrul sistemului administrativ, precum şi dreptul de avansare.

Complexitatea actului administrativ reclamă funcţionari publici bine pregătiţi care să răspundă profesionist cerinţelor mereu crescânde ale societăţii.

2. Managementul carierei în administraţia publică

Managementul carierei este procesul de bază în proiectarea şi planificarea sistematică a resurselor umane din organizaţie, presupunând o analiză a necesarului de resurse umane din organizaţie cu scopurile de îndeplinit, o previzionare a dezvoltării resurselor umane în concordanţă cu politica pe termen mediu şi lung a organizaţiei, precum şi performanţele, potenţialul şi preferinţele individuale ale membrilor acesteia.

Unii autori consideră resursa umană din organizaţie o „resursă volatilă”, rolul managementului de personal fiind de a descoperi acele elemente care determină stabilitatea şi continuitatea personalului.

Managementul carierei implică „multiple interdependeţe funcţionale ale planificării carierei individuale, planificării carierei organizaţionale şi dezvoltării carierei” .

Managementul carierei în funcţia publică se realizează de organisme special instituite în acest scop. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) este organismul care elaborează cadrul legal şi instrumentele necesare organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică.

Planificarea carierei organizaţionale şi individuale a funcţionarilor publici, precum şi dezvoltarea carierei sunt activităţi ce se realizează prin efortul autorităţilor şi instituţiilor publice şi al funcţionarului public, avându-se în vedere în permanenţă respectarea pricipiilor legale.

Activitatea de consiliere a carierei este partea acţiunii de evaluare a performanţei, feedback-ul operaţional în ceea ce priveşte nivelul de dezvoltare al carierei. Este necesar să se facă evaluări periodice pentru a aprecia progresele şi încadrarea în timp a planurilor de dezvoltare. Rolul aceastora este de a stabili obiectivele şi priorităţile viitoare atât ale individului cât şi ale organizaţiei, întrucât pot interveni mutaţii atât la nivel individual (schimbarea orientării profesionale, a obiectvelor, factorul familie etc.), cât şi la nivel organizaţional (variaţii în activitatea şi structura firmei, strategii modificate, organizare şi reorganizare etc.).

Fisiere in arhiva (3):

  • Anexe.doc
  • Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in Administratia Publica.doc
  • Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in Administratia Publica.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA – IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ