Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea si Monitorizarea unui Proiect

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea si Monitorizarea unui Proiect.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mesnita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 3
1.1 Context (maxim 3 pagini) 3
1.2 Titlul proiectului: 3
1.3 Localizarea 3
1.4 Suma solicitată de la finanţator: (se completează, la final, după calculul bugetului) 3
1.5 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini) 3
1.6 Scop, obiective şi jaloane. Grupuri ţintă (maxim 3 pagini) 3
II. PLANIFICAREA PROIECTULUI 4
2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini) 4
2.2 Echipa de implementare (maxim 3 pagini) 4
2.3 Durata şi planul Proiectului 4
2.4. Bugetul Proiectului 4
2.5 Matricea cadru logic 5
III. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA INTERNĂ A PROIECTULUI 5
3.1 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină) 5
3.2 Activităţi de monitorizare şi evaluare internă. Indicatori de urmărire şi evaluare (maxim 3 pagini) 5
3.3 Asigurarea continuităţii proiectului (maxim 2 pagini) 5
IV. BIBLIOGRAFIE 5
Listă de control 6
Grilă de evaluare 6

Extras din document

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea proiectului:

1.1 Context (maxim 3 pagini)

a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată (vezi suportul de lucrări practice)

Alicris Media, înfiintata în 2005, si-a dezvoltat si perfectionat continuu produsele si serviciile oferite, reusind aceasta numai datorita echipei, profesionisti desavârsiti dedicati 100% satisfacerii cerintelor clientilor. Producator de website-uri si programe dedicate firmelor din Romaniai, doreste crearea primului soft educational dedicat prescolarilor si scolarilor pana in 10 ani pentru MAC si PDA. Alicris Media a reusit sa raspunda întotdeauna cerintelor exigentilor sai clienti, acesta fiind, credem noi, unul dintre motivele excelentei reputatii pe care firma si-a dobândit-o în timp pe piata de software si webdesign.

Software-ul educational pe care il propune Alicris Media va fi elaborat în concordanta cu cele mai exigente standarde impuse de un colectiv de cadre didactice si care urmaresc întocmai programa scolara în vigoare. Acest soft isi propune sa:

* sa imbogateasca vocabularul si cunostintele copiilor;

* sa exerseze notiuni matematice;

* sa formeze deprinderi si indemanari;

* sa stimuleze creativitatea;

* sa dezvolte simtul estetic si artistic

b. Descrierea solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, fără a se omite:

• numele organizaţiei solicitante şi datele de contact ale acesteia

• tipul organizaţiei (instituţie publică, organizaţie non-guvernamentală, firmă privată) şi obiectul de activitate

• aria de interes/de operare a organizaţiei

• misiunea organizaţiei

• echipa de conducere şi experienţa în domeniul proiectelor, dacă este cazul (tipul proiectelor la care a luat parte organizaţia, sursele de finanţare accesate, scopul proiectelor respective)

Numele organizaţiei: Alicris Media

Adresa de contact: Valea Alba, nr. 1, Bacau

Tipul organizaţiei:

Societate Comerciala

Nivelul organizaţiei:

- Local

Echipa de conducere (nume/funcţia/adresa): Director general/ Director educational/ Director financiar-contabil/ Director tehnic

Experienţa în managementul proiectelor: _______________

c. Descrierea liniei de finanţare selectate (programul de finanţare ales, obiective, priorităţi, solicitanţi, activităţi şi cheltuieli eligibile) – se vor include suficiente informaţii pentru a se putea realiza evaluarea eligibilităţii proiectului propus.

ATENŢIE! Descrierea contextului se evaluează prin comparaţie cu detaliile incluse în proiect, din care trebuie să reiasă relevanţa proiectului propus şi eligibilitatea solicitantului.

HOTARARE DE GUVERN privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

Lista domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis (Cod CAEN/ Denumre cod CAEN):

D - Produse ale industriei prelucratoare

183 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană

191 Tăbăcirea şi finisarea pieilor

193 Fabricarea încălţămintei

203 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

204 Fabricarea ambalajelor din lemn

205 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri

2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton

2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2223 Legătorie

2224 Servicii pregătitoare pentru pretipărire

2225 Alte lucrări de tipografie

2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

263 Fabricarea plăcilor şi dalelor, din ceramică

264 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2665 Fabricarea produselor din azbociment

267 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

355 Producţia altor mijloace de transport n.c.a.

361 Producţia de mobilier

365 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3662 Confecţionarea măturilor şi periilor

Obiectivul privind acordarea de ajutoare de minimis il constituie modernizarea sau dezvoltarea activitatii intreprinderilor care activeaza in domeniile de activitate mentionate in Anexa nr. 1 la hotarare.

Obiectivul general:

Prezenta schema de ajutor de stat isi propune sprijinirea unor sectoare de activitate, la alegerea carora au fost avute in vedere urmatoarele elemente: sprijinirea intreprinderilor care au nevoie de sume mici in dezvoltarea sau modernizarea activitatii lor, atragerea de forta de munca din zonele limitrofe, utilizarea resurselor locale, sustinerea meseriasilor din zonele rurale si din micile localitati, sprijinirea intreprinderilor care au ca obiect de activitate domeniul serviciilor, dezvoltarea sau modernizarea activitatii intreprinderilor prestatoare de servicii pentru a se ridica la nivelul standardelor europene.

Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007 – 2011 cu posibilitatea prelungirii.

Obiective specifice:

- Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de ajutoare de minimis pentru modernizarea sau dezvoltarea activitatii, in limita valorii maxime de 200.000 Euro, echivalent in lei, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi. promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;

- Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de minimis pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei şi Finantelor a unor sume nerambursabile. promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;

- In cazul in care alocarea specifica individuala este platita in mai multe transe, acestea se vor actualiza la valoarea de la data acordarii primei transe. Actualizarea se face avand in vedere rata de referinta fixata periodic de Comisia Europeana pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Fisiere in arhiva (1):

  • Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea si Monitorizarea unui Proiect.doc