Decizia si procesul decizional

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Decizia si procesul decizional.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Decizia – esență a managementului
2. Tipologia deciziilor manageriale
3. Condiții situaționale și cerințe de raționalitate privind decizia
4. Metodologia decizională
5. Metode de optimizare a deciziilor
6. Sistemele de inteligența artificială și eficiența procesului decizional

Extras din document

1. Decizia ca esență a managementului

Precedată de gândire și urmată de acțiune, adoptarea deciziei este cel mai important și complex proces de gândire a conducătorului, întrucât modelează și orientează rezolvarea tactică și strategică a tuturor fenomenelor și problemelor, hotărăște și declanșează acțiuni care conduc la realizarea obiectivelor stabilite.

Decizia, ca atare, reprezintă alegerea pe bază de discernământ a unei anumite linii de acțiune, stabilită în urma analizei mai multor variante posibile, deduse dintr-o informare bogată și calcule corespunzătoare, menită să conducă la realizarea unui anumit obiectiv sau scop cu maximum de rezultate și minimum de efort.

Comparativ cu momentul adoptării deciziei, procesul decizional, tehnologia acestuia au un conținut și o arie mult mai largă, respectiv : pregătirea variantelor deciziei, fundamentarea lor, alegerea și adoptarea variantei optime, organizarea aplicării și controlul realizării ei, responsabilitatea efectelor.

O însemnătate deosebită alături de problema ce formează obiectul deciziei în realizarea obiectivelor propuse au :

- capacitatea profesională și organizatorică a decidentului

- elaborarea variantelor posibile

- criteriile de alegere a variantei optime de decizie, obiectivele urmărite prin decizie

- aspectele specifice ale fiecărei variante

- sistemul informațional

- eficiența finală a deciziilor

Trecerea de la luarea deciziilor pe bază de experiența și intuiție a decidentului la metodologia științifică de adoptare a deciziei bazată pe informații, analize, calcule, raționament, reprezintă cerința și trăsătura fundamentală a conducerii moderne, științifice. Decizia științifica de conducere este un act de gândire și voința care urmează deliberării și precede execuția reprezentând momentul hotărâtor al trecerii de la gândire la acțiune în cadrul procesului decizional.

Factorii de bază ai oricărei decizii sunt :

- Decidentul(colectiv sau individual)

- Mediul ambulant(intern sau extern)

- Relațiile dintre ei

Orice decizie este un act obligatoriu, normativ, prin care decidentul împuternicit cu autoritate și responsabilitate stabilește direcția unei acțiuni și modul de realizare. Este act de creație în care cunoștiințele, gândirea, raționamentul, imaginația și sensibilitatea se întrepătrund. Calitatea deciziei depinde de volumul și calitatea informațiilor, profesionalitatea decidentului, apelul la consultant în conducere, democratismul deciziei ,raționalitatea criteriilor de alegere a variantei optime, valorificarea creatoare a dinamicii mediului ambiant.

Sistemul decizional are următoarele elemente componente :

- Decidentul

- Obiectivele decizionale

- Mulțimea variantelor

- Mulțimea criteriilor

- Mulțimea consecințelor

- Mediul ambiant

Fisiere in arhiva (1):

  • Decizia si procesul decizional.docx

Bibliografie

1.Bucurean Mirela,Management,Ed. Universitatii Oradea ,2008
2.Nicolescu,Verboncu,Fundamentele managementului organizatiei
3.Peter Drucker – Management . Eficienta factorului decizional.

Alte informatii

Universitatea din Oradea Facultatea de Științe Economice Forma învățământ : ZI