Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 29905
Mărime: 111.75KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conducător ştiinţific:Morozan Alina,Doctor,lector superior
Universitatea de Stat din Republica Moldova Facultatea Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative Catedra Politologie

Cuprins

Introducere 3-9

CAPITOLUL 1

POLITICA RESURSELOR UMANE ŞI IMPLEMENTAREA EI ÎN PRACTICĂ

§1.1 Noţiunea şi obiectivele managementului resurselor umane 10-18

§1.2 Politica resurselor umane şi realizarea intereselor unei organizaţii 19-24

§1.3 Modalităţi practice de implementare a politicii resurselor umane 24-28

CAPITOLUL 2

PROCESUL DE ANGAJARE ÎN CADRUL UNEI ORGANIZAŢII: DISCRIMINAREA ŞI ECHITATEA

§2.1 Recrutarea şi selecţia personalului în managementul resurselor umane 29-45

§2.2 Managerul de probleme de personal – angajator sau angajat 45-50

§2.3 Discriminarea în procesul de recrutare (studiu de caz) 50-54

CAPITOLUL 3

PERFORMANŢELE INDIVIDUALE ŞI REMUNERAREA LOR

§3.1 Conţinutul şi teoriile motivaţiei în muncă 55-67

§3.2 Evaluarea performanţelor personale şi respectarea echităţii 67-73

§3.3 Remunerarea performanţelor şi evitatarea discriminării în managementul resurselor umane 73-79

Concluzia 80-85

Bibliografie 86-91

Summary

Extras din document

Introducere

Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru o resursă umană de valoare se află la managementul de vîrf. Viziunea acestuia cu privire la managementul resursei umane va face diferenţă dintre învins şi învingător.

Nimeni nu s-a născut avînd deja studiile şi experienţa necesară. Acestea se obţin în timp. Experienţa este ceea ce se obţine prin efectuarea anumitor activităţi. Iniţial, performanţa prin experienţă a fiecărui este redusă, dar ea creşte în timp.Cît despre abilităţi, acestea sunt în mare măsură moştinite de la părinţi. Unii sunt născuţi spre a fi lider de grup. Aceştia ar trebui să aibă studiile necesare de management şi după aceea, ar trebui puşi în posturi de conducere.

Managerierea resursei umane nu este o o ştiinţă exactă. Chiar dacă pînă acum s-au dezvoltat unelte de valoare specifice resurselor umane, managementul resurselor umane necesită abilităţi speciale.

Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările si obligativitatea schimbării aparţin de domeniulnormalitătii. Astfel, fără resurse umane capabile de schimbare si adaptare, de creativitate şi competenţe profesionale multiple, organizaţiile de orice fel sunt sortite esecului.

Actualitatea investigaţiei

Pornind de la premisa că resursa umană este principala resursă a organizaţiei, lucrarea îsi propune abordarea funcţiunii de resurse umane în detaliu, subliniind faptul că aceasta presupune o dublă finalitate: realizarea integrării obiectivelor sociale în obiectivele generale ale organizaţiei, prin corelarea nevoilor dezvoltării umane şi sociale cu restricţiile economice ale organizaţiei şi coordonarea diferitelor aspecte ale gestiunii propriu-zise a resurselor umane.

În prezent, în condiţiile unei economii de piaţă aflate în tranziţie resursele umane au un rol activ în cadrul procesului economic şi nu se consumă asemenea celorlalte resurse. Acestea relaţionează direct cu mediul în care funcţionează, ele sunt resurse unice care oferă posibilitatea unui profit nelimitat. De aceea cercetarea şi cunoaşterea aprofundată a acestui subiect deschide calea spre nişte posibilităţi de dezvoltare eficientă şi durabilă. Complexitatea studierii şi aplicării în practică a performanţelor teoretice ce ţin de cercetarea resurselor umane rezidă in faptul că ele nu poat fi parametrizate şi cântărite cu usurinţă. Pentru a fi eficiente, ele solicită din partea organizaţiei un efort permanent de susţinere şi dezvoltare.

Oportunitatea şi importanţa cercetării subiectului respectiv rezultă din deficienţile şi probleme care apar în procesul de selectarea şi recrutarea personalului a personalului de către organizaţiile autohtone, ideferent de tipul şi caracterul acestora. Practic nici un proces de recrutare şi selectare de personal de către organizaţii nu este în totalitate echitabil, deoarece discriminările şi inegalitatea persistă pregnant la toate nivelurile a acestor procese. Anume din acest motiv, suferă nu numai candidaţii, dar şi însuşi organizaţia care iniţiază recrutarea. Organizaţiile de succes îşi utilizează recrutarea de resurse umane pentru a garanta că oamenii potriviţi vor realiza planurile lor strategice şi de afaceri. Pentru a garanta prosperitatea şi dezvoltarea este nevoie de o abordare de planificare sistematică de selectare a personalului pentru a asigura că în organizaţie muncesc oameni potriviţi, la locurile potrivite, cu abilităţle potrivite şi în momentul potrivit. Odată cu sporirea interesului pentru atragerea şi păstrarea unei forţe de muncă talentate, managementul resurselor umane a devenit un element de maximă importanţă strategică pentru organizaţiile private şi de stat.

CAPITOLUL 1

POLITICA RESURSELOR UMANE ŞI IMPLEMENTAREA EI ÎN PRACTICĂ

Evoluţia practicii şi gîndirii manageriale a determinat deplasarea atenţiei de la factorul material către resursa umana. Avînd în vedere aspectele ce definesc personalitatea angajatului (abilitatile, cunoştinţele, aspiraţiile, trăsăturile de temperament şi caracter etc. Cadrele de conducere pot valoriza resursa cea mai pretenţioasa, unica resursa dotată cu capacitatea de a-şi cunoaşte şi invinge propriile limite. Managementul resurselor umane defineşte ansamblul de activităţi orientate către utilizarea eficientă a personalului, în scopul realizării obiectivelor organizaţiei, simultan cu asigurarea condiţiilor ce garanteaza satisfacerea nevoilor acesteia şi, implicit, motivarea sa în a fi loial organizaţiei din care face parte.

§1.1 Noţiunea şi obiectivele managementului resurselor umane

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor . Managementul resurselor umane constituie complexul de activităţi orientate către utilizarea eficienta a personalului unei organizaţii, urmărindu-se atât realizarea obiectivelor acesteia cât şi satisfacerea nevoilor angajaţilor.

Managerii şi angajaţii reprezintă împreună resursele umane ale unei organizaţii. Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultură, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine, reprezintă marea necunoscută a unui sistem, putând împiedica sau, dimpotrivă, putând potenţa o acţiune, un proces, o activitate.

Totodată, prin natura sa de fiinţă sociabilă, omul trăieşte şi acţionează în colectivitate, face parte din anumite grupuri de care se simte mai mult sau mai puţin ataşat, grupuri care la rândul lor interacţionează cu alte grupuri, depinzând de unele şi exercitând influenţe asupra altora. Prin urmare, iniţierea şi desfăşurarea cu succes a activităţilor diferitelor organizaţii depind într-o măsură covârşitoare de gradul în care este înţeles, motivat şi coordonat factorul uman . Resursele umane constituie elementul creator, activ si coordonator al activităţii din cadrul organizaţiilor, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale. A descrie oamenii ca fiind resurse le subliniază importanţa şi arată faptul că managementul lor cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de oameni, atenţie şi profesionalism.

Evoluţia practicii şi gândirii manageriale a determinat deplasarea atenţiei specialiştilor de la factorul material către resursa umana. S-a ajuns astfel la concluzia că individul este mai mult decât o simplă componentă a factorilor productivi, iar managementul resurselor umane depăşeşte principiile rigide ale gestionării activelor firmei, trebuind să ţină seama de o serie de caracteristici ce scapă calculului economic. Numai luând în considerare toate aspectele ce definesc personalitatea umană, abilităţile, cunoştinţele, aspiraţiile, trăsăturile de temperament şi caracter, managementul poate reuşi să conducă resursa cea mai preţioasă, unica resursă dotată cu capacitatea de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite. Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o subevaluare a celorlalte resurse . Conceperea sistemică a organizaţiei implică abordarea interdependentă a resurselor, pornind de la obiectivele fundamentale la a căror realizare concură împreună, de la conexiunile de esenţă ce există între ele. Supralicitarea resurselor umane în detrimentul celorlalte afectează echilibrul dinamic al organizaţiei.

Resursele umane sunt primele resurse strategice ale unei organizaţii (societate comercială, instituţie, asociaţie, etc), în noua societate informaţionala capitalul uman înlocuind capitalul financiar ca resursa strategică. Resursele umane sunt unice în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare, în capacitatea lor de aşi cunoaşte şi învinge propriile limite. Succesul unei organizaţii, gradul de competitivitate al acesteia, pornesc de la premisa că oamenii sunt bunul cel mai de preţ al organizaţiei. Resursele umane constituie un potenţial uman deosebit care trebuie înţeles, motivat şi implicat cît mai deplin în realizarea obiectivelor organizatiei. Pentru aceasta, deciziile manageriale din domeniul resurselor umane trebuie adaptate întotdeauna personalităţii şi trăsăturilor angajaţilor. În teoriile tradiţionale ale întreprinderii, salariaţii erau priviţi prin prisma modului în care executau în mod disciplinat anumite operaţii prestabilite sau îndeplineau anumite activităţi. Astfel s-au cristalizat concepte ca forţa de muncă, definînd totalitatea aptitudinilor fizice şi intelectuale utilizate de salariaţi în procesul muncii .

Preview document

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 50
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 51
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 52
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 53
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 54
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 55
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 56
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 57
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 58
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 59
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 60
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 61
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 62
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 63
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 64
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 65
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 66
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 67
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 68
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 69
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 70
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 71
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 72
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 73
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 74
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 75
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 76
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 77
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 78
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 79
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 80
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 81
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 82
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 83
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 84
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 85
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 86
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 87
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 88
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 89
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 90
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 91
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 92
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 93
Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Echitate si Discriminare in Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Performant al Resurselor Umane

1.1. Managementul suportiv Conceptul de resurse umane apartine teoriilor contemporane ale organizatiilor si, deci, managementului modern. Aceste...

Management Resurse Umane

1. INTRODUCERE Managementul resurselor umane consta în ansamblul activitatilor orientate catre asigurarea, dezvoltarea, motivarea si mentinerea...

Discriminarea pozitivă și discriminarea negativă în managementul resurselor umane

Cap.1. Introducere: delimitǎri conceptuale Pentru a aborda problematica discriminǎrii în managementul resurselor umane avem în vedere mai întâi...

Managerul de proiect și echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane și leadership-ul

Managerul de proiect şi echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane şi leadership-ul. Cap. 1 Managerul de proiect...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Nestle - management și politică de resurse umane

I. PREZENTARE GENERALA NESTLE Compania elveţiană Nestlé, liderul mondial al industriei alimentare, a fost fondată în anul 1866 de către Henri...

Selecția

INTRODUCERE Oricare ar fi obiectivele unei organizatii, ratiunea ei de a fi, ea este creata de catre oameni si, în mod cert, nu poate functiona în...

Te-ar putea interesa și

Discriminarea pozitivă și discriminarea negativă în managementul resurselor umane

Cap.1. Introducere: delimitǎri conceptuale Pentru a aborda problematica discriminǎrii în managementul resurselor umane avem în vedere mai întâi...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Etica în perspectiva interculturală

Mulţi autori subliniază faptul că o organizaţie nu are o etică decât dacă se raportează la un anumit mediu sau la anumite relaţii, etica în sine...

Managementul Resurselor Umane la SC IT Solutions SRL

PLAN RESURSE UMANE SC IT SOLUTIONS SRL 1. Planificarea strategica a resurselor umane Misiunea firmei IT Solutions este sa-si mentina...

Discriminarea la Locul de Muncă

Introducere Voi începe acest proiect prin a aduce la cunoştinţă motivul pentru care am ales să tratez tema numită ,,Discriminarea la locul de...

Discriminare și Echitate în Managementul Resurselor Umane

Managementul resurselor umane este activitatea de management raspunzatoare de toate deciziile si actiunile care afecteaza relatia dintre o...

Ai nevoie de altceva?