Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3770
Mărime: 198.41KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

I CONSIDERAȚII TEORETICE 4

I.1. Definirea conceptul de cultură organizațională 4

I.2. Caracteristicile culturii organizaționale 4

I.3. Componentele culturii organizaționale 5

I.4. Dimensiunile culturii organizaționale 6

I.5. Abordarea analitică a culturii organizaționale 7

I.6. Statuturile și rolurile personalului 9

I.7. Modelul cultural al lui Geert Hofstede 9

II STUDIU DE CAZ CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ A COMPANIEI OMV PETROM S.A. 11

II.1. Istoricul companiei 11

II.2. Logo 11

II.3. Slogan 12

II.4. Dimensiunile de Comunicare 12

II.5. Principii 12

II.6. Valori 12

II.7. Relația cu mediul 13

II.8. Dezvoltarea resurselor umane 13

II.9. Sănătate ocupațională și siguranța muncii 13

II.10. OMV PETROM- Acțiuni caritabile 14

III CONCLUZII 15

IV BIBLIOGRAFIE 16

Extras din document

I CONSIDERAȚII TEORETICE

I.1. Definirea conceptul de cultură organizațională

Cultura este un fenomen colectiv ,fiind acceptată cel puțin parțial de oameni care trăiesc sau au trăit în același mediu social ;este programarea colectivă a gândirii care distinge membrii unui grup de un altul . Cultura se învață ,nu se moștenește ,provenind dintr-un mediu social al indivizilor săi nu din genele acestora.

Cultura organizațională poate fi definită ca fiind modul în care se efectuează munca și modul cum sunt tratați oamenii într-o companie . Organizațiile au ,,culturi” așa cum oamenii au personalități. Cultura reprezintă colecția de convingeri, reacții instinctive eroi, personaje negative ,realizări ,interdicții și dispoziții .Unele din acestea se pierd în originile firmei, altele au cauze vizibile și sunt în continuă modificare.

Cultura de întreprindere este definită în mod diferit în raport cu accentul pe care îl pun autorii pe anumite aspecte sau pe altele, fără însă a schimba esența conceptului.

După Edgar H. Schein, cultura de întreprindere reprezintă ansamblul ipotezelor sau al postulatelor, inventate, descoperite, învățate și dezvoltate de membrii întreprinderii pentru a ușura adaptarea la mediul extern și integrarea internă a întreprinderii și care sunt învățate și aplicate de noii veniți în întreprindere.

După alți autori , cultura de întreprindere este definită de ansamblul valorilor, credințelor, aspirațiilor, așteptărilor și comportamentelor conturate în decursul timpului în fiecare întreprindere, care predomină în activitatea desfășurată și condiționează direct sau indirect funcționalitatea și performanțele.

I.2. Caracteristicile culturii organizaționale

După Hofstede, cultura de întreprindere se poate distinge prin următoarele caracteristici:

a) este holistică, reprezentând mai mult decât suma părților componente;

b) este determinată istoric, reflectând evoluția în timp a întreprinderii;

c) este conectată la elemente de natură antropologică, cuprinzând simboluri, rituri ș.a.;

d) este fundamentată social, fiind creată și păstrată de grupul de persoane care alcătuiesc întreprinderea;

e) poate fi greu de modificat ca urmare a elementelor complexe cu caracter uman care o definesc.

Pentru o mai bună înțelegere a conceptului de cultură organizațională este utilă și prezentarea anumitor caracteristici definitorii ale culturii organizaționale:

- Cultura din organizație poate fi privită ca un mod de viață pentru membrii ei, ea având o influență înțeleasă de la sine;

- Cultura devine evidentă atunci când este comparată cu cea din alte organizații sau când este supusă unor schimbări;

- Cultura este stabilă în timp deoarece este compusă din ipoteze, valori și credințe de bază pentru o organizație, care sunt caracterizate de un pronunțat caracter de stabilitate; în felul acesta, cultura organizațională rezistă fluctuațiilor de personal, asigurând continuitate culturală organizației;

- Conținutul unei culturi poate implica atât factori interni (poate sprijini inovația,asumarea de riscuri, secretul informațiilor), cât și factori externi ( care privesc relația organizației cu concurenții sau cu clienții);

- Cultura contribuie la crearea de satisfacție pentru angajați și la sporirea performanței pentru organizație;

- Cultura este o variabilă socială, ea reflectând influența socială care se manifestă la nivelul unei organizații, fiind creată și păstrată de un grup de oameni care formează o organizație;

- Cultura organizațională este determinată istoric, reflectând evoluția, în timp, a organizației;

- Cultura organizațională este un sistem deschis, bazat pe concepția de interdependență;

- Cultura organizațională îmbină influența culturilor mai vaste ( culturi ale domeniului din care organizația face parte sau a țării unde ea este născută) și a celor care se manifestă în interiorul său (cultura grupurilor sociale, culturi de meserii etc.);

- Cultura organizațională este un termen descriptiv, interesat de modul în care membrii organizației percep organizația, și nu de faptul dacă le place sau nu, aspect care reprezintă o evaluare.

În cazul analizării impactului pe care o cultură din cadrul unei organizații îl poate avea asupra acesteia, trei caracteristici ale culturii organizaționale necesită o atenție sporită:

- Direcția, care se referă la gradul în care o cultură sprijină, și nu împiedică ,realizarea obiectivelor organizaționale;

- Pătrunderea, care reprezintă măsura în care o cultură este larg răspândită în rândul membrilor organizației;

- Forța constă în gradul de acceptare al valorilor culturale și al altor aspecte de această natură de care dau dovadă angajații din organizație.

Dacă aceste caracteristici ale culturii organizaționale se manifestă și există semne că rezultatele lor vor fi unele pozitive, în acest caz sunt îndeplinite toate condițiile necesare pentru a afirma că, în cadrul organizației în cauză, cultura este un element care contribuie în mod activ la realizarea de performanță și la determinarea de satisfacție în rândul angajaților.

Bibliografie

1. Bărbulescu, C., ,,Pilotajul performant al întreprinderii”, Editura Economică, București, 2000

2. Hofstede, G., ,,Managementul structurilor multiculturale”, Editura Economica, București, 1996

3. Newton, Richard, ,,Management de proiect - Pas cu pas.”, Editura Meteor Press, București, 2007

4. Nicolescu, O., Verboncu, I., ,,Management”, Editura Economică, București, 1997

5. Puiu, A., ,,Management - Analize si studii comparative”., Editura Independența Economică, Pitești, 2007

6. http://www.bursa.ro [accesat la data de 28.03.2018, ora 19:30]

7. https://www.omvpetrom.com/ro/ [accesat la data de 26.03.2019, ora 20:40]

Preview document

Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 1
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 2
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 3
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 4
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 5
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 6
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 7
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 8
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 9
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 10
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 11
Cultura organizațională a unei companii - OMV Petrom SA - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Cultura organizationala a unei companii - OMV Petrom SA.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza strategică a mediului concurențial al firmei Aegon România

INTRODUCERE Atât în trecut, cât mai ales în actualele condiții - de recesiune economică - manageri din numeroase organizații afirmă că...

Analiza Strategica a SC Electroprecizia SA

5. Concluzii generale. Recomandari 1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international Criza economica din 1929-1933...

Cultura organizațională în cadrul CN Poșta Română SA

Scopul lucrarii este identificarea si evaluarea culturii organizationale la Compania Nationala Posta Romana S.A., societate cu capital de stat....

Cultura Organizațională

INTRODUCERE În procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Proiect comportament organizațional la SC Noua Tei Com SRL

CAP I: PREZENTAREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI Societatea Nouă Tei COM SRL a apărut pe piaţa românească de profil în anul 1994, fiind o companie cu...

Cultura organizațională - Studiu de caz IKEA

I. Introducere Cultura este unul dintre elementele definitorii care reprezintă un individ. Acesta se formează de-a lungul timpului și este...

Proiect management intercultural - România, Venezuela, Olanda

„Un copil care se naşte poate fi o mare bucurie sau un necaz la fel de mare. Întotdeauna vor fi unii care privesc lucrurile numai dinafară, şi...

Crearea unei culturi organizaționale puternice

ARGUMENT Conceptul de cultura organizationala se refera la tot ceea ce inseamna standarde colective de gandire, atitudini, valori, convingeri,...

Te-ar putea interesa și

Aplicatie la SC Petrom SA Bucuresti - Membru OMV Group

CAP. I. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII 1.1. Tipul societatii si obiectul de activitate S.C. Petrom S.A. Bucuresti a functionat pâna la...

Strategii la SC Petrom SA

CAPITOLUL I STRATEGIA ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FIRMEI I.1. CONCEPTELE DE STRATEGIE SI MANAGEMENT STRATEGIC AL ORGANIZATIEI În conceperea şi...

Analiza Mediului Intern de Marketing la SC PSV Company

Introducere In economia contemporana, a carei evolutie este marcata de tendintele de globalizare a economiei si pietelor, performantele...

Proiect Management - PetromService

1. Descrierea firmei, a identitatii ei si a situatiei sale strategice 1.1. Domeniul de activitate si tendintele existente In anul 1997,cand a...

Studiu de Caz SC Petrom SA

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE De ce am ales S.C. PETROM S.A.? Inainte de a alege firma potrivita pentru acest studiu de caz m-am interesat care sunt...

Analiza Situatiei Economico-Financiare a SC Petrom SA

1. PREZENTARE GENERALĂ A SC PETROM SA Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România şi din Europa de Sud-Est, a parcurs în anul 2004 cea...

Cerere de Finantare - SC Petrom SA

PETROM S.A. este cea mai importantă companie de petrol şi gaze din România, cu activităţi de Explorare şi Producţie, Rafinare, Marketing şi Gaze...

Monografie - SC Petrom Service SA

1.1. Despre activitatea firmei Petromservice SA este principalul furnizor de servicii upstream si downstream pentru industria de petrol şi gaze,...

Ai nevoie de altceva?