Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 6 fișiere: doc, xls
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 12596
Mărime: 933.01KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

1. Rezumat 2

2. Introducere 3

3. Factori concurenţiali, strategic şi de medie 4

3.1. Factori concurenţiali 4

3.2. Factori strategici 4

3.3. Factori de mediu 4

4. Unitatea analizată 5

5. Rezultatele proiectului de diagnoză şi dezvoltare în managmentul resurselor umane 5

5.1. Relaţiile interne şi externe ale unităţii analizate 5

5.2. Implicarea managementului resurselor umane în managementul strategic al organizaţiei 6

5.3. Cultura organizaţională şi sistemul de valori 7

5.3.1. Eşantionul 7

5.3.2. Sistemul de valori: situaţia prezentă şi principalele tendinţe 9

5.4. Climatul organizaţional 13

5.5. Sistemul de informare privind resursele umane 14

5.6. Recrutarea şi selecţia resurselor umane 14

5.7. Posturile şi formare profesională 15

5.8. Sistemul de salarizare şi de motivare 16

5.9. Oganizarea activităţilor şi a posturilor 18

5.10. Evaluarea performanţei 18

5.11. Integrarea socio-tehnică 19

5.12. Sindicatele şi relaţiile dintre angajaţi 19

5.13. Cadrul legislativ 19

5.14. Relaţiile funcţionale 20

5.15. Diagnoza privind activitatea departamentului de resurse umane 20

5.16. Satisfacţia resurselor faţă de condiţiile oferite de organizaţie 20

6. Recomandări 25

Extras din document

1. Rezumat

Proiectul de diagnoză şi dezvoltare privind Managementul Resurselor Umane a fost realizată în cadrul băncii Piraeus Bank, banca fiind o prezenţă internaţională în plină expansiune.

În cadrul societăţii investigarea s-a realizat în cadrul întregii sucursale. Ca metode de investigare privind cultura organizaţională şi satisfacţia resurselor umane, s-au folosit chestionare, observaţia directă şi studierea unor documente interne. Chestionarele au fost aplicate unui eşantion alcătuit din 32 de angajaţi, dintre care 12 sunt manageri de prima linie, 4 manageri superiori şi 16 neomanageri, 46,87% din cei chestionaţi au studii superioare.

În elaborarea proiectului de diagnoză ne-am axat pe următorii factori: cultura organizaţională şi sistemul de valori, climatul organizaţional, satisfacţia RU faţă de condiţiile oferite de organizaţie, relaţii interne şi externe, recrutarea şi selecţia, integrarea socio-tehnică, cadrul legislativ, relaţiile funcţionale, diagnoza privind activitatea departamentului de RU

În plan secundar am abordat implicarea MRU în managementul strategic al organizaţiei, sistemul de informare privind resursele umane, posturile şi formarea profesională, sistemul de salarizare şi motivare, evaluarea performanţei.

Planificarea, menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane este dirijată de departamentul de resurse umane din cadrul sediului central localizat în Bucureşti.

La nivelul unităţii analizate, principalele activităţi ale managementului resurselor umane ţin de asigurarea cu resurse umane, precum şi de menţinerea şi dezvoltarea acestora.

Recrutarea şi selecţia personalului se realizează la nivel de sucursală conform planului de recrutare stabilit la nivel de sediul central de la Bucureşti, doar pentru posturile de conducere, selecţia se face la sediul central.

Principala problemă reprezintă orientarea băncii înspre procesul de muncă şi mai puţin înspre salariaţii unităţii. Analizând informaţiile obţinute constatăm că valorile promovate de organizaţie sunt recunoscute şi împărtăşite de angajaţi, însă lipseşte codul de etică personalizat în funcţie de necesităţile băncii. Organizaţia se prezintă ca un sistem deschis în care noii veniţi în firmă sunt ajutaţi să se integreze, să se formeze şi să se dezvolte.

În unitatea analizată atenţia este focalizată atât asupra mijloacelor, cât şi asupra obiectivelor, creându-se un sistem echilibrat între proces şi orientarea spre rezultate şi mai puţin înspre angajaţii unităţii.

Analiza informaţiilor evidenţiază accentul pus pe ceea ce se întâmplă la posturile de muncă, şi o preocupare mai redusă faţă de oameni şi problemele lor, iar angajaţii consideră organizaţia ca fiind un loc distinct de viaţa lor personală, unde sunt trataţi după contribuţia lor la realizarea obiectivelor organizaţiei (abordare profesională).

Principalele valori ale resurselor umane sunt profesionalismul, profitabilitate şi asumarea responsabilităţilor pentru consecinţele propriilor decizii, valori promovate de către lideri prin broşurile organizaţiei, website şi afişe.

Relaţiile de muncă din unitatea analizată (după cum rezultă din chestionar-satisfacţie) se caracterizează printr-o bună comunicare şi colaborare cu celelalte departamente în vederea îndeplinirii activităţilor proprii, prin calitatea colaborării cu managerii direcţi, accesibilitatea şi disponibilitatea acestora în comunicare, precum şi respectul cu care sunt trataţi angajaţii.

Analizând evaluarea satisfacţiei resurselor umane cu privire la condiţiile de lucru şi recreere, atractivitatea pachetului salarial, sistemul de recompensare şi de motivare, precum şi managementul carierei, se constată că satisfacţia şi importanţa pentru angajaţi este pe măsura importanţei acordate respectivelor criterii.

2. Introducere

Piraeus Bank Group are o prezenţă internaţională în plină creştere, concentrată în principal în Europa de Sud-Est şi Estul Mediteranei, dar şi în centrele financiare din Londra şi New York. În particular, Grupul este prezent în Statele Unite prin Marathon Bank, cu sediul în New York, cu 14 sucursale, în Londra cu o sucursală Piraeus Bank, în Albania prin Tirana Bank cu 45 sucursale, în Romania prin Piraeus Bank Romania cu 186 sucursale, în Bulgaria cu 101 sucursale ale Piraeus Bank, în Serbia cu 47 sucursale ale Piraeus Bank Beograd, în Ucraina cu 56 de sucursale ale Piraeus Bank ICB, în Cipru cu 15 sucursale ale Piraeus Bank Cyprus şi în Egipt cu 49 de sucursale ale Piraeus Bank Egipt

Piraeus Bank Romania, ca parte a Piraeus Bank Group (un grup financiar puternic, cu rădăcinile în Grecia, fondat în 1916) şi-a început activitatea în ţara noastră în anul 2000, prin deschiderea de sucursale în ţară şi în Bucureşti. Un prim obiectiv important a fost atragerea persoanelor cu pregătire şi experienţă în domeniu, capabile să îmbrătişeze valorile şi viziunea băncii şi să contribuie în mod decisiv la implementarea acestora.

“Misiunea noastră este să fim un centru de profit în cadrul grupului Piraeus Bank la cel mai înalt nivel, capabili de a realiza fluxuri de venituri şi să aducem valoare adăugată băncii noastre luând în considerare următoarele aspecte:

- Managementul activelor şi pasivelor

- Cale de acces spre pieţele financiare

- Suport pentru reţeaua de sucursale

- Tranzacţionarea în nume propriu

- Marketing şi Vânzări”

Viziunea Piraeus Bank este de a deveni o organizaţie financiară cu o identitate definită, satisfăcând totodată nevoile clienţilor, cu angajaţi dedicaţi şi oferind o rată crescută de profit pentru acţionarii săi.

Piraeus Bank are în prezent 186 de sucursale, acoperind toate judeţele ţării, şi un număr de 1.946 angajaţi cu contract individual de muncă şi în jur de 2.500 cu contract de mandat.

Piraeus Bank Romania a încheiat anul 2008 cu rezultate financiare excelente care confirma soliditatea financiară a băncii, precum şi capacitatea acesteia de a se adapta eficient unui context economic dificil. Banca a înregistrat o creştere importanta a profitului, precum şi o majorare record a volumului de depozite atrase

Preview document

Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 1
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 2
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 3
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 4
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 5
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 6
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 7
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 8
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 9
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 10
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 11
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 12
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 13
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 14
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 15
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 16
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 17
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 18
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 19
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 20
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 21
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 22
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 23
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 24
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 25
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 26
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 27
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 28
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 29
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 30
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 31
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 32
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 33
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 34
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 35
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 36
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 37
Diagnoză și dezvoltare privind managementul resurselor umane în cadrul băncii Piraeus Bank - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Diagnoza si Dezvoltare Privind Managementul Resurselor Umane in Cadrul Bancii Piraeus Bank
  • !!!!!!DIAGNOZA ANNA final.doc
  • ANEXE.doc
  • Chestionar evaluarea satisfactie RU fata de conditiile oferite de organizatie.doc
  • CHESTIONAR SATISFACTIE.xls
  • COPERTA.doc
  • radar.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Diagnostic și Perspectivele de Dezvoltare la SC Lider CMC SRL Suceava

INTRODUCTION Diagnostic analysis is a broad investigation of the main economic, technical, sociological, legal and management aspects of a...

Management Strategic al Resurselor Umane în BRD

1. Prezentare BRD - Groupe Société Générale Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de...

Nestle – Management si Politica de Resurse Umane

I. PREZENTARE GENERALA NESTLE Compania elveţiană Nestlé, liderul mondial al industriei alimentare, a fost fondată în anul 1866 de către Henri...

Extinderea Uniunii Europene spre Est

Introducere Uniunea Europeană este o organizaţie bine structurată şi complexă de cooperare interstatală, între statele europene. A început în...

Managementul Resurselor Umane la ING Asigurări de Viață

INTRODUCERE Managementul Resurselor Umane nu reprezintă un lucru nou pentru organizaţiile de toate tipurile din România. După 1989 însă, nevoia...

Diagnoza Culturii Organizaționale a Băncii Raiffeisen

1. CADRU GENERAL Firma este un ansamblu de activităţi tehnice şi economice specifice unei afaceri, completat de portofoliul de produse şi / sau...

Practici privind managementul resurselor umane în cadrul companiei METRO CASH CARRY România SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA METRO CASH & CARRY ROMÂNIA SRL 1.1. DATE GENERALE METRO Cash & Carry Internaţional, principalul jucător de pe piaţa cash...

Managementul Resurselor Umane - SC DHL International SA Resurse Umane

Capitolul I: Descrierea firmei Numele firmei: DHL International Romania Localizare: Sucursala DHL din Romania isi are sediul central in Bucureşti...

Ai nevoie de altceva?