Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in AP

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in AP.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Definirea conceptului de carieră 3
1.1 Cadru general 3
1.2 Cariera în administraţia publică 3
2. Avantajele carierei în administraţia publică 4
3. Dezavantaje carierei în administraţia publică 8
4. Sondaj de opinie 9
5. Studiu de caz 11
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

1. Definirea conceptului de carieră

1.1 Cadru general

În literatura de specialitate întâlnim mai multe accepţiuni ale noţiunii de carieră printre care şi cea a autorilor J.M. Ivancevich şi W.F. Gkueck. Aceştia abordează cariera ca o „mişcare ascendentă sau de avansare a unei persoane într-un domeniu de activitate dorit, cu scopul de a dobândi mai mult prestigiu şi mai multă putere”. Într-o altă viziune, cea a lui David J. Cherrington, cariera este definită ca o ,,succesiune de experienţe individuale, legate de muncă şi câştigate de-a lungul vieţii”.

Conturând conceptul de carieră se evidenţiază atât latura personală, care vizează capacitatea unei persoane de a face faţă unor noi servicii sau unor responsabilităţi mai mari, cât şi latura organizaţională care implică aspecte legate de întregul personal al organizaţiei. Deşi noţiunea de carieră pare strict legată de viaţa profesională ea cuprinde un spectru mai larg implicând şi aspecte legate de viaţa socială care au o influenţă seminificativă asupra ascensiunii individului.

1.2 Cariera în administraţia publică

Conform Hotărârii nr.1.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cariera este definită astfel : „Cariera în funcţia publică cuprinde ansamblul situaţiilor juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de serviciu până în momentul încetării acestui raport, în condiţiile legii”.

Acelaşi act normativ specifică şi principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia public:

- competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-o funcţie publică trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice respective;

- competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare exercitării unei funcţii publice se face prin examen sau concurs;

- egalitatea de şanse, prin recunoaşterea vocaţiei la carieră în funcţia publică a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilte potrivit legii;

- profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea principiilor prevăzute de lege;

- motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, instrumente de motivare morală şi materială a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine iniţiativele privind dezvoltarea profesională şi individual a acestora;

- transparenţa, principiu potrivit căruia autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a pune la dispoziţie tuturor celor interesaţi informaţiile de interes public referitoare la cariera în funcţia publică.

2. Avantajele carierei în administraţia publică

Conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, consolidată în 2009, angajaţilor din sectorul public li se oferă diverse căi de a evolua în cariera publică. În acest sens funcţionarii publici beneficiază de drepturi precum: dreptul de a avansa în treaptă, clasă sau grad, ori în categorie, dreptul de a-şi perfecţiona în mod continuu pregătirea profesională, acordarea de sporuri, prime, bonusuri şi indemnizaţii.

• Statutului funcţionarilor publici

Comparativ cu sectorul privat, angajaţii din administraţia publică locală şi centrală beneficiază de reglementarea legală a funcţiei pe care o deţin, fapt care constituie un real avantaj. Astfel, funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea într-un cadru normativ concret având stabilite o serie de drepturi, obligaţii precum şi modalităţile prin care pot consolida cariera.

În administraţia publică din România se aplică un sistem de tip carieră, care accentuează logica permanenţei şi dă funcţionarului posibilitatea de a-şi petrece toată viaţa profesională în interiorul administaţiei (bazat pe promovare/avansare).

• Structura carierei funcţionarilor publici

Evoluţia în carieră a funcţionarilor publici presupune cunoaşterea exactă a mecanismelor de promovare şi avansare. Astfel, Statutul funcţionarilor publici, cuprinde în capitolul II structura carierei funcţionarilor publici, care oferă cadrul legal pentru promovarea în clase, în trepte şi creşterile salariale oferite angajaţilor din administraţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Avantaje si Dezavantaje ale Carierei in AP.doc