Depozit Ecologic de Deșeuri

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 15328
Mărime: 2.60MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea „LUCIAN BLAGA” din Sibiu Facultatea de inginerie „HERMANN OBERTH” Secţia: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie

Cuprins

1 DESCRIEREA GENERALĂ A PROIECTULUI 1

1.1 Tema de proiectare 1

1.2 Beneficiarul proiectului 1

1.3 Obiectivele proiectului 1

1.3.1 Obiectivul general 1

1.3.2 Obiectivele specifice 1

1.4 Rezultatele aşteptate 1

1.5 Realizatorii proiectului 1

2 DESCRIEREA GENERALĂ A JUDEŢULUI ARGEŞ 1

2.1 Cadrul istoric al judeţului Argeş 2

2.2 Cadrul geografic 2

2.3 Relieful şi solul 4

2.4 Clima 5

2.5 Flora, vegetaţia şi fauna 5

2.6 Reţeaua hidrografică 6

2.7 Ariile protejate şi siturile Natura 2000 7

2.8 Infrastructura 9

2.8.1 Infrastructura rutieră 9

2.8.2 Infrastructura feroviară 9

2.8.3 Infrastructura portuară 9

2.8.4 Infrastructura aeriană 9

2.9 Date demografice şi aşezări umane 9

2.10 Date demografice 9

2.11 Aşezări umane 10

2.12 Reţele de utilităţi 10

2.13 Dezvoltare economică 11

2.14 Resursele judeţului Argeş 12

2.15 Industrie, comerţ, servicii 13

2.15.1 Industria alimentară 14

2.15.2 Industria chimică şi petrochimică 14

2.15.3 Industria materialelor de construcții 14

2.15.4 Industria uşoară 14

2.15.5 Industria prelucrătoare a lemnului 14

2.15.6 Industria energetică 15

2.15.7 Sectorul financiar bancar 15

2.16 Turismul 15

2.17 Agricultura 19

2.18 Evoluţia produsului intern brut 21

3 SITUAŢIA GESTIONĂRII DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL ARGEŞ 23

3.1 Evoluţia anuală a indicelui de generare a deşeurilor 23

3.2 Cantitatea de deşeuri municipale generată în 2001-2005 24

3.3 Prognoza cantităţii de deşeuri municipale din PJGD Argeş 25

4 PROGNOZA POPULAŢIEI 27

4.1 Evoluţia populaţiei în judeţul Argeş 2001-2006 27

4.2 Prognoza de evoluţie a populaţiei în judeţul Argeş pe anii 2010-2020 27

5 ANALIZA SWOT 29

6 DESCRIEREA SOLUŢIEI PROPUSE 30

6.1 Procesul tehnologic 31

Recepţia calitativă şi cantitativă a deşeurilor 36

Colectarea şi tratarea levigatului 38

Auto-monitorizarea emisiilor şi controlul factorilor de mediu 39

Poarta de acces şi sistem de pază şi supraveghere 41

6.2 Descrierea utilajelor 44

7 STRUCTURA FRAGMENTATĂ A ACTIVITĂŢILOR 46

8 ECHIPA DE PROIECT 49

9 COSTUL PROIECTULUI 50

9.1 Costuri investiţionale 50

9.2 Costuri de exploatare 50

9.3 Costuri salariale cu echipa de proiect 51

10 GRAFICUL DE IMPLEMENTARE 52

11 BIBLIOGRAFIE 54

Extras din document

1 Descrierea generală a proiectului

Prin acest proiect propunem diminuarea surselor de poluare din județul Argeș, produse de depozitele neconforme, prin construcția unui depozit ecologic cu o capacitate de 1.000.000 m3

1.1 Tema de proiectare

Construcţia unui depozit ecologic de deşeuri cu o capacitate de 1.000.000 m3 în județul Argeş.

1.2 Beneficiarul proiectului

Consiliul Județean Argeş

1.3 Obiectivele proiectului

-Reducerea poluării produse de depozitele de deşeuri neconforme prin construcţia unor depozite ecologice in judeţul Argeş

-Crearea unor locuri de muncă

1.3.1 Obiectivul general

Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate neconform prin construirea unui depozit ecologic în conformitate cu cerinţele europene în domeniu.

1.3.2 Obiectivele specifice

Construirea unui depozit ecologic de deşeuri cu o capacitate de 1.000.000 m3 în judeţul Argeş şi darea în folosinţă a primei celule în termen de 24 de luni.

1.4 Rezultatele aşteptate

- Reducerea impactului asupra mediului produs de depozitele neconforme de deşeuri

- Construirea a 3 staţii de transfer în judeţ

- Dezvoltarea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor cu precădere a celor din mediul rural.

1.5 Realizatorii proiectului

crt. Numele şi prenumele Capitole / Subcapitole

2 DESCRIEREA GENERALĂ A JUDEŢULUI ARGEŞ

Judeţul Argeş este situat în partea central-sudică a ţării, fiind delimitat la sud de paralela de 44°22’ latitudine nordică şi la nord de cea de 45°36’ latitudine nordică, la vest de meridianul de 24°26’ longitudine estică, iar la est de cel de 25°19’ longitudine estică. Suprafaţa judeţului este de 682631 ha.

În partea nordică , limita judeţului urmăreşte crestele înalte ale munţilor Făgăraş, traversează munţii Piatra Craiului şi culoarul Rucăr – Bran ce desparte judeţul Argeş de judeţele Sibiu şi Braşov.

La est limita cu judeţul Dâmboviţa este mult mai lungă, traversând munţii Leaota, Subcarpaţii Getici, piemontul Cândeşti şi câmpia Găvanu Burdea.

Limita sudică din judeţul Teleorman taie câmpia Găvanu Burdea.

La sud-vest, judeţul Argeş se învecinează cu judeţul Olt, limita străbătând câmpia Română şi piemontul Cotmenei, traversând văile din bazinul superior al râului Vedea.

Limita vestică, din judeţul Vâlcea, traversează valea râului Topolog.

Figură 2.1 – Harta județului Argeș

2.1 Cadrul istoric al judeţului Argeş

Regiunea Argeş, locuită din vremuri străvechi, a favorizat dezvoltarea aşezărilor geto-dacice care au devenit in timp centre economice puternice in schimburile comerciale dintre populaţiile de la nord si sud de Carpaţi, cât si dintre daci si greci. Aceste aşezări reprezintă lagărul feudalismului centralizat al ţării Româneşti, Seneslau stabilindu-si curtea regala in regiunea Argeşului. Nobilimea romana si-a stabilit curtea la Curtea-de-Argeş şi Campulung Muscel, localitaţile devenind puternice centre comerciale si culturale in zonă. Monumentele istorice reprezentative ale artei feudale sunt conservate pe aria judeţului Argeş, cum ar fi: palatele domnesti de la Campulung si Curtea-de-Argeş, Mânăstirea Cotmeana (ridicată de Mircea cel Bătrân), fortăreaţa Poenari (construită in timpul domniei lui Vlad Ţepes), construcţiile feudale de la Glavacioc si Aninoasa, Mânăstirea Curtea-de-Argeş (construită de Neagoe Basarab), etc.

Preview document

Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 1
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 2
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 3
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 4
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 5
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 6
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 7
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 8
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 9
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 10
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 11
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 12
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 13
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 14
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 15
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 16
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 17
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 18
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 19
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 20
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 21
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 22
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 23
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 24
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 25
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 26
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 27
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 28
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 29
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 30
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 31
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 32
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 33
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 34
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 35
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 36
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 37
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 38
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 39
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 40
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 41
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 42
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 43
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 44
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 45
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 46
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 47
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 48
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 49
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 50
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 51
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 52
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 53
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 54
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 55
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 56
Depozit Ecologic de Deșeuri - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Depozit Ecologic de Deseuri.doc

Alții au mai descărcat și

SA se Proiecteze o Linie de Spălare și Sortare Densiometrică a Deșeurilor din Materiale Plastice

Capitolul I Aspecte teoretice 1.1 Definiţia deşeurilor Deşeurile sunt generate în diferite stadii ale activităţii umane şi reprezintă o...

Managementul Proiectelor

1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI 1.1 OBIECTUL PROIECTULUI(denumire ,prezentare) Obiectul proiectului consta in eleborarea unui plan de...

Modernizare fermă vegetală - SC Agroplant SRL

Masura 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” se incadreaza in „Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic” si are ca obiectiv...

Proiect cu finanțare proprie - Student's Camp

Descriere: Asociatia Studentilor din Universitatea Oradea este persoana juridica de drept privat, cu scop nepatrimonial, independenta si apolitica;...

Proiect de Realizare a unei Instalații Automatizate de Tratare a Apelor Uzate

Înfiinţat în 1996 grupul de companii AC HELCOR dezvoltă activităţi medicale şi farmaceutice în sistem privat in România fiind printre primele...

Managementul Costurilor Materiale

Introducere Am ales acest proiect managementul costurilor materiale deoarece costul producţiei este o categorie economică de importanţă deosebită...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Economia și managementul deșeurilor în Suceava

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei În actualul context mondial, în care problemele de mediu sunt din ce în ce mai vizibile, problema deşeurilor...

Managementul deșeurilor municipale - depozite ecologice conforme cu cerințele UE

I. AUTORIZARE INTEGRATĂ 1. Directiva europeană privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (IPPC). Autorizare Integrată Aderarea la...

Gestionarea durabilă a deșeurilor urbane solide, gestionarea și condițiile de depozitare a deșeurilor urbane solide

INTRODUCERE Mulţi oameni , chiar dintre cei mai bine pregatiti si mai bine informaţi , percep greşit anumite probleme majore de mediu care...

Plan județean pentru gestionarea deșeurilor - Județul Neamț

INTRODUCERE La solicitarea Ministerului Apelor si Protecţiei Mediului, Inspectoratul de Protectie a Mediului (IPM) Piatra Neamt a elaborat Planul...

Analiza SWOT România Securitatea Mediului

Infrastructura de mediu din România este insuficient dezvoltata, datorita neglijarii în trecut a aspectelor legate de mediu. România nu dispune...

Tehnici de construcție și protecție a rampelor ecologice de depozitare a deșeurilor

Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in...

Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag

1.Caracterizarea orasului Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului. Localitatea Ocna Șugatag este situată pe interfluviul dintre...

Instalații pentru reciclarea deșeurilor - depozitare deșeuri

1. Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in...

Ai nevoie de altceva?