Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 14195
Mărime: 86.66KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE 4

1.1. Sfera şi conţinutul noţiunii de imobilizări necorporale 4

1.2. Locul imobilizărilor necorporale în cadrul patrimoniului 5

1.3. Acte normative care reglementează gestiunea imobilizărilor necorporale 6

1.4. Recunoaşterea şi evaluarea imobilizărilor necorporale 7

CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE 11

2.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire 12

2.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare 13

2.3. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale şi a altor drepturi şi valori similare 17

2.4 Contabilitatea fondului comercial 20

2.5. Contabilitatea altor imobilizări necorporale 23

2.6. Contabilitatea imoblizărilor necorporale în curs 25

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA ÎNTREPRINDERII S.C. DRUMURI SI PRESTARI CONSTRUCTII S.A. SIBIU 28

3.1. Scurt istoric 28

3.2. Structura organizatorică 29

3.3. Organizarea compartimentului financiar-contabil şi relaţiile acestuia cu alte compartimente 30

3.4. Organizarea gestiunii imobilizărilor necorporale la S.C. D.P.C. S.A. 33

CAPITOLUL 4 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE LA S.C. D.P.C. S.A. 35

4.1. Gestiunea imobilizărilor necorporale 35

4.2. Sistemul de conturi folosit pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale la S.C. D.P.C. S.A. 36

4.3. Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor privind imobilizările necorporale 37

4.3.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire 37

4.3.2. Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare 39

4.3.3. Contabilitatea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare 42

4.3.4. Contabilitatea fondului comercial 46

4.3.5. Contabilitatea altor imobilizări necorporale 48

4.3.6. Contabilitatea imobilizărilor necorporale în curs de execuţie 49

4.3.7. Contabilitatea avansurilor acordate pentru imobilizările 50

necorporale 50

4.4.Analiza imobilizărilor necorporale 51

Concluzii 53

Bibliografie 55

Extras din document

INTRODUCERE

Această lucrare, „ Imobilizările necorporale la SC D.P.C. S.A ” a fost elaborată şi structurată în conformitate cu normele româneşti de contabilitate: Legea Contabilităţii nr. 82/1991 - republicată la 18.06.2008 şi cu normele internaţionale de contabilitate: Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 38 privind imobilizările necorporale.

Am ales tema imobilizărilor necorporale pentru lucrarea de licenţă deoarece am considerat-o ca fiind de o deosebită importanţă. În elaborarea acestei lucrări am încercat să folosesc cat mai multe din cunoştinţele şi noţiunile asimilate în perioada celor 4 ani de facultate, dar şi cunoştinţele dobândite suplimentar prin munca individuală.

În primul capitol al acestei lucrări, am încercat să definesc şi să clasific imobilizările necorporale, conform normelor contabile româneşti în vigoare, de asemenea am vorbit despre actele normative care reglementeaza gestiunea imobilizărilor necorporale şi despre recunoasterea si evaluarea acestora.

Capitolul al doilea , cu titlul „Contabilitatea imobilizărilor necorporale ”, tratează contabilitatea imobilizărilor necorporale prin prezentarea purtătorilor primari de informaţii care intervin, a sistemului de conturi folosit pentru contabilitatea imobilizărilor necorporale

În capitolul al treilea am făcut o prezentare generală a societăţii comerciale S.C. D.P.C. S.A unde am descris pe scurt cele mai importante caracteristici: denumirea, forma juridică, obiectul de activitate, structura organizatorică a societăţii , organizarea gestiunii imobilizarilor necorporale.

În capitolul IV am realizat un studiu de caz privind contabilitatea imobilizărilor necorporale la S.C. D.P.C. S.A Am vorbit despre documentele întocmite de S.C. D.P.C. S.A. pentru evidenţa imobilizărilor necorporale şi am descris, cu ajutorul articolelor contabile, principalele operaţiuni privind imobilizările necorporale care au avut loc la societate în decursul anului 2011.

În finalul lucrarii am prezentat propriile concluzii privind această lucrare şi unele propuneri.

Am ales S.C. D.P.C. S.A. pentru studiu de caz deoarece mi-a fost destul de uşor să culeg date despre aceasta, fiind societatea unde am realizat perioada de practică în anul doi de facultate.

Finalizând această lucrare sper că am demonstrat nivelul de cunoştinţe şi abilităţi pe care le-am dobândit în anii de facultate şi că mă va ajuta în activităţile viitoare pe care le voi realiza în acest domeniu.

Având în vedere că disciplina contabilitate este o disciplină care se adaptează permanent condiţiilor, studiul individual este obligatoriu pentru orice lucrător în domeniul financiar- contabil.

CAPITOLUL 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMOBILIZĂRILE NECORPORALE

1.1. Sfera şi conţinutul noţiunii de imobilizări necorporale

Un activ necorporal este un activ care nu are formă fizică, deşi există din drepturi contractuale şi legale şi are o valoare economică.

Entităţile cheltuiesc frecvent resurse sau îşi atrag datorii pentru achiziţia, dezvoltarea, menţinerea sau extinderea resurselor necorporale cum ar fi cunoştinţele ştiinţifice sau tehnice, proiectarea şi implemetarea proceselor şi sistemelor noi, licenţele, proprietatea intelectuală, cunoştinţele despre piaţă şi mărcile (inclusiv numele de marcă şi titlurile de publicitate).

Exemple comune ale elementelor încorporate în aceaste direcţii vaste sunt software-ul, brevetele, drepturile de autor, filmele de cinematografie, listele de consumatori, drepturile privind serviciile ipotecare, licenţele de pescuit, cotele de import, francizele, relaţiile cu consumatorii sau furnizorii, loialitatea consumatorului, cota de piaţă şi drepturile de marketing, dar nu toate îndeplinesc definiţia unei imobilizări necorporale, şi anume: imobilizare care îndeplineşte următoarele condiţii: este separabil, adică poate fi separat sau despărţit de entitate şi vândut, transferat, brevetat, închiriat sau schimbat, fie individual, fie împreună cu un contract, un activ sau datorie curentă sau decurge din drepturile contractuale sau din alte drepturi garantate de lege, indiferent dacă acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi şi obligaţii

Preview document

Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 1
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 2
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 3
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 4
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 5
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 6
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 7
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 8
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 9
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 10
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 11
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 12
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 13
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 14
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 15
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 16
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 17
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 18
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 19
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 20
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 21
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 22
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 23
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 24
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 25
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 26
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 27
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 28
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 29
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 30
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 31
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 32
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 33
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 34
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 35
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 36
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 37
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 38
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 39
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 40
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 41
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 42
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 43
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 44
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 45
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 46
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 47
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 48
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 49
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 50
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 51
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 52
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 53
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 54
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 55
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 56
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 57
Contabilitatea imobilizărilor necorporale la SC DPC SA - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale la SC DPC SA.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Auditul situațiilor financiare la o firmă din domeniul construcțiilor

INTRODUCERE Auditul situațiilor finanicare în țara noastră este încă în fazele sale incipiente, dar normele legale cu referire la această...

Ai nevoie de altceva?