Eficienta Procesului de Management prin Politica de Motivare a Personalului la SC Antibiotice SA

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Eficienta Procesului de Management prin Politica de Motivare a Personalului la SC Antibiotice SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 26 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Ionescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. MOTIVATIA-CONSIDERATII GENERALE
I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVATIE
I.2. CONEXIUNEA MANAGEMENT  MOTIVATIE
II. POLITICA DE MOTIVARE  S.C. ANTIBIOTICE S.A.
II.1. PREZENTARE GENERALA A S.C. ANTIBIOTICE S.A.
II.2. PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A. DIN PUNCT DE VEDERE AL MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE
II.2.1. EVOLUTIA SI STRUCTURA PERSONALULUI
II.2.2. DEPARTAMENTUL DE RESURSE UMANE
II.3. DIAGNOSTIC PRIVIND FACTORII MOTIVATORI LA S.C.ANTIBIOTICE S.A. STRATEGII DE RESURSE UMANE ( ÎN ANSAMBLU ).
II.3.1. DIAGNOSTIC PRIVIND SISTEMUL DE SALARIZARE
II.3.2. DIAGNOSTIC PRIVIND ALTI FACTORI MOTIVATORI
II.3.3. ANALIZA SWOT SI STRATEGII DE RESURSE UMANE ÎN ANSAMBLU
III.CONCLUZII SI RECOMANDARI
BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. MOTIVATIA-CONSIDERATII GENERALE

I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVATIE

Termenul de motivatie a apãrut in literatura de specialitate in jurul anului 1930 si a cunoscut pânã astãzi un mare succes. Acest termen poate fi întâlnit în aproape toate domeniile care vizeazã într-o masura mai mare sau mai mica conduita umanã: economie, pedagogie, politicã, artã, moralã, religie.

Motivatia este una din problemele traditionale de studiu ale comportamentului organizational si ani de zile a suscitat interesul managerilor, cercetãtorilor si antrenorilor sportivi. În organizatiile contemporane, motivatia a devenit si mai importanta. Acest fapt se datoreazã necesitãtii unei productivitãti ridicate, în ideea de a deveni competitive la nivel global.

În prezent, resursele umane sunt percepute si implicit tratate de tot mai multi manageri drept esentiale si specifice pentru soarta unei organizatii.

Esentiale pentru cã organizatia nu existã de fapt fara aceste resurse, oamenii care o animã conferind nu numai viata celorlalte resurse, ci si dorinta de a reusi. Savoire-faire-ul personalului da adevarata valoare a întreprinderii.

Specifice pentru cã este vorba de femei si bãrbati care nu sunt obiectele inerte ale transformãrii ( precum resursele tehnice), ci actorii, promotorii acestora ale caror valori, aspiratii si nevoi specifice le dicteazã comportamentul în general si cel profesional în special.

A sti sa capteze energia creatoare si productivã a oamenilor care alcãtuiesc întreprinderea reprezintã, de fapt, esenta profundã a conducerii resurselor umane ale întreprinderii. Problema de bazã a unui conducãtor, în acest context, ar trebui sã fie cum sã reuseascã sã influenteze performantele oamenilor care muncesc în întreprinderea condusã de el. Numai managerii care pot percepe resorturile (motivatia) comportamentului uman si deci în ultimã instantã, cunosc si înteleg motivatia pot rezolva aceastã problemã [6].

Preocupãrile privind comportamentul în si fatã de organizatie nu pot fi evitate de manageri si cercetãtori. Asemenea probleme apar pe mãsurã ce organizatia atrage resurse financiare si fizice, se dezvoltã. Pentru functionarea acestor resurse este necesarã interventia oamenilor.

Organizatiile de prestigiu care au învatat din timp lectia despre CUM PUTEM FACE DIN RESURSELE UMANE O FORTÃ! sunt acum in topul dezvoltãrii economice

I.2. CONEXIUNEA MANAGEMENT  MOTIVATIE

Peter Drucker considerat cel mai influent, mai citit gânditor si autor de lucrãri în domeniul managementului afirma: Managementul este functia esentialã a timpurilor noastre.

În opinia sa, problema cheie a organizatiilor de astãzi o constituie cresterea productivitãtii umane iar succesul devine posibil dacã sunt respectate 5 principii fundamentale:

- Stabilirea de obiective strategice la nivel de organizatie;

- Optiunea pentru forme flexibile de organizare;

- Motivarea si comunicarea;

- Identificarea si aprecierea celor mai eficiente si eficace metode de mãsurare a performantelor;

- Dezvoltarea capacitãtii si performantelor oamenilor.

Practicarea unui management conservator, inflexibil n-a fost, nu este si nu va fi generator de performantã. Mai mult, în prezent, apare evidentã pentru orice organizatie de succes necesitatea implementãrii unui management adaptiv, capabil sã facã fatã schimbarilor din mediu.

Motivatia angajatului în obtinerea performantelor poate fi determinatã de douã tipuri de factori.

- Factori interni sau individuali (perceptia sarcinilor, atitudini, nevoi, interese, comportamente, sistemul de valori);

- Factori externi sau organizationali (sistemul de salarizare, precizarea sarcinilor, grupul de muncã, sistemul de controlsupraveghere, comunicarea, feed-back-ul, timpul liber);

Fisiere in arhiva (1):

  • Eficienta Procesului de Management prin Politica de Motivare a Personalului la SC Antibiotice SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET FACULTATEA DE GEOGRAFIE GEOGRAFIA-TURISMULUI -TURISM SI INTEGRARE REGIONALA