Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 18885
Mărime: 262.50KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. CEZARINA NECULA
UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI SI BIOTEHNOLOGII SPECIALIZARE: MASTER

Cuprins

INTRODUCERE 4

Poluarea - o ameninţare pentru omenire 4

Poluarea atmosferei 4

Poluarea apelor 5

Poluarea solului 7

1I.CADRUL NATURAL 13

II. 1. Aşezarea geografică 13

II.2. Relieful 13

II.3. Clima 18

II.4. Hidrografia 19

II.5. Solurile 20

II.6. Vegetaţia şi fauna 21

III. ACTIVITĂŢILE UMANE 23

III.1. Evoluţia istorică 23

III.2. Situaţia actuală 27

IV. STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL DÂMBOVTŢA ÎN ANUL 2007 30

IV. 1. Poluarea de impact 30

IV. 1.1. Poluarea cu dioxid de sulf, dioxid de azot,amoniac şi alte noxe 31

IV. 1.2. Poluarea cu pulberi în suspensie şi sedimentabile 33

IV. 1.3. Precipitaţi 39

IV. 1.4. Investiţii de succes, cu efecte majore sub aspectul protecţiei atmosferei 40

IV.2. Starea apelor de suprafaţă şi subterane 41

IV.2.1. Starea râurilor 41

IV.2.2. Starea lacurilor 45

IV.2.3. Starea apelor subterane 46

IV.2.4. Starea apelor uzate 48

IV.3. Starea solurilor 51

IV.4. Starea pădurilor şi afaunei de interes cinegetic 56

IV.4.1. Starea de sănătate a pădurilor 57

IV.4.2. Suprafeţe împădurite 61

IV.5. Starea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice 62

IV.5.1. Specii de floră şi faună sălbatică valorificate economic 62

IV.5.2. Situaţia ariilor protejate 63

IV.6. Starea mediului în aşezările urbane 64

IV.6.1. Priorităţi de mediu în aşezările urbane 64

IV.6.2. Starea de confort şi de sănătate a populaţiei în raport cu starea de calitate

a mediului în zonele locuite 66

IV.7. Situaţia deşeurilor industriale 68

IV.7.1. Volumul deşeurilor industriale 68

IV.7.2. Suprafeţe totale de teren ocupate cu deşeuri industriale 69

IV.7.3. Valorificarea deşeurilor 69

IV.7.4. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului 70

IV.8. Poluări accidentale şi poluări asociate cu unele infracţiuni 71

IV.9. Zone critice sub aspectul deteriorării stării de calitate a mediului 72

IV.9.1. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei 72

IV.9.2. Zone critice sub aspectul poluării apelor subterane 73

V. CONSIDERAŢII FINALE 75

ANEXE

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

POLUAREA - O AMENINŢARE PENTRU OMENIRE

Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa omului fiind dependentă de mediu, iar factorii mediului - aer, apă, sol etc. - fiind modificaţi, în urma folosirii lor de către om. Astfel, apare poluarea, aspect implicit al vieţii, în desfăşurarea căreia unele produse, rezultate din procesele fiziologice şi din activitatea omului şi animalelor devin reziduuri care pot să incomodeze bunul trai, în funcţie de natură şi de cantitatea lor. Se poate spune că poluarea a însoţit pe om de la apariţia lui pe Pământ; dar reziduurile nu au avut aceiaşi semnificaţie de-a lungul existenţei omenirii. In trecut, când densitatea populaţiei era redusă, precum şi utilizarea aproape în exclusivitate a produselor naturale nu ducea la crearea unor cantităţi mari de reziduuri, iar natura lor nu le făcea periculoase pentru om.

Odată cu marile progrese ştiinţifice care au revoluţionat societatea umană, determinând larga folosire a tehnicii şi marele avânt al civilizaţiei din ultimele secole, cu creşterea explozivă a populaţiei, industriei şi transportului mecanizat, cantitatea şi natura reziduurilor se schimbă fundamental. Acestea se acumulează, invadează şi alertează starea naturală a mediului. Astfel, elementele vitale - aerul, apa, solul - sunt invadate de mase de reziduuri care depăşesc puterea naturală de transformare şi integrare în factorii de mediu.

a) Poluarea atmosferei

În atmosferă se revarsă fum, pulberi şi gaze nocive din coşurile uzinelor, din ţevile de eşapament ale automobilelor, din gurile de ventilaţie ale întreprinderilor industriale.

Influenţă asupra poluării atmosferei în judeţul Dâmboviţa au întreprinderile C.O.S.T., VICTORIA, ROMCIF FIENI, dar şi celelalte întreprinderi mai mici.

în cazul C.O.S.T. emisiile de fier afectează partea de sud a oraşului Târgovişte (M XI, M XII). Depunerea de pulberi pe frunzele culturilor agricole reduce procesul de fotosinteză, în final determinând reducerea producţiei agricole obţinute de pe terenurile din jurul Combinatului (3 km în jurul său).

De luat în seamă este şi termocentrala de la Doiceşti, unde prin arderea cărbunelui rezultă mari cantităţi de cenuşă, care, eliminată în atmosferă, ameninţă satele din jurul său şi partea nord-vestică a oraşului Târgovişte (M II, M III).

Efecte asupra monumentelor istorice

Substanţele poluante atacă, degradează şi scurtează durata de utilizare a celor mai rezistente şi mai durabile materiale. în era noastră concepţia despre agenţii de uzură s-a schimbat. Poluarea s-a însumat cu factorii meteorologici pentru a da noi dimensiuni noţiunii. Astfel se apreciază că monumente ca Turnul Chindiei şi Curtea Domnească cu vechile ei ziduri, vechea biserică Stelea, dar şi casele memoriale ale marilor scriitori care au făcut ca această zonă să fie cunoscută, riscă să fie închise pentru degradarea lor accentuată, acest lucru datorându-se în mare măsură agenţilor poluanţi care se depun pe aceste clădiri, corodându-le.

Chiar şi asupra sănătăţii omului s-au semnalat câteva cazuri de intoxicaţii (mai ales la Fieni şi Doiceşti), ce-i drept, accidentale, dar care reprezintă un serios avertisment.

b) Poluarea apelor

In sursele de apă se scurg afluenţi încărcaţi cu resturi organice de tot felul şi microorganisme evacuate din activităţi casnice, cu substanţe de o nelimitată varietate, provenite din industrii.

Sursele de poluare a apelor

Sursele de poluare a apelor sunt de o mare varietate. Poluanţii solizi sau lichizi ajung în apele naturale direct sau, în cele mai multe cazuri, prin intermediul apelor uzate. Manifestarea în timp a surselor de poluare poate fi:

- continuă (canalizarea oraşului);

- discontinuă (canalizarea unei fabrici cu funcţionare sezonieră);

- cu caracter permanent (oraşe industrii);

- accidentale (avarii de instalaţii, de rezervoare etc).

Preview document

Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 1
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 2
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 3
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 4
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 5
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 6
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 7
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 8
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 9
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 10
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 11
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 12
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 13
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 14
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 15
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 16
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 17
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 18
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 19
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 20
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 21
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 22
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 23
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 24
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 25
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 26
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 27
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 28
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 29
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 30
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 31
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 32
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 33
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 34
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 35
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 36
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 37
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 38
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 39
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 40
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 41
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 42
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 43
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 44
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 45
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 46
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 47
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 48
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 49
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 50
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 51
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 52
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 53
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 54
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 55
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 56
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 57
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 58
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 59
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 60
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 61
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 62
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 63
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 64
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 65
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 66
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 67
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 68
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 69
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 70
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 71
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 72
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 73
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 74
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 75
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 76
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 77
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 78
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 79
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 80
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 81
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 82
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 83
Calitatea Mediului în Județul Dâmbovita - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Calitatea Mediului in Judetul Dambovita.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea Sistemului de Management al Calitatii al Societatii SC ICMA SA Bucuresti

Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala ICMA S.A. din Bucuresti Capitolul 1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI Societatea Comerciala...

Managementul Calitatii in Cadrul Primariei Galati

CAPITOLUL 1. PARTICULARITATI ALE SISTEMULUI SERVICIILOR PUBLICE 1.1 DEFINIREA SERVICIULUI PUBLIC În limbaj curent, notiunea de serviciu public...

Judetul Dambovita

1. Caracteristici generale ale judetului Dambovita Dambovita este un judet in regiunea Muntenia din Romania, cu resedinta la Targoviste (populatia...

Perfectionarea Managementului Calitatii Procesului Educational

1. INTRODUCERE Schimbările radicale de ordin politic înfăptuite la sfârşitul secolului XX la nivel internaţional, dispariţia graniţelor, libera...

Managementul Calității

1. INTRODUCERE ,, Calitatea tinde sa devina unul din cuvintele cheie ale succesului economic in lumea de azi. Oamenii de afaceri si consumatorii...

Managementul Calitatii

REZUMAT Regimul scurgerii apei si aluviunilor prezinta o variatie naturala semnificativa, caracterizata printr-o anumita ciclicitate peste care se...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Economia Protectiei Mediului

ECONOMIA ŞI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Economia reprezintă o colecţie de aranjamente tehnologice, legale şi sociale, prin care...

Ai nevoie de altceva?