Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 6 fișiere: doc, xls
Pagini : 72 în total
Cuvinte : 26066
Mărime: 337.86KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Lucrare sustinuta in cadrul Univeristatii „Lucian Blaga”, SIBIU Facultatea de Inginerie Hermann Oberth, Master Managementul Proiectelor, la disciplina "Managementul Proiectelor Europene"

Extras din document

1. TITLU

„Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari, Judeţul Dolj”.

2. SCURT REZUMAT AL TEMATICII PROIECTULUI PROPUS

2.1 Locul de desfăşurare

Judeţ: Dolj

Regiune: Sud Oltenia

Comuna Podari

2.2 Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă

Costul total eligibil al proiectului Suma solicitată de la Autoritatea Contractantă % din costul totalul al proiectului

41.600,00 EURO 37.440,00 EURO 90%

2.3 Rezumat

Scopul proiectului :dotare cu echipament IT şi soft specializat a Primăriei din comuna Podari şi formare profesională pentru utilizarea softului achiziţionat.

Grupul ţintă al proiectului este format din: funcţionarii publici şi persoane contractuale angajate la Primăria comunei Podari, aleşii locali şi locuitorii comunei Podari.

Activităţile principale cuprind:

• constituirea echipei de implementare a proiectului;

• elaborarea şi detalierea planului de derulare şi implementare a proiectului;

• asigurarea vizibilităţii şi promovarea proiectului;

• elaborarea documentelor de licitaţie pentru achiziţia publică de bunuri, servicii şi software;

• organizarea licitaţiei pentru achiziţia publică de bunuri, servicii şi software;

• recepţia şi punerea în funcţiune a bunurilor;

• instruirea şi specializarea personalului tehnic;

• evaluarea finală, monitorizare,audit şi raportare;

2.4 Obiective

- Domeniul I – dezvoltare locală

- Domeniul II – evidenţa persoanelor

- Domeniul III – servicii de voluntariat pentru situaţii de urgenţă

- Domeniul IV – alimentarea cu apa şi canalizare

- Domeniul V – gestionarea deşeurilor solide

- Domeniul VI – poliţia comunitară

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea administraţiei publice locale din cadrul Primăriei comunei Podari, astfel încât administraţia publică locală să-şi îmbunătăţească serviciilepublice oferite cetăţenilor.

Obiectivul general al proiectului se realizează prin îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

• creşterea gradului de pregătire a personalului şi perfecţionarea activităţii acestuia – cei 28 de angajaţi vor putea lucra la calculatoare conectate în reţea şi conectate la internet;

• crearea unor condiţii adecvate de lucru pentru personalul din administraţia publică locală;

• creşterea calităţii serviciilor (operativitate, consistenţă, completitudine, transparenţă) oferite partenerilor sociali ai administraţiei publice;

• crearea şi dezvoltarea unui parteneriat sustenabil între instituţiile implicate în acest proiect: Consiliul Local al comunei Podari şi Instituţia Prefectului – Dolj;

• dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la comunitate a cetăţenilor – va creşte nivelul de implicare al locuitorilor în viaţa comunei prin transparenţa actului decizional, bazat pe accesul cetăţenilor la informaţia publică şi participarea acestora la luarea deciziilor;

• îmbunătăţirea modului de aplicare a sistemelor de gestiune a informaţiilor şi datelor financiare şi de gestionare a fondurilor la nivelul administraţiei publice locale;

Proiectul propus reflectă :

• obiectivele generale şi specifice ale Programului Phare 2005-2006 Reforma Sectorului Administraţiei Publice, Componenta Fondul de modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local;

• obiectivele şi priorităţile Strategiei naţionale de informatizare şi implementare în ritm accelerat a societăţii informaţionale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 58/1998;

• obiectivele şi priorităţile Programului de Guvernare pentru perioada 2004-2008.

2.5 Justificare

a) relevanţa proiectului pentru obiectivele componentei programului

Proiectul se încadrează perfect în cerinţele programului de finanţare. Obiectivul general al proiectului, care constă în modernizarea administraţiei publice locale în cadrul Primăriei comunei Podari, se integrează în obiectivul general al programului – obţinerea unui proces de modernizare cursiv astfel încât administraţia publică locală să se adapteze la realităţile economice şi sociale ale societăţii româneşti, pregătind în continuare structurile administrative pentru a face faţă condiţiilor Uniunii Europene.

Implementarea obiectivelor specifice identificate va duce la îndeplinirea obiectivului general al proiectului şi, prin acesta, la realizarea obiectivului general al programului de finanţare şi va contribui la eficientizarea activităţii administraţiei publice din comuna Podari, determinând îmbunătăţirea considerabilă a serviciilor prestate către cetăţeni.

b) relevanţa proiectului pentru priorităţile componentei programului

Proiectul propus este în concordanţă cu toate cele trei priorităţi ale programului de finanţare.

Unul din obiectivele specifice ale proiectului prevede ca angajaţii Primăriei Podari şi aleşii locali să participe la cursuri de perfecţionare pentru utilizarea softului achiziţionat şi la cursuri de specializare. Se atinge astfel Prioritatea 1 a programului, care se referă la creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivităţilor în gestionarea banilor publici.

Prin achiziţionarea de softuri specializate, pentru elaborarea mai rapidă şi mai uşoară a documentelor specifice de lucru, se îndeplineşte Prioritatea 2 – Introducerea de noi instrumente, proceduri şi mecanisme care să conducă la îmbunătăţirea gestionării fondurilor la nivel local.

Un alt obiectiv specific al proiectului, şi anume dezvoltarea parteneriatelor la nivel local cu scopul eficientizării utilizării fondurilor locale, concordă cu Prioritatea 3 a programului de finanţare – Dezvoltarea parteneriatului la nivelul comunităţilor locale. Toate cele trei priorităţi ale programului se vor atinge prin îndeplinirea în cadrul proiectului a diferite obiective specifice.

Training-urile susţinute în cadrul proiectului vor determina creşterea pregătirii profesionale a personalului angajat, care va fi informat şi instruit în legătură cu modul de utilizare a unor instrumente şi tehnologii din domeniul informaţiei şi comunicării de ultimă generaţie.

c) identificarea necesităţilor şi constrângerilor percepute în ţările ţintă

Progresul social, politic, juridic şi economic al unui stat este determinat in mare parte de calitatea administraţiei sale. O imbunătăţire substanţială a administraţiei nu se poate realiza decât pe baza unei reorganizări, ce corespunde mai bine situaţiei social economice din momentul respectiv. Reorganizarea este impusă de cerintele dezvoltării şi progresului social, prin îndeplinirea cărora administratia va putea face faţă cerintelor tot mai complexe ale societăţii româneşti in plina transformare.

Preview document

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 1
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 2
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 3
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 4
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 5
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 6
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 7
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 8
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 9
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 10
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 11
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 12
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 13
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 14
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 15
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 16
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 17
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 18
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 19
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 20
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 21
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 22
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 23
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 24
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 25
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 26
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 27
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 28
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 29
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 30
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 31
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 32
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 33
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 34
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 35
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 36
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 37
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 38
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 39
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 40
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 41
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 42
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 43
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 44
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 45
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 46
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 47
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 48
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 49
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 50
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 51
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 52
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 53
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 54
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 55
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 56
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 57
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 58
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 59
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 60
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 61
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 62
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 63
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 64
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 65
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 66
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 67
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 68
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 69
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 70
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 71
Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj - Pagina 72

Conținut arhivă zip

  • 1. Anexa A - Cererea de finantare.doc
  • 2. Anexa B - Bugetul.xls
  • 3. Anexa C - Matricea cadru logic.xls
  • Analiza SWOT.doc
  • Buget proiect.doc
  • Managementul proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul proiectelor

Introducere “Succesul reprezintă realizarea progresivă a unui SCOP bine stabilit.” (Dicton Latin) Multe din proiectele din viaţa reală sunt...

Management internațional - Chile

Republica Chile este situată în America de Sud, ocupând o porțiune lungă și îngustă de coastă între Munții Anzi și Oceanul Pacific. Adesea este...

Implementarea unui sistem de tip ERP pentru o firmă de construcții

I.Prezentarea generală a proiectului 1.1. Titlu:„Implementarea unui sistem de tip ERP pentru o firma de constructii” 1.2.Localizarea proiectului...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Financiar al Proiectelor

PARTEA I. INTRODUCERE a. Analiza contextului economico-social. Necesitatea unui management financiar. b. Conceptul de management financiar c....

Ai nevoie de altceva?