Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 26524
Mărime: 105.21KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciocoiu Petrisor

Cuprins

Introducere

CAPITOLUL I

Sistemul bancar romanesc in economia de piata

1.1 Institutiile de Credit

1.2 Banca- veriga principala a Institutiilor de Credit

CAPITOLUL II

Creditul- produs bancar principal

2.1 Continutul creditului

2.2 Tipuri de credit

CAPITOLUL III

Studiu de caz privind creditul bancar pe termen scurt

3.1 Scurta prezentare a bancii ( constituire, organizare, functionalitate, capital, produse si servicii bancare, recunostinta)

3.2 Studiu de caz privind creditarea pe termen scurt a firmei S.C. FORTUS S.A

3.2.1 Scurta prezentare a firmei

3.2.2 Structura. Nivel. Dinamica creditelor acordate de banca BRD firmei C. FORTUS S.A

3.2.3 Obiectul creditarii

3.2.4 Documentatia de creditare

3.2.5 Decizia de creditare

3.2.6 Acordarea, rambursarea creditului

CAPITOLUL IV

Concluzii şi propuneri

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Decizia de finanţare la nivel microeconomic este influenţată într-o manieră semnificativă de modul în care funcţionează mecanismele economice la nivel regional, naţional şi chiar mondial. Pe termen scurt, se utilizează credite de trezorerie sau credite pentru finanţarea operaţiunilor de exploatare legate de cumpărări de bunuri sau servicii; pe termen mediu creditele sunt folosite pentru finanţarea investiţiilor în maşini, utilaje sau instalaţii; iar pe termen lung se finanţează investiţiile productive, investiţiile financiare, imobiliare şi lucrările de infrastructură.

Deciziile de finanţare pe termen lung fixează cadrul general al dezvoltării unei societăţi comerciale. Ele sunt temeinic fundamentate şi cel mai adesea ireversibile. Pe de altă parte, deciziile de finanţare pe termen scurt sunt subordonate deciziilor pe termen lung, fiind decizii curente, de corelare. Acest caracter al deciziilor pe termen scurt nu presupune că sunt mai puţin importante; o eroare a deciziei de finaţare pe termen scurt poate antrena pierderi însemnate sau chiar încetarea plăţilor. Spre exemplu, o delimitare incorectă sau neinspirată între finanţările pe termen scurt şi cele pe termen lung poate conduce la costuri suplimentare şi deci reducerea rentabilităţii; o subevaluare sau supraevaluare a necesităţilor de finanţare pe termen scurt se poate reflecta negativ în situaţia lichidităţii financiare şi a capacităţii de plată a agenţilor economici creând pe parcursul anului, fie excedent de lichidităţi ce nu-şi găsesc un plasament convenabil, fie deficit de lichidităţi care nu poate fi acoperit la timp şi în mod economicos.

Spre deosebire de finanţările pe termen lung care vizează active imobilizate, cu un anumit grad de independenţă faţă de fluctuaţiile procesului economic specific, finanţările pe termen scurt vizează activele de exploatare al căror cuantum variază prompt în funcţie de creşterea sau de descreşterea activităţii de la un an la altul, de la un trimestru la altul, sau de la un sezon la altul. În aceste condiţii, decizia de finanţare pe termen scurt trebuie să răspundă nu numai cerinţelor de acoperire financiară a activelor circulante în cuantumul necesar şi la termenele prevăzute, dar să prezinte şi suficientă elasticitate, capacitate de adaptare la nevoile concrete ale diverselor etape, să poată fi majorate sau reduse, după caz, când cerinţele exploatării o impun.

Activele circulante, parte integrantă a avuţiei naţionale, formate din: materii prime şi materiale, combustibili, piese de schimb, producţie în curs de fabricaţie, semifabricate, produse finite, mărfuri, precum şi din alte valori, sunt destinate să asigure buna funcţionare a întreprinderilor, îndeplinirea programelor de producţie şi circulaţie a mărfurilor. „Din punct de vedere al duratei, activele circulante sunt bunuri care se consuma într-un timp relativ scurt, prin încorporarea lor în fabricaţie sau se vând ca atare.

În structura activelor circulante stocurile au ponderea cea mai mare după care urmează valorile realizabile pe termen scurt, formate din creanţele ce se nasc din operaţiuni de exploatare şi apoi valorile disponibile reprezentate de mijloacele baneşti.”

Din punctul de vedere al surselor de finanţare activele circulante pot fi:

- active circulante procurate din capitaluri proprii;

- active circulante procurate din capitaluri împrumutate.

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii întreprinderii prezintă importanţă considerabilă, pe lângă dimensionarea necesarului de active circulante, şi stabilirea resurselor de finanţare a acestuia. Determinarea necesarului de resurse de finanţare al ciclului de exploatare reprezintă baza de plecare pentru stabilirea resurselor financiare acoperitoare.

CAPITOLUL I

Sistemul bancar romanesc in economia de piata

Sistemul bancar românesc s-a dezvoltat puternic în ultimul deceniu, comparativ cu anul 1990, moment caracterizat – din acest punct de vedere – prin existenţa unui sistem bancar centralizat, Banca Naţională a României cumulând majoritatea funcţiilor şi operaţiunilor bancare (excepţie făcând operaţiunile de comerţ exterior care cădeau în sarcina Băncii Române de Comerţ Exterior, în vreme ce Banca de Investiţii se ocupa de operaţiunile privind finanţarea pe termen lung a economiei, iar Banca Agricolă concentra operaţiunile în domeniul agriculturii şi industriei alimentare, Casa de Economii şi Consemnaţiuni preluând resursele disponibile ale populaţiei).

Preview document

Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 1
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 2
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 3
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 4
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 5
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 6
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 7
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 8
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 9
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 10
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 11
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 12
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 13
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 14
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 15
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 16
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 17
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 18
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 19
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 20
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 21
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 22
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 23
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 24
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 25
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 26
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 27
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 28
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 29
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 30
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 31
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 32
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 33
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 34
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 35
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 36
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 37
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 38
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 39
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 40
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 41
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 42
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 43
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 44
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 45
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 46
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 47
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 48
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 49
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 50
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 51
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 52
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 53
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 54
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 55
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 56
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 57
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 58
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 59
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 60
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 61
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 62
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 63
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 64
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 65
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 66
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 67
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 68
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 69
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 70
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 71
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 72
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 73
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 74
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 75
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 76
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 77
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 78
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 79
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 80
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 81
Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Creditarea pe Termen Scurt la Persoanele Juridice.doc

Alții au mai descărcat și

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Operațiuni de creditare

Sebeşul este un oraş cu tradiţie în activitatea bancară. Cea mai veche bancă din oraş a fost Muhlbancher tpar und Vorschussvereen - Asociaţia...

Creditul pe Termen Lung

Introducere Creditul, în general, reprezintă schimbul unei valori monetare prezente contra unei valori monetare viitore. Locul şi importanţa...

Creditare bancară pe termen scurt

Evoluţia sistemului bancar românesc în perioada 2005-2006 1.1 Repere importante ale evoluţiei activităţii băncilor româneşti şi ale creditului...

Monografie BRD - Grup Societe Generale

CAP. 1 PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII BANCARE 1.1. Caracteristici generale Din multimea de societati bancare si institutii financiare si de...

Monografie Banca Comerciala Romana

Capitolul 1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Anul 1990 consemnează începutul unui amplu...

Creditarea persoanelor juridice la Banc Post, Sucursala Reșita

CAPITOLUL I. NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. CONTEXTUL POLITIC ŞI ECONOMIC DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST...

Tehnica si Evidenta Operatiunilor Bancare la Unicredit Tiriac Bank Iasi

I. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric UniCredit Ţiriac Bank este membră a Grupului UniCredit, unul dintre...

Instrumente de Plata Internationale

Introducere Lucrarea de fata prezinta schematic caracteristicile si perspectivele asupra evolutiei principalelor instrumente de plata...

Ai nevoie de altceva?