Ecologizarea Raului Bahlui

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Ecologizarea Raului Bahlui.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ciobanu Mihai

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. Titlul proiectului (denumire, acronim)
II. Localizarea proiectului (geografică şi organizaţională)
III. Obiectivele proiectului
IV. Indicatori de realizare a proiectului (cantitativ şi calitativ)
V. Relevanţa proiectului (justificarea necesităţii)
1. Relevanţa proiectului faţă de obiectivele şi priorităţile unui program de dezvoltare.
2. Identificarea nevoilor şi constrângerilor din zona geografică în care se desfaşoară proiectul.
3. Descrierea grupului ţintă şi a beneficiarilor finali, precum şi numărul estimat.
4. Motivele pentru selectarea grupului ţintă; identificarea nevoilor şi a constrângerilor acestora.
VI. Cadrul metodologic general
1. Managerul de proiect
2. Echipa de proiect
3. Structura organizaţională a proiectului
4. Părţi implicate în proiect (stakeholders)
5. Parteneri
6. Managementul riscurilor
7. Conceperea obiectului proiectului prin ingineria valorii: analiza funcţională
8. Evaluarea proiectului (chek list)
VII. Planificarea proiectului
VIII. Rezultate preconizate
1. Îmbunătăţirea situaţiei beneficiarilor
2. Efecte multiplicatoare (replicarea proiectului)
3. Sustenabilitatea proiectului (financiară, instituţională şi la nivel de politici)
IX. Bugetul proiectului
X. Diseminarea proiectului

Extras din document

I. ECOLOGIZAREA RÂULUI BAHLUI (ERB)

II. Localizarea proiectului (geografică şi organizaţională)

Râul Bahlui are o lungime totală de 119 km şi un debit anual de 2,8mc/sec. 2

Suprafaţa bazinului e de 2007km. Izvoarele sale se găsesc la o altitudine de 500m în zona comunei Tudora, Judeţul Botoşani, în E Podişului Sucevei, în partea de N a Dealului Mare. Bahluiul parcurge Câmpia Jijiei Inferioare pe direcţia NV – SE, trecând prin oraşele Hârlău şi Iaşi .

Oraşul Iaşi e străbătut pe o distanţă de 14km, împărţind practic oraşul în două. Cartierele prin care trece Bahluiul sunt de la NV spre SE: Dacia - Alexandru cel Bun - Mircea cel Bătrân - Podul de Piatră - Podu Roş - Tudor Vladimirescu – Grădinari -Dancu.

De-a lungul cursului său, în Bahlui se varsă mai multe râuri, principalii afluenţi fiind: Gurguiata, Duruşca, Ciric, Bahluieţ, Nicolina,Voineşti şi Valea Locei. Bahluiul se varsă în râul Jijia în apropierea localităţii Chipereşti din Judeţul Iaşi.

- Date geografice

• Zona de izvorâre -Tudora, Botoşani

• Cota de izvor - 500m.d.M

• Emisar - Jijia

• Punct de vărsare - Chipereşti

- Date hidrologice:

• Bazin de recepţie - 2007km2

• Lungimea cursului de apă -119km

- Date generale:

• Judeţe traversate - Botoşani, Iaşi.

• Afluenţi de stânga – Bahluiul Mic, Nicolina,Vulpoiul, Gurguiata, Lungu, Duruşca, Totoieşti, Româneşti, Chiriţa, Orzeni,Vătăvoaia.

• Afluenţi de dreapta - Valea Mare, Valea Cetăţuiei, Buhalniţa, Măgura, Putina, Bahluieţ, Voineşti , Voroseşti, Comana, Covasna.

- Principalele localităţi traversate : Hârlău, Iaşi.

- Principalele baraje: Pârcovaci, Tauşa - Belceşti.

- Principalele poduri: Podul de Piatră (Iaşi).

III. Obiectievele proiectului

1. Îmbunătăţirea imaginii oraşului pe plan extern şi intern.

2. Refacerea ecosistemului acvatic şi terestru în scopul menţinerii echilibrului ecologic.

3. Micşorarea nivelului de poluare al râului Bahlui.

IV. Indicatori de realizare a proiectului

• Curăţarea albiei râului şi menţinerea ei curată.

• Betonarea albiei râului pe o distanţăa de 14km (zona traversată din oraşul Iaşi).

• Asfaltarea aleelor de pe marginea râului pe o distanţă de 14km (zona traversată din oraşul Iaşi).

• Repopularea răului.

• Refacerea vegetaţiei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ecologizarea Raului Bahlui.doc

Alte informatii

finatare proiect de refacere,ecologizare a raului bahlui din iasi managementul proiectelor