Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 20365
Mărime: 92.22KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAP.I. IMPACTUL INFORMATICII ASUPRA SISTRMELOR INFORMAŢIONALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1. Managementul ca ştiinţă p 3

1.2 . Funcţiile managementului p 4

1.3. Principiile şi sistemul de management p 6

1.3.1 . Principiile managementului firmei p 6

1.3.2. Sistemul de management al firmei p 7

1.4. Sistemul informatic în cadrul organismelor economice. p 8

1.4.1 .Sisteme informaţionale. Sisteme informatice. p 8

1.4.2 . Locul şi rolul sistemului informatic în raport cu sistemul informaţional. p 10

1.4.3. Clasificarea sistemelor informatice. p 11

CAP.II. CONCEPTE DE MANAGEMENT A TRANSPORTURILOR INTERNAŢIONALE

2.1. Reglementări în transportul rutier de mărfuri. p 14

2.2. Contractul de trasport internaţional de mărfuri. Scrisoarea de tip C.M.R. p 15

2.3. Responsabilităţiile transportatorului. p 17

2.4. Reclamaţii şi rezolvarea lor. p 18

CAP.III. BAZE DE DATE COMERCIALE

3.1. Definirea unei baze de date p 20

3.1.1. Baze de date fizice şi logice. p 21

3.1.2. Gestionarea datelor. p 21

3.1.3. Abordarea cu baze de date. p 21

3.1.4. Obiectivele şi beneficiile abordării bazei de date. p 22

3.2. Sistemul de gestiune a bazelor de date p 23

3.2.1. Definirea SGBD-ului. p 23

3.2.2. Obiectivele DBMS-ului. p 24

3.2.3. Funcţiile şi clasificarea unui sistem de gestiune a bazei de date. p 25

3.2.4. Arhitectura SGBD-ului. p 26

3.2.5. Nivelurile de organizare a datelor în baze de date. p 27

3.3. Concepte privind definirea bazei de date relaţionale p 28

3.3.1. Domeniu, atribut, valoare. p 28

3.3.2. Relaţie, tuplu, cheie. p 29

3.3.3. Bază de date relaţională. p 29

3.4. Baze de date distribuite (DDB) p 30

3.4.1 Definirea bazei de date distribuite şi obiectivele sale. p 30

3.5. Proiectarea fizică a bazelor de date p 33

3.5.1. Proiectarea fizică a bazelor de date relaţionale. p 34

3.5.2. Proiectarea fizică a bazelor de date reţea. p 37

3.5.3. Proiectarea fizică a bazelor de date ierarhice. p 41

3.6. Protecţia bazei de date. p 42

3.7. Resrticţii de securitate şi integritate. p 44

CAP.IV. APLICAŢIE : FOLOSIREA SISTEMELOR INFORMATICE PENTRU TRANSPORTURILE COMERCIALE

4.1. Aplicaţii pe Internet. p 46

4.2. DDB ( Distributed Data Base ) pentru 5 firme din Banat. p 47

4.3.Indicatori : Analiza ratelor de structură a Activului şi Pasivului bilanţier. p 48

BIBLIOGRAFIE p 55

Extras din document

CAPITOLUL I. IMPACTUL INFORMATICII ASUPRA SISTEMELOR INFORMAŢIONALE ALE SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

1. MANAGEMENTUL CA ŞTIINŢĂ

Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un număr mare de specialişti, ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale.

Cuvântul management, se presupune, că vine din limba latină, “manus” care semnifică manevrare, pilotare. Francezii foloseau urmatoarele cuvinte: “manege”, reprezintă locul unde erau dresaţi caii, “manier “, cu înţeles de manipulare, modelare şi “menager” însemnand folosirea de oameni în vederea realizării unui scop propus. În limba engleză s-a format verbul “to manage” care înseamnă a conduce, a se descurca, a administra. Astfel derivă de aici cuvintele management şi manager.

Noţiunea de management are urmatoarele înţelesuri : de proces, de ştiinţă, totalitatea organelor de conducere colectivă şi a persoanelor care conduc organizaţia. De exemplu, Reece şi O’Grady [6,] pag. 37 definesc managementul ca fiind “procesul de coordonare a resurselor umane, informaţionale, fizice şi financiare în vederea realizării scopurilor organizaţiei”. În publicaţia Larousse, managementul este definit ca fiind “ ştiinţa tehnicilor de conducere a întreprinderii”. Managementul reprezintă procesul de coordonare a resurselor unei organizaţii, a activităţiilor de previziune care includ: - planificarea, organizarea, adaptarea deciziilor, antrenarea personalului şi controlul realizării obiectivelor stabilite.

Managementul are în vedere studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii principilor şi legităţilor care le guvernează, conceperea de sisteme, metode , tehnici şi modalităţi de conducere să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii.

Pentru desfăşurarea procesului sunt necesare următoarele categorii de resurse:

a) - Resursele umane; sunt cele mai importante, unele firme acordă o mare importanţă angajaţiilor prin folosirea unei game variate de stimulente cum ar fi : salarii mai mari, prime, vacanţe plătite de firmă sau diferite programe care sunt spre interesul angajaţilor.

b) - Resursele materiale; sunt tangibile, fizice, adică cele pe care o firmă sau societate comercială le foloseşte, precum sunt materiale, materii prime, maşini, utilaje, etc.

c) - Resursele financiare, reprezintă banii pe care societatea comercială sau organizaţia îi foloseşte pentru efectuarea tranzacţiilor ( fonduri de salarizare, credite, vânzări, etc.)

d) - Resurse informaţionale, se referă atât la mediul intern cât şi la cel extern : la piaţa de consumatori şi furnizori, mediul cultural, economie, politică şi tehnologie.

Procesele de management reprezintă ansamblul proceselor de muncă care se desfăşoară în orice sistem uman sau firmă. Aceste procese de management sunt împărţite în două : procese de execuţie şi procese de management.

• Procesele de execuţie reprezintă forţa de muncă care acţionează asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de muncă.

• Procesele de management, faţă de procesele de execuţe aceste reprezintă doar o parte din forţa de muncă care acţionează asupra celeilalte. Aceste procese au în vedere realizarea unei eficienţe cât mai ridicate, având un caracter multilateral. Procesele de management cuprind în structura lor anumite fincţii sau atribute ale conducerii, acestea sunt : - previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea şi funcţia de control-evaluare.

Cel de al II lea, element important al managementului sunt relaţiile managementului, acestea sunt definite ca fiind raporturi care se stabilesc între componenţii unei organizaţii şi componenţii altor sisteme, în procesele de previzionare, de organizare, de coordonare, de antrenare şi de control-evaluare.

Aceste relaţii de management au la baza trei tipuri de determinări 

a) _ Determinare social-economică, asigură caracteristicile economico-sociale esentiale firmelor bazate pe acelaşi tip de proprietate.

b) – Determinarea tehnico-materială, are în vedere caracteristicile obiectului muncii şi a mijloacelor de muncă, care constituie suportul tehnico-material al încadrarii firmelor în ramuri şi subramuri.

c) – Determinarea umană, explică diferenţele care au loc în planul relaţiilor de management realizate între firme de acelaşi tip, din punct de vedere al proprietăţii, profilului, resurselor financiare şi resurselor tehnico-materiale.

1.2 FUNCŢIILE MANAGEMENTULUI

Esenţa definirii managementului o reprezintă funcţiile sau atributele managementului.

Există 4 tipuri de funcţii care stau la baza procesului de management şi anume  - previziune, organizare, coordonare, antrenare, evaluare-control.

1.Previziunea este cea mai importantă funcţie a managementului , este ansamblul proceselor de muncă prin intermediul cărora se detrmină principalele obiective ale firmei, precum resursele şi principalele mijloace necesare pentru realizare. Rezultatele previziunii se împart în funcţie de orizont, de gradul de detaliere şi obigativitate, în trei categorii principale  prognoze, planuri şi programe. Prognozele, acestea acoperă un orizont minim de 10 ani, fie că sunt normative sau exploratorii .

Prin prognoze se identifică tendinţe existente, se anticipează fenomenele şi procesele care au loc în viitor, se asigură un echilibru dinamic între obiectivele pe termen lung şi resursele implicate. Planurile sunt diferenţiate în funcţie de nivelul ierarhic, obiectivele ce trebuiesc realizate, precum mijloacele şi termenele de realizare. Detalierea este invers proporţională cu orizontul de timp pentru care se întocmesc. Programele separă obiectivele planurilor în timp şi spaţiu. Acestea cuprind previzionări referitoare la activităţiile de fabricaţie, de aprovizionare cu materii prime şi materiale.

2.Organizarea, cuvântul provine din limba greacă, de la termenul “organon” care înseamnă armonie, proporţionalitate. Funcţia de organizare are drept scop stabilirea activităţilor principale, realizarea obiectivelor, gruparea pe amunite criterii şi repartizarea resurselor pe activităţi. Această funcţie raspunde la următoarele întrebări cine şi cum contribuie la realizarea obiectivelor ? Răspunsul la această întebare îl constituie combinarea resurselor materiale, umane, financiare, informaţionale etc.

Preview document

Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 1
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 2
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 3
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 4
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 5
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 6
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 7
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 8
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 9
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 10
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 11
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 12
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 13
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 14
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 15
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 16
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 17
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 18
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 19
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 20
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 21
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 22
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 23
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 24
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 25
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 26
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 27
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 28
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 29
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 30
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 31
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 32
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 33
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 34
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 35
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 36
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 37
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 38
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 39
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 40
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 41
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 42
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 43
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 44
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 45
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 46
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 47
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 48
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 49
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 50
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 51
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 52
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 53
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 54
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 55
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 56
Baze de Date Distribuite și Internet pentru Management în Transporturile Comerciale - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Baze de Date Distribuite si Internet pentru Management in Transporturile Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Web-managementul Subunităților Militare

3.2.1. Tehnologii folosite Web Mil Manager este de fapt o interfata bazata pe pagini web dinamice care urmareste sa le puna la dispozitie...

Asigurări de persoane în România - management și eficiență

Cap. 1. Evoluţia pieţei asigurărilor în România Tendinţe de dezvoltare În Codul Civil Român, definiţia dată contractului de asigurare a suferit...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Delimitări conceptuale în cadrul managementului comercial

Delimitari conceptuale in cadrul managementului commercial Considerat ca vector al progresului managementului i se asociaza functia sociala de...

Management Comercial

1. Definirea firmei comerciale. 2. Trasaturile definitorii ale firmei comerciale 3. Rolul firmei comerciale în cadrul economiei 1. Definirea...

Management Informațional

C A P I T O L U L I ASPECTE PRIVIND INFORMATIZAREA UNITĂŢILOR ECONOMICE Activitatea umană, privită ca totalitatea proceselor economico-sociale...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Activităților Comerciale

Capitolul 1 Rolul vânzarii si al managementului vânzarii 1. Modul de studiere a managementului activitatilor comerciale O prima modalitate de...

Te-ar putea interesa și

Delimitări ale Managementului Lanțului de aprovizionare-livrare în Domeniul Militar

1. DOMENII ALE MANAGEMENTULUI LANŢULUI DE APROVIZIONARE -LIVRARE Competitivitatea şi performanţa unei organizaţii sunt dependente de apartenenţa...

Comparație Expert X5 vs Isis.net

1.Date despre producãtor Expert X5 Descriere: Expert X5 este un pachet complet de aplicatii pentru planificarea si gestionarea resurselor...

Ai nevoie de altceva?