Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3020
Mărime: 23.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Proiect prezentat în cadrul cursului "Managamentul relatiilor de munca în context european", Master MRU

Cuprins

I. ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARTIAL

II. ELEMENTE, TRASĂTURI, CARACTERISTICI ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL

III. IMPORTANŢA UTILIZĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL

IV. CONCLUZII PERSONALE

Extras din document

I. ASPECTE TEORETICE REFERITOARE LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARTIAL

Constituţia garantează dreptul la muncă, neputând îngrădi persoanei alegerea locului de muncă, a profesiei sau activităţii pe care să o presteze. Astfel în relaţiile de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament, a nediscriminării pe bază de sex, religie, vârstă, rasă, orientare sexuală, religie, etnie sau handicap.

Potrivit art. 101 din actul normativ mentionat, salariatul cu fracţiune de normă este salariatul al carui număr de ore normale de lucru, calculate saptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma întreagă comparabil .

Aceasta înseamnă că un astfel de contract nu poate avea o durata de 40 de ore saptămânal (sau mai mare), ci o durată inferioară acestui număr de ore (39 de ore, sau mai putine), nefiind prevazută o limită minimă – cum era prevazută în reglementarea anterioară (se considera însă, ca această limită este de o ora pe luna, ora fiind unitatea de masura in raporturile contractuale de munca).

Contractul individual de muncă cu timp parţial poate fi încheiat doar în formă scrisă, pe o perioadă nedeterminată, sau pe o perioada determinata (art. 1011 din Codul muncii ). Forma scrisă a contractului nu este prevazută însă ca o condiţie de validitate, ci doar de proba a actului încheiat între părti. Lipsa formei scrise duce la concluzia încheierii contractului de muncă cu norma întreagă. Aceasta prezumtie nu este absolută, angajatorul putând dovedi, în absenţa contractului încheiat în forma scrisă, ca acel contract individual de muncă a fost incheiat cu timp partial, si de asemenea, si repartizarea programului de munca pe saptamana sau pe lună .

II. ELEMENTE, TRASĂTURI, CARACTERISTICI ALE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ CU TIMP PARŢIAL

Ca orice contract, şi contractul individual de muncă cu timp parţial reglementează voinţa părţilor. În cazul unui astfel de contract, angajatorul poate încadra salariaţi cu program redus de lucru, dar nu mai putin de două ore pe zi şi mai puţin de zece ore pe săptămână.

Acest contract trebuie să îndeplinească condiţiile generale aplicabile oricărui contract şi anume să conţină:

- identitatea părţilor;

- locul de muncă;

- sediul angajatorului;

- funcţia/ocupaţia ce va fi ocupată şi atribuţiile postului;

- data de la care contractul începe a-şi produce efectele;

- durata concediului de odihnă la care salaria-tul are dreptul;

- salariul de bază;

- riscurile specifice postului;

- condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

- drepturile şi obligaţiile atât ale anga-jatorului cât şi ale salariatului;

- modalităţile în care poate interveni modi-ficarea contractului;

Contractul individual de muncă cu timp parţial mai trebuie să cuprindă şi următoarele elemente:

- durata muncii şi repartizarea programului de lucru;

- condiţiile în care se poate modifica programul de lucru;

- interdicţia de a efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

În lipsa acestor menţiuni, contractul se consideră încheiat pentru normă întreagă.

Încheierea unui contract de muncă cu timp parţial se face numai în formă scrisă şi reprezintă şi câteva avantaje:

- se poate îmbina activitatea salarială cu studiile sau formarea profesională;

- posibilitatea angajării persoanelor aflate la pensie;

- drepturile salariale se acordă propor-ţional cu timpul efectiv lucrat;

- durata concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic;

- dacă salariatul doreşte a se transfera pe un loc de muncă cu normă întreagă, angajatorul are obligaţia de a lua în considerare o astfel de cerere şi de a informa salariaţii în legătură cu apariţia unor astfel de posturi;

- salariatul poate avea acces lalocuri de muncă cu fracţiune de normă la toate nivelurile, în măsura în care acestea sunt disponibile;

- un salariat poate încheia un număr nelimitat de astfel de contracte. Există cazuri în care un salariat a semnat un număr de zece contracte cu timp parţial, întrucât ocupaţia şi locul de muncă îi permite a se prezenta la muncă o dată pe săptămână.

Preview document

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 1
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 2
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 3
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 4
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 5
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 6
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 7
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 8
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 9
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 10
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 11
Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Contractul Individual de Munca cu Timp Partial.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Conflictele de muncă în legislația muncii

INTRODUCERE Viața omului este de neconceput fără muncă. Omul, prin muncă, se integrează în societate, se afirmă printre semeni, se realizează din...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

Capitolul I Contractul individual de munca de tip particular – caracteristici generale Ca orice alta ramura a dreptului, si dreptul muncii...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

1. Reglementare Astăzi, din dorinţa de a îmbina studiile universitare cu dobândirea experienţei pe piaţa muncii, tot mai multe persoane aleg...

Contractul individual de muncă cu timp parțial

Definitia contractului individual de muncǎ si reglementarea acestuia în legislatia românǎ O bunǎ perioadǎ de timp (sfârsitul sec. al XIX-lea si...

Resurse umane

1. Descrierea societatii, domeniu de activitate, obiective Societatea a fost infiintata in 2013 avand ca obiect de activitate ambalarea pentru...

Contractul Individual de Muncă cu Timp Parțial

I. ABORDAREA TEORETICĂ Posibilitatea angajării cu “fracţiuni de normă” nu este o noutate introdusă de actualul Cod al muncii. Şi înainte se...

Contractul Individual de Munca de Tip Particular

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA DE TIP PARTICULAR Actualul Cod al muncii regelementeaza pe langa contactul individual de munca si o serie de...

Ai nevoie de altceva?