Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 24022
Mărime: 94.08KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1

COMUNICAREA IN MANAGEMENTUL STĂRILOR CONFLICTUALE 4

1.1 .Relaţia comunicare - conflict 5

1.1.1. Cele doua axiome ale lui Watkins şi consecinţele lor 5

1.1.2. Conflictul la nivel intrapersonal si intracomunicare 7

1.1.3. Conflictul la nivel intrapersonal sau de grup 7

1.1.4.Surse de conflict specifice organizaţilor romaneşti ale anilor 90 8

1.2. Dinamica procesului conflictual 10

1.2.1 .Conflictul latent 10

1.2.2. Conflictul perceput 11

1.2.3. Conflictul simţit 11

1.2.4. Conflictul - manifestat (declanşat) 12

1.2.5. Apariţia consecinţelor 13

1.2.6. Prevenirea conflictului negativ 14

1.3. Moduri de abordare a conflictului 15

1.3.1. Retragerea 16

1.3.2. Aplanarea 17

1.3.3. Forţarea 17

1.3.4. Compromisul. .18

1.3.5. Confruntarea 19

1.4. Strategii de confruntare si rezolvare a conflictului 19

1.4.1. Strategiile de tip câştigător - necâştigator sau necâştigator-necâştigator 19

1.4.2.Strategia de tip câştigator-câştigator 21

1.4.3.Specificul comunicării in aplicarea strategiei de tip câştigator-câştigator 23

CAPITOLUL 2

NEGOCIEREA CA FORMA DE COMUNICARE MANAGERIALA 25

2.1. Atitudine şi comportament in negociere 26

2.1.1 Atitudinea de competiţie: negocierea poziţiilor 26

2.1.2. Atitudinea de colaborare: negocierea principala 28

2.2. Caracteristicile negocierii poziţiilor 28

2.2.1.Elemente de analiza strategica 29

2.2.2.Informaţia 30

2.2.3.Puterea 31

2.2.4 Timpul 33

2.2.5 Tehnici şi tactici de negociere a poziţiilor 34

2.2.6 Tactica războiului psihologic 35

2.3 Caracteristicile negocierii principale 38

2.3.1. Întrebările. 43

2.3.2. Argumentarea 45

CAPITOLUL 3

EVALUAREA MUNCII SUBORDONATULUI - SURSA CONFLICTUALĂ 48

3.1.Evaluarea performanţei - instrument in activitatea managerului 49

Rolurile îndeplinite de "evaluarea performantei" 49

3.2.Obiective conflictuale în procesul de evaluare a performanţei 50

3.3.Intervievarea de evaluare a performanţei 53

3.3.1 .Faza preliminară 53

3.3.2.Desfaşurarea interviului 55

3.3.3.Secvenţa de adresare a întrebărilor 57

3.3.4.Formularea întrebărilor 57

3.3.5.Perturbaţii specifice procesului de intervievare 58

3.3.6.Interpretarea mesajelor neverbale 59

3.4.Intervievarea în sfatuire, îndrumare si în disciplinare 59

3.4.1.Specificul interviului de sfatuire si îndrumare 60

3.4.2.Specificul interviului de disciplinare 61

CONCLUZII 64

BIBLIOGRAFIE 70

Extras din document

CAPITOLUL 1

COMUNICAREA ÎN MANAGEMENTUL

STĂRILOR CONFLICTUALE

Noţiunea de conflict se referă atât la conflictul cu efecte negative (neproductive) cât şi la conflictul pozitiv, cu efecte benefice asupra individului, grupului sau organizaţiei. Conflictul pozitiv poate testa ideile, poate stimula generarea de alternative referitoare la o decizie şi impedica luarea pripită de decizii; poate ridica nivelul de înţelegere a problemelor, poate creşte implicarea membrilor grupului, poate stimula interesul şi interacţiunea, gândirea creativă si deci calitatea deciziilor şi aderarea la implementarea lor.

În viaţa unei unităţi, a unui grup, în activitatea profesională, conflictele sunt inevitabile. Ele pot să aducă mari prejudicii productivităţii, dar pot fi şi sinonime cu dinamismul şi progresul.

Sursele de conflict dintr-o unitate nu pot şi nu trebuie să fie eliminate, dar managerul trebuie să fie în măsură să identifice aceste surse, să înţeleagă natura lor, pentru ca apoi, avand în vedere atât obiectivele unităţii, cat şi ale individului, să poată acţiona în vederea reducerii efectelor negative si a folosirii efectelor pozitive. In tot acest proces comunicarea este instrumentul principal. în situaţiile care au drept obiectiv concilierea unor puncte de vedere opuse, forma specifică de comunicare folosită este negocierea.

Pentru a face faţă cu succes situaţiilor de conflict este nevoie, alături de deprinderi perfecţionarea de comunicare, şi de unele cunoştinţe de bază, în psihologia conflictului şi de strategii si tehnici de abordare a conflictului. Vom incerca să acoperim aceste aspecte în cele ce urmează, punând accent pe elementele specifice de comunicare.

1.1. Relaţia comunicare - conflict

Conflictele pot exista la nivel intrapersonal, interpersonal, intergrup, la nivelul organizaţiei sau al medilui de funcţionare al organizaţiei. Pot apărea între persoane/grupuri corelate în vreun fel, care fie urmăresc obiective diferite, apără valori diferite, au interese opuse sau divergente ( cel puţin în mod aparent ), fie urmăresc acelaşi obiectiv, dar pe căi diferite sau în mod comparativ.

Intercorelarea strânsa între conflict şi comunicare este determinată de faptul că procesul de comunicare în sine poate cauza conflicte, poate fi un simptom al conflictelor sau poate conduce la rezolvarea conflictelor. Orice comportament de comunicare este de fapt o forma de exteriorizare si orice comunicare afecteaza comportamentul. Orice comunicare este o interacţiune, deci un instrument de influenţare.

1.1.1. Cele doua axiome ale lui Watkins si consecinţele lor

Să analizăm câteva din caracteristicile conflictului interpersonal corelate cu comunicarea, aşa cum sunt formulate de cele doua axiome ale lui Wattkins :

Axioma 1

Conflictul poate fi rezolvat sau generat numai prin intermediul procesului de comunicare (folosind limbaje verbale si neverbale), deoarece pot interacţiona si schimba mesajele numai prin comunicare.

Conflictul presupune existenta a cel puţin doua „părţi tn conflict", iar comunicarea între acestea constituie o componenta integrala a actelor de comunicare ale acestora în timp.

Axioma 2

Conflictul este generat de faptul ca cele doua „părţi în conflict" au şi obiective care se exclud reciproc.

Obiectivele care se exclud reciproc pot exista datorită unor fapte concrete sau a sistemelor de valori şi perceptuale diferite. Conflictul poate aparea şi atunci cand părţile percep obiectivele ca mutual exclusive, fară ca aceasta să fie intr-adevar aşa.

Din aceste doua axiome putem trage mai multe concluzii de ordin practic în ceea ce priveşte comunicarea caracteristica procesului de conflict :

Numai prin comunicare părţile în conflict pot determina existenţa unei soluţii care să ţină cont de obiectivele ambelor părţi;

Preview document

Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 1
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 2
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 3
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 4
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 5
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 6
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 7
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 8
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 9
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 10
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 11
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 12
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 13
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 14
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 15
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 16
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 17
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 18
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 19
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 20
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 21
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 22
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 23
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 24
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 25
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 26
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 27
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 28
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 29
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 30
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 31
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 32
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 33
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 34
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 35
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 36
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 37
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 38
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 39
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 40
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 41
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 42
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 43
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 44
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 45
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 46
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 47
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 48
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 49
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 50
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 51
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 52
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 53
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 54
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 55
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 56
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 57
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 58
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 59
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 60
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 61
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 62
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 63
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 64
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 65
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 66
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 67
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 68
Comunicarea în Managementul Stărilor Conflictuale - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea in Managementul Starilor Conflictuale.doc

Alții au mai descărcat și

Metode și Tehnici Moderne de Management

INTRODUCERE Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie...

Relațiile cu Clienții și Procesul de Comunicare în Serviciile Publice Sanitare

Introducere Relatiile cu clientii şi comunicarea dintre aceştia este o strategie comercială ce are ca scop stabilirea unei legături strânse şi de...

Studiu de Caz Privind Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Strategiei Generale a SC Mc Donald’s România SRL

CAPITOLUL 1: Noţiuni generale privind Mediul de marketing al întreprinderii Mediul de marketing cuprinde totalitatea factorilor care pot avea o...

Motivarea Personalului în Cadrul unei Firme

1.1. MOTIVAŢIA 1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE; COMPONENTE; FORME 1.1.1.1. CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Într-o manieră generală, motivaţia poate fi...

Comunicarea cu Clientul de La Tranzacție la Relație

MOTIVAŢIE Am ales această temă din dorinţa de a atrage atenţia asupra unicităţii individului. O persoană care încearcă să comunice cu adevărat...

Managementul Proiectelor - De la Teorie la Practică

CUVÂNT ÎNAINTE Formarea continuă în cadrul organizaţiilor a devenit în mod clar o necesitate şi o obligaţie. Dezvoltarea resurselor umane şi...

Studiu de Caz privind Conflictul

Termenul de CONFLICT provine din latinescul CONFLICTUS, adică "lovirea împreună cu forţă" şi implicând prin aceasta "dezacorduri şi fricţiuni între...

Comunicarile Organizationale si Interpersonale - Directii de Perfectionare a Comunicarii in Organizatiile Republicii Moldova

Introducere Un compartiment important din management îl deţine capitolul comunicarea; spun important deoarece comunicare a fost şi va fi cea mai...

Te-ar putea interesa și

Negocierea și Medierea în Gestionarea Conflictelor în Organizații

INTRODUCERE Problematica conflictelor organizaţionale în special si problematica comunicării si a comportamentului organizaţional, în general,...

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Comunicarea Interpersonală

Capitolul 1 : Conceptul de „comunicare’’ Secţiunea 1: Definirea noţiunii de comunicare: Complexitatea procesului de comunicare rezultă din...

Managementul Performant al Resurselor Umane

1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane apartine teoriilor contemporane ale organizatiilor si, deci, managementului modern. Aceste...

Abordări Teoretice privind Conflictul în Organizații

INTRODUCERE „ Lumea a devenit paradisul crizelor şi al conflictelor” . Interesul pentru cercetarea conflictelor şi crizelor a fost demonstrat...

BRD GSG

CAPITOLUL I. COMUNICAREA FIANCIAR BANCARA 1.1. Băncile și apariția comunicării financiare Comunicarea financiar-bancară a apărut odată cu prima...

Managementul Situațiilor de Criză în Cadrul Colectiviăților Locale

Managementul situaţiilor de criză în cadrul colectivităţilor locale Cap 1. Definiţii şi tipologii ale crizei 1.1 Definiţii si caracteristici...

Comunicarea la Nivelul Unitatilor de Pompieri

CAPITOLUL 1 COMUNICAREA – NOŢIUNI TEORETICE Comunicarea apare ca schimb de idei, opinii şi informaţii prin intermediul cuvintelor, gesturilor şi...

Ai nevoie de altceva?