Calitatea Mediului in Judetul Dambovita

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Calitatea Mediului in Judetul Dambovita.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 84 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. dr. CEZARINA NECULA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domenii: Management, Ecologie

Cuprins

INTRODUCERE 4
Poluarea - o ameninţare pentru omenire 4
Poluarea atmosferei 4
Poluarea apelor 5
Poluarea solului 7
1I.CADRUL NATURAL 13
II. 1. Aşezarea geografică 13
II.2. Relieful 13
II.3. Clima 18
II.4. Hidrografia 19
II.5. Solurile 20
II.6. Vegetaţia şi fauna 21
III. ACTIVITĂŢILE UMANE 23
III.1. Evoluţia istorică 23
III.2. Situaţia actuală 27
IV. STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL DÂMBOVTŢA ÎN ANUL 2007 30
IV. 1. Poluarea de impact 30
IV. 1.1. Poluarea cu dioxid de sulf, dioxid de azot,amoniac şi alte noxe 31
IV. 1.2. Poluarea cu pulberi în suspensie şi sedimentabile 33
IV. 1.3. Precipitaţi 39
IV. 1.4. Investiţii de succes, cu efecte majore sub aspectul protecţiei atmosferei 40
IV.2. Starea apelor de suprafaţă şi subterane 41
IV.2.1. Starea râurilor 41
IV.2.2. Starea lacurilor 45
IV.2.3. Starea apelor subterane 46
IV.2.4. Starea apelor uzate 48
IV.3. Starea solurilor 51
IV.4. Starea pădurilor şi afaunei de interes cinegetic 56
IV.4.1. Starea de sănătate a pădurilor 57
IV.4.2. Suprafeţe împădurite 61
IV.5. Starea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice 62
IV.5.1. Specii de floră şi faună sălbatică valorificate economic 62
IV.5.2. Situaţia ariilor protejate 63
IV.6. Starea mediului în aşezările urbane 64
IV.6.1. Priorităţi de mediu în aşezările urbane 64
IV.6.2. Starea de confort şi de sănătate a populaţiei în raport cu starea de calitate
a mediului în zonele locuite 66
IV.7. Situaţia deşeurilor industriale 68
IV.7.1. Volumul deşeurilor industriale 68
IV.7.2. Suprafeţe totale de teren ocupate cu deşeuri industriale 69
IV.7.3. Valorificarea deşeurilor 69
IV.7.4. Impactul depozitelor de deşeuri industriale şi urbane asupra mediului 70
IV.8. Poluări accidentale şi poluări asociate cu unele infracţiuni 71
IV.9. Zone critice sub aspectul deteriorării stării de calitate a mediului 72
IV.9.1. Zone critice sub aspectul poluării atmosferei 72
IV.9.2. Zone critice sub aspectul poluării apelor subterane 73
V. CONSIDERAŢII FINALE 75
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

POLUAREA - O AMENINŢARE PENTRU OMENIRE

Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa omului fiind dependentă de mediu, iar factorii mediului - aer, apă, sol etc. - fiind modificaţi, în urma folosirii lor de către om. Astfel, apare poluarea, aspect implicit al vieţii, în desfăşurarea căreia unele produse, rezultate din procesele fiziologice şi din activitatea omului şi animalelor devin reziduuri care pot să incomodeze bunul trai, în funcţie de natură şi de cantitatea lor. Se poate spune că poluarea a însoţit pe om de la apariţia lui pe Pământ; dar reziduurile nu au avut aceiaşi semnificaţie de-a lungul existenţei omenirii. In trecut, când densitatea populaţiei era redusă, precum şi utilizarea aproape în exclusivitate a produselor naturale nu ducea la crearea unor cantităţi mari de reziduuri, iar natura lor nu le făcea periculoase pentru om.

Odată cu marile progrese ştiinţifice care au revoluţionat societatea umană, determinând larga folosire a tehnicii şi marele avânt al civilizaţiei din ultimele secole, cu creşterea explozivă a populaţiei, industriei şi transportului mecanizat, cantitatea şi natura reziduurilor se schimbă fundamental. Acestea se acumulează, invadează şi alertează starea naturală a mediului. Astfel, elementele vitale - aerul, apa, solul - sunt invadate de mase de reziduuri care depăşesc puterea naturală de transformare şi integrare în factorii de mediu.

a) Poluarea atmosferei

În atmosferă se revarsă fum, pulberi şi gaze nocive din coşurile uzinelor, din ţevile de eşapament ale automobilelor, din gurile de ventilaţie ale întreprinderilor industriale.

Influenţă asupra poluării atmosferei în judeţul Dâmboviţa au întreprinderile C.O.S.T., VICTORIA, ROMCIF FIENI, dar şi celelalte întreprinderi mai mici.

în cazul C.O.S.T. emisiile de fier afectează partea de sud a oraşului Târgovişte (M XI, M XII). Depunerea de pulberi pe frunzele culturilor agricole reduce procesul de fotosinteză, în final determinând reducerea producţiei agricole obţinute de pe terenurile din jurul Combinatului (3 km în jurul său).

De luat în seamă este şi termocentrala de la Doiceşti, unde prin arderea cărbunelui rezultă mari cantităţi de cenuşă, care, eliminată în atmosferă, ameninţă satele din jurul său şi partea nord-vestică a oraşului Târgovişte (M II, M III).

Efecte asupra monumentelor istorice

Substanţele poluante atacă, degradează şi scurtează durata de utilizare a celor mai rezistente şi mai durabile materiale. în era noastră concepţia despre agenţii de uzură s-a schimbat. Poluarea s-a însumat cu factorii meteorologici pentru a da noi dimensiuni noţiunii. Astfel se apreciază că monumente ca Turnul Chindiei şi Curtea Domnească cu vechile ei ziduri, vechea biserică Stelea, dar şi casele memoriale ale marilor scriitori care au făcut ca această zonă să fie cunoscută, riscă să fie închise pentru degradarea lor accentuată, acest lucru datorându-se în mare măsură agenţilor poluanţi care se depun pe aceste clădiri, corodându-le.

Chiar şi asupra sănătăţii omului s-au semnalat câteva cazuri de intoxicaţii (mai ales la Fieni şi Doiceşti), ce-i drept, accidentale, dar care reprezintă un serios avertisment.

b) Poluarea apelor

In sursele de apă se scurg afluenţi încărcaţi cu resturi organice de tot felul şi microorganisme evacuate din activităţi casnice, cu substanţe de o nelimitată varietate, provenite din industrii.

Sursele de poluare a apelor

Sursele de poluare a apelor sunt de o mare varietate. Poluanţii solizi sau lichizi ajung în apele naturale direct sau, în cele mai multe cazuri, prin intermediul apelor uzate. Manifestarea în timp a surselor de poluare poate fi:

- continuă (canalizarea oraşului);

- discontinuă (canalizarea unei fabrici cu funcţionare sezonieră);

- cu caracter permanent (oraşe industrii);

- accidentale (avarii de instalaţii, de rezervoare etc).

Fisiere in arhiva (1):

  • Calitatea Mediului in Judetul Dambovita.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE INGINERIA MEDIULUI SI BIOTEHNOLOGII SPECIALIZARE: MASTER