Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in Administratia Publica

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in Administratia Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cӑtӑlin Clipa

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAP I: Conceptul de carieră 3
1.1 Definirea conceptului de carieră 3
1.2 Cariera în administraţia publică 4
1.3 Avantajele şi dezavantajele carierei în administrația publică 4
1.4 Avantajele carierei în administraţia publică 5
1.5 Dezavantajele careierei în adminstrația publică 6
1.6 Procesul planificării şi dezvoltarea carierei funcţionarului public 7
CAP II: Studiu de Caz 9
2.1 Evoluţia carierei unui funcţionar public 9
2.2 Chestionar- factori motivaţionali 10
Concluzii 14
Bibliografie 15

Extras din document

CAP I: Conceptul de carieră

1.1 Definirea conceptului de carieră

Deşi în limbajul curent noţiunea de carieră este larg folosită, conceptul de carieră are numeroase înţelesuri, neexistând până în prezent o definiţie oficială unanim acceptată care să întruneasă consensul specialiştilor în literatura de specialitate fiind cunoscute diferite formulări sau numeroase opinii.

Din multitudinea definiţiilor ne-am oprit asupra următoarelor:

- cariera reprezintă „o succesiune evolutivă de activităţi şi poziţii profesionale” pe care un individ le atinge în perioada vieţii sale active, precum şi atitudinile, cunoştinţele şi competenţele dezvoltate de- a lungul timpului;

- cariera reprezintă o serie de roluri de-a lungul vieţii legate de experienţă. Această perspectivă este una subiectivă şi face referire la experienţa de muncă a unei persoane reflectată în aspiraţii, nevoi, succese şi insuccese profesionale;

- cariera reprezintă „o succesiune de poziţii, în ordinea crescătoare a prestigiului, prin care trece angajatul în mod ordonat, după o regulă previzibilă”

Cariera reprezintă un aspect important şi o parte însemnată din viaţa unui individ, la rândul ei, reprezintă o permanentă luptă pentru atingerea scopurilor sau obiectivelor personale. Astfel, indivizii sunt, de obicei, dornici să-şi dezvolte cariere care ţin cont atât de nevoile personale şi familiale, inclusiv educaţia copiilor, cât şi de carierele partenerilor sau de calitatea vieţii.

Potrivit literaturii de specialitate , conceptul de carieră are mai multe înţelesuri:

- Carieră = avansare. Această viziune a carierei presupune mobilitate, de obicei ascensiunea într-o organizaţie sau în ierarhia profesională. - Carieră = succesinea de posturi de-a lungul vieţii. În această viziune cariera reprezintă istoria unor posturi individuale. De asemenea Gary Johns, în lucrarea sa de referinţă „Comportament organizaţional”prezintă cariera ca „o succesiune evolutivă de activităţi şi poziţii profesionale pe care le atinge o persoană ca şi atitudinile, cunoştiinţele şi competenţele asociate care se dezvoltă de-a lungul timpului”

- Carieră = serie de roluri de-a lungul vieţii legate de experienţă. Aceasta este o abordare subiectivă care se concentrează asupra istoriei unei experienţe de muncă ce poate cuprinde propriile concepţii, aspiraţii, succese, insuccese etc. - Carieră = percepere individuală a succesiunii de atitudini şi comportamente, asociată cu experienţele şi activităţile de muncă de-a lungul vieţii personale.

- Carieră = cadru dinamic în care o persoană îşi percepe viaţa în întregul ei şi interpretează semnificaţia diferitelor calităţi personale, acţiuni şi lucruri care i s-au întamplat. Prin urmare numeroşi specialişti în domeniu încearcă o distincţie între cariera obiectivă, care are la bază dezvoltarea personalului şi în consecinţă şansele de promovare a acestuia şi cariera subiectivă, care are în vedere perceperea de sine şi rolul muncii în viaţa proprie a fiecărui individ. De asemenea, o carieră poate fi lungă sau scurtă, iar un individ poate avea mai multe cariere una după alta sau în acelaşi timp.

1.2 Cariera în administraţia publică

Conform Hotărârii nr.1.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cariera este definită astfel : „Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii”

Acelaşi act normativ specificã şi principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică:

- competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;

- competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin examen sau concurs;

- egalitatea de şanse, prin recunoaşterea vocaţiei la carieră în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilte potrivit legii;

- profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege;

- motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare morală şi materială a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională şi individuală a acestora;

- transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţia tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publică

Respectându-se principiile menţionate anterior, suntem de părere că s-ar putea asigura o eficienţă ridicată în activitatea funcţionarilor publici, indiferent de gradul ierarhic în care se situează.

1.3 Avantajele şi dezavantajele carierei în administrația publică

Ca orice altă profesie, şi cea de funcţionar public, prezintă atât avantaje cât şi dezavantaje. Cariera individuală a funcţionarului public se dezvoltă la intersecţia abilităţilor, cunoştinţelor, nevoilor şi aspiraţiilor individului şi experienţa profesională pe care i-o furnizează organizaţia de administraţie publică. Este necesar ca funcţionarul să îşi stabilească obiective clare privind cariera pe care doreşte să o urmeze, mijloacele prin intermediul cărora va ajunge la acestea cu maximum de seriozitate şi sinceritate.

Conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, consolidată în 2009, angajaţilor din sectorul public li se oferă diverse căi de a evolua în cariera publică. În acest sens funcţionarii publici beneficiază de drepturi precum: dreptul de a avansa în treaptă, clasă sau grad, ori în categorie, dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională, acordarea de sporuri, prime, bonusuri şi indemnizaţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in Administratia Publica.doc

Alte informatii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza’’ Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Administraţie publică